EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023R0265-20240309

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/265, annettu 9 päivänä helmikuuta 2023, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Turkista peräisin olevien keraamisten laattojen tuonnissa

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/265/2024-03-09

Konsolidoituun tekstiin ei välttämättä sisälly seuraavia muutoksia:

Muutossäädös Muutoksen tyyppi Osa, jota muutos koskee Voimaantulopäivämäärä
32024R1223 Myöh. muut. liite II Teksti 03/05/2024
32024R1221 Myöh. muut. liite Teksti 03/05/2024

02023R0265 — FI — 09.03.2024 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/265,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2023,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Turkista peräisin olevien keraamisten laattojen tuonnissa

(EUVL L 041 10.2.2023, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/1597, annettu 3 päivänä elokuuta 2023,

  L 196

21

4.8.2023

►M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/804, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2024,

  L 804

1

8.3.2024


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 116, 4.5.2023, s.  27 ((EU) 2023/265)

►C2

Oikaisu, EUVL L 183, 20.7.2023, s.  59 ((EU) 2023/265)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/265,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2023,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Turkista peräisin olevien keraamisten laattojen tuonnissa1 artikla

1.  
Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Intiasta tai Turkista peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodeihin 6907 21 00 , 6907 22 00 , 6907 23 00 , 6907 30 00 ja 6907 40 00 kuuluvien keraamisten katulaattojen, lattialaattojen ja seinälaattojen, keraamisten mosaiikkikuutioiden ja niiden kaltaisten tavaroiden, myös alustalla, sekä viimeistelykeramiikan tuonnissa.
2.  

Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettavat lopulliset polkumyyntitullit ovat seuraavien yritysten tuottaman 1 kohdassa kuvatun tuotteen osalta seuraavat:Maa

Yritys

Lopullinen polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Intia

Conor Granito Pvt Ltd.; Corial Ceramic Pvt Ltd.

8,7  %

C898

Intia

►C1  Acecon Vitrified Pvt Ltd; Avlon Ceramic Pvt Ltd; Duracon Vitrified Pvt Ltd; Eracon Vitrified Pvt Ltd; Evershine Cera Pvt Ltd; Icon Granito Pvt Ltd; Venice Ceramics ◄

6,7  %

C899

Intia

Muut, liitteessä I luetellut yhteistyössä toimineet yritykset

7,3  %

 

Intia

Kaikki muut yritykset

8,7  %

C999

Turkki

Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

20,9  %

C900

Turkki

Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ș.;

Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ș.

4,8  %

C901

Turkki

Muut, liitteessä II luetellut yhteistyössä toimineet yritykset

9,2  %

 

Turkki

Kaikki muut yritykset

20,9  %

C999

▼C1

3.  
►M2  Polkumyyntitulleja ei sovelleta intialaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan Lavish Groupiin, jonka muodostavat Lavish Granito Pvt Ltd, Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP., Liva Ceramics, Silk Ceramics ja Luxgres Ceramica LLP (Taric-lisäkoodi C903), eikä turkkilaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș:ään (Taric-lisäkoodi C902). ◄

▼B

4.  
Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritettyjen yksilöllisten tullien soveltaminen sekä polkumyyntitullin soveltamatta jättäminen 3 kohdassa mainittuihin yrityksiin edellyttävät, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn [tarkasteltavana oleva tuote], [määrä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite], (Taric-lisäkoodi), [asianomainen maa]. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.” Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.
5.  
Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Edellä olevaa 1 artiklan 2 kohtaa voidaan muuttaa lisäämällä siihen uusia vientiä harjoittavia tuottajia Intiasta tai Turkista ja soveltamalla niihin asianmukaista painotettua keskimääräistä polkumyyntitullia, jota sovelletaan yhteistyössä toimineisiin otokseen kuulumattomiin yrityksiin. Uuden vientiä harjoittavan tuottajan on toimitettava näyttöä siitä, että

a) 

se ei vienyt 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja Intiasta tai Turkista peräisin olevia tavaroita tutkimusajanjaksolla (1 päivän heinäkuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana);

b) 

se ei ole etuyhteydessä yhteenkään viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan tällä asetuksella käyttöön otettuja toimenpiteitä ja joka olisi voinut toimia yhteistyössä alkuperäisessä tutkimuksessa; ja

c) 

se joko tosiasiallisesti vei tarkasteltavana olevaa tuotetta tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite suuren tuotemäärän viemiseksi unioniin tutkimusajanjakson jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Yhteistyössä toimineet otokseen kuulumattomat intialaiset vientiä harjoittavat tuottajatMaa

