EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11985I

Asiakirjat Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Sisällys

OJ L 302, 15.11.1985, p. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

11985I

Asiakirjat Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Sisällys

Virallinen lehti nro L 302 , 15/11/1985 s. 0000


Asiakirjat Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Sisällys

Komission lausunto, annettu 31 päivänä toukokuuta 1985, Euroopan yhteisöihin liittymistä koskevista Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan hakemuksista

/* 185I/AVI/COM * /

Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1985, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön

/* 185I/DEC/KSG * /

Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1985, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan ottamisesta Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön jäseniksi

/* 185I/DEC/CEE/EUR * /

Sopimus Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiot) sekä Espanjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan välillä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön

/* 185I/TTE/00 * /

Asiakirja Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista

Ensimmäinen osa: Periaatteet

Toinen osa: Perustamissopimusten mukautukset

I osasto: Institutionaaliset määräykset

1 luku: Edustajakokous

2 luku: Neuvosto

3 luku: Komissio

4 luku: Yhteisön tuomioistuin

5 luku: Tilintarkastustuomioistuin

6 luku: Talous- ja sosiaalikomitea

7 luku: EHTY:n neuvoa-antava komitea

8 luku: Tieteellis-tekninen komitea

II osasto: Muut mukautukset

Kolmas osa: Toimielinten antamia säädöksiä koskevat mukautukset

Neljäs osa: Siirtymätoimenpiteet

I osasto: Institutionaaliset määräykset

II osasto: Espanjaa koskevat siirtymätoimenpiteet

1 luku: Tavaroiden vapaa liikkuvuus

I jakso: Tariffeja koskevat määräykset

II jakso: Määrällisten rajoitusten ja vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden poistaminen

III jakso: Muut määräykset

IV jakso: Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan välinen kauppa

2 luku: Henkilöiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus

I jakso: Työntekijät

II jakso: Pääomanliikkeet

3 luku : Maatalous

I jakso: Yleiset määräykset

II jakso: Tiettyjä yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevat määräykset

III jakso: Hedelmät ja vihannekset

4 luku: Kalastus

I jakso: Yleiset määräykset

II jakso: Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö

III jakso: Yhteisön ulkopuoliset kalavarat

IV jakso: Yhteinen markkinajärjestely

V jakso: Kauppaa koskevat järjestelmä

5 luku: Ulkosuhteet

I jakso: Yhteinen kauppapolitiikka

II jakso: Yhteisöjen sopimukset tiettyjen kolmansien maiden kanssa

III jakso: Tekstiilit

6 luku: Varainhoitoa koskevat määräykset

III osasto: Portugalia koskevat siirtymätoimenpiteet

1 luku: Tavaroiden vapaa liikkuvuus

I jakso: Tariffeja koskevat siirtymätoimenpiteet

II jakso: Määrällisten rajoitusten ja vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden poistaminen

III jakso: Muut määräykset

IV jakso: Portugalin tasavallan ja Espanjan kuningaskunnan välinen kauppa

2 luku: Henkilöiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus

I jakso: Työntekijät

II jakso: Sijoittautumisoikeus, palvelut, pääomanliikkeet ja näkymättömät toimet

3 luku: Maatalous

I jakso: Yleiset määräykset

II jakso: Perinteinen siirtyminen

III jakso: Vaiheittainen siirtyminen

IV jakso: Tiettyjä perinteiseen siirtymämenettelyyn kuuluvia yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevat määräykset

V jakso: Tiettyjä vaiheittaiseen siirtymämenettelyyn kuuluvia yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevat määräykset

