Help Print this page 

Document 21996A0627(02)

Title and reference
Yhteisymmärryspöytäkirja Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välillä sopimusten tekemisestä tekstiilituotteiden markkinoille pääsystä
  • In force
OJ L 153, 27.6.1996, p. 53–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 64 - 79

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/1996/386(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21996A0627(02)

Yhteisymmärryspöytäkirja Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välillä sopimusten tekemisestä tekstiilituotteiden markkinoille pääsystä

Virallinen lehti nro L 153 , 27/06/1996 s. 0053 - 0068


YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välillä sopimusten tekemisestä tekstiilituotteiden markkinoille pääsystä

1. Intian hallituksen ja Euroopan yhteisön valtuuskunnat neuvottelivat Brysselissä 10 päivästä 12 päivään joulukuuta ja 30 päivästä 31 päivään joulukuuta 1994 jatkaen tekstiili- ja vaatetustuotteiden markkinoillepääsyä koskevia keskustelujaan.

2. Intian hallitus sitoo liitteessä lueteltuja tekstiili- ja vaatetustuotteita koskevat tullitariffinsa liitteessä luetelluille tasoille siinä esitetyn aikataulun mukaisesti. Nämä tullit ilmoitetaan WTO:n sihteeristölle 60 päivän kuluessa WTO-sopimuksen voimaantulopäivästä. Samoin kuin ne tiettyjä tekstiilituotteita koskevat tariffisitoumukset, jotka Intia teki osana Uruguayn kierrosta, myös nämä liitteessä luetellut lisäsitoumukset tehdään sillä edellytyksellä, että jos tekstiili- ja vaatetustuotteita koskevan WTO-sopimuksen 2 artiklan 6 ja 8 alakohdassa hahmoteltu yhdentymisprosessi ei toteudu täydellisesti tai jos se viivästyy, kyseiset tullit palautuvat 1 päivänä tammikuuta 1990 vallinneelle tasolle. Intian hallitus voi lisäksi tiettyjen liitteeseen sisältyvien tuotteiden osalta ottaa käyttöön vaihtoehtoisia paljoustulleja. Näistä tuotteista kannettava tulli ilmoitetaan prosenttimääräisenä arvotullina tai rupiamääränä tuotetta/neliömetriä/kilogrammaa kohti riippuen siitä, kumpi näistä määristä on suurempi. Intian hallituksen on näiden paljoustullien tasoa määritellessään otettava huomioon Euroopan yhteisön toimittamat vientihintatiedot. Jos Euroopan yhteisö katsoo, että näillä tulleilla on haitallinen vaikutus sen kyseisten tuotteiden vientiin, Intian hallitus suostuu Euroopan yhteisön pyynnöstä viipymättä neuvotteluihin esille nousseiden ongelmien ratkaisemiseksi molempia osapuolia tydyttävällä tavalla.

3. Intian hallitus avaa markkinansa poistamalla kaikki liitteessä lueteltuja tuotteita koskevat määrälliset rajoituksensa ilmoitettuina ajankohtina.

4. Intian hallitus vahvisti, Euroopan yhteisön ilmaistua huolensa asiasta, ettei se aio soveltaa minkäänlaisia kaksoishinnoittelutoimenpiteitä Intiasta peräisin olevan raakapuuvillan vientiin.

5. Euroopan yhteisö ilmoitti poistavansa 1 päivästä tammikuuta 1995 lukien kaikki rajoitukset, joita tällä hetkellä sovelletaan Euroopan yhteisön ja Intian välistä tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen 5 artiklassa tarkoitettujen käsikutomo- ja kotiteollisuustuotteiden vientiin Intiasta.

6. Euroopan komissio on WTO-sopimuksen voimaantulopäivän jälkeisten kiintiövuosien osalta valmis harkitsemaan myönteisessä hengessä Intian hallituksen mahdollisesti esittämiä pyyntöjä poikkeuksellisen joustavuuden soveltamisesta yhteen tai kaikkiin säännösteltyihin tuoteluokkiin kahdenvälisen tekstiilisopimuksen nojalla käytössä olevien joustojen lisäksi siten, että kunkin kiintiövuoden osalta ei kuitenkaan ylitetä seuraavia määriä:

>TAULUKON PAIKKA>

Intian hallitus turvautuu näihin poikkeuksellisiin joustoihin, jotka muodostuvat siirroista seuraavalle vuodelle, luokkien välisistä siirroista ja kiintiöennakoista, siinä määrin kuin se kiintiöiden käytön perusteella on mahdollista. Kunkin kiintiövuoden poikkeuksellisten joustojen kokonaismäärä ei saa minkään yksittäisen tekstiililuokan osalta ylittää 2 500:aa tonnia eikä minkään yksittäisen vaatetusluokan osalta 3 000:ta tonnia.

7. Tämä yhteisymmärryspöytäkirja ei rajoita kummankaan osapuolen oikeutta ottaa mikä tahansa sen soveltamisalaan kuuluva asia käsiteltäväksi GATTin XXII ja XXIII artiklan nojalla.

8. Intian hallitus ja Euroopan komissio neuvottelevat määräajoin varmistaakseen tämän yhteisymmärryspöytäkirjan asianmukaisen soveltamisen.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top