Nimi

Taric-lisäkoodi

Intia

Arkiton Tiles LLP

Ncraze Ceramic LLP

C919

Intia

Asian Granito India Limited

Crystal Ceramic Industries Private Limited

Affil Vitrified Private Limited

Amazoone Ceramics Limited

C920

Intia

Color Tiles Private Limited

Color Granito Private Limited

Subway Tiles LLP

Senis Ceramic Private Limited

C921

Intia

Comet Granito Private Limited

Corus Vitrified Private Limited

C922

Intia

Granoland Tiles LLP

Landgrace Ceramic Private Limited

Landdecor Tiles LLP

C923

Intia

Sunshine Tiles Company Private Limited

Sunshine Vitrious Tiles Private Limited

Sunshine Ceramic

Jaysun Ceramics

Sunray Tiles Private Limited

Sologres Granito Private Limited

Leesun Ceramic Tiles Co

Grenic Tiles Private Limited

Antonova Tiles (India)

C924

Intia

Aajveto Manufacturing Private Limited

The President Group

Artos International LLP

Spolo Ceramic Private Limited

Veritaas Granito LLP

Pioneer Ceramic Industries

Zed Vitrified Private Limited

Indesign Ceramics LLP

C925

Intia

Accord Vitrified Private Limited

Accord Plus Ceramics Private Limited

C927

Intia

Alinta Granito Private Limited

Avalta Granito Private Limited

C928

Intia

Alpas Cera LLP

Cosa Ceramic Private Limited

C929

Intia

Ambani Vitrified Private Limited

C930

Intia

Solizo Vitrified Private Limited

C931

Intia

Axison Vitrified Private Limited

Axiom Ceramic Private Limited

Swellco Ceramic

C935

Intia

Blizzard Vitrified LLP

Blizzard Ceramica LLP

C937

Intia

Blueart Granito Private Limited

Iyota Tiles LLP

C938

Intia

Bluetone Impex LLP

C939

Intia

Bluezone Vitrified Private Limited

Bluezone Tiles LLP

Bluegrass Porcelano LLP

C940

Intia

Bonza Vitrified Private Limited

Boffo Granito LLP

Big Tiles

C941

Intia

Cadillac Granito Private Limited

Captiva Ceramic Industries

C942

Intia

Capron Vitrified Private Limited

C943

Intia

Classy Tiles LLP

C944

Intia

Claystone Granito Private Limited

Favourite Plus Ceramic Private Limited

Clayart Granito LLP

Torino Tiles LLP

Astila Ceramic Private Limited

C945

Intia

Commander Vitrified Private Limited

Creanza Ceramic Private Limited

Commander Ceramic Industries

Amora Tiles Private Limited

Amora Ceramics Private Limited

C946

Intia

Cruso Granito Private Limited

C947

Intia

Cyber Ceramics

C948

Intia

Delta Ceramic

C949

Intia

Dureza Granito Private Limited

C950

Intia

Emcer Tiles Private Limited

Emcer Granito LLP

Sanford Vitrified Private Limited

Parker Tiles Private Limited

Ascent Ceramica Private Limited

Lenswood Ceramic

C951

Intia

Exotica Ceramic Private Limited

C952

Intia

Exxaro Tiles Limited

C953

Intia

Face Ceramics Private Limited

Fea Ceramics

Cygen Ceramic LLP

Sorento Granito Private Limited

Soriso Ceramic Private Limited

Soriso Granito LLP

Angel Ceramic Pct Limited

Blue Art Granito Private Limited

Face Impex Private Limited

C954

Intia

Favourite Plus Ceramic Private Limited

C956

Intia

Flavour Granito LLP

Rex Ceramic Private Limited

C957

Intia

Fusion Granito Private Limited

Vivanta Ceramic Private Limited

C958

Intia

Gold Cera International

C959

▼C2

Intia

Gryphon Ceramics Private Limited

Cosa Ceramics Pct Limited

RAK Ceramics India Private Limited

Gris Ceramic LLP

Grupo Griffin Ceramica LLP

Alpas Cera LLP

C960

▼B

Intia

Handmada International

C961

Intia

Hilltop Ceramic

C962

Intia

Ibis Smart Marble Private Limited

Silverpearl Tile Private Limited

C963

Intia

Italica Granito Private Limited

Italica Floor Tiles Private Limited

Soriso Ceramic Private Limited

C964

Intia

Ita Lake Ceramic Private Limited

Itaca Ceramic Private Limited

Sperita Granito LLP

C966

 

