Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01966L0401-20050125

Neuvoston direktiivi, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (66/401/ETY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/2005-01-25

1966L0401 — FI — 25.01.2005 — 010.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966,

rehukasvien siementen pitämisestä kaupan

(66/401/ETY)

(EYV P 125, 11.7.1966, p.2298)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 69/63/ETY annettu 18 päivänä helmikuuta 1969,

  L 48

8

26.2.1969

►M2

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 71/162/ETY annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971,

  L 87

24

17.4.1971

►M3

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 72/274/ETY annettu 20 päivänä heinäkuuta 1972,

  L 171

37

29.7.1972

►M4

NEUVOSTON DIREKTIIVI 72/418/ETY annettu 6 päivänä joulukuuta 1972

  L 287

22

26.12.1972

►M5

NEUVOSTON DIREKTIIVI 73/438/ETY annettu 11 päivänä joulukuuta 1973

  L 356

79

27.12.1973

►M6

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 75/444/ETY annettu 26 päivänä kesäkuuta 1975,

  L 196

6

26.7.1975

►M7

NEUVOSTON DIREKTIIVI 78/55/ETY annettu 19 päivänä joulukuuta 1977

  L 16

23

20.1.1978

►M8

ENSIMMÄINEN KOMISSION DIREKTIIVI 78/386/ETY annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978

  L 113

1

25.4.1978

►M9

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 78/692/ETY annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978,

  L 236

13

26.8.1978

►M10

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 78/1020/ETY annettu 5 päivänä joulukuuta 1978,

  L 350

27

14.12.1978

►M11

KOMISSION DIREKTIIVI, 79/641/ETY annettu 27 päivänä kesäkuuta 1979,

  L 183

13

19.7.1979

►M12

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 79/692/ETY annettu 24 päivänä heinäkuuta 1979,

  L 205

1

13.8.1979

►M13

KOMISSION DIREKTIIVI, 80/754/ETY annettu 17 päivänä heinäkuuta 1980,

  L 207

36

9.8.1980

►M14

KOMISSION DIREKTIIVI, 81/126/ETY annettu 16 päivänä helmikuuta 1981,

  L 67

36

12.3.1981

►M15

KOMISSION DIREKTIIVI, 82/287/ETY annettu 13 päivänä huhtikuuta 1982,

  L 131

24

13.5.1982

►M16

KOMISSION DIREKTIIVI, 85/38/ETY annettu 14 päivänä joulukuuta 1984,

  L 16

41

19.1.1985

 M17

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3768/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985,

  L 362

8

31.12.1985

►M18

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 86/155/ETY annettu 22 päivänä huhtikuuta 1986,

  L 118

23

7.5.1986

►M19

KOMISSION DIREKTIIVI, 87/120/ETY annettu 14 päivänä tammikuuta 1987,

  L 49

39

18.2.1987

►M20

KOMISSION DIREKTIIVI, 87/480/ETY annettu 9 päivänä syyskuuta 1987,

  L 273

43

26.9.1987

 M21

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 88/332/ETY annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988,

  L 151

82

17.6.1988

►M22

NEUVOSTON DIREKTIIVI, 88/380/ETY annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988,

  L 187

31

16.7.1988

►M23

KOMISSION DIREKTIIVI, 89/100/ETY annettu 20 päivänä tammikuuta 1989,

  L 38

36

10.2.1989

►M24

NEUVOSTON DIREKTIVI, 90/654/ETY annettu 4 päivänä joulukuuta 1990,

  L 353

48

17.12.1990

►M25

KOMISSION DIREKTIIVI, 92/19/ETY annettu 23 päivänä maaliskuuta 1992,

  L 104

61

22.4.1992

►M26

KOMISSION DIREKTIIVI 96/18/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996,

  L 76

21

26.3.1996

►M27

NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/72/EY, annettu 18 päivänä marraskuuta 1996,

  L 304

10

27.11.1996

►M28

NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/96/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998,

  L 25

27

1.2.1999

►M29

NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/95/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998,

  L 25

1

1.2.1999

►M30

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/64/EY, annettu 31 päivänä elokuuta 2001,

  L 234

60

1.9.2001

►M31

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/61/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,

  L 165

23

3.7.2003

►M32

KOMISSION DIREKTIIVI 2004/55/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 20 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 114

18

21.4.2004

►M33

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/117/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004,

  L 14

18

18.1.2005


Muutettu:

►A1

Tanskan, Irlannin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisasiakirja

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Kreikan liittymisasiakirja

  L 291

17

19.11.1979

 A3

Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirja

  C 241

21

29.8.1994

 

(mukautettu neuvoston päätöksellä 95/1/EY, Euratom, EHTY)

  L 001

1

..


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 128, 21.5.1997, s. 16  (92/19)

 C2

Oikaisu, EYV L 161, 16.6.2001, s. 48  (98/96)(*)

Tätä asiakirjaa ei ole julkaistu suomenkielisenä.
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966,

rehukasvien siementen pitämisestä kaupan

(66/401/ETY)EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 1 ),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

rehukasvien tuotannolla on tärkeä asema Euroopan talousyhteisön maataloudessa,

rehukasvien viljelyssä tyydyttävät tulokset riippuvat paljon sopivien siementen käytöstä; tämän vuoksi tietyt jäsenvaltiot ovat jo jonkin aikaa rajoittaneet kaupan pitämisen ainoastaan korkealaatuisiin rehukasvien siemeniin; ne ovat hyödyntäneet useita kymmeniä vuosia jatketun järjestelmällisen kasvivalintatyön tuloksia ja saaneet käyttöönsä riittävän pysyviä ja yhtenäisiä rehukasvilajikkeita, joiden ominaisuuksien perus- teella voidaan olettaa niiden käytöllä saavutettavan olennaista hyötyä,

yhteisössä saavutetaan rehukasvien viljelyssä parempi tuottavuus, jos jäsenvaltiot soveltavat yhdenmukaisia ja mahdollisimman tiukkoja sääntöjä niiden lajikkeiden valikoinnissa, jotka hyväksytään pidettäviksi kaupan,

rajoitukset tiettyjen lajikkeiden kaupan pitämisessä ovat kuitenkin perusteltuja ainoastaan, jos viljelijällä on samanaikaisesti takeet siitä, että hän todella saa juuri näiden lajikkeiden siemeniä,

tämän vuoksi tietyt jäsenvaltiot soveltavat varmentamisjärjestelmiä, joissa virallisella tarkastuksella taataan lajikkeiden tunnistettavuus ja lajikepuhtaus,

tällainen järjestelmä on kansainvälisellä tasolla jo olemassa; Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö on laatinut kansainväliseen kauppaan tarkoitettujen rehukasvien siementen lajikkeiden varmentamisjärjestelmän,

yhteisölle olisi laadittava yhdenmukainen varmentamisjärjestelmä, joka perustuisi tämän järjestelmän ja alan kansallisten järjestelmien soveltamisesta saatuihin kokemuksiin,

järjestelmää olisi sovellettava niin jäsenvaltioiden väliseen kaupankäyntiin kuin kansallisilla markkinoilla kaupan pitämiseen,

rehukasvien siemeniä saa yleensä pitää kaupan ainoastaan, jos ne on varmentamissääntöjen mukaisesti virallisesti tarkastettu ja varmennettu perussiemeniksi tai varmennetuiksi siemeniksi; teknisten termien ”perussiemenet” ja ”varmennetut siemenet” valinta perustuu olemassa olevaan kansainväliseen terminologiaan,

on tarkoituksenmukaista hyväksyä kauppasiemeniä, koska kaikkien viljelyssä tärkeiden rehukasvilajien osalta ei vielä ole haluttuja lajikkeita tai nykyisten lajikkeiden siemeniä ei ole riittävästi yhteisön tarpeisiin; sen vuoksi on välttämätöntä hyväksyä tiettyjen lajien osalta lajikkeisiin kuulumattomia rehukasvien siemeniä, jotka täyttävät määräykset muilta osin,

yhteisön sääntöjä ei tulisi soveltaa rehukasvien siemeniin, joita ei pidetä kaupan, koska niiden taloudellinen merkitys on vähäinen; jäsenvaltioilla on oltava oikeus säätää tällaisista siemenistä erityisiä säännöksiä,

yhteisön sääntöjä ei tulisi soveltaa siemeniin, jotka on todistetusti tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin,

rehukasvien siementen geneettisen arvon ja ulkoisen laadun parantamiseksi yhteisössä on säädettävä tietyistä erityiseen puhtauteen, itävyyteen ja terveydentilaan liittyvistä edellytyksistä,

siementen tunnistettavuuden varmistamiseksi olisi laadittava yhteisön säännöt pakkauksista, näytteenotosta, sulkemisesta ja merkinnöistä; sen vuoksi etiketeissä on oltava virallisen tarkastuksen suorittamiseksi ja viljelijän tiedoksi tarvittavat tiedot, joissa on korostettava sitä, että kyse on yhteisön varmentamisesta,

tietyt jäsenvaltiot tarvitsevat erityiskäyttöön useista lajeista tehtyjä rehukasvien siemenseoksia; näiden tarpeiden huomioon ottamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tällaisia seoksia tietyin edellytyksin,

jäsenvaltioiden on säädettävä tarkoituksenmukaisesta tarkastuksesta niin siementen laatuun liittyvien edellytysten kuin siementen tunnistettavuuden takaavien säännösten noudattamisen varmistamiseksi sinä aikana, jona siemeniä pidetään kaupan,

nämä edellytykset täyttäviä siemeniä eivät koske muut kuin yhteisön säännöissä säädetyt rajoitukset kaupan pitämisessä, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamista, paitsi kun yhteisön säännöissä säädetään vahingollisten organismien osalta toleransseista,

ensimmäisessä vaiheessa ja siihen saakka kunnes lajikkeista laaditaan yleinen luettelo, sallittuihin rajoituksiin olisi sisällytettävä erityisesti jäsenvaltioiden oikeus rajoittaa varmennettujen siementen pitäminen kaupan niihin lajikkeisiin, joilla on niiden alueella merkitystä viljelyn ja käytön kannalta,

on tarpeen tietyin edellytyksin tunnustaa jäsenvaltiossa varmennetuista perussiemenistä toisessa maassa lisättyjen siementen ja kyseisessä jäsenvaltiossa lisättyjen siementen vastaavuus,

toisaalta olisi säädettävä, että kolmansissa maissa korjattuja rehukasvien siemeniä voi pitää kaupan yhteisössä ainoastaan, jos niille annetaan samat takeet kuin yhteisössä virallisesti varmennetuille ja yhteisön sääntöjen mukaisille siemenille,

eri luokkiin kuuluvien varmennettujen siementen hankinnassa ollessa vaikeuksia, olisi väliaikaisesti sallittava väljemmät vaatimukset siemenille, joita pidetään kaupan,

eri jäsenvaltioiden teknisten varmentamismenetelmien yhdenmukaistamiseksi ja jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista verrata yhteisössä varmennettuja siemeniä kolmansista maista peräisin oleviin siemeniin, jäsenvaltioihin suositellaan perustettaviksi yhteisön koepeltoja, jotta ”varmennettujen siementen” eri luokkiin kuuluville siemenille voitaisiin suorittaa vuosittainen jälkitarkastus, ja

komissiolle olisi annettava tehtäväksi päättää tietyistä toimen- piteistä tämän direktiivin soveltamiseksi; suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevässä pysyvässä komiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:▼M29

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan rehukasvien siementen tuotantoon kaupan pitämistä varten ja kaupan pitämiseen yhteisössä.

