EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D1111-20170202

Consolidated text: Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1111, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2015 , asianomaisten jäsenvaltioiden Pohjanmeri–Itämeri-tavaraliikennekäytävän laajentamiseksi esittämän yhteisen ehdotuksen yhdenmukaisuudesta kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan kanssa (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4507) (Ainoastaan hollannin-, liettuan-, puolan-, ranskan-, saksan- ja tšekinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1111/2017-02-02

02015D1111 — FI — 02.02.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1111,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2015,

asianomaisten jäsenvaltioiden Pohjanmeri–Itämeri-tavaraliikennekäytävän laajentamiseksi esittämän yhteisen ehdotuksen yhdenmukaisuudesta kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan kanssa

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4507)

(Ainoastaan hollannin-, liettuan-, puolan-, ranskan-, saksan- ja tšekinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(EUVL L 181 9.7.2015, s. 82)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/178, Ainoastaan hollannin-, liettuan-, puolan-, ranskan-, saksan- ja tšekinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia annettu 31 päivänä tammikuuta 2017,

  L 28

71

2.2.2017
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1111,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2015,

asianomaisten jäsenvaltioiden Pohjanmeri–Itämeri-tavaraliikennekäytävän laajentamiseksi esittämän yhteisen ehdotuksen yhdenmukaisuudesta kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan kanssa

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4507)

(Ainoastaan hollannin-, liettuan-, puolan-, ranskan-, saksan- ja tšekinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)▼M1

1 artikla

Alankomaissa, Belgiassa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa ja Tšekissä rautatieliikenteestä vastaavien ministeriöiden komissiolle lähettämä, 27 päivänä huhtikuuta 2014 päivätty aiesopimus, joka koskee Pohjanmeri–Itämeri-tavaraliikennekäytävän laajentamista Tšekkiin ja Etelä-Puolaan ja jossa Pohjanmeri–Itämeri-tavaraliikennekäytävän pääreitiksi ehdotetaan reittiä Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hampuri/Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen-Aachen-Hannover/Berliini-Varsova-Terespol (Puolan ja Valko-Venäjän välinen raja)/Kaunas-Riika-Tallinna/Falkenberg-Praha/Wroclaw-Katowice, on asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan mukainen.

▼B

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Liettuan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle ja Puolan tasavallalle.

Top