EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2014-20210501

Consolidated text: Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2014/2021-05-01

02019R2014 — FI — 01.05.2021 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 315 5.12.2019, s. 29)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/340, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020,

  L 68

62

26.2.2021


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 050, 24.2.2020, s.  19 (2019/2014)
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  
Tässä asetuksessa vahvistetaan tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset verkkosähköä käyttäville kotitalouksien pyykinpesukoneille ja verkkosähköä käyttäville kotitalouksien kuivaaville pyykinpesukoneille, mukaan lukien sellaiset laitteet, joiden voimanlähteenä voidaan käyttää myös akkuja, ja kalustepeitteiset kotitalouksien pyykinpesukoneet ja kalustepeitteiset kotitalouksien kuivaavat pyykinpesukoneet.
2.  

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a) 

direktiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluvat pyykinpesukoneet ja kuivaavat pyykinpesukoneet;

b) 

akkukäyttöiset kotitalouksien pyykinpesukoneet ja akkukäyttöiset kotitalouksien kuivaavat pyykinpesukoneet, jotka voidaan liittää verkkovirtaan erikseen hankittavalla tasasuuntaajalla;

c) 

kotitalouksien pyykinpesukoneet, joiden nimelliskapasiteetti on alle 2 kg, ja kotitalouksien kuivaavat pyykinpesukoneet, joiden nimelliskapasiteetti pesua varten on enintään 2 kg.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

”verkkosähköllä” sähköverkon 230 (± 10 %) voltin vaihtovirtaa 50 Hz:n taajuudella;

2) 

”automaattipesukoneella” pyykinpesukonetta, jossa kone pesee pyykin täydellisesti siten, ettei käyttäjän toimenpiteitä tarvita ohjelman missään vaiheessa;

3) 

”kotitalouksien pyykinpesukoneella” automaattipesukonetta, joka vettä käyttäen pesee ja huuhtelee kotitalouksien pyykkiä kemiallisesti, mekaanisesti ja kuumentamalla ja jossa on myös linkoustoiminto ja jonka valmistaja on vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoittanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU ( 1 ) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU ( 2 ) mukaiseksi;

4) 

”kotitalouksien kuivaavalla pyykinpesukoneella” kotitalouksien pyykinpesukonetta, joka automaattisen pesukoneen toimintojen lisäksi sisältää samassa rummussa toiminnon tekstiilien kuivaamiseksi kuumentamalla ja rumpukuivaamalla ja jonka valmistaja on vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoittanut direktiivin 2014/35/EU tai direktiivin 2014/53/EU mukaiseksi;

5) 

”kotitalouksien kalustepeitteisellä pyykinpesukoneella” kotitalouksien pyykinpesukonetta, joka on suunniteltu ja testattu ja jota markkinoidaan yksinomaan

a) 

asennettavaksi komerotilaan tai koteloitavaksi (ylä- ja/tai alapuolelta ja sivuilta) paneeleilla;

b) 

kiinnitettäväksi komerotilan tai paneeleiden sivuseiniin, yläpintaan tai lattiaan; ja

c) 

varustettavaksi kiinteällä tehdasvalmisteisella etupinnalla tai tilaustyönä valmistetulla etupaneelilla;

6) 

”kotitalouksien kalustepeitteisellä kuivaavalla pyykinpesukoneella” kotitalouksien kuivaavaa pyykinpesukonetta, joka on suunniteltu ja testattu ja jota markkinoidaan yksinomaan

a) 

asennettavaksi komerotilaan tai koteloitavaksi (ylä- ja/tai alapuolelta ja sivuilta) paneeleilla;

b) 

kiinnitettäväksi komerotilan tai paneeleiden sivuseiniin, yläpintaan tai lattiaan; ja

c) 

varustettavaksi kiinteällä tehdasvalmisteisella etupinnalla tai tilaustyönä valmistetulla etupaneelilla;

7) 

”monirumpuisella kotitalouksien pyykinpesukoneella” kotitalouksien pyykinpesukonetta, jossa on useampi kuin yksi rumpu joko erillisissä yksiköissä tai samassa ulkokuoressa;

8) 

”monirumpuisella kotitalouksien kuivaavalla pyykinpesukoneella” kotitalouksien kuivaavaa pyykinpesukonetta, jossa on useampi kuin yksi rumpu joko erillisissä yksiköissä tai samassa ulkokuoressa;

9) 

”myyntipisteellä” paikkaa, jossa kotitalouksien pyykinpesukoneita tai kotitalouksien kuivaavia pyykinpesukoneita tai molempia on näytteillä tai tarjolla ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi.

