EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0620-20220718

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/620, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)4ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/2022-07-18

02021R0620 — FI — 18.07.2022 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/620,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)4

(EUVL L 131 16.4.2021, s. 78)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1008, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2021,

  L 222

12

22.6.2021

►M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1911, annettu 27 päivänä lokakuuta 2021,

  L 389

2

4.11.2021

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/214, annettu 17 päivänä helmikuuta 2022,

  L 37

16

18.2.2022

►M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1218, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2022,

  L 188

65

15.7.2022
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/620,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)41 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  
Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevat täytäntöönpanosäännöt siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden ( 1 ) ja niiden vyöhykkeiden ja lokeroiden tautivapaasta asemasta ja rokottamattomuusstatuksesta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hyväksymisestä.
2.  
Tämän asetuksen liitteissä luetellaan ne jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden taudista vapaa asema tai hävittämisohjelmat katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EU) 2016/429 280 artiklan mukaisesti, sekä ne jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden taudista vapaa asema ja hävittämisohjelmat hyväksytään asianmukaisesti tällä asetuksella ja jotka luetellaan asianmukaisesti sen liitteissä.
3.  

Tämän asetuksen liitteissä luetellaan

a) 

jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytyt luokan B tauteja koskevat pakolliset hävittämisohjelmat ja luokan C tauteja koskevat valinnaiset hävittämisohjelmat

b) 

jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty taudista vapaa asema ja rokottamattomuusstatus

c) 

jäsenvaltioiden lokerot, joilla on tunnustettu taudista vapaa asema.

2 artikla

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis - tartunta

1.  
Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta nautaeläinpopulaatioissa, luetellaan liitteessä I olevan I osan 1 luvussa.
2.  
Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta lammas- ja vuohipopulaatioissa, luetellaan liitteessä I olevan I osan 2 luvussa.

▼M3

3.  
Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma nautaeläinpopulaatioissa, luetellaan liitteessä I olevan II osan 1 luvussa.
4.  
Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma lammas- ja vuohipopulaatioissa, luetellaan liitteessä I olevan II osan 2 luvussa.

▼B

3 artikla

Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) - tartunta (MTBC)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Mycobacterium tuberculosis complex (Mycobacterium bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunnan, jäljempänä ’MTBC’, osalta, luetellaan liitteessä II olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on MTBC:n hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä II olevassa II osassa.

4 artikla

Raivotautiviruksen (RABV) aiheuttama tartunta

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema raivotautiviruksen, jäljempänä ’RABV’, aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä III olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on RABV:n hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä III olevassa II osassa.

5 artikla

Nautojen tarttuva leukoosi (EBL)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema nautojen tarttuvan leukoosin, jäljempänä ’EBL’, osalta, luetellaan liitteessä IV olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on EBL:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä IV olevassa II osassa.

6 artikla

Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti (IBR/IPV)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin, jäljempänä ’IBR/IPV’, osalta, luetellaan liitteessä V olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on IBR/IPV:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä V olevassa II osassa.

7 artikla

Aujeszkyn tautiviruksen (ADV) aiheuttama tartunta

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Aujeszkyn tautiviruksen, jäljempänä ’ADV’, aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä VI olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on ADV:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VI olevassa II osassa.

8 artikla

Naudan virusripuli (BVD)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema naudan virusripulin, jäljempänä ’BVD’, osalta, luetellaan liitteessä VII olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on BVD:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VII olevassa II osassa.

9 artikla

Sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttama tartunta (BTV:n aiheuttama tartunta)

1.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttaman tartunnan, jäljempänä ’BTV:n aiheuttama tartunta’, osalta, luetellaan liitteessä VIII olevassa I osassa.
2.  
Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on BTV:n aiheuttaman tartunnan hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VIII olevassa II osassa.

10 artikla

Varroa spp. -punkin esiintyminen

Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Varroa spp. -punkin esiintymisen osalta, luetellaan liitteessä IX.

11 artikla

Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta

Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä X.

