Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1214(14)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 84/2000, tehty 2 päivänä lokakuuta 2000, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

OJ L 315, 14.12.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 252 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 252 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 66 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/84(2)/oj

22000D1214(14)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 84/2000, tehty 2 päivänä lokakuuta 2000, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 315 , 14/12/2000 s. 0030 - 0031


ETA:n sekakomitean päätös

N:o 84/2000,

tehty 2 päivänä lokakuuta 2000,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on mukautettuna mainitun sopimuksen mukauttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "sopimus", ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 31 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 37/2000(1).

(2) Sopimuspuolten yhteistyö on tarkoituksenmukaista laajentaa käsittämään yhteisön tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkosto yhteisöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY(2)).

(3) Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2000,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 16 artikla seuraavasti:

1. Lisätään 1 kohdan loppuun luetelmakohta seuraavasti:

"- 398 D 2119: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön (EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1)."

2. Korvataan 2 kohdan teksti seuraavasti:"EFTA-valtiot osallistuvat 1 kohdan kolmessa ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuihin yhteisön ohjelmiin ja toimiin 1 päivästä tammikuuta 1996, neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettuun ohjelmaan 1 päivästä tammikuuta 1997, viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettuun ohjelmaan 1 päivästä tammikuuta 1998 sekä kuudennessa, seitsemännessä ja kahdeksannessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin 1 päivästä tammikuuta 2000."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2000, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle(3).

Päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä lokakuuta 2000.

ETA:n sekakomitean puolesta

G. S. Gunnarsson

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 141, 15.6. 2000, s. 65.

(2) EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1.

(3) Ei ilmoitusta valtiosäännön asettamista velvoituksista.

Top