EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1827

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1827, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU muuttamisesta hankintasopimusten käyttöoikeuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2019/7691

OJ L 279, 31.10.2019, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1827/oj

31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/23


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1827,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU muuttamisesta hankintasopimusten käyttöoikeuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon käyttöoikeussopimusten (1) tekemisestä 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2014/115/EU (2) Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyn julkisia hankintoja (3) koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, muuttamista koskevan pöytäkirjan. Sopimus on monenvälinen väline, jonka tarkoitus on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä. Sitä sovelletaan kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin siinä vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivin 2014/23/EU tavoitteista on se, että kyseistä direktiiviä soveltavat hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Direktiivin 2014/23/EU 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissio todentaa kahden vuoden välein, että kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettu käyttöoikeuksia koskeva kynnysarvo vastaa sopimuksessa vahvistettua kynnysarvoa. Koska direktiivin 2014/23/EU 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettu kynnysarvo eroaa kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä kynnysarvosta, kyseistä kynnysarvoa on tarpeen tarkistaa.

(3)

Direktiiviä 2014/23/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2014/23/EU 8 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”5 548 000 euroa” ilmaisulla ”5 350 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 2014/115/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EUVL L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUVL L 68, 7.3.2014, s. 2.


Top