EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D1956-20200803

Consolidated text: Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1956, annettu 26 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU tueksi laadituista tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1956/2020-08-03

02019D1956 — FI — 03.08.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1956,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU tueksi laadituista tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

(EUVL L 306 27.11.2019, s. 26)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1146, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2020,

  L 250

121

3.8.2020


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 257, 6.8.2020, s.  39 (2020/1146,)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1956,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU tueksi laadituista tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista1 artikla

Julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 2014/35/EU tueksi laadittujen tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka luetellaan tämän päätöksen liitteessä I.

2 artikla

Poistetaan Euroopan unionin virallisesta lehdestä direktiivin 2014/35/EU tueksi laadittujen tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka luetellaan tämän päätöksen liitteessä II, kyseisessä liitteessä vahvistetuista päivämääristä lähtien.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
LIITE INro

Standardin viitetiedot

1.

EN 60204-1:2018

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 1: Yleiset vaatimukset IEC 60204-1:2016 (Muutettu)

2.

EN 60335-1:2012

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset IEC 60335-1:2010 (Muutettu)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

▼M1

2 a.

EN 60335-1:2012

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

▼B

3.

EN 60335-2-4:2010

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-4: Erityisvaatimukset pyykkilingoille IEC 60335-2-4:2008 (Muutettu)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

▼M1

3 a.

EN 60335-2-4:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-4: Erityisvaatimukset pyykkilingoille

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019

▼B

4.

EN 60335-2-15:2016

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-15: Erityisvaatimukset nesteiden lämmittämiseen tarkoitetuille laitteille IEC 60335-2-15:2012 (Muutettu)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-16: Erityisvaatimukset jätemyllyille IEC 60335-2-16:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-28: Erityisvaatimukset ompelukoneille IEC 60335-2-28:2002 (Muutettu)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-29: Erityisvaatimukset akunvaraajille IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-55: Erityisvaatimukset

akvaarioissa ja puutarhalammikoissa käytettäville sähkölaitteille IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-59: Erityisvaatimukset hyönteispyydyksille IEC 60335-2-59:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-74: Erityisvaatimukset siirrettäville uppokuumentimille IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-85: Erityisvaatimukset höyrysilittimille IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-109: Erityisvaatimukset ultraviolettisäteilyä käyttäville vedenkäsittelylaitteille IEC 60335-2-109:2010

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Valaisimet – Osa 2-22: Turvavalaisimien erityisvaatimukset IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Pienjännitekytkinlaitteiden mitoitukset – Pienjännitekytkinlaiteasennuksissa käytettävien sähkölaitteiden mekaaniseen kannattamiseen tarkoitetut standardisoidut asennuskiskot IEC 60715:2017

16.

EN 60898-1:2019

Sähkötarvikkeet – Johdonsuojakatkaisijat kotitalous- ja vastaavaan käyttöön – Osa 1: Johdonsuojakatkaisijat vaihtovirroille IEC 60898-1:2015 (Muutettu)

17.

EN 60947-2:2017

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 2: Katkaisijat IEC 60947-2:2016

18.

EN 60947-5-1:2017

Pienjännitekytkinlaiteet – Osa 5-1: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Sähkömekaaniset ohjauspiirin laitteet IEC 60947-5-1:2016

19.

EN 60947-5-5:1997

Pienjännitekytkinlaiteet – Osa 5-5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Mekaanisella lukitustoiminnolla varustetut sähköiset hätäpysäytyslaitteet IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) – Osa 1: Yleiset vaatimukset IEC 61008-1:2010 (Muutettu)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-201: Ohjauslaitteiden erityisvaatimukset IEC 61010-2-201:2017

22.

EN IEC 61058-1:2018

Kojekytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset IEC 61058-1:2016

23.

EN 61643-11:2012

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Osa 11: Pienjännitesyöttöön kytketyt ylijännitesuojat – Vaatimukset ja testit IEC 61643-11:2011 (Muutettu)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Sähköajoneuvojen johdolliset latausjärjestelmät – Osa 23: Tasasähkölatausasema IEC 61851-23:2014

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Yleisiin valaistustarkoituksiin käytettävät rakenteeseen kuuluvalla virranrajoittimella varustetut LED-lamput, joiden mitoitusjännite on yli 50 V – Turvallisuusvaatimukset IEC 62560:2011 (Muutettu)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Yleiset vaatimukset valokaaren tunnistuslaitteille IEC 62606:2013 (Muutettu)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetuille ylivirtasuojilla varustetuille (RCBO) ja ilman ylivirtasuojaa oleville

(RCCB) vikavirtasuojakytkimille tarkoitettujen automaattisten jälleenkytkentälaitteiden (ARD) vaatimukset IEC 63024:2017 (Muutettu)

▼M1

28.