▼M29

1 a artikla

Tässä direktiivissä ”kaupan pitämisellä” tarkoitetaan siementen myyntiä, pitämistä myyntitarkoituksessa, tarjoamista myyntiin sekä siementen kaikenlaista luovuttamista, toimittamista tai siirtoa kolmansille osapuolille vastiketta vastaan tai vastikkeetta kaupallisessa hyödyntämistarkoituksessa.

Kaupan pitämiseksi ei katsota siementen kauppaa, jonka tarkoituksena ei ole lajikkeen kaupallinen hyödyntäminen, kuten seuraavia toimia:

 siementen toimittamista virallisille koe- ja tarkastuslaitoksille,

 siementen toimittamista palvelujen tarjoajille käsiteltäväksi tai pakattavaksi edellyttäen, että oikeus toimitettuun siemeneen ei siirry palvelujen tarjoajalle.

Kaupan pitämiseksi ei katsota siementen toimittamista tietyissä olosuhteissa palvelujen tarjoajille teolliseen käyttöön tarkoitettujen tiettyjen maatalouden raaka-aineiden tuottamiseksi tai siementen lisäämiseksi tähän tarkoitukseen edellyttäen, että oikeus täten toimitettuihin siemeniin ja saatuun satoon ei siirry palvelujen tarjoajalle. Siementen toimittajan on annettava varmentavalle viranomaiselle jäljennös palvelujen tarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen asiaankuuluvista osista, ja sopimukseen on sisällyttävä toimitettujen siementen täyttämät voimassa olevat standardit ja edellytykset.

Tämän säännöksen soveltamisen edellytykset vahvistetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

▼B

2 artikla

►M1  1. ◄   Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

A ”Rehukasveilla” kasveja, jotka kuuluvat seuraaviin lajeihin:a)

Gramineae

Heinäkasvit

▼M11

 

Agrostis canina L.

Luhtarölli

▼M2

 

Agrostis gigantea Roth

Isorölli

 

Agrostis stolonifera L.

Rönsyrölli

 

►M19  Agrostis capillaris L. ◄

Nurmirölli

▼B

 

Alopecurus pratensis L.

Nurmipuntarpää

▼M11

 

►M19  Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K. B. Presl. ◄

Heinäkaura

▼M22

 

Bromus catharticus Vahl

Litteäkattara

 

Bromus sitchensis Trin.

Kattara

▼M18

 

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Bermudaruoho

▼B

 

Dactylis glomerata L.

Koiranheinä

 

►M19  Festuca arundinacea Schreber ◄

Ruokonata

 

Festuca ovina L.

Lampaannata

 

►M19  Festuca pratensis Hudson ◄

Nurminata

 

Festuca rubra L.

Punanata

▼M2

 

Lolium multiflorum Lam.

Italianraiheinä (mukaan luettuna westerwoldraiheinä)

 

Lolium perenne L.

Englanninraiheinä

 

►M19  Lolium × boucheanum Kunth ◄

Hybridiraiheinä

▼M18

 

Phalaris aquatica L.

Helpi, phalaris

▼M11

 

Phleum bertolonii DC.

Ketotähkiö

▼B

 

Phleum pratense L.

Timotei

▼M2

 

Poa annua L.

Kylänurmikka

 

Poa nemoralis L.

Lehtonurmikka

 

Poa palustris L.

Rantanurmikka

 

Poa pratensis L.

Niittynurmikka

 

Poa trivialis L.

Karheanurmikka

▼M11

 

►M19  Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ◄

Keltakaura

▼M25

Tämä määritelmä koskee myös edellä mainittujen lajien risteytymisen tuloksena syntyneitä hybridejä

▼M32

 

Festuca pratensis Hudson x Lolium multiflorum Lam.

Hybridit, jotka ovat syntyneet nurminadan ja italianraiheinän (westerwoldin raiheinä mukaan luettuna) (x Festulolium) risteytymisen tuloksena

▼M1b)

Leguminosae

Palkokasvit

 

Hedysarum coronnarium L.

Nätkin

 

Lotus corniculatus L.

Keltamaite

▼M2

 

Lupinus albus L.

Valkolupiini

 

Lupinus angustifolius L.

Sinilupiini

 

Lupinus luteus L.

Keltalupiini

▼M1

 

Medicago lupulina L.

Nurmimailanen

 

Medicago sativa L.

Sinimailanen

▼M11

 

►M19  Medicago × varia T. Martyn ◄

Mailanen

 

Onobrychis viciifolia Scop.

Esparsetti

 

Pisum sativum L. (partim)

Herne

▼M1

 

Trifolium alexandrinum L.

Egyptin apila

 

Trifolium hybridum L.

Alsikeapila

 

Trifolium incarnatum L.

Veriapila

 

Trifolium pratense L.

Puna-apila

 

Trifolium repens L.

Valkoapila

 

Trifolium resupinatum L.

Tuoksuapila

(persianapila)

▼M11

 

Trigonella foenum-graecum L.

Sarviapila

 

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

▼M2

 

Vicia pannonica Crantz

Unkarinvirna

 

Vicia sativa L.

Rehuvirna

 

Vicia villosa Roth

Ruisvirna

▼M1c)

Muut lajit

Lanttu

 

►M19  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. ◄

 
 

►M19  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. ◄

Rehukaali

▼M22

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

Aitohunajakukka

▼M1

 

►M19  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.  ◄

Öljyretikka

▼B

B ”Perussiemenillä” siemeniä,

1. Jalostettujen lajikkeiden siemeniä,

a) jotka on tuotettu jalostajan vastuulla lajikkeen ylläpitosääntöjen mukaisesti;

b) jotka on tarkoitettu ”varmennettujen siementen” luokkaan kuuluvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät 4 artiklan säännökset huomioon ottaen liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset ja

▼M33

d) joiden on virallisessa tarkastuksessa tai liitteessä II vahvistettujen edellytysten tapauksessa virallisessa tarkastuksessa tai virallisesti valvotussa tarkastuksessa todettu täyttävän a, b ja c alakohdassa vahvistetut edellytykset.

▼B

2. Paikallisten lajikkeiden siemeniä,

a) jotka on tuotettu virallisesti valvottuina sellaisesta aineistosta, jotka on virallisesti hyväksytty paikallisiksi lajikkeiksi yhdellä tai useammalla viljelyksellä, jotka sijaitsevat selvästi rajatulla alkuperäalueella;

b) jotka on tarkoitettu ”varmennettujen siementen” luokkaan kuuluvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät 4 artiklan säännökset huomioon ottaen liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset ja

▼M33

d) joiden on virallisessa tarkastuksessa tai liitteessä II vahvistettujen edellytysten tapauksessa virallisessa tarkastuksessa tai virallisesti valvotussa tarkastuksessa todettu täyttävän a, b ja c alakohdassa vahvistetut edellytykset.

▼M29

C ”Varmennetuilla siemenillä”: kaikkien A alakohdassa lueteltujen lajien siemeniä lukuun ottamatta lajeja Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa:

a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä tai kasvinjalostajan pyynnöstä perussiemeniä aikaisemman sukupolven siemenistä, jotka ovat täyttäneet virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset,

b) jotka on tarkoitettu muuhun kuin siementen tuotantoon,

c) jotka, jollei 4 artiklan b alakohdan säännöksistä muuta johdu, täyttävät liitteissä I ja II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset, ja

▼M33

d) joiden on virallisessa tarkastuksessa tai virallisesti valvotussa tarkastuksessa todettu täyttävän a, b ja c alakohdassa vahvistetut edellytykset.

▼M29

C a ”Ensimmäisen sukupolven varmennetuilla siemenillä” (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa) siemeniä:

a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä tai kasvinjalostajan pyynnöstä perussiemeniä aikaisemman sukupolven siemenistä, jotka täyttävät ja ovat virallisessa tarkastuksessa täyttäneet liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset,

b) jotka on tarkoitettu luokan ”toisen sukupolven varmennetut siemenet” siementen tuotantoon tai muuhun tarkoitukseen kuin rehukasvien siementen tuotantoon,

c) jotka, jollei 4 artiklan b alakohdan säännöksistä muuta johdu, täyttävät liitteissä I ja II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset, ja

▼M33

d) joiden on virallisessa tarkastuksessa tai virallisesti valvotussa tarkastuksessa todettu täyttävän a, b ja c alakohdassa vahvistetut edellytykset.

▼M29

C b ”Toisen sukupolven varmennetuilla siemenillä” (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa) siemeniä:

a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä tai ensimmäisen sukupolven varmennetuista siemenistä tai kasvinjalostajan pyynnöstä perussiemeniä aikaisemman sukupolven sellaisista siemenistä, jotka täyttävät ja ovat virallisessa tarkastuksessa täyttäneet liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset,

b) jotka on tarkoitettu muuhun tarkoitukseen kuin rehukasvien siementen tuotantoon,

c) jotka, jollei 4 artiklan b alakohdan säännöksistä muuta johdu, täyttävät liitteissä I ja II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset, ja

▼M33

d) joiden on virallisessa tarkastuksessa tai virallisesti valvotussa tarkastuksessa todettu täyttävän a, b ja c alakohdassa vahvistetut edellytykset.

▼B

D ”Kauppasiemenillä” siemeniä,

a) jotka ovat lajiltaan tunnistettavia;

b) jotka täyttävät 4 artiklassa olevan b kohdan huomioon ottaen liitteissä II kauppasiemenille vahvistetut edellytykset;

▼M33

c) joiden on virallisessa tarkastuksessa tai virallisesti valvotussa tarkastuksessa todettu täyttävän a ja b alakohdassa vahvistetut edellytykset.

▼B

E ”Virallisilla toimenpiteillä” toimenpiteitä, joita toteuttavat

a) jonkin valtion viranomaiset tai

b) jonkin valtion valvonnassa toimivat julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt tai

c) valantehneet luonnolliset henkilöt sellaisten lisätehtävien osalta, jotka myös kuuluvat valtion valvontaan,

sillä edellytyksellä, että b ja c alakohdassa tarkoitetut henkilöt eivät saa henkilökohtaista etua kyseisistä toimenpiteistä.

▼M6

F  ►M27  EY ◄ :n A-pienpakkauksilla”: pakkauksia, jotka sisältävät siemenseosta, jota ei ole tarkoitettu rehukasvituotantoon ja jonka nettopaino on enintään 2 kg, lukuun ottamatta tarvittaessa rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita.