Liitteiden soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

1.  

Tavarantoimittajien on varmistettava, että

a) 

kukin kotitalouksien pyykinpesukone ja kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan liitteessä III vahvistetun mukainen ja monirumpuisen kotitalouksien pyykinpesukoneen tai monirumpuisen kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen tapauksessa liitteessä X vahvistetun mukainen;

▼M1

b) 

liitteessä V esitettyyn tuoteselosteeseen sisältyvien parametrien arvot syötetään tuotetietokannan julkiseen osaan;

▼B

c) 

tuoteseloste asetetaan kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa;

d) 

liitteessä VI esitetty teknisten asiakirjojen sisältö syötetään tuotetietokantaan;

e) 

tiettyä kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen mallia koskevassa visuaalisessa mainonnassa ilmoitetaan energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteiden VII ja VIII mukaisesti;

f) 

tiettyä kotitalouksien pyykinpesukoneiden tai kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden mallia koskevassa ja sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia kuvaavassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä, ilmoitetaan mallin energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti;

g) 

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III vahvistetun mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden mallista;

h) 

liitteen V mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden mallista.

2.  
Energiatehokkuusluokka ja äänitasoluokka määritellään liitteessä II ja lasketaan liitteen IV mukaisesti.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

a) 

kaikissa myyntipisteessä, myös messuilla, olevissa kotitalouksien pyykinpesukoneissa tai kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa on 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tavarantoimittajan käyttöön antama merkki, joka on kalustepeitteisissä laitteissa selvästi näkyvillä ja kaikissa muissa laitteissa selvästi näkyvillä kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen ulkopinnalla sen etuosassa tai päällä;

b) 

etämyynnin ja internetmyynnin tapauksessa merkki ja tuoteseloste annetaan käyttöön liitteiden VII ja VIII mukaisesti;

c) 

yksittäistä kotitalouksien pyykinpesukoneiden tai kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden mallia koskevassa visuaalisessa mainonnassa ilmoitetaan mallin energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti;

d) 

tiettyä kotitalouksien pyykinpesukoneiden tai kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden mallia koskevassa ja sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia kuvaavassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä, ilmoitetaan mallin energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti.

5 artikla

Säilytyspalveluja tarjoavien internetalustojen velvollisuudet

Jos direktiivin 2000/31/EY 14 artiklassa tarkoitettu säilytyspalvelun tarjoaja sallii kotitalouksien pyykinpesukoneiden tai kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden suoran myynnin internetsivustonsa kautta, palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että jälleenmyyjän antama sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste näkyvät näyttömekanismilla liitteen VIII säännösten mukaisesti, ja ilmoitettava jälleenmyyjälle velvollisuudesta panna ne esille.

6 artikla

Mittausmenetelmät

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittaus- ja laskentamenetelmillä, joissa otetaan huomioon liitteessä IV esitetyt yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät.

7 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä IX kuvattua menettelyä suorittaessaan asetuksen (EU) 2017/1369 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia.

8 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ja tarvittaessa asetuksen tarkistamista koskevan ehdotusluonnoksen kuulemisfoorumille viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2025.

Uudelleentarkastelussa on arvioitava erityisesti seuraavia seikkoja:

a) 

kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutukseen sekä toiminnalliseen suorituskykyyn ja ympäristötehokkuuteen liittyvät parannusmahdollisuudet;

b) 

se, onko tarkoituksenmukaista pitää yllä kahta asteikkoa kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiatehokkuutta varten;

c) 

nykyisten toimenpiteiden tehokkuus loppukäyttäjien käyttäytymisen muuttamisessa siten, että loppukäyttäjät hankkivat energia- ja resurssitehokkaampia laitteita ja käyttävät energia- ja resurssitehokkaampia ohjelmia;

d) 

mahdollisuus käsitellä kiertotalouteen liittyviä tavoitteita.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010 1 päivästä maaliskuuta 2021.