12 artikla

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (HPAI) aiheuttama tartunta

Korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta (HPAI) vapaat jäsenvaltioiden lokerot luetellaan liitteessä XI.

13 artikla

Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS)

1.  

Liitteessä XII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema virusperäisen verenvuotoseptikemian, jäljempänä ’VHS’, osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema VHS:n osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema VHS:n osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

14 artikla

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

1.  

Liitteessä XIII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion, jäljempänä ’IHN’, osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema IHN:n osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema IHN:n osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XIII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

15 artikla

ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XIV olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XIV olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

16 artikla

Nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XV olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XV olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

17 artikla

Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XVI olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XVI olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

18 artikla

Bonamia ostreae - loisen aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XVII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XVII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

19 artikla

Valkopilkkutautiviruksen (WSSV) aiheuttama tartunta

1.  

Liitteessä XVIII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema valkopilkkutautiviruksen, jäljempänä ’WSSV’, aiheuttaman tartunnan osalta;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa WSSV:n aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema WSSV:n aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.  

Liitteessä XVIII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a) 

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b) 

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c) 

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan seuraavat säädökset:

— 
päätös 93/52/ETY;
— 
päätös 94/963/EY;
— 
päätös 95/98/EY;
— 
päätös 2003/467/EY;
— 
päätös 2004/558/EY;
— 
päätös 2008/185/EY;
— 
päätös 2009/177/EY;
— 
asetus (EY) N:o 616/2009;
— 
täytäntöönpanopäätös 2013/503/EU.

21 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

BRUCELLA ABORTUS-, B. MELITENSIS- JA B. SUIS -TARTUNTA

I OSA

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema

1 LUKU

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema nautaeläinten populaatioissaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

▼M3

Espanja

Koko alue

▼B

Ranska

Koko alue

▼M1

Kroatia

Koko alue

▼M4

Italia

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo

Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

▼B

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

▼M1

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

Região Centro: alueet (distritos) Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

▼B

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

▼M4

2 LUKU

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema lammas- ja vuohieläinten populaatioissaJäsenvaltio (*1)

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italia

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Autónoma dos Açores

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

▼M3

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan hävittämisohjelma

1 LUKU

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan hävittämisohjelma nautaeläinten populaatioissaJäsenvaltio

Alue

Bulgaria

Koko alue

Kreikka

Koko alue

Unkari

Koko alue

▼M4

Italia

Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila, di Chieti

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno

Regione Molise: Provincia di Isernia

Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto

Regione Sicilia

▼M3

Portugali

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Madeira

Alueet (distritos) Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real

2 LUKU

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan hävittämisohjelma lammas- ja vuohieläinten populaatioissaJäsenvaltio

Alue

Bulgaria

Koko alue

Kroatia

Koko alue

Kreikka

Koko alue

▼M4

Italia

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno, Avellino, Napoli

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia

▼M3

Portugali

Região Madeira

Alueet (distritos) Aveiro, Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

▼B
LIITE II

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAE JA M. TUBERCULOSIS) -TARTUNTA (MTBC)

▼M4

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on MTBC-tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Ranska

Koko alue

Italia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Provincia di Bari, Taranto

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Nuoro, Oristano, Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Autónoma dos Açores, lukuun ottamatta aluetta Ilha de São Miguel

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty MTBC-tartunnan hävittämisohjelmaJäsenvaltio (*1):

Alue

Bulgaria

Koko alue

Kroatia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Kreikka

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Italia

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Lazio: Provincia di Roma

Regione Marche: Provincia di Macerata

Regione Puglia: Provincia di Barletta-Adria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce

Regione Sardegna: Provincia di Sassari

Regione Sicilia

Malta

Koko alue

Portugali

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Autónoma da Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

Romania

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

▼B
LIITE III

RAIVOTAUTIVIRUKSEN AIHEUTTAMA TARTUNTA (RABV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on RABV-tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio (*1)

Alue

Belgia

Koko alue

Bulgaria

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Kreikka

Koko alue

▼M3

Espanja

Koko alue

Ranska

Koko alue

▼B

Kroatia

Koko alue

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

▼M3

Puola

Dolnośląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Kujawsko-Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubelskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): m. Lublin, Łęczyński, Parczewski, Radzyński, Świdnicki

Lubuskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Łódzkien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki Wschodni, m. Łódź, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, m. Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski

Małopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Mazowieckien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Ciechanowski, Gostyniński, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Przasnyski, Sierpecki, Żuromiński

Opolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Podlaskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Śląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Świętokrzyskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Buski, Kazimierski, Pińczowski, Włoszczowski

Warmińsko-Mazurskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Wielkopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Zachodniopomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

▼B

Portugali

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

▼M3

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty RABV-tartunnan hävittämisohjelmaJäsenvaltio

Alue

Puola

Lubelskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Bialski, m. Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, m. Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Łukowski, Opolski, Puławski, Rycki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, m. Zamość

Łódzkien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Opoczyński

Mazowieckien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Białobrzeski, Garwoliński, Grodziski, Grójecki, Kozienicki, Legionowski, Lipski, Łosicki, Miński, Nowodworski, Ostrowski, Otwocki, Piaseczyński, Płoński, Pruszkowski, Przysuski, Pułtuski, Radomski, m. Radom, Siedlecki, m. Siedlce, Sochaczewski, Sokołowski, Szydłowiecki, m.st. Warszawa, Warszawski Zachodni, Węgrowski, Wołomiński, Wyszkowski, Zwoleński, Żyrardowski

Podkarpackien voivodikunta

Świętokrzyskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Jędrzejowski, Kielecki, m. Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski

Romania

Koko alue

▼B
LIITE IV

NAUTOJEN TARTTUVA LEUKOOSI (EBL)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on EBL:stä vapaa asemaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Alentejo: kaikki alueet (distritos)

Região Centro: kaikki alueet (distritos)

Região Lisboa e Vale do Tejo: kaikki alueet (distritos)

Região Norte: alueet (distritos): Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

▼M4

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty EBL:n hävittämisohjelmaJäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Kroatia

Koko alue

18. heinäkuuta 2022

▼B
LIITE V

NAUDAN TARTTUVA RINOTRAKEIITTI / TARTTUVA PUSTULAARINEN VULVOVAGINIITTI (IBR/IPV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on IBR/IPV:stä vapaa asemaJäsenvaltio:

Alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Italia

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Itävalta

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty IBR/IPV:n hävittämisohjelmaJäsenvaltio:

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Belgia

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21. huhtikuuta 2021

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21. huhtikuuta 2021

Luxemburg

Koko alue

21. huhtikuuta 2021
LIITE VI

AUJESZKYN TAUTIVIRUS (ADV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on ADV:n aiheuttamasta tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Ranska

Seuraavat departementit: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Kypros

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Podlaskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty ADV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelmaJäsenvaltio:

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Espanja

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Italia

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21. huhtikuuta 2021

Liettua

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Puola

Dolnośląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Kujawsko-Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubelskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubuskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Łódzkien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Małopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Mazowieckien voivodikunta kaikki piirikunnat (powiaty)

Opolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Podkarpackien voivodikunta kaikki piirikunnat (powiaty)

Podlaskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Śląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Świętokrzyskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Warmińsko-Mazurskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Wielkopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Zachodniopomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

21. huhtikuuta 2021

Portugali

Koko niemimaan alue

21. huhtikuuta 2021
LIITE VII

NAUDAN VIRUSRIPULI (BVD)

▼M4

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on BVD:stä vapaa asemaJäsenvaltio

Alue

Itävalta

Koko alue

Tanska

Koko alue

Suomi

Koko alue

Saksa

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Oberbayern: Ingolstadt, Stadt München, Stadt Rosenheim, Altötting, Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Miesbach, Mühldorf am Inn, Lkr. München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm, Lkr. Rosenheim, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen

Ruotsi

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty BVD:n hävittämisohjelmaJäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Saksa

Bundesland Bayern:

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Oberbayern: Dachau

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Niederbayern: Deggendorf, Lkr. Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Schwaben: Lkr. Augsburg, Günzburg, Ostallgäu