G  ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkauksilla”: pakkauksia, jotka sisältävät ►M29  perussiemeniä ja ◄ varmennettuja siemeniä tai kauppasiemeniä tai, jos kyseiset pakkaukset eivät ole ►M27  EY ◄ :n A-pienpakkauksia, siemenseosta, jonka nettopaino on enintään 10 kg, lukuun ottamatta tarvittaessa rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita.

▼M28

1 a.  Edellä 1 kohdan A osassa tarkoitettuun lajiluetteloon tehtävät muutokset hyväksytään 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

▼M22

1 b.  Tämän direktiivin säännösten mukaiseen varmentamiseen hyväksyttävien lajikkeiden eri tyypit, mukaan lukien ainesosat, voidaan eritellä ja määritellä noudattaen 21 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

▼M29 —————

▼M12

►M22  1 d. ◄   Jäsenvaltiot saavat noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä sallia olla soveltamatta yhden tai useamman lajin tuotannossa liitteessä II olevan 1 osan 2 kohdan B alakohdan 1 alakohdan edellytystä, jos ympäristöolosuhteiden ja saatujen kokemusten perusteella voidaan olettaa, että liitteessä II olevan 1 osan 2 kohdan taulukon 13 sarakkeessa vahvistettuja vaatimuksia on noudatettu.

▼M1

2.  Jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin soveltamiseksi tarvittavien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten voimaantulon jälkeen korkeintaan neljä vuotta kestävän siirtymäkauden aikana ja poiketen siitä, mitä 1 kohdan C alakohdassa säädetään, varmentaa varmennetuiksi siemeniksi siemenet, jotka polveutuvat suoraan jossakin jäsenvaltiossa kyseisenä aikana käytössä olleen järjestelmän mukaan virallisesti tarkastetuista siemenistä ja jotka antavat tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti samat vakuudet kuin perussiemenet tai varmennetut siemenet.

▼M4 —————

▼M33

3.  Edellä olevan 1 kohdan B alakohdan 1 alakohdan d alakohdassa, 1 kohdan B alakohdan 2 alakohdan d alakohdassa, 1 kohdan C alakohdan d alakohdassa, 1 kohdan Ca alakohdan d alakohdassa, 1 kohdan Cb alakohdan d alakohdassa ja 1 kohdan D alakohdan c alakohdassa vahvistettua virallisesti valvottua tarkastusta suoritettaessa on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

A. Viljelystarkastus

a) Tarkastajat

i) ovat teknisesti päteviä;

ii) eivät saa tarkastuksista henkilökohtaista etua;

iii) ovat kyseisen jäsenvaltion siementen varmentamisesta vastaavan viranomaisen virallisesti valtuuttamia; valtuutukseen on sisällyttävä joko tarkastajien vala tai tarkastajien allekirjoittama kirjallinen sitoumus noudattaa virallisia tarkastuksia koskevia sääntöjä;

iv) suorittavat tarkastukset virallisen valvonnan alaisina ja virallisiin tarkastuksiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

b) Tarkastettava siemenkasvusto on kasvatettava siemenistä, jotka on hyväksytty virallisessa jälkitarkastuksessa.

c) Virallisten tarkastajien on tarkastettava osa siemenkasvustoista. Tarkastettavan osuuden on oltava vähintään 5 prosenttia.

d) Siemenkasvustosta saaduista siemeneristä on otettava näytteet virallista jälkitarkastusta varten sekä tarvittaessa lajikkeen tunnistamiseksi ja lajikeaitouden määrittämiseksi laboratoriossa tehtävää virallista siementarkastusta varten.

e) Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt siitä, mitä seuraamuksia virallisesti valvottuja tarkastuksia koskevien, tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovelletaan. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Seuraamuksiin voi sisältyä a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun virallisen valtuutuksen peruuttaminen sellaisilta virallisesti valtuutetuilta tarkastajilta, joiden voidaan todeta tahallisesti tai huolimattomuuttaan rikkoneen virallisia tarkastuksia koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen rikkomuksen yhteydessä tarkastettujen siementen mahdollinen varmennus perutaan, jollei voida osoittaa, että kyseiset siemenet kuitenkin täyttävät kaikki asianmukaiset vaatimukset.

B. Siementarkastus

a) Siementarkastus on suoritettava asianomaisen jäsenvaltion varmentamisviranomaisen valtuuttamassa siementarkastuslaboratoriossa b–d alakohdassa asetettujen edellytysten mukaisesti.

b) Siementarkastuslaboratoriossa on oltava teknisistä toimenpiteistä suoraan vastuussa oleva siementarkastaja, jolla on siementarkastuslaboratorion teknisessä johtamisessa tarvittava pätevyys.

Sen siementarkastajilla on oltava tarvittava tekninen pätevyys, joka on hankittu virallisilta siementarkastajilta vaadittavilla kursseilla ja osoitettu virallisella tutkinnolla.

Laboratorion on toimittava sellaisissa tiloissa ja sen käytettävissä on oltava sellaiset välineet, jotka siementen varmentamisesta vastaavan viranomaisen mukaan riittävät luvassa tarkoitettujen siementarkastusten suorittamiseen.

Laboratorion on tehtävä siementarkastukset nykyisten kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

c) Siementarkastuslaboratorion on oltava

i) riippumaton laboratorio;

tai

ii) siemenyhtiölle kuuluva laboratorio.

Edellä olevassa ii alakohdassa tarkoitettu laboratorio saa suorittaa siementarkastuksia ainoastaan siemeneristä, jotka on tuotettu sen siemenyhtiön lukuun, jolle se kuuluu, jollei kyseisen siemenyhtiön, varmentamista hakevan osapuolen ja siementen varmistamisesta vastaavan viranomaisen välillä ole toisin sovittu.

d) Siementarkastuslaboratorion siementarkastustoiminta on siementen varmentamisesta vastaavien viranomaisten tarkoituksenmukaisen valvonnan alaista.

e) Edellä olevassa d alakohdassa tarkoitetussa valvonnassa osalle virallista varmentamista varten vastaanotettuja siemeneriä on suoritettava virallinen siementarkastus. Tämän osuuden on periaatteessa edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden varmentamista varten toimittamia siemeneriä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä selvittämään erityisiä epäilyksiä. Osuuden on oltava vähintään 5 prosenttia.

f) Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt siitä, mitä seuraamuksia virallisesti valvottuja tarkastuksia koskevien, tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovelletaan. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Seuraamuksiin voi sisältyä a alakohdassa tarkoitetun valtuutuksen peruuttaminen sellaisilta virallisesti valtuutetuilta siementarkastuslaboratorioilta, joiden voidaan todeta tahallisesti tai huolimattomuuttaan rikkoneen virallisia tarkastuksia koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen rikkomuksen yhteydessä tarkastettujen siementen mahdollinen varmennus perutaan, jollei voida osoittaa, että kyseiset siemenet kuitenkin täyttävät kaikki asianmukaiset vaatimukset.

▼M28

4.  Muista virallisesti valvottujen tarkastusten suorittamisessa sovellettavista toimenpiteistä voidaan säätää 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

▼M33 —————

▼B

3 artikla

▼M1

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lajien:

▼M19

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

▼M1

Dactylis glomerata L.

▼M19

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼M1

Festuca rubra L. ►M25  × Festulolium  ◄

▼M2

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

▼M19

Lolium × boucheanum Kunth

▼M1

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼M19

Medicago × varia T. Martyn

▼M11

Pisum sativum L.

▼M19

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

▼M1

Trifolium repens L.

ja 1 päivästä heinäkuuta 1971 alkaen lajin Trifolium pratense L. siemeniä saa pitää kaupan ainoastaan, jos ne on virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi” ►M29  ————— ◄ .

▼M18

1 a.  Espanjan kuningaskunnalla on oikeus 31 päivään joulukuuta 1989 asti noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä säätää poikkeuksia 1 kohtaan Medicago sativa:n, Brassica oleracea convar. acephala:n ja Raphanus sativus:in osalta.

▼B

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että muiden kuin 1 kohdassa lueteltujen rehukasvilajien siemeniä saa pitää kaupan ainoastaan, jos siemenet on virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi” tai jos siemenet ovat kauppasiemeniä ►M29  ————— ◄ .

3.  Komissio voi päättää noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä, että muiden kuin 1 kohdassa lueteltujen rehukasvilajien siemeniä voidaan pitää kaupan määrätyistä päivämääristä alkaen ainoastaan, jos ne on virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi”.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siementen viralliset tarkastukset suoritetaan käytössä olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti, jos tällaisia menetelmiä on olemassa.

▼M29 —————

▼M29

3 a artikla

Poiketen 3 artiklan 1 kohdan säännöksistä jäsenvaltioiden on säädettävä, että

 perussiemeniä aikaisemman sukupolven jalostettuja siemeniä ja

 kunnostamista varten kaupan pidettyjä raakasiemeniä, jos näiden siementen tunnistettavuus on taattu,

voidaan saattaa markkinoille.

▼B

4 artikla

Poiketen 3 artiklan säännöksistä jäsenvaltiot voivat kuitenkin

a) sallia sellaisten perussiementen virallisen varmentamisen ja pitämiseen kaupan, jotka eivät täytä liitteessä II vahvistettuja itävyyttä koskevia edellytyksiä; samanlaista poikkeusta voidaan soveltaa myös varmennettuihin Trifolium pratensen siemeniin, jos ne on tarkoitettu muiden varmennettujen siementen tuotantoon.

Edellä tarkoitetuissa tapauksissa on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimittaja takaa erityisen itävyyden, mikä toimittajan on ilmoitettava kaupan pitämistä varten erityisessä etiketissä, jossa on toimittajan nimi, osoite ja erän viitenumero;

b) sallia siementen saatavuuden nopeuttamiseksi sellaisten ”perussiementen”, ”varmennettujen siementen” tai ”kauppasiementen” luokkaan kuuluvien siementen virallisen varmentamisen ja pitämiseen kaupan ensimmäiselle ostajalle, joiden liitteessä II tarkoitettujen, itävyyden edellytysten noudattamista koskevaa virallista tarkastusta ei ole saatettu päätökseen. Varmentaminen annetaan vain esitettäessä siementen väliaikainen analyysiseloste ja edellytyksellä, että ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite on ilmoitettu; kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että siementen toimittaja takaa väliaikaisella analyysillä todetun itävyyden; itävyys on kaupan pitämistä varten ilmoitettava erityisessä etiketissä, jossa on siementen toimittajan nimi, osoite ja erän viitenumero.

Näitä säännöksiä ei sovelleta kolmansista maista tuotuihin siemeniin lukuun ottamatta 15 artiklassa säädettyä yhteisön ulkopuolella tapahtuvaa lisäystä.

▼M29

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat jompaa kumpaa a ja b alakohdassa säädetyistä poikkeuksista, on annettava toisilleen vastavuoroista hallinnollista apua tarkastusten osalta.

