EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11992M/PRO/UK

Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/pro_11/sign

11992M/PRO/UK

Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä

Virallinen lehti nro C 191 , 29/07/1992 s. 0087


Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä

KORKEAT SOPIMUSPUOLET

JOTKA TUNNUSTAVAT että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole velvollinen eikä sitoutunut siirtymään talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ilman hallituksensa ja parlamenttinsa erillistä päätöstä ja

JOTKA OTTAVAT HUOMIOON että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella on tapana rahoittaa luottotarpeensa myymällä velkakirjoja yksityiselle sektorille

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä jotka liitetään Euroopan yhteisön perustamissopimukseen:

1. Ennen kuin neuvosto suorittaa tämän sopimuksen 109 j artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa neuvostolle aikooko se siirtyä kolmanteen vaiheeseen.

Yhdistynyt kuningaskunta on velvollinen siirtymään kolmanteen vaiheeseen ainoastaan jos se ilmoittaa neuvostolle aikomuksestaan siirtyä kolmanteen vaiheeseen.

Jollei kolmannen vaiheen alkamispäivää ole vahvistettu tämän sopimuksen 109 j artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta voi ilmoittaa aikomuksestaan siirtyä kolmanteen vaiheeseen 1 päivään tammikuuta 1998 mennessä.

2. Tämän pöytäkirjan 3-9 kohtaa sovelletaan jos Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa neuvostolle ettei se aio siirtyä kolmanteen vaiheeseen.

3. Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei lueta mukaan niiden jäsenvaltioiden enemmistöön jotka täyttävät tämän sopimuksen 109 j artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut vaadittavat edellytykset.

4. Yhdistynyt kuningaskunta säilyttää toimivaltansa rahapolitiikan alalla kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

5. Tämän sopimuksen 3 a artiklan 2 kohtaa 104 c artiklan 1 9 ja 11 kohtaa 105 artiklan 1-5 kohtaa 105 a artiklaa 107 108 108 a ja 109 artiklaa 109 a artiklan 1 kohtaa ja 2 kohdan b alakohtaa sekä 109 l atriklan 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näissä määräyksissä viittaukset yhteisöön ja jäsenvaltioihin eivät tarkoita Yhdistynyttä kuningaskuntaa eivätkä viittaukset kansallisiin keskuspankkeihin tarkoita Englannin pankkia.

6. Tämän sopimuksen 109 e artiklan 4 kohtaa 109 h ja 109 i artiklaa sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Sopimuksen 109 c artiklan 4 kohtaa ja 109 m artiklaa sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ikään kuin sitä koskisi poikkeus.

7. Yhdistyneen kuningaskunnan äänioikeudet jätetään käyttämättä niitä neuvoston säädöksiä annettaessa joita tarkoitetaan 5 kohdassa luetelluissa artikloissa. Siten Yhdistyneen kuningaskunnan painotettuja ääniä ei lueta mukaan laskettaessa tämän sopimuksen 109 k artiklan 5 kohdassa tarkoitettua määräenemmistöä.

Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole myöskään oikeutta osallistua EKP:n puheenjohtajan varapuheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten nimittämiseen tämän sopimuksen 109 a artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 109 l artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä koskevan pöytäkirjan(«perussääntö») 3 4 6 7 9.2 10.1 10.3 11.2 12.1 14 16 18 19 20 22 23 26 27 30 31 32 33 34 50 ja 52 artiklaa ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Näiden artiklojen viittaukset yhteisöön tai jäsenvaltioihin eivät koske Yhdistynyttä kuningaskuntaa eivätkä viittaukset kansallisiin keskuspankkeihin tai osakkaisiin tarkoita Englannin pankkia.

Viittaukset perussäännön 10.3 ja 30.2 artiklassa «EKP:n merkittyyn pääomaan» eivät tarkoita Englannin pankin merkitsemää pääomaa.

9. Tämän sopimuksen 109 l artiklan 3 kohtaa ja perussäännön 44-48 artiklaa sovelletaan riippumatta siitä koskeeko jäsenvaltiota poikkeus jollei seuraavista muutoksista muuta johdu;

a) viittaukset 44 artiklassa EKP:n ja ERI:n tehtäviin tarkoittavat tehtäviä jotka on hoidettava vielä kolmannen vaiheen aikana ja jotka johtuvat Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisesta päätöksestä olla siirtymättä kolmanteen vaiheeseen;

b) 47 artiklassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi EKP antaa myös neuvoja ja avustaa kaikkien sellaisten neuvoston päätösten valmistelussa jotka neuvosto voisi joutua tekemään Yhdistyneen kuningaskunnan suhteen 10 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti;

c) Englannin pankki maksaa osuutensa EKP:n merkitystä pääomasta osallistuakseen sen toimintakustannuksiin samoin perustein kuin niiden jäsenvaltioiden keskuspankit joita koskee poikkeus.

10. Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei siirry kolmanteen vaiheeseen se voi muuttaa ilmoitustaan milloin tahansa kolmannen vaiheen alkamisen jälkeen. Tällöin:

a) Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeus siirtyä kolmanteen vaiheeseen vain jos se täyttää vaadittavat edellytykset. Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä neuvosto päättää sopimuksen 109 k artiklan 2 kohdassa vahvistetuin edellytyksin ja siinä vahvistetun menettelyn mukaisesti täyttääkö Yhdistynyt kuningaskunta tarvittavat edellytykset;

b) Englannin pankki maksaa osuutensa EKP:n merkitystä pääomasta ja siirtää EKP:lle valuuttavarantoihin sisältyviä varoja sekä maksaa osuuden sen vararahastoista samoin perustein kuin sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki jota koskeva poikkeus on kumottu;

c) neuvosto tekee tämän sopimuksen 109 l artiklan 5 kohdassa vahvistetuin edellytyksin ja siinä vahvistetun menettelyn mukaisesti kaikki muut tarvittavat päätökset jotta Yhdistynyt kuningaskunta voi siirtyä kolmanteen vaiheeseen.

Jos Yhdistynyt kuningaskunta siirtyy kolmanteen vaiheeseen tämän kohdan määräysten mukaisesti 3-9 kohtaa ei enää sovelleta.

11. Poiketen siitä mitä tämän sopimuksen 104 artiklassa ja 109 e artiklan 3 kohdassa sekä perussäännön 21.1 artiklassa määrätään Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi säilyttää «Ways and Means» -luottojärjestelyt Englannin pankin kanssa jos ja niin kauan kuin Yhdistynyt kuningaskunta ei ole siirtynyt kolmanteen vaiheeseen.

Top