 

 

Intia

Itacon Granito Private Limited

U-Con Ceramica LLP

Tecon Tiles Private Limited

Valencia Ceramic Private Limited

Livolla Granito LLP

Velloza Granito LLP

C968

Intia

Italia Ceramics Limited

Piccolo Mosaic Limited

C969

Intia

Italus Vitrified LLP

C971

Intia

Itcos Granito LLP

Icera Tiles LLP

C972

Intia

Itoli Granito LLP

Imlis Ceramica LLP

C973

Intia

K2D Exim

C974

Intia

Kag Granito LLP

Rollza Granito LLP

C975

Intia

Kajaria Ceramics Limited

Jaxx Vitrified Private Limited

Cosa Ceramics Private Limited

Kajaria Tiles Private Limited

Vennar Ceramics Limited

C976

Intia

Keezia Tiles LLP

C977

Intia

Kitco Ceramic

C978

Intia

Kripton Granito Private Limited

Kripton Ceramic Private Limited

La Berry Ceramics Private Limited

Nice Ceramic Private Limited

Gresart Ceramica Private Limited

C979

Intia

Latto Tiles LLP

Spinora Tiles Private Limited

C980

Intia

Laxveer Ceramic LLP

Lovato Ceramic Private Limited

C981

Intia

Leopard Vitrified Private Limited

Livon Ceramic

Letoza Granito LLP

C982

Intia

Lexus Granito India Limited

Lioli Ceramica Private Limited

C983

Intia

Lezora Vitrified Private Limited

Lemzon Granito LLP

Lezwin Tiles LLP

Sisam Granito LLP

C984

Intia

Livenza Granito LLP

Livanto Ceramic Private Limited

Lizzart Granito LLP

Linia Ceramic LLP

L Tile Granito LLP

C986

Intia

Lorence Vitrified LLP

Lepono Porcelano LLP

Lanford Ceramic Private Limited

C987

Intia

Lycos Ceramic Private Limited

Livolla Granito LLP

Crevita Granito Private Limited

C988

Intia

Maps Granito Private Limited

Perth Ceramic Private Limited

C989

Intia

Marbilano Tiles LLP

Marbilano Surface LLP

C990

Intia

Max Granito Private Limited

Epos Tiles LLP

C119

Intia

Metropole Tiles Private Limited

Metro City Tiles Private Limited

Metro Ceramics

Mactile India Private Limited

C120

▼C1

Intia

Millennium Granito India Private Limited

Lorenzo Vitrified Tiles Private Limited

Millennium Vitrified Tiles Private Limited

Millennium Tiles LLP

Clan Vitrified Private Limited

Millennium Ceramic LLP

Millennia Ceramica Private Limited

Millennium Cera Tiles Private Limited

C121

Intia

Montana Tiles Private Limited

Plazma Granito Private Limited

Raykas Ceramic LLP

C122

▼B

Intia

Motto Ceramic Private Limited

Motto Tiles Private Limited

Slimtile Private Limited

Monza Granito Private Limited

Rossa Tiles Private Limited

Motto Stone Private Limited

C123

Intia

Mox tiles LLP

Itile LLP

Swell Granito LLP

C124

Intia

Neelson Ceramic LLP

Neelson Porselano LLP

Win Tel Ceramics Private Limited

Theos Tiles LLP

C125

▼M1

Intia

Nehani Tiles LLP

Neha Ceramic Industries

Orinda Granito LLP

Orinda Industries LLP

C126

▼B

Intia

Nessa Vitrified LLP

LGF Vitrified Private Limited

C127

Intia

Nexion International Private Limited

Simpolo Vitrified Private Limited

C130

Intia

Nitco Limited

C131

Intia

Oasis Vitrified Private Limited

Oasis Tiles LLP

Max Ceramics Private Limited

Revenza Ceramics

C132

Intia

Olwin Tiles (India) Private Limited

C133

Intia

Onery Tiles LLP

C134

Intia

Oscar Ceramics

C136

Intia

Pavit Ceramics Private Limited

Victory Ceratech Private Limited

C138

Intia

Prism Johnson Limited

Antique Marbonite Private Limited

Coral Gold Tiles Private Limited

Sanskar Ceramics Private Limited

Spectrum Johnson Tiles Private Limited

Small Johnson Floor Tiles Private Limited

Sparten Granito Private Limited

C142

Intia

Q-BO (Savion Ceramic)