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21. helmikuuta 2022

Irlanti

Koko alue

18. heinäkuuta 2022

▼B
LIITE VIII

SINIKIELIVIRUKSEN (BTV) AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on BTV:n aiheuttamasta tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio (*1):

Alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

▼M4

Saksa

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

▼B

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía:
Almerían maakunta ►M3  
Córdoban maakunta, seuraavat alueet: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)  ◄
Granadan maakunta, seuraavat alueet: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada) ►M2  
Huelvan maakunta, seuraavat alueet: Aracena (Sierra Oriental) ja Cortegana (Sierra Occidental)  ◄ ►M3  
Jaénin maakunta  ◄ ►M2  
Sevillan maakunta, seuraavat alueet: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)  ◄
Comunidad Autonoma de Aragón
Huescan maakunta, seuraavat alueet: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera ja Bujaraloz; seuraavat Ayerben kunnat: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla ja La Sotonera; seuraavat Barbastron kunnat: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis ja Torres de Alcanadre; seuraavat Castejón de Sosin kunnat: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles ja Montanuy; seuraavat Grausin kunnat: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp ja Viacamp y Litera; seuraavat Huescan kunnat: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced ja Vicién
Province of Teruel
Zaragozan maakunta, seuraavat alueet: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza ja Zuera; seuraavat Ayerben alueen kunnat: Murillo de Gállego ja Santa Eulalia de Gállego
Comunidad Autónoma de Asturias ►M2  
Comunidad Autónoma de Islas Baleares  ◄
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria; ►M3  
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, lukuun ottamatta seuraavia alueita Ciudad Realin maakunnassa Almadén, Almodóvar del Campo ja Piedrabuena  ◄
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña ►M3   ►M2  
Comunidad Autónoma de Extremadura, lukuun ottamatta seuraavia alueita: Badajozin maakunnassa sijaitsevat Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros ja Zafra  ◄  ◄
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Murcia
Comunidad Autónoma de Navarra, seuraavat alueet: Tafalla ja Tudela; seuraavat Estellan alueen kunnat: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta ja Zuñiga; seuraavat Sangüesan alueen kunnat: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza ja Yesa.
Comunidad Autónoma de País Vasco
Álavan maakunta, seuraavat kunnat: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia ja Zuia.
Comunidad Autónoma de Valencia

▼M1

Italia

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia

▼B

Latvia

Koko alue

▼M1

Liettua

Koko alue

▼B

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

▼M3

Portugali

Koko alue, lukuun ottamatta alueita (distritos) Beja, Castelo Branco, Evora, Faro, Portalegre, Santarem, Setubal

▼B

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

▼M3

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty BTV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelmaJäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Cádizin, Córdoban, Huelvan, Jáénin, Málagan ja Sevillan maakunnat

Granadan maakunta: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón:

Huescan maakunta: alueet Boltaña, Jaca, Sabiñánigo

seuraava Ayerben alueen kunta: Las Peñas de Riglos

seuraavat Huescan alueen kunnat: Arguis, Casbas de Huesca, Ibieca, Igriés, Loporzano, Nueno ja Siétamo;

seuraavat Barbastron alueen kunnat: Abiego, Adahuesca, Alquézar, Bierge, Colungo ja Naval

seuraavat Castejón de Sosin alueen kunnat: Castejón de Sos, Chía, Sahún, Seira, Sesué, Villanova

seuraavat Grausin alueen kunnat: Campo, Foradada, Valle de Bardají

Zaragozan maakunta: Jacan alue

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Ciudad Realin maakunta, seuraavat alueet: Almadén, Almodóvar del Campo ja Piedrabuena

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Navarra:

alueet Elizondo, Izurzun, Ochagavia, Pamplona, Santesteban

seuraavat Estellan alueen kunnat: Guesálaz, Lezaun, Valle de Yerri, Cirauqui, Mañeru, Artazu, Guirguillano, Salinas de Oro, Abárzuza, Allín, Améscoa Baja, Larraona, Aranarache, Eulate

seuraavat Sangüesan alueen kunnat: Oroz-Betelu, Izagaondoa, Lumbier, Urraul Alto, Urraul Bajo, Romanzado, Lónguida, Aoiz, Erro, Arce, Esteribar, Luzaide- Valcarlos, Auritz Burguete, Orreaga-Roncesvalles