4 a artikla

1.  Poiketen 3 artiklan 1 kohdan säännöksistä jäsenvaltiot voivat antaa alueelleen sijoittuneille tuottajille luvan saattaa markkinoille

a) pieniä määriä tieteellisiin tarkoituksiin tai jalostukseen tarkoitettuja siemeniä,

b) tarkoituksenmukaisia määriä muuhun testi- tai koekäyttöön tarkoitettuja siemeniä, jos ne ovat lajiketta, josta kyseisessä jäsenvaltiossa on tehty luetteloon kirjaamista koskeva pyyntö.

Geneettisesti muunnetun aineiston osalta lupa voidaan myöntää ainoastaan siinä tapauksessa, että on toteutettu kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi. Tätä koskevassa ympäristöriskien arvioinnissa on sovellettava direktiivin 70/457/ETY 7 artiklan 4 kohdan säännöksiä.

2.  Käyttötarkoitukset, joita varten 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja lupia voidaan antaa, pakkausten merkintää koskevat säännökset sekä määrät ja edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat myöntää tällaisia lupia, vahvistetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3.  Luvat, jotka jäsenvaltiot ovat ennen tämän direktiivin antamista myöntäneet alueelleen sijoittuneille tuottajille 1 kohdassa esitettyihin tarkoituksiin, ovat voimassa siihen asti, kunnes 2 kohdassa tarkoitetut säännökset vahvistetaan. Tämän jälkeen kaikkien tällaisten lupien on oltava 2 kohdan mukaisesti vahvistettujen säännösten mukaisia.

▼B

5 artikla

Jäsenvaltiot voivat liitteissä I ja II vahvistettujen edellytysten osalta vahvistaa oman tuotantonsa kauppasiementen varmentamista ja tarkastusta koskevista lisävaatimuksista tai tiukemmis- ta vaatimuksista.

▼M29

5 a artikla

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa lajien Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa siementen varmentamisen ensimmäisen sukupolven varmennettuihin siemeniin.

▼B

6 artikla

▼M2

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että mahdollisesti vaadittavat tiedot genealogisista ainesosista pidetään jalostajan pyynnöstä luottamuksellisina.

▼B

7 artikla

▼M33

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lajikkeita, kauppasiemeniä ja varmennettavia siemeniä tarkastettaessa näytteet otetaan virallisesti tai virallisesti valvottuina tarkoituksenmukaisin menetelmin. Siemennäytteiden otto 19 artiklan mukaisia tarkastuksia varten on kuitenkin suoritettava virallisesti.

▼M33

1 a  Edellä 1 kohdassa säädettyä virallisesti valvottua siemennäytteiden ottoa suoritettaessa on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a) Siemennäytteiden ottajat, jotka siementen varmentamisesta vastaava asianomaisen jäsenvaltion viranomainen on tähän valtuuttanut, ottavat siemennäytteet b, c ja d alakohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

b) Siemennäytteiden ottajilla on oltava tarvittava tekninen pätevyys, joka on hankittu virallisilta siemennäytteiden ottajilta vaadituilla kursseilla ja osoitettu virallisella tutkinnolla.

Heidän on otettava siemennäytteet nykyisten kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

c) Siemennäytteen ottajien on oltava

i) itsenäisiä luonnollisia henkilöitä;

ii) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön palkkaamia henkilöitä, joiden toimintaan ei sisälly siementuotantoa, siemenviljelyä, siementen käsittelyä tai siemenkauppaa;

tai

iii) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön palkkaamia henkilöitä, joiden toimintaan sisältyy siementuotantoa, siemenviljelyä, siementen käsittelyä tai siemenkauppaa.

Edellä iii alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa näytteenottaja saa ottaa siemennäytteitä ainoastaan työnantajansa lukuun tuotetuista siemeneristä, jollei hänen työnantajansa, varmentamista hakevan osapuolen ja siementen varmistamisesta vastaavan viranomaisen välillä ole toisin sovittu.

d) Siementen varmentamisesta vastaava viranomainen valvoo asianmukaisesti siemennäytteiden ottajien toimintaa. Silloin kun näytteet otetaan automaattisesti, on noudatettava virallisesti valvottuja asianmukaisia menettelyjä.

e) Edellä olevassa d alakohdassa tarkoitettua valvontaa varten virallisten näytteidenottajien on otettava tarkastusnäytteet osasta virallista varmentamista varten vastaanotettuja siemeneriä. Tämän osuuden on periaatteessa edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden varmentamista varten toimittamia siemeneriä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä selvittämään erityisiä epäilyksiä. Osuuden on oltava vähintään 5 prosenttia. Tätä tarkastusnäytteen ottoa ei sovelleta automaattiseen näytteenottoon.

Jäsenvaltioiden on verrattava virallisesti otettuja siemennäytteitä näytteisiin, jotka on otettu samasta siemenerästä virallisesti valvottuina.

f) Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt siitä, mitä seuraamuksia virallisesti valvottuja tarkastuksia koskevien, tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovelletaan. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Seuraamuksiin voi sisältyä a alakohdassa tarkoitetun valtuutuksen peruuttaminen sellaisilta virallisesti valtuutetuilta siemennäytteen ottajilta, joiden voidaan todeta tahallisesti tai huolimattomuuttaan rikkoneen virallisia tarkastuksia koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen rikkomuksen yhteydessä näytteeksi otettujen siementen mahdollinen varmennus perutaan, jollei voida osoittaa, että kyseiset siemenet kuitenkin täyttävät kaikki asianmukaiset vaatimukset.

1 b  Muista virallisesti valvotun näytteenoton suorittamiseen sovellettavista toimenpiteistä voidaan päättää 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

▼B

2.  Tarkastettaessa siemeniä varmentamista varten tai tarkas- tettaessa kauppasiemeniä näytteet on otettava yhtenäisistä eristä; erän enimmäispaino ja näytteen vähimmäispaino vahvistetaan liitteessä III.

8 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiemeniä, varmennettuja siemeniä ja kauppasiemeniä saa pitää kaupan ainoastaan riittävän yhtenäisinä ►M1  lähetykset ◄ ja pakkauksissa, jotka on ►M6  soveltuvin osin 9, 10 tai 10 a artiklan ◄ säännösten mukaisesti varustettu sulkimella ja merkinnöillä.

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää pienten määrien viimeiselle käyttäjälle kaupan pitämisen osalta poikkeuksia 1 kohdan pakkauksia, sulkemista ja merkintöjä koskevista säännöksistä.

▼M6

9 artikla

▼M9

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen pakkaukset, lukuun ottamatta kahden jälkimmäisen luokan ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkauksia, suljetaan virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena joko siten, että pakkausta avattaessa suljinjärjestelmä vahingoittuu, tai että pakkauksen avaamisesta jää selvät jäljet joko 10 artiklan 1 kohdan mukaiseen viralliseen etikettiin tai pakkaukseen.

Sulkemisen varmistamiseksi on suljinjärjestelmän käsitettävä vähintään joko edellä tarkoitettu etiketti tai kiinnitettävä virallinen suljin.

Jos kysymyksessä on kertakäyttöinen suljinjärjestelmä, ei toista alakohtaa tarvitse soveltaa.

Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan todeta täyttääkö suljinjärjestelmä tämän kohdan säännökset.

▼M6

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lukuun ottamatta ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkauksia, pakkaukset voidaan sulkea uudelleen yhden tai useamman kerran ainoastaan virallisesti ►M9  tai virallisen valvonnan alaisena ◄ . Jos pakkaukset suljetaan uudelleen, uudelleen sulkemisen päivämäärä ja toimenpiteestä vastuussa olevat viranomaiset on ilmoitettava 10 artiklan 1 kohdassa säädetyssä etiketissä.

▼M9

3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ►M27  EY ◄ -pienpakkaukset suljetaan siten, ettei niitä voida aukaista suljinjärjestelmää vahingoittamatta tai etikettiin tai pakkaukseen jälkiä jättämättä. Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan todeta täyttääkö suljinjärjestelmä tämän kohdan säännökset. Pakkaukset saadaan sulkea uudelleen yhden tai useamman kerran ainoastaan virallisen valvonnan alaisena.

▼M29 —————

▼M7

10 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen pakkaukset, ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkauksissa myytäviä varmennettuja siemeniä ja kauppasiemeniä lukuun ottamatta:

a) on varustettava pakkauksen ulkopuolisella virallisella käyttämättömällä etiketillä, joka täyttää liitteessä IV olevassa A osassa vahvistetut edellytykset, ja jossa tiedot ilmoitetaan yhdellä yhteisön virallisista kielistä. Perussiementen etiketin on oltava valkoinen, perussiementen jälkeisen ensimmäisen sukupolven varmennettujen siementen sininen, sitä seuraavien sukupolvien varmennettujen siementen punainen ja kauppasiementen ruskea. Jos etiketti kiinnitetään langalla, on kiinnitys aina varmistettava virallisella sulkimella. Jos 4 artiklan a kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa perussiemenet tai varmennetut siemenet eivät täytä liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä itävyyden osalta, on siitä ilmoitettava etiketissä. Virallisten itseliimautuvien etikettien käyttö on sallittua. Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan sallia, että säädetyt tiedot painetaan virallisen valvonnan alaisena pysyvästi pakkaukseen etiketin mallin mukaisesti;

b) on varustettava virallisen etiketin värisellä ilmoituksella, joka sisältää vähintään liitteessä IV olevan A osan I kohdan a alakohdan 3, 4, 5 luetelmakohdassa vaaditut tiedot, ja kauppasiementen osalta b alakohdan 2, 4 ja 5 luetelmakohtien tiedot. Ilmoitus on laadittava siten, ettei a alakohdassa tarkoitetun virallisen etiketin kanssa synny sekaannusta. Ilmoitus ei ole välttämätön, jos tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen, tai a alakohdan säännösten mukaisesti käytetään itseliimautuvaa etikettiä tai kestävästä materiaalista valmistettua etikettiä.

▼M29 —————

▼M6

10 a artikla

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkauksessa:

a) on liitteessä IV olevan B kohdan mukainen siementen toimittajan etiketti, painettu ilmoitus tai leima yhdellä yhteisön virallisista kielistä; läpinäkyvissä pakkauksissa etiketti voidaan laittaa myös sisäpuolelle, jos se on luettavissa pakkauksen läpi; etiketin värin osalta sovelletaan 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä;

b) on tai a alakohdan mukaiseen siementen toimittajan etikettiin on merkitty virallinen sarjanumero; jos käytetään virallista itseliimautuvaa etikettiä, on värin osalta noudatettava 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä; sarjanumeron kiinnitysmenetelmät vahvistetaan noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä.

2.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella pakatuissa ►M27  EY ◄ -pienpakkausten merkinnöissä käytetään itseliimautuvaa virallista etikettiä, joka sisältää osan liitteen IV B osassa vahvistetuista tiedoista; siltä osin kuin tiedot annetaan tällaisessa etiketissä, ei 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja merkintöjä vaadita.