VI jakso: Muut määräykset

4 luku: Kalastus

I jakso: Yleiset määräykset

II jakso: Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö

III jakso: Yhteisön ulkopuoliset kalatalousvarat

IV jakso: Yhteinen markkinajärjestely

V jakso: Kauppaa koskevat järjestelyt

5 luku: Ulkosuhteet

I jakso: Yhteinen kauppapolitiikka

II jakso: Yhteisöjen sopimukset tiettyjen kolmansien maiden kanssa

III jakso: Tekstiilit

6 luku: Varainhoitoa koskevat määräykset

7 luku: Muut määräykset

IV osasto: Muut määräykset

Viides osa: Tämän asiakirjan soveltamista koskevat määräykset

I osasto: Toimielinten järjestäytyminen

II osasto: Toimielinten antamien säädösten sovellettavuus

III osasto: Loppumääräykset

Liitteet

/* 185IN * /

Liite I: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 26 artiklassa

I. Tullilainsäädäntö

II. Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus

III. Liikenne

IV. Kilpailu

V. Verotus

VI. Talouspolitiikka

VII. Kauppapolitiikka

VIII. Sosiaalipolitiikka

IX. Lainsäädännön lähentäminen

X. Ympäristö ja kuluttajansuoja

XI. Energia, tutkimus ja informaatioteknologia

XII. Aluepolitiikka

XIII. Tilastot

XIV. Maatalous

XV. Kalastus

XVI. Euratom

XVII. Erinäisiä määräyksiä

Liite II: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 27 artiklassa

I. Tullilainsäädäntö

II. Liikenne

III. Talouspolitiikka

IV. Kauppapolitiikka

V. Sosiaalipolitiikka

VI. Lainsäädännön lähentäminen

VII. Energia

VIII. Tilastot

IX. Kalastus

X. Erinäiset määräykset

Liite III: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa (peruskiintiöt tuotteille, joihin 31 päivään joulukuuta 1998 asti sovelletaan määrällisiä rajoituksia tuonnissa Espanjaan)

Liite IV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 43 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa (peruskiintiöt tuotteille, joihin 31 päivään joulukuuta 1989 asti sovelletaan määrällisiä rajoituksia tuonnissa Espanjaan)

Liite V: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 48 artiklan 3 kohdassa

Liite VI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 48 artiklan 4 kohdassa

Liite VII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 53 artiklassa

Liite VIII: Tuoteluettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 75 artiklan 3 kohdassa

Liite IX: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 158 artiklan 1 kohdassa

Liite X: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 158 artiklan 3 kohdassa

Liite XI: Yksityiskohtaiset tekniset määräykset, josta määrätään liittymisasiakirjan 163 artiklan 3 kohdassa

Liite XII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 168 artiklassa 4 kohdassa

Liite XIII: Tuoteluettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 174 artiklassa

Liite XIV: Tuoteluettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 176 artiklassa

Liite XV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 177 artiklan 3 kohdassa

Liite XVI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 177 artiklan 5 kohdassa

Liite XVII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 178 artiklassa

Liite XVIII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 200 artiklassa

Liite XIX: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 213 artiklassa

Liite XX: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 243 artiklan 2 kohdan a alakohdassa

Liite XXI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 245 artiklan 1 kohdassa

Liite XXII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 249 artiklan 2 kohdassa

Liite XXIII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 269 artiklan 2 kohdassa

Liite XXIV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 273 artiklan 2 kohdassa

Liite XXV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 278 artiklan 1 kohdassa

Liite XXVI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 280 artiklassa

Liite XXVII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 355 artiklan 3 kohdassa

Liite XXVIII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 361 artiklassa

Liite XXIX: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 363 artiklassa

Liite XXX: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 364 artiklan 3 kohdassa

Liite XXXI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 365 artiklassa

Liite XXXII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 378 artiklassa

I. Tullilainsäädäntö 572

II. Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus 574

III. Liikenne 575

IV. Verotus 576

V. Kauppapolitiikka 581

VI. Sosiaalipolitiikka 582

VII. Lainsäädännön lähentäminen 583

VIII. Kalastus 584

Liite XXXIII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 391 artiklan 1 kohdassa

Liite XXXIV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 391 artiklan 2 kohdassa

Liite XXXV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 393 artiklassa

I. Tullilainsäädäntö

Liite XXXVI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 395 artiklassa

I. Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus

II. Verotus

III. Ympäristö

Pöytäkirjat

/* 185I/PRO * /

Pöytäkirja 1 Euroopan investointipankin perussäännöstä

Ensimmäinen osa: Euroopan investointipankin perussäännön mukautukset

Toinen osa: Muut määräykset

Pöytäkirja 2 Kanariansaarista sekä Ceutasta ja Melillasta

Liite A: Luettelo, johon viitataan 4 artiklan 1 kohdassa

Liite B: Luettelo, johon viitataan 6 artiklan 3 kohdassa

Pöytäkirja 3 Espanjan ja Portugalin välisestä tavarakaupasta siirtymätoimenpiteiden soveltamisen aikana

Liite A: Pöytäkirjassa 3 olevassa 2 artiklassa tarkoitettu luettelo

Liite B: Pöytäkirjassa 3 olevassa 3 artiklassa tarkoitettu luettelo

Liite C: Tuoteluettelo, johon viitataan pöytäkirjassa 3 olevassa 3 artiklassa

Pöytäkirja 4 yhteisön ja kolmansien maiden välisten kalastussopimusten mukaisesta lisävastuumekanismista

Pöytäkirja 5 uusien jäsenvaltioiden osallistumisesta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahastoihin

Pöytäkirja 6 liittymisasiakirjan 34 artiklassa tarkoitetuista, yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 87.02 A I b kuuluvien moottoriajoneuvojen tuontiin Espanjassa sovellettavista vuotuisista tariffikiintiöistä

Pöytäkirja 7 Espanjan määrällisistä kiintiöistä

Pöytäkirja 8 espanjalaisista patenteista

Pöytäkirja 9 Espanjan ja nykyisen yhteisön välisestä tekstiilituotekaupasta

Liite A: 1 artiklassa tarkoitettu luettelo

Liite B: Hallinnollinen yhteistyö, josta määrätään 2 artiklassa

Liite C: Jousto, josta määrätään 3 artiklassa

Pöytäkirja 10 Espanjan terästeollisuuden rakenneuudistuksesta

Liite : Tuen arvioimismenettelyt ja -perusteet

Pöytäkirja 11 hintoja koskevista säännöistä

Pöytäkirja 12 Espanjan aluekehityspolitiikasta

Pöytäkirja 13 ydinenergia-alan tietojen vaihdosta Espanjan kuningaskunnan kanssa

Pöytäkirja 14 puuvillasta

Pöytäkirja 15 eräiden tuotteiden Portugalissa kannettavista perustulleista

Pöytäkirja 16 Portugalin tasavallan myöntämistä tullivapautuksista tiettyjen tavaroiden tuonnissa

Liite

Pöytäkirja 17 Portugalin ja yhteisön muiden jäsenvaltioiden välisestä tekstiilituotekaupasta

Liite A: Luettelo, josta määrätään 1 artiklan 1 kohdassa

Liite B: Ulkoiseen jalostusmenettelyyn saatettujen tuotteiden tuonti

Liite C: Hallinnollinen yhteistyö, jota tarkoitetaan 2 artiklassa

Liite D: Jousto, josta määrätään 3 artiklassa

Liite E: Nykyisen yhteisön ja Portugalin yhteinen julistus

Pöytäkirja 18 muista jäsenvaltioista tulevien moottoriajoneuvojen Portugaliin suuntautuvaa tuontia koskevista järjestelyistä

Liite A: Luettelo 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuontikiintiöistä

Liite B: Vuonna 1985 myönnetyt merkkikohtaiset peruskiintiöt, joihin viitataan 4 artiklan 1 kohdassa

Liite C: Vientikertoimen painotus, johon viitataan 5 artiklan 1 kohdassa

Pöytäkirja 19 portugalilaisista patenteista

Pöytäkirja 20 Portugalin terästeollisuuden rakenneuudistuksesta

Liite: Tuen arvioimismenettelyt ja -perusteet

Pöytäkirja 21 Portugalin taloudellisesta ja teollisesta kehityksestä

Pöytäkirja 22 ydinenergia-alan tietojen vaihdosta Portugalin tasavallan kanssa

Pöytäkirja 23 kolmansista maista tulevien moottoriajoneuvojen Portugaliin suuntautuvaa tuontia koskevista järjestelyistä

Liite A: Merkkikohtaiset peruskiintiöt, 1985

Liite B: Vientikertoimen painotus, johon viitataan 5 artiklan 1 kohdassa

Pöytäkirja 24 Portugalin maatalouden rakenteista

Pöytäkirja 25 yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti säädetyn, tuotantoa koskevan säännöstön soveltamisesta Portugalissa

Päätösasiakirja

/* 185I/AFI * /

Julistukset

/* 185I/AFI/DCL * /

Yhteinen aiejulistus suhteiden kehittämisestä ja lähentämisestä Latinalaisen Amerikan maiden kanssa

Yhteinen julistus Azorien ja Madeiran itsehallintoalueiden taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä

Yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

Yhteinen julistus Espanjaan ja Portugaliin sijoittautuneista nykyisten jäsenvaltioiden työntekijöistä ja yhteisöön sijoittautuneista espanjalaisista ja portugalilaisista työntekijöistä sekä heidän perheenjäsenistään

Yhteinen julistus maatalouden alan nykyisten monopolien lakkauttamisesta uusissa jäsenvaltioissa

Yhteinen julistus yhteisön säännöstön mukauttamisesta kasviöljyjen ja -rasvojen alalla

Yhteinen julistus Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan välisessä maataloustuotteiden kaupassa sovellettavasta järjestelystä

Yhteinen julistus TKJ:ään kuuluvien tuotteiden kolmansista maista tulevasta tuonnista