Comunidad Autónoma del País Vasco:

Guipúzcoan maakunta

Bizkaian/Vizcayan maakunta

Araban/Álavan maakunta: Aramaion kunta

21. helmikuuta 2022

▼B
LIITE IX

VARROA SPP. -PUNKIN ESIINTYMINEN

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Varroa spp. -punkin esiintymisestä vapaa asemaJäsenvaltio:

Alue

Portugali

Corvon saari

Graciosan saari

São Jorgen saari

Santa Marian saari

São Miguelin saari

Terceiran saari

▼M2

Suomi

Ahvenanmaa lukuun ottamatta Brändön kuntaa

▼B
LIITE X

NEWCASTLEN TAUTIVIRUKSEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asemaJäsenvaltio

Alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue
LIITE XI

KORKEAPATOGEENINEN LINTUINFLUENSSA (HPAI)

Korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta vapaat lokerotJäsenvaltio

Nimi

Ranska

Lokero ISA Bretagne, jonka sisältämien laitosten koodit ovat EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 ja 22295000.

Lokero SASSO Sabres, jonka sisältämän laitoksen koodi on EDE 40246082.

Lokero SASSO Soulitré, jonka sisältämän laitoksen koodi on EDE 72341105.

Alankomaat

Verbeek’s poultry international B.V., hyväksyntänumero 1122.

Institut de selection animale B.V., hyväksyntänumero 2338.

Cobb Europe B.V., hyväksyntänumero 2951.
LIITE XII

VIRUSPERÄINEN VERENVUOTOSEPTIKEMIA (VHS)

I OSA

Jäsenvaltio tai sen vyöhyke, jolla on VHS:stä vapaa asema

Jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on VHS:stä vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on VHS:stä vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.Jäsenvaltio (*1)

Alue

Tanska

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

Irlanti

Koko alue

Kypros

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

Suomi

Koko alue Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueelle on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.Jäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Viro

Koko alue

21. huhtikuuta 2021
LIITE XIII

TARTTUVA VERTAMUODOSTAVAN KUDOKSEN KUOLIO (IHN)

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on IHN:stä vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on IHN:stä vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on IHN:stä vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.Jäsenvaltio (*1)

Alue

▼M3 —————

▼B

Irlanti

Koko alue

Kypros

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

▼M3

Suomi

Koko alue lukuun ottamatta rannikkovyöhykkeen lokeroa, johon kuuluu osia Föglön, Lumparlandin, Lemlandin ja Vårdön kunnista 19,331 kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla Lat 59,975253701°, Lon 20,454027317° ilmaistusta pisteestä

▼B

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Viro

Koko alue

21. huhtikuuta 2021
LIITE XIV

ISA-VIRUKSEN HPRΔ-KANNAN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Bulgaria

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Kreikka

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Koko alue

Kroatia

Koko alue

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Koko alue

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

ja jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE XV

NILVIÄISTEN MARTEILIOOSI (MARTEILIA REFRINGENS)

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio (*1):

Alue

Irlanti

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta alueita Belfast Lough ja Dundrum Bay

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE XVI

BONAMIA EXITIOSA -LOISEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on Bonamia exitiosa loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio

Alue

Viro

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE XVII

BONAMIA OSTREAE -LOISEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on Bonamia ostreae -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on Bonamia ostreae loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on Bonamia ostreae -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueiltaJäsenvaltio (*1):

Alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta seuraavia alueita: Corkin satama; Galway Bay; Ballinakillin satama; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; ja Kilkieran Bay.

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta seuraavia alueita: Lough Foyle ja Strangford Lough.

(*1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.
LIITE XVIII

VALKOPILKKUTAUTIVIRUKSEN (WSSV) AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on WSSV-tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on WSSV-tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on WSSV-tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.( 1 ) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä asetuksissa olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

Top