▼M29

10 b artikla

Jäsenvaltiot voivat säätää, että pyynnöstä siementen EY-pienpakkaukset on suljettava ja merkittävä virallisesti tai virallisessa valvonnassa 9 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti.

▼M6

10 c artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pienpakkauksissa olevat varmennetut siemenet voidaan tunnistaa erityisesti jaettaessa siemeneriä pienempiin osiin. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella pakatut pienpakkaukset suljetaan virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena.

▼M30

10 d artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 8, 9 ja 10 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat säätää sulkimeen ja pakkausmerkintöihin liittyvien säännösten yksinkertaistamisesta kun on kyse varmennettujen siementen luokkaan kuuluvien siemenien pitämisestä kaupan irtotavarana loppukuluttajalle.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamista koskevat edellytykset määritellään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Komission päätöksen 94/650/EY ( 2 ) 2 artiklassa säädettyjä edellytyksiä on sovellettava, kunnes kyseiset toimenpiteet on toteutettu.

▼M29

11 artikla

1.  Jäljempänä 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan määrätä siitä, että jäsenvaltiot voivat vaatia muissa kuin tässä direktiivissä säädetyissä tapauksissa, että perussiementen, varmennettujen siementen tai kauppasiementen pakkaukset varustetaan toimittajan etiketillä (joka voi olla muu kuin virallinen etiketti tai muodostua varsinaiseen pakkaukseen painetuista toimittajaa koskevista tiedoista), tai että siemenerät, jotka täyttävät 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetut erityisedellytykset lajin Avena fatua esiintymisen osalta, varustetaan virallisella asiakirjalla, joka osoittaa, että nämä edellytykset täyttyvät.

2.  Myös nämä etikettiin merkittävät tiedot vahvistetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

▼M29

11 a artikla

Kun on kyse geneettisesti muunnetun lajikkeen siemenistä, siemenerään tämän direktiivin säännösten mukaisesti kiinnitetyssä tai sen mukana seuraavassa virallisessa tai muussa etiketissä tai asiakirjassa on selkeästi mainittava, että lajiketta on muunnettu geneettisesti.

▼B

12 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen kemiallisesta käsittelystä on maininta joko virallisessa etiketissä tai toimittajan etiketissä ja pakkauksessa tai sen sisällä.

▼M6

13 artikla

▼M29 —————

▼M29

1.  Jäsenvaltioiden on sallittava siementen saattaminen markkinoille sellaisina eri laatuja, lajeja tai lajikkeita sisältävinä sekoituksina,

 joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rehukasveina, jolloin sekoitukset voivat sisältää rehukasvien siemeniä ja sellaisten kasvien siemeniä, joita ei pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina rehukasveina,

 jotka on tarkoitettu käytettäviksi rehukasveina, jolloin sekoitukset voivat sisältää direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY tai 70/458/ETY lueteltujen kasvilajien siemeniä, lukuun ottamatta direktiivin 70/457/ETY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainittuja lajikkeita,

 jotka on tarkoitettu luonnollisen ympäristön säilyttämiseen osana 22 a artiklan b alakohdassa tarkoitettua geenivarojen säilyttämistä, jolloin sekoituksissa voi olla rehukasvien siemeniä ja sellaisten kasvien siemeniä, joita ei pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina rehukasveina.

Ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sekoitusten eri ainesosien on, jos ne kuuluvat johonkin direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY luetelluista kasvilajeista, ennen sekoittamista täytettävä niiden osalta sovellettavat kaupan pitämistä koskevat säännöt.

Muut edellytykset kuten päällysmerkinnät, joissa esitetään yrityksille myönnetty tekninen lupa valmistaa siemensekoituksia, sekoitusten valmistuksen valvonta ja näytteiden otto eristä ja valmistetuista sekoituksista, vahvistetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Kolmannen luetelmakohdan osalta edellytykset, joiden mukaisesti sekoituksia voidaan pitää kaupan, vahvistetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

▼M6

2.  Edellä 8, 9, 10 b, 11 ja 12 artiklan säännöksiä on sovellettava, paitsi jos etiketti on väriltään vihreä, on sovellettava 10 ja 10 a artiklan säännöksiä. Tässä tapauksessa ►M27  EY ◄ :n A-pienpakkaukset katsotaan ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkauksiksi.

►M27  EY ◄ :n A-pienpakkausten osalta ei kuitenkaan vaadita 10 a artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista virallista sarjanumeroa.

▼M29 —————

▼M22

13 a artikla

▼M28

Parempien vaihtoehtojen löytämiseksi tietyille tämän direktiivin säännöksille voidaan päättää määräaikaisten kokeiden järjestämisestä määritetyissä olosuhteissa yhteisön tasolla 21 artiklan säännösten mukaisesti.

▼M22

Tällaisten kokeiden yhteydessä jäsenvaltiot voidaan vapauttaa tietyistä tässä direktiivissä säädetyistä velvoitteista. Tämän vapautuksen laajuus on määritettävä viittaamalla sovellettaviin säännöksiin. Kokeen kesto ei saa olla pidempi kuin seitsemän vuotta

▼B

14 artikla

▼M29

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin pakottavien tai valinnaisten säännösten mukaisesti markkinoille saatettavien siementen ominaispiirteisiin, tarkastusta koskeviin vaatimuksiin, merkintöihin ja sulkemiseen ei sovelleta tässä tai jossain muussa direktiivissä säädettyjen lisäksi muita kaupan pitämistä koskevia rajoituksia.

▼A1

1a.  The Commission, in accordance with the procedure provided for in Article 21, shall for the marketing of forage crop seeds authorize, in respect of the whole or parts of the territory of one or more Member States, provisions which are more strict than those laid down in Annex II concerning the presence of Avena fatua in those seeds, if similar provisions are applied to the home production of those seeds and if there is a campaign to eradicate Avena fatua from forage crops grown in the region in question.

▼M29 —————

▼M29

14 a artikla

Perussiementä aikaisemman sukupolven jalostettuja siemeniä voidaan 3 a artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti saattaa markkinoille seuraavin edellytyksin:

a) toimivaltainen varmentava viranomainen on ne virallisesti tarkastanut perussiementen varmentamiseen sovellettavien säännösten mukaisesti,

b) ne ovat tämän direktiivin säännösten mukaisessa pakkauksessa, ja

c) pakkaukset on varustettu virallisella etiketillä, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

 varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

 erän viitenumero,

 pakkauksen sulkemiskuukausi ja -vuosi, tai

 kuukausi ja vuosi, jona viimeinen virallinen näyte varmentamista varten on otettu,

 laji, ilmaistuna latinalaisin kirjaimin ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla myös lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorien nimiä,

 lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

 maininta ”esiperussiemeniä”,

 luokan ”varmennetut siemenet” tai ”ensimmäisen sukupolven varmennetut siemenet” siementen aikaisempien sukupolvien lukumäärä.

Etiketin on oltava valkoinen ja siinä on oltava sinipunainen poikkiviiva.

▼M22

15 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että rehukasvien siemenet,

 jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai varmennetuista siemenistä ja joille 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, tai jotka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä, ja

 jotka on korjattu toisessa jäsenvaltiossa,

on pyynnöstä ja direktiivin 70/457/ETY säännösten rajoittamatta virallisesti varmennettava varmennetuiksi siemeniksi jäsenvaltiossa, jos siemenille on tehty kyseiselle luokalle liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Jos siemenet on tällaisissa tapauksissa tuotettu suoraan perussiemeniä aikaisempien sukupolvien virallisesti varmennetuista siemenistä, voivat jäsenvaltiot myös sallia virallisen varmentamisen perussiemeniksi, jos sille luokalle vahvistetut edellytykset täyttyvät.

▼M29

2.  Yhteisössä korjatut ja 1 kohdan säännösten mukaisesti varmennettaviksi tarkoitetut rehukasvien siemenet on

 pakattava ja merkittävä liitteessä V olevassa A ja B kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisella virallisella etiketillä 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja

 varustettava liitteessä V olevassa C kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisella virallisella asiakirjalla.

Pakkausta ja etikettejä koskevia ensimmäisen alakohdan säännöksiä voidaan olla soveltamatta, jos paikan päällä tarkastuksista vastaava viranomainen, näille lopullisesti varmentamattomille siemenille asiakirjat varmentamista varten laativa viranomainen sekä varmentamisesta vastaava viranomainen on yksi ja sama tai jos nämä viranomaiset ovat yhtä mieltä soveltamatta jättämisestä.

▼M33

3.  Jäsenvaltioiden on myös säädettävä siitä, että kolmannessa maassa korjatut rehukasvien siemenet on pyynnöstä varmennettava virallisesti, jos

a) siemenet on tuotettu suoraan

i) perussiemenistä tai varmennetuista siemenistä, jotka on varmennettu virallisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, jolle on myönnetty vastaavuus 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

tai

ii) jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja edellä i alakohdassa tarkoitetussa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä;

b) siemenille on tehty kyseiselle luokalle 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyssä vastaavuutta koskevassa päätöksessä vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus;

c) virallisessa tarkastuksessa on todettu, että liitteessä II samalle luokalle vahvistetut edellytykset täyttyvät.

▼B

16 artikla

1.  Neuvosto päättää komission ehdotuksesta määräenemmistöllä:

a) täyttävätkö, kuten 15 artiklassa säädetään, viljelystarkastukset kolmannessa maassa liitteessä I vahvistetut edellytykset;

▼M33

b) vastaavatko kolmannessa maassa korjatut rehukasvien siemenet, joilla on samat takeet ominaisuuksiensa sekä siementen tarkastamiseksi, tunnistettavuuden varmistamiseksi, merkitsemiseksi ja valvomiseksi toteutettujen toimenpiteiden osalta, tässä suhteessa yhteisössä korjattuja siemeniä, jotka ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

▼B

2.  Siihen saakka, kunnes neuvosto tekee 1 kohdan mukaisen päätöksen, jäsenvaltiot voivat päättää kyseisessä kohdassa tarkoitetuista asioista. Tämä oikeus päättyy ►M10  1 päivänä heinäkuuta 1978 ◄ .

▼M3

3.  Edellä 1 ja 2 kohtaa on sovellettava myös uusien jäsenvaltioiden osalta liittymispäivämäärän ja tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten voimaantulopäivämäärän välisenä aikana.

▼M24

4.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueeseen 31 päivään joulukuuta 1991 asti. Yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosta voidaan antaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

▼M29

17 artikla

1.  Perussiementen, varmennettujen siementen tai kauppasiementen yleisessä saatavuudessa yhteisössä ilmenevien väliaikaisten vaikeuksien, joita ei muutoin voida ratkaista, poistamiseksi voidaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää, että jäsenvaltiot sallivat pitää rajoitetun ajan koko yhteisön alueella kaupan vaikean saatavuuden ratkaisemiseksi tarvittavat määrät väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemeniä tai sellaisen lajikkeen siemeniä, jotka eivät kuulu viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon eivätkä jäsenvaltioiden kansallisiin lajikeluetteloihin.