Yhteinen julistus tasaussumman soveltamisesta pöytäviineihin

Yhteinen julistus TKJ:stä vilja-alalla

Yhteinen julistus Kanariansaaria sekä Ceutaa ja Melillaa koskevasta pöytäkirjasta 2

Yhteinen julistus pöytäkirjasta 2

Yhteinen julistus pöytäkirjasta 2 olevasta 9 artiklasta

Yhteinen julistus kalastussuhteista kolmansien maiden kanssa

Yhteinen julistus tiettyjen kolmansien maiden kanssa tehtävistä pöytäkirjoista

Yhteinen julistus pesetan ja escudon sisällyttämisestä ECUun

Saksan liittotasavallan hallituksen julistus Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön liittymistä koskevan päätöksen sekä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön liittymisestä tehdyn sopimuksen soveltamisesta Berliiniin

Saksan liittotasavallan hallituksen julistus käsitteen 'kansalaiset' määritelmästä

Yhteinen julistus Espanjan terästeollisuudesta

Yhteinen julistus maataloustuotteiden hinnoista Espanjassa

Yhteinen julistus määritetyillä alueilla tuotetuista espanjalaisista laatuviineistä

Yhteinen julistus tietyistä Espanjaa koskevista maatalouden alan siirtymätoimenpiteistä ja tiedoista

Yhteinen julistus hedelmä- ja vihannesalan lähenemisen toteamisvaihetta varten laadittavasta, Espanjaa koskevasta toimintaohjelmasta

Yhteinen julistus Espanjan kuningaskunnan siirtymäkauden ajan säilyttämän kansallisen tuen vaikutuksesta muiden jäsenvaltioiden kanssa käytävään kauppaan

Yhteinen julistus yhteisön sosiaalis-rakenteellisten toimenpiteiden soveltamisesta viinialalla Espanjassa sekä espanjalaisten viinien alkuperän määrittämistä ja niiden kaupan liikkeiden seuraamista koskevista määräyksistä

Yhteinen julistus Andorran kanssa käytävän kaupan uudesta järjestelystä

Yhteinen julistus pääsystä Portugalin maaöljymarkkinoille

Yhteinen julistus Portugalin terästeollisuudesta

Yhteinen julistus luottolaitosten liiketoiminnan aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 12 päivänä joulukuuta 1977 annetusta ensimmäisestä neuvoston direktiivistä

Yhteinen julistus maataloustuotteiden hinnoista Portugalissa

Yhteinen julistus Portugalia koskevasta, siirtymämenettelyn ensimmäisen vaiheen toimintaohjelmasta niitä tuotteita varten, joihin sovelletaan vaiheittaista siirtymämenettelyä

Yhteinen julistus Portugalia koskevista maatalouden alan siirtymätoimenpiteistä ja tiedoista

Yhteinen julistus Portugalin viineistä

Yhteinen julistus Portugalin sokerinjalostusteollisuuden hankinnoista

Yhteinen julistus yhteisön arvonlisäverojärjestelmän käyttöön ottamisesta Portugalissa

Euroopan talousyhteisön julistus espanjalaisten ja portugalilaisten työntekijöiden pääsystä ansiotyöhön nykyisissä jäsenvaltioissa

Euroopan talousyhteisön julistus Espanjan ja Portugalin mahdollisuudesta saada tukea Euroopan sosiaalirahastosta

Euroopan talousyhteisön julistus Espanjan ja Portugalin mahdollisuudesta saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta

Euroopan talousyhteisön julistus Portugalin sokerinjalostusteollisuuden hankinnoista

Yhteisön julistus vesistöjen tarkkailuun ja valvontaan myönnettävästä yhteisön tuesta

Euroopan talousyhteisön julistus Portugalin talouden mukauttamisesta ja nykyaikaistamisesta

Euroopan talousyhteisön julistus yhteisön lainajärjestelmän soveltamisesta Portugalin hyväksi

Yhteisön julistus tasaussummamekanismin soveltamisesta

Espanjan kuningaskunnan julistus CECAF-alueesta

Espanjan kuningaskunnan julistus Latinalaisesta Amerikasta

Espanjan kuningaskunnan julistus Euratomista

Portugalin tasavallan julistus 358 artiklassa tarkoitetuista hyvityksistä

Portugalin tasavallan julistus CECAF-alueesta

Portugalin tasavallan julistus rahapoliittisista kysymyksistä

Ennen liittymistä tehtävien tiettyjen päätösten ja toteutettavien tiettyjen muiden toimenpiteiden hyväksymistä koskeva tiedonsaanti- ja neuvottelumenettely

/* 185I/AFI/PCD/ADP * /

Top