EN 50620:2017

Energiakaapelit – Sähköajoneuvojen latauskaapelit

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-5: Erityisvaatimukset astianpesukoneille

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-7: Erityisvaatimukset pyykinpesukoneille

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-12: Erityisvaatimukset lämpötasoille ja vastaaville laitteille

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-13: Erityisvaatimukset rasvakeittimille, paistinpannuille ja vastaaville

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-17: Erityisvaatimukset lämpöhuoville, -tyynyille, -vaatteille ja vastaaville taivuteltaville

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-35: Erityisvaatimukset läpivirtauskuumentimille

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-47: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille keittokattiloille

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-48: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille sähkögrilleille ja leivänpaahtimille

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-49: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille lämpöuuneille

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-52: Erityisvaatimukset suunhoitolaitteille

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-61: Erityisvaatimukset varaaville huonelämmittimille

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-66: Erityisvaatimukset vesisängyn lämmittimille

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-84: Erityisvaatimukset käymälöille

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-87: Erityisvaatimukset eläintentainnutuslaitteille

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-98: Erityisvaatimukset ilmankostuttimille

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut rasiakytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Lämpösulakkeet – Vaatimukset ja soveltamisohje

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Yhteisantenniverkot – Osa 11: Turvallisuus

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Kojesuojakatkaisijat

48.

EN 60947-5-4:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-4: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Pienienergisten koskettimien suorituskyvyn varmentamismenetelmä – Erikoiskokeet

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 9-1: Aktiiviset valokaarivian vaimennuslaitteet – Valokaaren sammutuslaitteet

50.

EN IEC 60974-2:2019

Kaarihitsauslaitteet – Osa 2: Nestejäähdytysjärjestelmät

51.

EN IEC 60974-3:2019

Kaarihitsausjärjestelmät – Osa 3: Valokaaren sytytys- ja stabilointilaitteet

52.

EN IEC 60974-5:2019

Kaarihitsauslaitteet – Osa 5: Langan syöttölaitteet

53.

EN IEC 60974-7:2019

Kaarihitsauslaitteet – Osa 7: Hitsauspistoolit

54.

EN 61347-2-7:2012

Lamppujen liitäntälaitteet. Osa 2-7: Akkusyöttöisten varavalaistuksen elektronisten liitäntälaitteiden erityisvaatimukset

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Lamppujen liitäntälaitteet. Osa 2-11: Valaisimissa käytettävien erilaisten elektroniikkapiirien erityisvaatimukset

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Pienjännitekeskukset – Osa 3: Maallikkokäyttöön tarkoitetut jakokeskukset

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Asennuspistoliittimet

59.

EN 61557-9:2015

Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuuden valvontaan tarkoitetut mittauslaitteet – Osa 9: Eristysvian paikantamiseen tarkoitetut laitteet IT-järjestelmiä varten

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit

61.

EN 61643-31:2019

Pienjänniteylijännitesuojat – Osa 31: Vaatimukset ja testimenetelmät aurinkosähköasennusten ylijännitesuojille

62.

EN IEC 61851-1:2019

Sähköajoneuvojen johdolliset latausjärjestelmät – Osa 1: Yleiset vaatimukset

63.

EN 62026-3:2015

Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjauslaitteiden rajapinnat – Osa 3: Laiteverkko

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Purkauslamput (ei kuitenkaan loistelamput) – Turvallisuusvaatimukset

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Johtotietarvikkeet – Nippusiteet

▼B
LIITE IINro

Standardin viitetiedot

Peruuttamispäivä

1.

EN 50557:2011

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetuille ylivirtasuojilla varustetuille (RCBO) ja ilman ylivirtasuojaa oleville (RCCB) vikavirtasuojakytkimille tarkoitettujen automaattisten jälleenkytkentälaitteiden (ARD) vaatimukset

27. toukokuuta 2021

2.

EN 60204-1:2006

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 1: Yleiset vaatimukset IEC 60204-1:2005 (Muutettu)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27. toukokuuta 2021

3.

EN 60335-1:2012

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset IEC 60335-1:2010 (Muutettu)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27. toukokuuta 2021

4.

EN 60335-2-4:2010

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-4: Erityisvaatimukset pyykkilingoille IEC 60335-2-4:2008 (Muutettu)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27. toukokuuta 2021

5.