Kumotaan direktiivi 96/60/EY 1 päivästä maaliskuuta 2021.

10 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 3 artiklan b alakohdan mukaisesti vaadittava tuoteseloste voidaan 25 päivästä joulukuuta 2019 alkaen 28 päivään helmikuuta 2021 asti asettaa saataville asetuksen (EU) 2017/1369 12 artiklan nojalla perustetussa tuotetietokannassa sen sijaan, että se toimitetaan painetussa muodossa. Tällöin tavarantoimittajan on varmistettava, että tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa.

Direktiivin 96/60/EY 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittava selostus voidaan 25 päivästä joulukuuta 2019 alkaen 28 päivään helmikuuta 2021 asti asettaa saataville asetuksen (EU) 2017/1369 12 artiklan nojalla perustetussa tuotetietokannassa sen sijaan, että se toimitetaan painetussa muodossa. Tällöin tavarantoimittajan on varmistettava, että selostus asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2021. Sen 10 artiklaa sovelletaan kuitenkin 25 päivänä joulukuuta 2019 ja 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa 1 päivästä marraskuuta 2020 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Liitteissä sovellettavat määritelmät

Näissä liitteissä tarkoitetaan:

1) 

”energiatehokkuusindeksillä (EEI)” painotetun energiankulutuksen suhdetta vakioenergiankulutukseen ohjelmassa;

2) 

”ohjelmalla” sarjaa ennalta määriteltyjä toimintoja, joiden tavarantoimittaja on ilmoittanut soveltuvan tietyntyyppisten tekstiilien pesuun, kuivaamiseen tai jatkuvaan pesuun ja kuivaamiseen;

3) 

”pesuohjelmalla” valitulle ohjelmalle määriteltyä täydellistä pesuprosessia, joka koostuu eri toimintojen sarjasta, mukaan lukien pesu, huuhtelu ja linkous;

4) 

”kuivausohjelmalla” vaaditulle ohjelmalle määriteltyä täydellistä kuivausprosessia, joka koostuu eri toimintojen sarjasta, mukaan lukien kuumennus ja rumpukuivaus;

5) 

”täydellisellä ohjelmalla” pesu- ja kuivausprosessia, joka koostuu pesuohjelmasta ja kuivausohjelmasta;

6) 

”jatkuvalla ohjelmalla” täydellistä ohjelmaa, jossa prosessi jatkuu keskeytyksettä ja jossa ei tarvita käyttäjän toimenpiteitä ohjelman missään vaiheessa;

7) 

”QR-koodilla” (Quick Response) tuotemallin energiamerkissä olevaa kaksiulotteista viivakoodia, joka liitää mallin tietoihin, jotka siitä on rekisteröity tuotetietokannan julkiseen osaan;

8) 

”nimelliskapasiteetilla” tavarantoimittajan 0,5 kilogramman tarkkuudella ilmoittamaa tietyntyyppisten kuivien tekstiilien enimmäismassaa, joka voidaan käsitellä valitulla ohjelmalla joko kotitalouksien pyykinpesukoneen yhdessä pesuohjelmassa tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen yhdessä täydellisessä ohjelmassa, kun kone on täytetty tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti;

9) 

”nimelliskapasiteetilla pesua varten” tavarantoimittajan 0,5 kilogramman tarkkuudella ilmoittamaa tietyntyyppisten kuivien tekstiilien enimmäismassaa, joka voidaan käsitellä valitulla ohjelmalla joko kotitalouksien pyykinpesukoneen yhdessä pesuohjelmassa tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen yhdessä pesuohjelmassa, kun kone on täytetty tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti;

10) 

”nimelliskapasiteetilla kuivausta varten” tavarantoimittajan 0,5 kilogramman tarkkuudella ilmoittamaa tietyntyyppisten kuivien tekstiilien enimmäismassaa, joka voidaan käsitellä valitulla ohjelmalla kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen yhdessä kuivausohjelmassa, kun kone on täytetty tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti;

11) 

”eco 40–60:llä” ohjelmaa, jonka tavarantoimittaja on ilmoittanut soveltuvan puhdistamaan normaalilikaisen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitetun puuvillapyykin samassa pyykissä ja samassa pesuohjelmassa ja johon energiamerkin ja tuoteselosteen tiedot liittyvät;