C308

Intia

Qutone Ceramic Private Limited

C631

Intia

Range Ceramic Private Limited

C633

Intia

Rey Cera Creation Private Limited

Simbel Ceramic Private Limited

Adoration Ceramica Private Limited

C636

Intia

Scientifica Tiles LLP

Saiwin Ceramic Private Limited

Saimax Ceramic Private Limited

Siscon Tiles LLP

Aland Ceramic Private Limited

C639

Intia

Seron Granito Private Limited

C640

Intia

Sez Vitrified Private Limited

C641

Intia

Silon Granito LLP

C642

Intia

Simero Vitrified Private Limited

Simero International LLP

C643

Intia

Simola Tiles LLP

C644

Intia

Skajen Vitrified Private Limited

Spice Ceramic Private Limited

Legend Ceramic Private Limited

C646

Intia

Skytouch Ceramic Private Limited

Icolux Porcelano LLP

C648

Intia

Sober Plus Ceramics

Sober Ceramics

C649

Intia

Solizo Vitrified Private Limited

C650

Intia

Somany Ceramics Limited

Vintage Tiles Private Limited

Vicon Ceramic Private Limited

Amora Tiles Private Limited

Amora Ceramics Private Limited

Acer Granito Private Limited

Somany Fine Vitrified Private Limited

Sudha Somany Ceramics Private Limited and

Somany Piastrelle Private Limited

C651

Intia

Sparron Vitrified LLP

C652

Intia

Square Ceramic Private Limited

Casva Tiles Private Limited

A004

Intia

Starco Ceramic

A005

Intia

Sunland Ceramic Private Limited

A006

Intia

Sunworld Vitrified Private Limited

Shagun Ceramics

A007

Intia

Swellco Ceramic

Axison Vitrified Private Limited

Axiom Ceramic Private Limited

A008

Intia

Titanium Vitrified Private Limited

Moral Ceramic Private Limited

Onery Tiles LLP

A010

Intia

Varmora Granito Private Limited

Tocco Ceramics Private Limited

Solaris Ceramics Private Limited

Nextile Marbosys Private Limited

Fiorenza GRanito Private Limited

Sentosa Granito Private Limited,

Renite Vitrified LLP

Avalta Granito Private Limited and

Covertek Ceramica Private Limited

A013

Intia

Velsaa Vitrified LLP

Velsaa Enterprises LLP

Boss Ceramics

Magnum Ceramics

A014

Intia

Verona Granito Private Limited

A016

Intia

Wallmark Ceramic Industry

A017

Intia

Zarko Granito Private Limited

A019

Intia

Zealtop Granito Private Limited

A020

Intia

Vita Granito

C926
LIITE II

Yhteistyössä toimineet otokseen kuulumattomat turkkilaiset vientiä harjoittavat tuottajatMaa

Nimi

Taric-lisäkoodi

Turkki

Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș (1).

Akgün Toprak Sanayi İnșaat ve Ticaret A.Ș.

Veli Akgün Seramik İnșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C904

Turkki

Anka Toprak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C905

Turkki

Decovita Yapi Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C906

Turkki

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C907

Turkki

Etili Seramik İnșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C908

Turkki

Graniser Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C909

Turkki

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ș.

C910

Turkki

Karo Metro Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C911

Turkki

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ș.

C912

Turkki

Seramiksan Turgutlu Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C913

Turkki

Seranit Granit Seramik Sanayi Ticaret A.Ș.

C914

Turkki

Söğütsen Seramik Sanayi İnșaat Madencilik İthalat İhracat A.Ș.

C915

Turkki

Termal Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C916

Turkki

Ușak Seramik Sanayi A.Ș.

C917

Turkki

Yurtbay Seramik Sanayi Ticaret A.Ș.

C918

(1)   

A.Ș. on lyhenne sanoista Anonim Șirketi.

Top