2.  Tietyn lajikkeen siemenluokan osalta virallisena etikettinä käytetään vastaavalle luokalle tarkoitettua etikettiä; niiden lajikkeiden siementen osalta, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luetteloihin, virallisena etikettinä käytetään kauppasiementen etikettiä. Etiketissä on aina ilmoitettava, että kyseiset siemenet kuuluvat väljemmät vaatimukset täyttävään luokkaan.

3.  Edellä olevan 1 kohdan säännösten soveltamissäännöt voidaan antaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

▼B

18 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin rehukasvien siemeniin, jotka todistetusti on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin.

19 artikla

▼M29

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rehukasvien siemenet tarkastetaan virallisesti kaupan pitämisen aikana vähintään pistokokein sen varmistamiseksi, että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten mukaisia.

2.  Rajoittamatta siementen vapaata liikkuvuutta yhteisössä jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kolmansista maista tuoduissa kahta kiloa suuremmissa siemenmäärissä on niitä kaupan pidettäessä seuraavat tiedot:

a) laji,

b) lajike,

c) luokka,

d) tuotantomaa ja virallinen tarkastusviranomainen,

e) lähettäjämaa,

f) tuoja,

g) siementen määrä.

Se, miten nämä tiedot on esitettävä, voidaan vahvistaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

▼M31

20 artikla

1.  Yhteisössä on tämän direktiivin pakollisten tai valinnaisten säännösten mukaisesti markkinoille saatettujen rehukasvien siemenistä otettujen näytteiden jälkitarkastusta varten suoritettava pistokokein yhteisön vertailutestejä ja -kokeita. Vertailutestit ja -kokeet voivat koskea seuraavia:

 kolmansissa maissa korjatut siemenet,

 luonnonmukaiseen maatalouteen soveltuvat siemenet,

  in situ -suojelun ja kasvigeenivarojen kestävän käytön yhteydessä kaupan pidetyt siemenet.

2.  Vertailutestejä ja -kokeita on käytettävä teknisten varmentamismenetelmien yhdenmukaistamiseksi sekä niiden edellytysten täyttymisen tarkistamiseksi, joiden mukaisia siementen on oltava.

3.  Komissio päättää vertailutestien ja -kokeiden suorittamiseksi tarvittavista järjestelyistä noudattaen 21 artiklassa tarkoitettua menettelyä. Komissio ilmoittaa 21 artiklassa tarkoitetulle komitealle testien ja kokeiden ja niiden tulosten teknisistä järjestelyistä.

4.  Yhteisö voi myöntää rahoitusta 1 ja 2 kohdassa säädettyjen testien ja kokeiden toteuttamiseksi. Yhteisön rahoitus toteutetaan budjettivallan käyttäjän päättämien vuosittaisten määrärahojen rajoissa.

5.  Testit ja kokeet, joille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta, ja kyseisen rahoituksen myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6.  Ainoastaan valtion viranomaiset tai valtion vastuulla toimivat oikeushenkilöt voivat suorittaa 1 ja 2 kohdassa säädettyjä testejä ja kokeita.

▼M30

21 artikla

1.  Komissiota avustaa neuvoston päätöksen 66/399/ETY 1 artiklalla perustettu maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä ”komitea”.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 3 ) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

▼M2

21 a artikla

▼M5

Tieteellinen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella tehtävät muutokset liitteiden sisältöön on annettava noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä.

▼B

22 artikla

Tämä direktiivi ei rajoita sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, jotka ovat perusteltuja ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

▼M29

22 a artikla

1.  Edellä 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa erityisiä edellytyksiä seuraavilla aloilla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi:

a) edellytykset, joiden mukaisesti kemiallisesti käsiteltyjä siemeniä voidaan pitää kaupan,

b) edellytykset, joiden mukaisesti siemeniä voidaan pitää kaupan alkuperäisellä paikalla tapahtuvaan suojeluun (in situ) ja kasvien geenivarojen kestävään käyttöön liittyen, mukaan lukien sellaisten lajien siemensekoitukset, jotka sisältävät myös neuvoston direktiivin 70/457/ETY 1 artiklassa lueteltuja lajeja, ja jotka ovat ominaisia erityisille luonnonympäristöille tai perinneympäristöille ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen,

c) edellytykset, joiden mukaisesti luonnonmukaiseen viljelyyn soveltuvia siemeniä voidaan pitää kaupan.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin edellytyksiin sisältyvät etenkin seuraavat seikat:

i) b alakohdan osalta näiden lajien siementen on oltava sellaista tunnettua alkuperää, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat kussakin jäsenvaltiossa hyväksyneet siementen kaupan pitämiseksi määritellyillä alueilla.

ii) b alakohdan tapauksissa aiheelliset määrälliset rajoitukset.

▼B

23 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava 14 artiklan 1 kohdan säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään heinäkuuta 1968 mennessä sekä viimeistään 1 päivään heinäkuuta 1969 mennessä ne säännökset, jotka ovat välttämättömiä tämän direktiivin ja sen liitteiden noudattamiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

▼M24

Saksalla on oikeus noudattaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella:

 3 artiklan 1 kohtaa, kun kyse on

 

 siemenistä, jotka on korjattu ennen Saksan yhdistymistä tai yhdistymisen jälkeen, jos kylvö on tapahtunut ennen yhdistymispäivää,

 muista siemenistä, jotka on varmennettu 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

 8 artiklan 2 kohtaa, kun kysymyksessä ovat ”vähäisiä määriä”Pisum sativum L. (partim) ja Vicia faba L. (partim) -siemeniä koskevat rajoitukset;

 16 artiklaa perinteisen kaupankäynnin puitteissa ja ottaen huomioon entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen yritysten tuotannon tarpeet,

vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen kolmannen luetelmakohdan osalta eikä 31 päivän joulukuuta 1993 jälkeen muiden luetelmakohtien osalta.

Saksan on huolehdittava, että muuta kuin ensimmäisen luetelmakohdan toisen kohdan siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä muihin yhteisön osiin, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, jollei voida todistaa, että direktiivin säännöksiä on noudatettu.

▼M1

23 a artikla

Jäsenvaltion hakemuksesta, joka käsitellään 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseinen valtio voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain tämän direktiivin soveltamisvelvoitteesta tiettyjen lajien osalta, jos kyseisten lajien siemeniä ei tavallisesti jalosteta tai pidetä kaupan sen alueella.

▼B

24 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M8
LIITE I

EDELLYTYKSET, JOTKA KASVUSTON ON TÄYTETTÄVÄ

1.

Pellon edellinen kasvusto ei saa olla yhteensopimaton siementuotannon kasvuston lajien ja lajikkeiden kanssa, ja pellon on oltava riittävän puhdas edellisen sadon kasveista.

2.

Kasvuston etäisyyksien viereisistä pölytyslähteistä, jotka voivat aiheuttaa muuta kuin toivottua vierasta pölytystä, on oltava seuraavien vaatimusten mukaiset:Kasvusto

Vähimmäisetäisyys

1

2

Brassica sp.p ►M22  , Phacelia tanacetifolia  ◄

—  perussiementen tuotanto

400 m

—  varmennettujen siementen tuotanto

200 m

Muut lajit tai lajikkeet kuin Brassica spp., ►M22  Phacelia tanacetifolia,  ◄ ►M11  Pisum sativum  ◄ ja ►M16  4 kohdan kolmannen virkkeen toisessa osassa tarkoitetut Poa pratensis -lajikkeet ◄ :

—  lisäykseen tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot enintään kaksi hehtaaria

200 m

—  lisäykseen tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot yli kaksi hehtaaria

100 m

—  rehukasvituotantoon tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot enintään kaksi hehtaaria

100 m

—  rehukasvituotantoon tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot yli kaksi hehtaaria

50 m

Nämä etäisyydet voidaan jättää huomioon ottamatta, jos muuta kuin toivottua vierasta pölytystä vastaan on riittävä suoja.

3.

Viljeltävästä lajista laboratoriotarkastuksessa vaikeasti erotettavissa olevien muiden viljelykasvien lukumäärän on oltava vähäinen.

Lolium-lajien ►M25  tai x Festulolium  ◄ kasvuston on erityisesti oltava seuraavien edellytysten mukainen: muiden Lolium-lajien ►M25  tai x Festulolium  ◄ kuin kasvuston lajin kasvien lukumäärä saa olla enintään:

 yksi 50 m2:ä kohti perussiementen tuotannossa,

 yksi 10 m2:ä kohti varmennettujen siementen tuotannossa.

4.

Kasvustolla on oltava riittävä lajiketunnistettavuus ja -puhtaus. Erityisesti kasvuston ►M14  muiden kuin Pisum sativum ►M15  , Vicia faba  ◄ :in, Brassica napus var. napobrassica:n, Brassica oleracea convar. acephala:n ►M15  ————— ◄ ►M16  tai Poa pratensiksen  ◄  ◄ on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: kasvuston lajin lajikkeesta selvästi poikkeavien kasvien lukumäärä saa olla enintään:

 yksi 30 m2:ä kohti perussiementen tuotannossa,

 yksi 10 m2:ä kohti varmennettujen siementen tuotannossa.

▼M16

Poa pratensiksella lajikkeesta selvästi poikkeavien kasvuston lajien kasvien lukumäärä saa olla enintään:

 yksi 20 m2:ä kohti perussiementen tuotannossa,

 neljä 10 m2:ä kohti varmennettujen siementen tuotannossa;

sovittujen menettelyjen mukaisesti virallisesti ”apomiktisiksi, uniklonaalisiksi lajikkeiksi” luokiteltujen lajikkeiden, joiden lajikkeesta selvästi poikkeavien kasvien lukumäärä on enintään kuusi 10 m2:ä kohti, katsotaan kuitenkin täyttävän edellä tarkoitetut vaatimukset varmennettujen siementen tuotannossa. Hakemuksesta jäsenvaltiolle voidaan myöntää noudattaen 21 artiklassa tarkoitettua menettelyä oikeus arvioida kyseisiin lajikkeisiin kuuluvien Poa pratensiksen siementen lajikepuhtautta koskevien vaatimusten täyttyminen myös muulla tavoin kuin liitteessä I olevan 6 kohdan mukaisesti suoritetun viljelystarkastuksen tulosten perusteella, kun liitteessä II vahvistettujen lajikepuhtautta koskevien vaatimusten mukaisuus on todistetusti varmistettu tarkoituksenmukaisella siementestauksella tai muulla sopivalla tavalla.

▼M14

Pisum sativum, ►M15  Vicia faba,  ◄ Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ►M15  ————— ◄ ►M16  ————— ◄ sovelletaan ainoastaan ensimmäistä virkettä.

▼M8

5.

Siementen käyttökelpoisuutta vähentäviä vahingollisia organismeja on oltava mahdollisimman vähän.

6.

▼M28

Edellä tarkoitettujen vaatimusten tai muiden edellytysten täyttyminen tarkastetaan perussiementen osalta virallisissa viljelystarkastuksissa ja varmennettujen siementen osalta virallisissa viljelystarkastuksissa tai virallisesti valvotuissa tarkastuksissa.

