EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1021(04)

Komission ilmoitus sellaisten siirtymäkauden alkuperäsääntöjen soveltamisesta, joissa määrätään diagonaalisesta kumulaatiosta Paneurooppa–Välimerivyöhykkeen soveltavien sopimuspuolten (Ilmaisulla ”soveltava sopimuspuoli” tarkoitetaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen osapuolta, joka lisää mainitussa yleissopimuksessa määrätyt siirtymäkauden alkuperäsäännöt toisen yleissopimuksen osapuolen kanssa tekemiinsä etuuskohtelukauppaa koskeviin kahdenvälisiin sopimuksiin.) välillä 2022/C 405/04

PUB/2022/1286

OJ C 405, 21.10.2022, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 405/56


Komission ilmoitus sellaisten siirtymäkauden alkuperäsääntöjen soveltamisesta, joissa määrätään diagonaalisesta kumulaatiosta Paneurooppa–Välimerivyöhykkeen soveltavien sopimuspuolten (1) välillä

(2022/C 405/04)

Diagonaalisen alkuperäkumulaation soveltamiseksi soveltavien sopimuspuolten välillä asianomaiset soveltavat sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen Euroopan komission välityksellä muiden soveltavien sopimuspuolten kanssa voimassa olevista alkuperäsäännöistä.

On muistettava, että (valmistuksen, käsittelyn ja/tai ainesten) diagonaalista kumulaatiota voidaan soveltaa vain, jos viimeisen valmistustoimen ja lopullisen määräpaikan soveltavat sopimuspuolet ovat tehneet samat alkuperäsäännöt sisältävät vapaakauppasopimukset kaikkien sellaisten soveltavien sopimuspuolten kanssa, jotka osallistuvat alkuperäaseman hankkimiseen.

Sellaisen soveltavan sopimuspuolen alkuperätuotteita, joka ei ole tehnyt sopimusta viimeisen valmistustoimen ja/tai lopullisen määräpaikan soveltavan sopimuspuolen kanssa, on pidettävä ei-alkuperätuotteina.

Soveltavien sopimuspuolten Euroopan komissiolle antamien ilmoitusten perusteella laadituissa taulukoissa eritellään seuraavaa:

 

Taulukko 1 – yksinkertaistettu yleiskatsaus kumulaatiomahdollisuuksiin 15 lokakuuta 2022.

 

Taulukko 2 – päivämäärä, josta alkaen diagonaalista kumulaatiota sovelletaan.

Taulukossa 1 oleva merkintä ”X” tarkoittaa, että kahden osapuolen välillä on tehty vapaakauppasopimus, jossa on siirtymäkauden alkuperäsääntöihin perustuvat kumulaation mahdollistavat alkuperäsäännöt. Kun kyseessä diagonaalinen kumulaatio kolmannen osapuolen kanssa, merkintä ”X” olisi merkittävä taulukossa kaikkiin kyseisten kolmen osapuolen välisten rivien ja sarakkeiden yhtymäkohtiin.

Taulukossa 2 mainitut päivämäärät viittaavat päivään, jona diagonaalisen kumulaation soveltaminen alkaa kunkin soveltavien sopimuspuolten välisen alkuperäsääntöpöytäkirjan lisäyksessä A olevan 8 artiklan perusteella. Näissä tapauksissa päivämäärän edessä on merkintä ”(T)”.

Liitteessä I on luettelo soveltavista sopimuspuolista, jotka ovat päättäneet laajentaa alkuperäsääntöjä koskevien kahdenvälisten pöytäkirjojen lisäyksessä A määrättyjen siirtymäsääntöjen 7 artiklan 3 kohdan soveltamista 50–63 ryhmään kuuluvien tuotteiden tuonnissa yksipuolisesti.

Taulukoissa lueteltavien soveltavien sopimuspuolten maatunnukset ovat seuraavat:

Euroopan unioni

EU

EFTA-valtiot:

Islanti

IS

Sveitsi (mukaan lukien Liechtenstein) (2)

CH (+LI)

Norja

NO

Färsaaret

FO

Barcelonan prosessiin osallistuvat:

 

Jordania

JO

Palestiina (3)

PS

EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat:

Albania

AL

Pohjois-Makedonia

MK

Serbia

RS

Montenegro

ME

Georgia

GE

Moldovan tasavalta

MD

Kosovo (*)

KO

Tällä ilmoituksella korvataan ilmoitus 2022/C 202/01 (EUVL C 202, 19.5.2022, s. 1).

Taulukko 1

Yksinkertaistettu yhteenveto siirtymäkauden alkuperäsääntöjen mukaisista diagonaalisen kumulaation mahdollisuuksista Paneurooppa–Välimerivyöhykkeellä 15 lokakuuta 2022

 

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

KO

MK

RS

ME

GE

MD

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Diagonaalisen kumulaation Paneurooppa–Välimeri-alueella mahdollistavien siirtymäkauden alkuperäsääntöjen soveltamisen alkamispäivä

 

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

KO

MK

RS

ME

GE

MD

EU

 

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 15.10.2022

(T) 9.9.2021

(T) 6.12.2021

(T) 9.2.2022

(T) 1.9.2021

(T) 16.11.2021

CH (+LI)

(T) 1.9.2021

 

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

IS

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

 

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

NO

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

FO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1.9.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

(T) 15.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

(T) 9.9.2021

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

(T) 6.12.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

(T) 9.2.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ilmaisulla ”soveltava sopimuspuoli” tarkoitetaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen osapuolta, joka lisää mainitussa yleissopimuksessa määrätyt siirtymäkauden alkuperäsäännöt toisen yleissopimuksen osapuolen kanssa tekemiinsä etuuskohtelukauppaa koskeviin kahdenvälisiin sopimuksiin.

(2)  Sveitsi ja Liechtensteinin ruhtinaskunta muodostavat tulliliiton.

(3)  Tätä nimitystä ei tule pitää Palestiinan valtion tunnustamisena, eikä se vaikuta yksittäisten jäsenvaltioiden kantoihin asiasta.

(*)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman UNSCR 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


LIITE I

Luettelo soveltavista sopimuspuolista, jotka ovat päättäneet laajentaa 7 artiklan 3 kohdan soveltamista

A.

Luettelo soveltavista sopimuspuolista, jotka ovat päättäneet laajentaa 7 artiklan 3 kohdan soveltamista kaikkien siirtymäkauden alkuperäsääntöjä soveltavien osapuolten osalta

Islanti

Norja

Sveitsi (Liechtenstein)

B.

Luettelo soveltavista sopimuspuolista, jotka ovat päättäneet laajentaa 7 artiklan 3 kohdan soveltamista joidenkin siirtymäkauden alkuperäsääntöjä soveltavien osapuolten osalta

Albania – EFTA-maiden osalta

Montenegro – EFTA-maiden osalta

Pohjois-Makedonia – EFTA-maiden osalta

Serbia – EFTA-maiden osalta


Top