EN 60335-2-15:2002

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-15: Erityisvaatimukset nesteiden lämmittämiseen tarkoitetuille laitteille IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27. toukokuuta 2021

6.

EN 60335-2-16:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-16: Erityisvaatimukset jätemyllyille IEC 60335-2-16:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27. toukokuuta 2021

7.

EN 60335-2-28:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-28: Erityisvaatimukset ompelukoneille IEC 60335-2-28:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27. toukokuuta 2021

8.

EN 60335-2-29:2004

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-29: Erityisvaatimukset akunvaraajille IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27. toukokuuta 2021

9.

EN 60335-2-55:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-55: Erityisvaatimukset akvaarioissa ja puutarhalammikoissa käytettäville sähkölaitteille IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27. toukokuuta 2021

10.

EN 60335-2-59:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-59: Erityisvaatimukset hyönteispyydyksille IEC 60335-2-59:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27. toukokuuta 2021

11.

EN 60335-2-74:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-74: Erityisvaatimukset siirrettäville uppokuumentimille IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27. toukokuuta 2021

12.

EN 60335-2-85:2003

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-85: Erityisvaatimukset höyrysilittimille IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27. toukokuuta 2021

13.

EN 60335-2-109:2010

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-109: Erityisvaatimukset ultraviolettisäteilyä käyttäville vedenkäsittelylaitteille IEC 60335-2-109:2010

27. toukokuuta 2021

14.

EN 60529:1991

Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27. toukokuuta 2020

15.

EN 60598-2-22:2014

Valaisimet – Osa 2-22: Turvavalaisimien erityisvaatimukset IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

27. toukokuuta 2020

16.

EN 62560:2012

Yleisiin valaistustarkoituksiin käytettävät rakenteeseen kuuluvalla virranrajoittimella varustetut LED-lamput, joiden mitoitusjännite on yli 50 V – Turvallisuusvaatimukset IEC 62560:2011 (Muutettu)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27. toukokuuta 2021

17.

EN 60715:2001

Pienjännitekytkinlaitteiden mitoitukset – Pienjännitekytkinlaiteasennuksissa käytettävien sähkölaitteiden mekaaniseen kannattamiseen tarkoitetut standardisoidut asennuskiskot IEC 60715:1981 + A1:1995

27. toukokuuta 2021

18.

EN 60898-1:2003

Sähkötarvikkeet – Johdonsuojakatkaisijat kotitalous- ja vastaavaan käyttöön – Osa 1: Johdonsuojakatkaisijat vaihtovirroille IEC 60898-1:2002 (Muutettu)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27. toukokuuta 2021

19.

EN 60947-2:2006

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 2: Katkaisijat IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27. toukokuuta 2021

20.

EN 60947-5-1:2004

Pienjännitekytkinlaiteet – Osa 5-1: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Sähkömekaaniset ohjauspiirin laitteet IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27. toukokuuta 2021

21.

EN 60947-5-5:1997

Pienjännitekytkinlaiteet – Osa 5-5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Mekaanisella lukitustoiminnolla varustetut sähköiset hätäpysäytyslaitteet IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27. toukokuuta 2021

22.

EN 61008-1:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) – Osa 1: Yleiset vaatimukset IEC 61008-1:2010 (Muutettu)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27. toukokuuta 2021

23.

EN 61010-2-201:2013

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-201: Ohjauslaitteiden erityisvaatimukset IEC 61010-2-201:2013

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27. toukokuuta 2021

24.

EN 61058-1:2002

Kojekytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset IEC 61058-1:2000 (Muutettu) + A1:2001

EN 61058-1:2002/A2:2008

27. toukokuuta 2021

25.

EN 61643-11:2012

Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Osa 11: Pienjännitesyöttöön kytketyt ylijännitesuojat – Vaatimukset ja testit IEC 61643-11:2011 (Muutettu)

27. toukokuuta 2021

26.

EN 61851-23:2014

Sähköajoneuvojen johdolliset latausjärjestelmät – Osa 23: Tasasähkölatausasema IEC 61851-23:2014

27. toukokuuta 2020

27.

EN 62560:2012

Yleisiin valaistustarkoituksiin käytettävät rakenteeseen kuuluvalla virranrajoittimella varustetut LED-lamput, joiden mitoitusjännite on yli 50 V – Turvallisuusvaatimukset IEC 62560:2011 (Muutettu)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27. toukokuuta 2021

28.