▼M8

Viljelystarkastukset on suoritettava seuraavien edellytysten mukaisesti:

A. Kasvuston kunnon ja kehitysasteen on oltava sellainen, että asianmukainen tarkastus voidaan suorittaa.

B. Vähintään yksi viljelystarkastus on tehtävä.

C. Tässä liitteessä vahvistettujen edellytysten täyttymisen tarkastamiseksi on pellon lohkojen koot, numerointi ja sijainti määritettävä sopivien menetelmien mukaisesti.
LIITE II

EDELLYTYKSET, JOTKA SIEMENTEN ON TÄYTETTÄVÄ

I   VARMENNETUT SIEMENET

1.

►M15  

Siementen on oltava riittävän lajiketunnistettavia ja puhtaita.

Erityisesti jäljempänä lueteltujen lajien siementen on oltava seuraavien vaatimusten ja muiden edellytysten mukaisia.

Lajikepuhtauden on oltava vähintään:

  ►M16  Liitteessä I ►M29  Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala  ◄ olevan 4 kohdan kolmannen virkkeen toisessa osassa tarkoitetut Poa pratensis -lajikkeet ◄ osalta: 98 %,

  Pisum sativum, Vicia faba ►M29  ————— ◄ :

 

 varmennetut siemenet, ensimmäinen sukupolvi: 99 %,

 varmennetut siemenet, toinen sukupolvi ja sitä seuraavat sukupolvet: 98 %.

Vähimmäislajikepuhtaus on tarkastettava pääosin viljelystarkastuksissa, jotka suoritetaan liitteessä I tarkoitettujen edellytysten mukaisesti.

 ◄

2.

Siementen on oltava seuraavien vaatimusten ja muiden edellytysten mukaisia itävyyden, analyyttisen puhtauden ja muiden kasvilajien siementen määrän osalta, mukaan lukien muun väristen lupiinien siemenet ja karvaan lupiinin siemenet:

A. Taulukko:Laji

Itävyys

Analyyttinen puhtaus

Muiden kasvilajien siemeniä enintään liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoiesessa näytteessä

(yhteensä sarakkeessa)

Muun väristen lupiinin siementen ja karvaan lupiinin siementen määrää koskevat edellytykset

Itävyys vähintään

(% puhtaista siemenistä)

Kovia siemeniä enintään

(% puhtaista siemenistä)

Anlyyttinen puhtaus vähintään

(% painosta)

Muiden kasvilajien siementen määrä enintään

(% painosta)

Yhteensä

Yksittäinen laji

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

►M13  Rumex spp. muut kuin Rumex acetosella ja Rumex maritimus  ◄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

GRAMINEAE

►M11  Agrostis canina  ◄

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 ►M14  (n) ◄

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 ►M14  (n) ◄

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 ►M14  (n) ◄

 

►M19  Agrostis capillaris  ◄

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j)(k)

2 ►M14  (n) ◄

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 ►M23  (f) ◄

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

▼M22

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

▼M18

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2

 

▼M8

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

▼M25

× Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►C1  5 (n) ◄

►C1  5 (n) ◄

▼M8

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 (n) ◄

 

►M19  Lolium × boucheanum  ◄

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j)(k)

►M20  5 (n) ◄

 

▼M18

Phalaris aquatica L.

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

►M20  5 ◄

 

▼M8

Phleum bertolonii

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 ►M14  (n) ◄

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 ►M14  (n) ◄

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 ►M14  (n) ◄

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 ►M14  (n) ◄

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 ►M14  (n) ◄

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0(h)

0 (j) (k)

2 ►M14  (n) ◄

 

LEGUMINOSAE

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (k)

►M20  5 ◄

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

►M20  5 (n) ◄

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

►M20  5 (n) ◄

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

►M20  5 (n) ◄

(o) (p)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

►M20  10 ◄

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

►M20  10 ◄

 

►M11  Medicago × varia  ◄

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

►M20  10 ◄

 

►M11  Onobrychis viciifolia  ◄

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

►M20  5 ◄

 

►M11  Pisum sativum  ◄

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

►M20  5 (n) ◄

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

►M20  10 ◄

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

►M20  10 ◄

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

►M20  10 ◄

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

►M20  5 ◄

 

►M11  Vicia faba  ◄

►M32  80 ◄ (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

►M20  5 (n) ◄

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

►M20  5 (n) ◄

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

►M20  5 (n) ◄

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0(e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

►M20  5 (n) ◄

 

MUUT LAJIT

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

►M20  5 ◄

 

Brassica oleracea convar. acephala

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

►M20  10 ◄

 

▼M22

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 
 
 
 
 

0

0 (j) (k)

 
 

▼M8

Raphanus sativus ►M19  var. oleiformis ◄

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j)

►M20  5 ◄

 

B. Sovellettavat vaatimukset ja muut edellytykset, joihin viitataan tämän liitteen I jakson 2 kohdan A alakohdassa:

a) Kaikki tuoreet ja terveet siemenet, jotka eivät idä esikäsittelyn jälkeen, katsotaan itäviksi siemeniksi.

b) Ilmoitettuun enimmäismäärään asti kovat siemenet katsotaan itäviksi.

c) Muiden poa-lajien siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0,8 % siementen painosta.

d)  Trifolium pratensen siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 1 % siementen painosta.

e)  Lupinus albusin, Lupinus angustifoliuksen, Lupinus luteuksen, ►M11  Pisum sativum  ◄ , ►M11  Vicia faba  ◄ :n, Vicia pannonican, Vicia sativan ja Vicia villosan siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0,5 % siementen painosta muissa vastaavissa lajeissa.

f) Vahvistettua yksittäisten lajien siementen painosta laskettua enimmäisprosenttiosuutta ei sovelleta Poa spp:n siemeniin.

g) Jos Avena fatuan, Avena ludovicianan ja Avena steriliksen siemeniä on vahvistetun painoisessa näytteessä enintään yhteensä kaksi, sitä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa samanpainoisessa näytteessä ei ole näiden lajien siemeniä.

h) Jos Avena fatuan, Avena ludovicianan ja Avena steriliksen siemeniä on vahvistetun painoisessa näytteessä enintään yksi, sitä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, vahvistetulta painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole näiden lajien siemeniä.

i)  Avena fatuan, Avena ludovicianan ja Avena steriliksen siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 12 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.

j)  Cuscuta spp:n siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 13 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.

k) Yhtä Cuscuta spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa samanpainoisessa näytteessä ei ole Cuscuta spp:n siemeniä.

l)  Cuscuta spp:n siementen lukumäärien määrittämistä varten otettavan näytteen on oltava painoltaan kaksinkertainen liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa tarkoitettuun näytteeseen nähden.

m) Yhtä Cuscuta spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole Cuscuta spp:n siemeniä.

n)  ►M13  Rumex ssp:n, muiden kuin Rumex acetosellan ja Rumex maritimuksen, siementen lukumäärää ei tarvitse määrittää, ellei ole epäilystä siitä, että 14 sarakkeessa vahvistettuja edellyksiä ei ole täytetty. ◄

o) Lupiinin siemenissä muun väristen siementen lukumäärä saa olla enintään:

 2 %, karvaassa lupiinissa

 1 %, muissa lupiineissa.

p) Karvaan lupiinin siementen lukumäärä muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiinissa saa olla enintään ►M19  2,5 prosenttia ◄ .

3.

Siementen käyttökelpoisuutta alentavia vahingollisia organismeja on oltava mahdollisimman vähän.

II   PERUSSIEMENET

Tämän liitteen I jaksossa vahvistettuja edellytyksiä sovelletaan perussiemeniin ottaen huomioon jäljempänä olevat määräykset:

1.

►M15  

Pisum sativumin, Brassica napus var. napobrassica:n, Brassica oleracea conv. acephala:n, Vicia faba:n ja ►M16  liitteessä I olevan 4 kohdan kolmannen virkkeen toisessa osassa tarkoitetut Poa pratensis -lajikkeet ◄ siementen on oltava seuraavien vaatimusten tai muiden edellytysten mukaisia:

Lajikepuhtauden on oltava vähintään 99,7 %.

Vähimmäislajikepuhtaus on tarkastettava pääosin viljelystarkastuksissa, jotka suoritetaan liitteessä I tarkoitettujen edellytysten mukaisesti.

 ◄

2.

Siementen on täytettävä seuraavat vaatimukset ja muut edellytykset:

A. Taulukko:Laji

Muiden kasvilajien siementen määrä enintään

Muut vaatimukset ja edellytykset

Yhteensä

(% painosta)

Lukumäärä liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä

(yhteensä sarakkeessa)

Yksittäinen laji

►M13  Rumex spp. muut kuin Rumex acetosella ja Rumex maritimus  ◄

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

GRAMINEAE

►M11  Agrostis canina  ◄

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

►M19  Agrostis capillaris  ◄

0,3

20

1

1

1

(j)

 

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(i) (j)

▼M22

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

▼M18

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

▼M8

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

▼M25

× Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

▼M8

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

►M19  Lolium × boucheanum  ◄

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

▼M18

Phalaris acuatica L.

0,3

20 (a)

►M20  2 ◄

5

5

 

(j)

▼M8

Phleum bertolonii

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensi

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i)(j)

LEGUMINOSAE

Hedysarum coronarium

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

►M20  3 ◄

 
 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

(h) (k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

►M20  3 ◄

 
 

0 (e)

(j)

►M11  Medicago × varia  ◄

0,3

20

►M20  3 ◄

 
 

0 (e)

(j)

►M11  Onobrychis viciifolia  ◄

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

 

►M11  Pisum sativum  ◄

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

►M20  3 ◄

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

►M20  3 ◄

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

►M20  3 ◄

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

►M20  3 ◄

 
 

0 (e)

(j)

Trigonella foenumgraecum

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

 

►M11  Vicia faba  ◄

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 

0 (d)

(h)

MUUT LAJIT

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 
 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala

0,3

20

►M20  3 ◄

 
 
 

(j)

▼M22

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 
 
 
 
 

▼M8

Raphanus sativus ►M19  var. oleiformis ◄

0,3

20

►M20  2 ◄

 
 
 
 

B. Sovellettavat vaatimukset ja muut edellytykset, joihin viitataan tämän liitteen II jakson 2 kohdan A alakohdassa:

a) Enintään 80 Poa spp:n siementä ei katsota epäpuhtaudeksi.

b) 3 sarakkeessa vahvistettua edellytystä Poa spp:n siemeniin ei sovelleta. Muiden kuin tarkastettavana olevan lajin Poa spp:n siementen enimmäismäärä saa olla enintään yksi 500 siemenen näytteessä.

c) Enintään 20 Poa spp:n siementä ei katsota epäpuhtaudeksi.

d)  Melilotus spp:n siementen lukumäärää ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 7 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.

e) Yhtä Melilotus spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, vahvistetulta painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole Melilotus spp:n siemeniä.

f) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä c ei sovelleta.

g) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä d ei sovelleta.

h) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä e ei sovelleta.

i) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä f ei sovelleta.

j) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä k ja m ei sovelleta.

k) Karvaan lupiinin siementen lukumäärä saa muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiineissa olla enintään 1 %.

III   KAUPPASIEMENET

Tämän liitteen I jakson 2 ja 3 kohdan edellytyksiä sovelletaan kauppasiemeniin ottaen huomioon jäljempänä olevat määräykset:

1.

Tämän liitteen I jakson 2 kohdan A osan taulukon 5 ja 6 sarakkeessa vahvistettuihin painoprosentteihin lisätään 1 %.2. Enintään 10 % siementen painosta muita Poa-lajeja ei katsota Poa annuan siemenissä epäpuhtaudeksi.

3.

Enintään 3 % siementen painosta muita Poa-lajeja kuin Poa annuaa ei katsota epäpuhtaudeksi.

4.

Enintään 1 % siementen painosta Melilotus spp:n siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi Hedisarum coronariumin siemenissä.

5.

Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä d Lotus corniculatukselle ei sovelleta.

6.

Lupiinilaji:

a) lajikepuhtauden on oltava vähintään 97 % painosta,

b) muunväristen lupiinilajien siementen lukumäärä saa olla enintään:

 4 %, karvaassa lupiinissa,

 2 %, muissa lupiineissa kuin karvaassa lupiinissa.

▼M19 —————

▼M8

7.

Vicia pannonican, Vicia villiosan ja vastaavien viljeltyjen lajien siemeniä ei katsota Vicia lajeissa epäpuhtaudeksi, kun niitä on siementen painosta enintään 6 %.

8.

Vicia pannonican, Vicia sativan, Vicia villosan analyyttisen puhtauden on oltava vähintään 97 % painosta.
LIITE III

ERÄN JA NÄYTTEEN PAINOTLaji

Erän enimmäispaino

(tonnia)

Erästa otettavan näytteen vähimmäispaino

(grammaa)

Näytteen paino liitteessä II olevan I jakson 2 A kohdan 12-14 sarakkeessa ja liitteessä II olevan II jakson 2 A kohdan 3-7 sarakkeessa tarkoitettujen lukumäärien määrittämistä varten (grammaa)

1

2

3

4

GRAMINEAE

►M11  Agrostis canina  ◄

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

►M19  Agrostis capillaris  ◄

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrenatherum elatius

10

200

80

▼M22

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

▼M18

Cynodon dactylon

10

50

5

▼M8

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

▼M25

× Festulolium

10

200

60

▼M8

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

►M19  Lolium × boucheanum  ◄

10

200

60

▼M18

Phalaris aquatica L.

10

100

50

▼M8

Phleum bertolonii

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

LEGUMINOSAE

Hedysarum coronarium

 
 
 

—  hedelmä

10

1 000

300

—  siemen

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

►M26  25 ◄

1 000

1 000

Lupinus angustifolus

►M26  25 ◄

1 000

1 000

Lupinus luteus

►M26  25 ◄

1 000

1 000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

►M11  Medicago × varia  ◄

10

300

50

►M11  Onobrychis viciifolia  ◄

 
 
 

—  hedelmä

10

600

600

—  siemen

10

400

400

►M11  Pisum sativum  ◄

►M26  25 ◄

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

►M11  Vicia faba  ◄

►M26  25 ◄

1 000

1 000

Vicia pannonica

20

1 000

1 000

Vicia sativa

►M26  25 ◄

1 000

1 000

Vicia villosa

20

1 000

1 000

MUUT LAJIT

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

▼M22

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

▼M8

Raphanus sativus ►M19  var. oleiformis ◄

10

300

300

▼M19

Erän enimmäispaino saa ylittyä enintään viidellä prosentilla.

▼M6
LIITE IV

MERKINNÄT

A.   Virallinen etiketti

I   Ilmoitettavat tiedot

a) Perussiemenet ja varmennetut siemenet:

1.  ►M27  EY ◄ -säännöt ja vaatimukset”

2. Varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

3. Erän viitenumero

▼M9

3 a. Sulkemiskuukausi ja -vuosi ilmoitetaan seuraavasti: ”suljettu …” (kuukausi ja vuosi),

tai

kuukausi ja vuosi, jona viimeinen virallinen näyte varmentamista varten on otettu, ilmoitetaan seuraavasti: ”näyte otettu …” (kuukausi ja vuosi)

▼M6

4. Laji ►M22  , ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin ◄

Kun kyseessä on x Festulolium, on ilmoitettava Festuca- ja Lolium-sukujen lajien nimet.

5. Lajike ►M22  , ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin ◄

6. Luokka

7. Tuotantomaa

8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

9. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

10. Perussiemeniä seuraavan toisen ja sitä seuraavien sukupolvien varmennetut siemenet: perussiementen jälkeisten sukupolvien lukumäärä.

11. Nurmikasvilajikkeet, joiden käyttö- ja viljelyarvoa ei ole tarkastettu viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/457/ETY ( 4 ) 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti: ”Ei tarkoitettu rehukasvituotantoon”.

▼M7

12. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu ”testattu uudelleen … (kuukausi ja vuosi)” ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla.

Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.

b) Kauppasiemenet:

1.  ►M27  EY ◄ -säännöt ja vaatimukset”

2. ”Kauppasiemenet (ei varmennettu lajikkeena)”

3. Valvontaviranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

4. Erän viitenumero

▼M9

4 a. Sulkemiskuukausi ja -vuosi ilmoitetaan seuraavasti: ”suljettu …” (kuukausi ja vuosi),

tai

kuukausi ja vuosi, jona viimeinen virallinen näyte varmentamista varten on otettu, ilmoitetaan seuraavasti: ”näyte otettu …” (kuukausi ja vuosi)

▼M6

5. Laji ( 5 ) ►M22  , ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellään, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin ◄

6. Tuotantoalue

7. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

8. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

▼M7

9. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu ”testattu uudelleen … (kuukausi ja vuosi)” ja uudelleen testauksessa vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla.

Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.

c) Siemenseokset:

1. ”Siemenseos käytettäväksi … (käyttötarkoitus)”

2. Sulkemisesta vastuussa oleva viranomainen ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet

3. Erän viitenumero

▼M9

3 a. Sulkemiskuukausi ja -vuosi ilmoitetaan seuraavasti: ”suljettu …” (kuukausi ja vuosi)

▼M6

4. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ilmoitettuna ja soveltuvin osin myös lajikkeittain ►M22  , jotka molemmat ilmoitetaan ainakin latinalaisin kirjaimin ◄ ; jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti ostajalle ja ne on rekisteröity, voidaan ilmoittaa ainoastaan seoksen nimi

Kun kyseessä on x Festulolium, on ilmoitettava Festuca- ja Lolium-sukujen lajien nimet.

5. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

6. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

▼M7

7. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu ”testattu uudelleen … (kuukausi ja vuosi” ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla.

▼M6

II   Vähimmäismitat

110 × 67 mm.

B.   Toimittajan etiketti tai pakkauksessa ilmoitettavat tiedot ( ►M27  EY ◄ -pienpakkaukset)

Ilmoitettavat tiedot

a) Varmennetut siemenet:

1.  ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkaus”

2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki

3. Virallinen sarjanumero

4. Virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

5. Viitenumero, jos erää ei virallisen sarjanumeron perusteella voida tunnistaa

6. Laji ►M22  , ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin ◄

7. Lajike ►M22  , ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin ◄

8.  ►M29  Luokka ◄

9. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

10. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

11. Nurmikasvilajikkeet, joiden käyttö- ja viljelyarvoa ei ole tarkastettu viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/457 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti: ”Ei tarkoitettu rehukasvituotantoon”.

b) Kauppasiemenet:

1.  ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkaus”

2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki

3. Virallinen sarjanumero

4. Virallisen sarjanumeron antaneen laitoksen ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet

5. Viitenumero, jos erää ei virallisen sarjanumeron perusteella voida tunnistaa

6. Laji ( 6 ) ►M22  , ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin ◄

7. ”Kauppasiemenet”

8. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

9. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

c) Siemenseokset:

1.  ►M27  EY ◄ :n A-pienpakkaus” tai ” ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkaus”

2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki

3.  ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkaukset: virallinen sarjanumero

4.  ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkaukset: virallisen sarjanumeron antanut viranomainen ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet

5.  ►M27  EY ◄ :n B-pienpakkaukset: viitenumero, jos siemenerää ei voida virallisen sarjanumeron perusteella tunnistaa

6.  ►M27  EY ◄ :n A-pienpakkaukset: viitenumero, jonka perusteella käytetyt siemenerät pystytään tunnistamaan

7.  ►M27  EY ◄ :n A-pienpakkaukset: jäsenvaltio tai sen lyhenne

8. ”Siemenseos käytettäväksi … (käyttötarkoitus)”

9. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

10. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

11. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ja soveltuvin osin myös lajikkeittain ►M22  , jotka molemmat ilmoitetaan ainakin latinalaisin kirjaimin ◄ ; jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti ostajalle ja ne on rekisteröity, voidaan ilmoittaa ainoastaan seoksen nimi.

▼M22
LIITE V

LOPULLISESTI VARMENTAMATTOMISTA, TOISESSA JÄSENVALTIOSSA KORJATUISTA SIEMENISTÄ ANNETTAVA ETIKETTI JA ASIAKIRJA

A.   Etiketissä ilmoitettavat tiedot

 viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenne,

 laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellään, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,

 lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

 luokka,

 pellon tai erän viitenumero,

 ilmoitettu netto- tai bruttopaino,

 ilmaisu ”lopullisesti varmentamattomia siemeniä”.

Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.;

B.   Etiketin väri

Etiketin on oltava harmaa.

C.   Asiakirjassa ilmoitettavat tiedot

 asiakirjan antava viranomainen,

 laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellään, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,

 lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

 luokka,

 peltoon kylvettyjen siementen viitenumero ja maa tai maat, jotka ovat varmentaneet kyseiset siemenet,

 pellon tai erän viitenumero,

 asiakirjan kattaman erän tuottamiseen viljelty ala,

 korjattujen siementen määrä ja pakkausten lukumäärä,

 varmennettujen siementen osalta perussiementen jälkeisten sukupolvien lukumäärä,

 todistus siitä, että siemenet tuottavalle kasvustolle asetetut edellytykset on täytetty,

 tarvittaessa alustavan siemenanalyysin tulokset.( 1 ) EYVL N:o 109, 9.7.1964, s. 1751/64

( 2 ) EYVL L 252, 28.9.1994, s. 15, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2000/441/EY (EYVL L 176, 15.7.2000, s. 50).

( 3 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 4 ) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1.

( 5 ) Lupiinista on ilmoitettava onko kysymyksessä karvas lupiini vai makea lupiini.

( 6 ) Lupiinista on ilmoitettava onko kysymyksessä karvas lupiini vai makea lupiini.

Top