12) 

”huuhtelutehokkuudella” lineaarisen alkyylibentseenisulfonaatin (LAS) jäännöspitoisuutta käsitellyissä tekstiileissä kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman (IR) tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen täydellisen ohjelman (JR) jälkeen ilmaistuna grammoina per kilogramma kuivaa tekstiiliä;

13) 

”painotetulla energiankulutuksella (EW)” kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman energiankulutuksen painotettua keskiarvoa eco 40–60 -ohjelmassa nimelliskapasiteetilla pesua varten ja puolella ja neljänneksellä nimelliskapasiteetista pesua varten ilmaistuna kilowattitunteina ohjelmaa kohti;

14) 

”painotetulla energiankulutuksella (EWD)” kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen energiankulutuksen painotettua keskiarvoa pesu-kuivausohjelmassa nimelliskapasiteetilla ja puolella nimelliskapasiteetista ilmaistuna kilowattitunteina ohjelmaa kohti;

15) 

”vakioenergiankulutuksella ohjelmassa (standard cycle energy consumption, SCE)” energiankulutusta viitearvona kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetin funktiona ilmaistuna kilowattitunteina ohjelmaa kohti;

16) 

”painotetulla vedenkulutuksella (WW)” kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman vedenkulutuksen painotettua keskiarvoa eco 40–60 -ohjelmassa nimelliskapasiteetilla pesua varten ja puolella ja neljänneksellä nimelliskapasiteetista pesua varten ilmaistuna litroina ohjelmaa kohti;

17) 

”painotetulla vedenkulutuksella (WWD)” kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen vedenkulutuksen painotettua keskiarvoa pesu-kuivausohjelmassa nimelliskapasiteetilla ja puolella nimelliskapasiteetista ilmaistuna litroina ohjelmaa kohti;

18) 

”jäännöskosteudella” kotitalouksien pyykinpesukoneiden osalta ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelman osalta pyykin sisältämää pesuohjelman jälkeistä kosteusmäärää;

19) 

”loppukosteudella” kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden osalta pyykin sisältämää kuivausohjelman jälkeistä kosteusmäärää;

20) 

”kaappikuivalla” kuivausohjelmalla kuivattujen käsiteltyjen tekstiilien tilaa, jossa loppukosteus on 0 prosenttia;

21) 

”ohjelman kestolla (tW)” aikaa, joka kuluu valitun ohjelman käynnistymisestä siihen asti, kun ohjelman loppua osoittava ilmaisin aktivoituu ja käyttäjä voi poistaa pyykin, lukuun ottamatta mahdollista käyttäjän ohjelmoimaa ajastusta;

22) 

”täydellisen ohjelman kestolla (tWD)” aikaa, joka kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen täydellisessä ohjelmassa kuluu pesuohjelmaksi valitun ohjelman käynnistymisestä siihen asti, kun kuivausohjelman loppua osoittava ilmaisin aktivoituu ja käyttäjä voi poistaa pyykin, lukuun ottamatta mahdollista käyttäjän ohjelmoimaa ajastusta;

23) 

”pois päältä -tilalla” tilaa, jossa kotitalouksien pyykinpesukone tai kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone on kytkettynä verkkovirtalähteeseen muttei suorita mitään toimintoa; myös seuraavia toimintatiloja pidetään pois päältä -tiloina:

a) 

tila, jossa yksinomaan ilmaistaan laitteen olevan pois päältä -tilassa;

b) 

tila, jossa suoritetaan yksinomaan toiminnot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU ( 3 ) mukaisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi;

24) 

”valmiustilalla” tilaa, jossa kotitalouksien pyykinpesukone tai kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone on kytkettynä verkkovirtalähteeseen ja suorittaa ainoastaan seuraavat toiminnot, jotka voivat olla jatkuvakestoisia:

a) 

uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ja/tai

b) 

uudelleenaktivointitoiminto verkkoyhteyden kautta; ja/tai

c) 

tieto- tai tilanäyttö ja/tai

d) 

havaitsemistoiminto hätätoimenpiteitä varten;

25) 