EN 62606:2013

Yleiset vaatimukset valokaaren tunnistuslaitteille IEC 62606:2013 (Muutettu)

27. toukokuuta 2021

▼M1

29.

EN 60335-2-5:2015

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-5: Erityisvaatimukset astianpesukoneille

3. helmikuuta 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-7: Erityisvaatimukset pyykinpesukoneille

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3. helmikuuta 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-12:

Erityisvaatimukset lämpötasoille ja vastaaville laitteille

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3. helmikuuta 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-13: Erityisvaatimukset rasvakeittimille, paistinpannuille ja vastaaville

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3. helmikuuta 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-17: Erityisvaatimukset lämpöhuoville, -tyynyille, -vaatteille ja vastaaville taivuteltaville

3. helmikuuta 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-35: Erityisvaatimukset läpivirtauskuumentimille

3. helmikuuta 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-47: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille keittokattiloille

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3. helmikuuta 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-48: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille sähkögrilleille ja leivänpaahtimille

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3. helmikuuta 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-49: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille lämpöuuneille

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3. helmikuuta 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-52: Erityisvaatimukset suunhoitolaitteille

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3. helmikuuta 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-61: Erityisvaatimukset varaaville huonelämmittimille

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3. helmikuuta 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-66: Erityisvaatimukset vesisängyn lämmittimille

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3. helmikuuta 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-84: Erityisvaatimukset käymälöille

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3. helmikuuta 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-87: Erityisvaatimukset eläintentainnutuslaitteille

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3. helmikuuta 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-98: Erityisvaatimukset ilmankostuttimille

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3. helmikuuta 2022

44.

EN 60669-1:2018

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut rasiakytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

3. helmikuuta 2021

45.

EN 60691:2003

Lämpösulakkeet – Vaatimukset ja soveltamisohje

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3. helmikuuta 2022

46.

EN 60728-11:2010

Yhteisantenniverkot – Osa 11: Turvallisuus

3. helmikuuta 2022

47.

EN 60934:2001

Kojesuojakatkaisijat. Rakenne ja testivaatimukset

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3. helmikuuta 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-4: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Pienienergisten koskettimien suorituskyvyn varmentamismenetelmä – Erikoiskokeet

3. helmikuuta 2022

49.

EN 60974-2:2013

Kaarihitsauslaitteet – Osa 2: Nestejäähdytysjärjestelmät

3. helmikuuta 2022

50.

EN 60974-3:2014

Kaarihitsauslaitteet – Osa 3: Valokaaren sytytys- ja stabilointilaitteet

3. helmikuuta 2022

51.

EN 60974-5:2013

Kaarihitsauslaitteet – Osa 5: Langan syöttölaitteet

3. helmikuuta 2022

52.

EN 60974-7:2013

Kaarihitsauslaitteet – Osa 7: Hitsauspistoolit

3. helmikuuta 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Lamppujen liitäntälaitteet. Osa 2-7: Akkusyöttöisten varavalaistuksen elektronisten liitäntälaitteiden erityisvaatimukset

3. helmikuuta 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Lamppujen liitäntälaitteet. Osa 2-11: Valaisimissa käytettävien erilaisten elektroniikkapiirien erityisvaatimukset

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3. helmikuuta 2022

55.

EN 61386-1:2008

Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset

3. helmikuuta 2022

56.

EN 61439-3:2012

Pienjännitekeskukset – Osa 3: Maallikkokäyttöön tarkoitetut jakokeskukset

3. helmikuuta 2021

57.

EN 61535:2009

Asennuspistoliittimet

EN 61535:2009/A1:2013

3. helmikuuta 2022

58.

EN 61557-9:2015

Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuuden valvontaan tarkoitetut mittauslaitteet – Osa 9: Eristysvian paikantamiseen tarkoitetut laitteet IT-järjestelmiä varten

3. helmikuuta 2021

59.

EN 61558-1:2005

Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3. helmikuuta 2022

60.

EN 61851-1:2011

Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta – Osa 1: Yleiset vaatimukset

3. helmikuuta 2022

61.

EN 62026-3:2015

Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjauslaitteiden rajapinnat – Osa 3: Laiteverkko

3. helmikuuta 2021

62.

EN 62035:2014

Purkauslamput (ei kuitenkaan loistelamput) – Turvallisuusvaatimukset

3. helmikuuta 2022

63.

EN 62275:2015

Johtotietarvikkeet – Nippusiteet

3. helmikuuta 2022

64.

EN 50178:1997

Elektroniikkalaitteiden käyttö tehosähköasennuksissa

 

Top