EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1944

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2021/1944, annettu 2 päivänä marraskuuta 2021, vuonna 2021 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen (EU) 2020/1997 muuttamisesta (EKP/2021/48)

ECB/2021/48

OJ L 397, 10.11.2021, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1944/oj

10.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 397/26


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2021/1944,

annettu 2 päivänä marraskuuta 2021,

vuonna 2021 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen (EU) 2020/1997 muuttamisesta (EKP/2021/48)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on 1 päivästä tammikuuta 1999 lähtien yksinoikeus hyväksyä liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro.

(2)

Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, toimittivat EKP:lle eurometallirahojen kysynnästä vuodelle 2021 tekemänsä arviot, joiden perusteella EKP hyväksyi Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2020/1997 (EKP/2020/57) (1) vuodelle 2021 kokonaismäärän, joka käsittää liikkeeseen tarkoitetut eurometallirahat ja eurokeräilymetallirahat, joita ei ole tarkoitettu kiertoon.

(3)

Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2015/2332 (EKP/2015/43) (2) 3 artiklan mukaan euroalueen jäsenvaltion on ilmoitettava EKP:lle, jos eurometallirahojen tosiasiallinen kysyntä todennäköisesti ylittää kalenterivuodelle hyväksytyn liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän, ja sen on tehtävä yksittäistapausta koskeva hyväksymispyyntö liikkeeseen laskettavien metallirahojen lisämäärää varten, jos metallirahojen kysynnän kasvu jatkuu.

(4)

De Nederlandsche Bank teki – myös Alankomaiden valtiovarainministeriön puolesta – 1 päivänä syyskuuta 2021 Alankomaissa vuonna 2021 liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen lisämäärää varten hyväksymispyynnön, jonka mukaan määrää korotettaisiin 50 miljoonalla eurolla 0,1 miljoonasta eurosta 50,1 miljoonaan euroon, jotta se voisi vastata covid-19-sulkutoimenpiteiden lieventämisestä, kauppojen uudelleen avaamisesta ja kausivaikutuksista johtuvaan metallirahojen kysynnän odottamattomaan kasvuun.

(5)

Latvijas Banka teki 8 päivänä syyskuuta 2021 Latviassa vuonna 2021 liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen lisämäärää varten hyväksymispyynnön, jonka mukaan määrää korotettaisiin 5,1 miljoonalla eurolla 5,7 miljoonasta eurosta 10,8 miljoonaan euroon, jotta se voisi vastata covid-19:n vaikutuksesta metallirahojen liikkeeseen Latviassa johtuvaan metallirahojen kysynnän odottamattomaan kasvuun.

(6)

Národná banka Slovenska teki 4 päivänä lokakuuta 2021 Slovakiassa vuonna 2021 liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen lisämäärää varten hyväksymispyynnön, jonka mukaan määrää korotettaisiin 2 miljoonalla eurolla 16 miljoonasta eurosta 18 miljoonaan euroon vuosiin 2020 ja 2019 verrattuna suuremman eurometallirahojen nettoliikkeeseenlaskun vuoksi, mikä johtuu covid-19-pandemian vaikutuksesta sekä vuoden 2021 joulua edeltävälle ajanjaksolle ennakoidusta suuremmasta kysynnästä.

(7)

Tehokkuussyistä – sekä poiketen päätöksen (EU) 2015/2332 (EKP/2015/43) 3 artiklan 7 kohdasta Latvian ja Slovakian yksittäistapausta koskevien hyväksymispyyntöjen osalta – on aiheellista, että EKP:n neuvosto panee nämä muutokset täytäntöön muuttamalla päätöstä (EU) 2020/1997 (EKP/2020/57).

(8)

Päätös (EU) 2020/1997 (EKP/2020/57) olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätöksen (EU) 2020/1997 (EKP/2020/57) 2 artiklassa oleva taulukko seuraavasti:

1)

korvataan Latviaa koskeva rivi seuraavasti:

”Latvia

10,6

0,2

10,8”

2)

korvataan Alankomaita koskeva rivi seuraavasti:

”Alankomaat

50,0

0,1

50,1”

3)

korvataan Slovakiaa koskeva rivi seuraavasti:

”Slovakia

16,0

2,0

18,0”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi niille, joille se on osoitettu.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä marraskuuta 2021.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/1997, annettu 24 päivänä marraskuuta 2020, vuonna 2021 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2020/57) (EUVL L 410, 7.12.2020, s. 104).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/2332, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta (EKP/2015/43) (EUVL L 328, 12.12.2015, s. 123).


Top