”verkolla” viestintäinfrastruktuuria, jolle on määritelty yhteyksien topologia, arkkitehtuuri, mukaan lukien fyysiset komponentit, sekä organisaatioperiaatteet, viestintämenettelyt ja esitysmuodot (yhteyskäytännöt);

26) 

”rypistymisenestolla” ohjelman päättymisen jälkeistä kotitalouksien pyykinpesukoneen tai kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen toimintaa pyykin liiallisen rypistymisen estämiseksi;

27) 

”ajastuksella” tilaa, jossa käyttäjä on ohjelmoinut valitun ohjelman käynnistymään tai päättymään tietyllä viiveellä;

28) 

”takuulla” vähittäismyyjän tai tavarantoimittajan kuluttajalle antamaa sitoumusta

a) 

palauttaa maksettu hinta; tai

b) 

korvata, korjata tai käsitellä kotitalouksien pyykinpesukoneita tai kotitalouksien kuivaavia pyykinpesukoneita millä tahansa tavalla, jos ne eivät vastaa takuutodistuksessa tai asiaan liittyvässä mainonnassa esitettyjä eritelmiä.

29) 

”näyttömekanismilla” kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt tai muu visuaalinen teknologia internetsisällön esittämiseksi käyttäjille;

30) 

”kerrosteisella näyttötavalla” visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

31) 

”kosketusnäytöllä” kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

32) 

”vaihtoehtoisella tekstillä” grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esimerkiksi syötteenä äänisynteesilaitteille;

▼M1

33) 

”ilmoitetuilla arvoilla” arvoja, jotka tavarantoimittaja on antanut ilmoitetuista, lasketuista tai mitatuista teknisistä parametreista asetuksen (EU) 2017/1369 3 artiklan 3 kohdan ja tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja liitteen VI mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamaa vaatimustenmukaisuuden varmentamista varten.

▼B
LIITE II

A.    Energiatehokkuusluokat

Kotitalouksien pyykinpesukoneen energiatehokkuusluokka ja kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEIW) perusteella taulukon 1 mukaisesti.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen EEIW ja kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman EEIW lasketaan liitteen IV mukaisesti.Taulukko 1

Energiatehokkuusluokat kotitalouksien pyykinpesukoneille ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden pesuohjelmalle

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen täydellisen ohjelman energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEIWD) perusteella taulukon 2 mukaisesti.

Kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen täydellisen ohjelman EEIWD lasketaan liitteen IV mukaisesti.Taulukko 2

Kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen täydellisen ohjelman energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.    Linkoustehokkuusluokat

Kotitalouksien pyykinpesukoneen linkoustehokkuusluokka ja kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman linkoustehokkuusluokka määräytyy jäännöskosteuden (D) perusteella taulukon 3 mukaisesti.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen D ja kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman D lasketaan liitteen IV mukaisesti.Taulukko 3

Linkoustehokkuusluokat

Linkoustehokkuusluokka

Jäännöskosteus (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.    Äänitasoluokat

Kotitalouksien pyykinpesukoneen äänitasoluokka ja kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelman äänitasoluokka määräytyy äänitason perusteella taulukon 4 mukaisesti.Taulukko 4

Äänitasoluokat

Vaihe

Äänitasoluokka

Melu (dB)

Linkous

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81
LIITE III

A.    Kotitalouksien pyykinpesukoneiden merkki

1.   KOTITALOUKSIEN PYYKINPESUKONEIDEN MERKKI

1.1   Merkki

image

1.2   Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

QR-koodi;

II 

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III 

tavarantoimittajan mallitunniste;

IV 

energiatehokkuusluokkien asteikko A–G:

liitteen II mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka;

VI 

painotettu energiankulutus 100:aa ohjelmaa kohden kilowattitunteina (kWh) ja pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun liitteen IV mukaisesti;

VII 

eco 40–60 -ohjelman nimelliskapasiteetti kilogrammoina (kg);

VIII 

painotettu vedenkulutus ohjelmaa kohden litroina ja pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun liitteen IV mukaisesti;

IX 

eco 40–60 -ohjelman kesto (t:min) nimelliskapasiteetilla pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin;

liitteessä II olevan B kohdan mukaisesti määritetty linkoustehokkuusluokka;

XI 

linkousvaiheen äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re 1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja äänitasoluokka määritettynä liitteessä II olevan C kohdan mukaisesti;

XII 

tämän asetuksen numero ”2019/2014”.

2.   KOTITALOUKSIEN PYYKINPESUKONEIDEN MERKIN MALLI

Merkin rakenteen on oltava alla olevan kuvan mukainen.

image

Selite:

a) 

Merkki on vähintään 96 mm leveä ja 192 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b) 

Merkin tausta on 100 prosentin valkoinen.

c) 

Käytettävät kirjasintyypit ovat Verdana ja Calibri.

d) 

Merkin osien mittasuhteissa ja eritelmissä on noudatettava esitettyä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkin rakennetta.

e) 

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 0,70,100,0: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

f) 

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):

image

EU:n tunnuksen värit ovat seuraavat:

— 
tausta: 100,80,0,0;
— 
tähdet: 0,0,100,0;

image

energialogon väri on 100,80,0,0;

image

QR-koodin väri on 100 prosentin musta;

image

tavarantoimittajan nimen väri on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Bold, 9 pt;

image

mallitunnisteen väri on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Regular, 9 pt;

image

A–G-asteikossa:

— 
energialuokitusten kirjaintunnusten väri on 100 prosentin valkoinen ja kirjasintyyppi Calibri Bold, 19 pt; kirjaimet keskitetään akselille, joka kulkee 4,5 mm:n etäisyydellä nuolien vasemmasta laidasta;
— 
A–G-asteikon nuolten värit ovat seuraavat:
— 
A-luokka: 100,0,100,0;
— 
B-luokka: 70,0,100,0;
— 
C-luokka: 30,0,100,0;
— 
D-luokka: 0,0,100,0;
— 
E-luokka: 0,30,100,0;
— 
F-luokka: 0,70,100,0;
— 
G-luokka: 0,100,100,0;

image

erottavien viivojen pistekoko on 0,5 pt ja väri 100 prosentin musta;

image

energialuokituksen kirjaintunnuksen väri on 100 prosentin valkoinen ja kirjasintyyppi Calibri Bold, 33 pt. Energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on samalla korkeudella kuin A–G-asteikon vastaavan luokan nuolen kärki. Energiatehokkuusluokan kirjaintunnus on sijoitettava nuolen suorakulmaisen osan keskelle; nuoli on väriltään 100 prosentin musta;

image

painotetun energiankulutuksen arvo 100:aa ohjelmaa kohden, kirjasintyyppi Verdana Bold, 28 pt; ”kWh”, Verdana Regular, 18 pt; kuvakkeessa 100:aa sykliä tarkoittavan luvun ”100” kirjasintyyppi on Verdana Regular, 14 pt. Arvo ja yksikkö on keskitetty ja väriltään 100 prosentin musta;

image

kuvakkeissa on noudatettava esitettyä merkin mallia ja seuraavia vaatimuksia:

— 
kuvakkeiden viivojen pistekoko on 1,2 pt ja niiden ja tekstien (numeroiden ja yksiköiden) väri 100 prosentin musta;
— 
kolmen ylimmäisen kuvakkeen alla olevien tekstien kirjasintyyppi on Verdana Bold, 16 pt, ja yksikköjen kirjasintyyppi Verdana Regular, 12 pt, keskitettynä kuvakkeiden alle;
— 
linkouksen energiatehokkuuden kuvake: linkouksen energiatehokkuusluokkien asteikko (A–G) keskitettynä kuvakkeen alle, sovellettavan energiatehokkuusluokan kirjaintunnus Verdana Bold, 16 pt, ja muut energiatehokkuusluokkien kirjaintunnukset Verdana Regular, 10 pt;
— 
äänitason kuvake: desibelien määrä kaiutinkuvakkeessa, Verdana Bold, 12 pt, ja yksikkö ”dB” Verdana Regular, 9 pt; meluluokkien asteikko (A–D) keskitettynä kuvakkeen alle, sovellettavan meluluokan kirjaintunnus Verdana Bold, 16 pt, ja muut meluluokkien kirjaintunnukset Verdana Regular, 10 pt;

image

asetuksen numeron väri on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Regular, 6 pt.

B.    Kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden merkki

1.   KOTITALOUKSIEN KUIVAAVIEN PYYKINPESUKONEIDEN MERKKI

1.1   Merkki: