EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2470

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/8878

OJ L 351, 30.12.2017, p. 72–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj

30.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 351/72


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2470,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2017,

unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 vahvistetaan säännöt uuselintarvikkeiden saattamiselle markkinoille ja käytölle unionissa.

(2)

Asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan mukaan komission on laadittava unionin luettelo uuselintarvikkeista, jotka on hyväksytty tai joista on tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (2) mukainen ilmoitus.

(3)

Unionin uuselintarvikeluetteloa sovelletaan rajoittamatta muiden alakohtaisessa lainsäädännössä vahvistettujen säännösten soveltamista.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista

Asetuksen (EU) 2015/2283 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin luettelo uuselintarvikkeista, joiden saattaminen unionin markkinoille on hyväksytty, on laadittu, ja se vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).


LIITE

UNIONIN UUSELINTARVIKELUETTELO

Luettelon sisältö

1.

Unionin luettelo koostuu taulukoista 1 ja 2.

2.

Taulukko 1 sisältää hyväksytyt uuselintarvikkeet ja seuraavat tiedot:

Sarake 1

:

Hyväksytty uuselintarvike

Sarake 2

:

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset. Tämä sarake on jaettu edelleen kahteen: Määritelty elintarvikeluokka ja Enimmäismäärät

Sarake 3

:

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Sarake 4

:

Muut vaatimukset

3.

Taulukko 2 sisältää hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden eritelmät ja seuraavat tiedot:

Sarake 1

:

Hyväksytty uuselintarvike

Sarake 2

:

Eritelmät

Taulukko 1: Hyväksytyt uuselintarvikkeet

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

N-asetyyli-D-neuramiinihappo

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”N-asetyyli-D-neuramiinihappo”

N-asetyyli-D-neuramiinihappoa sisältävissä ravintolisissä on oltava maininta, ettei ravintolisiä saa antaa imeväisille, pikkulapsille eikä alle 10-vuotiaille lapsille 24 tunnin aikana yhdessä äidinmaidon tai muiden elintarvikkeiden kanssa, joihin on lisätty N-asetyyli-D-neuramiinihappoa.

 

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 (1)

0,05 g/l ennastetuissa vieroitusvalmisteessa

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

0,05 g/kg kiinteässä ruoassa

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden imeväisten ja pikkulasten ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu, mutta ei kuitenkaan kyseiselle liitteessä II mainitulle, tuotteita vastaavalle ryhmälle vahvistettuja enimmäismääriä suurempina määrinä

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

0,2 g/l (juomat)

1,7 g/kg (patukat)

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 (2) vaatimusten mukaisesti

1,25 g/kg

Maustamattomat pastöroidut ja steriloidut (myös iskukuumennetut) maitopohjaiset tuotteet

0,05 g/l

Maustamattomat fermentoidut maitopohjaiset tuotteet, jotka on lämpökäsitelty fermentoinnin jälkeen, maustetut fermentoidut maitotuotteet, myös lämpökäsitellyt tuotteet

0,05 g/l (juomat)

0,4 g/kg (kiinteät aineet)

Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös maidon- ja kermankorvikkeet juomissa

0,05 g/l (juomat)

0,25 g/kg (kiinteät aineet)

Viljapatukat

0,5 g/kg

Pöytämakeuttajat

8,3 g/kg

Hedelmä- ja kasvispohjaiset juomat

0,05 g/l

Maustetut juomat

0,05 g/l

Erikoiskahvi, tee, yrtti- ja hedelmäuutejuomat, sikuri; teen, yrtti- ja hedelmäuutejuoman ja sikurin uutteet; tee-, kasvi-, hedelmä- ja viljavalmisteet uutejuomia varten

0,2 g/kg

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/E (3)

300 mg/päivä yli 10-vuotiaille

55 mg/päivä imeväisille

130 mg/päivä pikkulapsille

250 mg/päivä 3–10 -vuotiaille

Apinanleipäpuun (Adansonia digitata) kuivattu hedelmäliha

Ei määritelty

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkauspakkausmerkinnöissä on ”apinanleipäpuun hedelmäliha”

 

Ajuga reptans -solukkoviljelmästä saatava uute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten Ajuga reptans -kasvin kukkivista versoista saatavan vastaavan uutteen tavanomaisessa käytössä ravintolisissä

L-alanyyli-L-glutamiini

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

 

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013, lukuun ottamatta imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja elintarvikkeita

Ulkenia sp. -mikrolevästä saatava leväöljy

Määritelty elintarvikeluokka

DHA:n enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Ulkenia sp. -mikrolevästä saatavaa öljyä”

 

Leipomatuotteet (leivät, sämpylät, makeat keksit ja pikkuleivät)

200 mg/100 g

Myslipatukat

500 mg/100 g

Alkoholittomat juomat (myös maitopohjaiset juomat)

60 mg/100 ml

Allanblackia-siemenöljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Allanblackia-siemenöljy”

 

Rasvalevitteet ja kermapohjaiset levitteet

20 g/100 g

Aloe macroclada Baker -kasvin lehtiuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten Aloe vera (L.) Burm. -kasvista saadun vastaavan geelin tavanomaisessa käytössä ravintolisissä

Etelänkrillistä Euphausia superba saatava rasvauute

Määritelty elintarvikeluokka

DHA:n ja EPA:n yhteenlasketut enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”äyriäisiin kuuluvasta etelänkrillistä (Euphausia superba) saatava rasvauute”

 

Maitotuotteet lukuun ottamatta maitopohjaisia juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteissa 600 mg/100 g

Maitotuotteita vastaavat tuotteet lukuun ottamatta juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteiden kaltaisissa tuotteissa 600 mg/100 g

Alkoholittomat juomat

Maitopohjaiset juomat

Maitotuotteiden kaltaiset juomat

80 mg/100 ml

Levitettävät rasvat ja salaatinkastikkeet

600 mg/100 g

Ruoanlaittorasvat

360 mg/100 ml

Aamiaismurot

500 mg/100 g

Leipomatuotteet (leivät, sämpylät, makeat keksit ja pikkuleivät)

200 mg/100 g

Välipalapatukat/viljapatukat

500 mg/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

3 000 mg päivässä väestölle yleisesti

450 mg päivässä raskaana oleville ja imettäville naisille

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

250 mg/ateria

Asetuksen (EU) N:o 609/2013/EY soveltamisalaan kuuluvat imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat

200 mg/100 ml

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

Runsaasti fosfolipidejä sisältävä etelänkrillistä (Euphausia superba) saatava rasvauute

Määritelty elintarvikeluokka

DHA:n ja EPA:n yhteenlasketut enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”äyriäisiin kuuluvasta etelänkrillistä (Euphausia superba) saatava rasvauute”

 

Maitotuotteet lukuun ottamatta maitopohjaisia juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteissa 600 mg/100 g

Maitotuotteita vastaavat tuotteet lukuun ottamatta juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteiden kaltaisissa tuotteissa 600 mg/100 g

Alkoholittomat juomat

Maitopohjaiset juomat

Maitotuotteiden kaltaiset juomat

80 mg/100 ml

Levitettävät rasvat ja salaatinkastikkeet

600 mg/100 g

Ruoanlaittorasvat

360 mg/100 ml

Aamiaismurot

500 mg/100 g

Leipomatuotteet (leivät, sämpylät, makeat keksit ja pikkuleivät)

200 mg/100 g

Välipalapatukat/viljapatukat

500 mg/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

3 000 mg päivässä väestölle yleisesti

450 mg päivässä raskaana oleville ja imettäville naisille

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

250 mg/ateria

Asetuksen (EU) N:o 609/2013/EY soveltamisalaan kuuluvat imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat

200 mg/100 ml

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

Mortierella alpina -sienestä saatava runsaasti arakidonihappoa sisältävä öljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Mortierella alpina -öljy”

 

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet keskosille sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti

Argania spinosa -kasvista saatava argaaniöljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”argaaniöljy”, ja jos sitä käytetään mausteena, merkinnöissä on mainittava ”ainoastaan maustamiseen tarkoitettu kasviöljy”

 

Mausteena

Ei määritelty

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten kasviöljyjen tavanomaisessa käytössä

Haematococcus pluvialis -levästä saatava runsaasti astaksantiinia sisältävä oleoresiini

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”astaksantiini”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

40–80 mg/päivä oleoresiiniä, eli ≤ 8 mg astaksantiinia päivässä

Basilikansiemenet (Ocimum basilicum)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Hedelmämehu- ja hedelmä/vihannesjuomasekoitukset

3 g/200 ml lisättäessä kokonaisia basilikansiemeniä (Ocimum basilicum)

Fermentoitu mustapapu-uute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”fermentoitu mustapapu-uute (soija)” tai ”fermentoitu soijauute”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

4,5 g/päivä

Nautaeläinten laktoferriini

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”lehmänmaidon laktoferriini”

 

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 (nautintavalmiit)

100 mg/100 ml

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset elintarvikkeet (nautintavalmiit)

200 mg/100 g

Jalostetut viljapohjaiset elintarvikkeet (kiinteät)

670 mg/100 g

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Yksilön tarpeiden mukaisesti enintään 3 g/päivä

Maitopohjaiset juomat

200 mg/100 g

Maitopohjaiset juomajauhesekoitukset (nautintavalmiit)

330 mg/100 g

Hapanmaitopohjaiset tuotteet (myös jogurttijuomat)

50 mg/100 g

Alkoholittomat juomat

120 mg/100 g

Jogurttipohjaiset tuotteet

80 mg/100 g

Juustopohjaiset tuotteet

2 000 mg/100 g

Jäätelö

130 mg/100 g

Leivonnaiset

1 000 mg/100 g

Makeiset

750 mg/100 g

Purukumi

3 000 mg/100 g

Buglossoides arvensis -kasvin siemenöljy

Määritelty elintarvikeluokka

Stearidonihapon (STA) enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Jalostettu Buglossoides -öljy”

 

Maitotuotteet ja maitotuotteiden kaltaiset tuotteet

250 mg/100 g

75 mg/100 g juomissa

Juusto ja juustotuotteet

750 mg/100 g

Voi ja muut rasva- ja öljyemulsiot, myös levitteet (ei ruoan valmistukseen tai paistamiseen)

750 mg/100 g

Aamiaisviljatuotteet

625 mg/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, lukuun ottamatta imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja ravintolisiä

500 mg/päivä

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013, lukuun ottamatta imeväisille ja pikkulapsille erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

250 mg/ateria

Calanus finmarchicus -äyriäisestä saatava öljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Calanus finmarchicus -äyriäisestä saatava öljy”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

2,3 g/päivä

Purukumin perusaine (monometoksipolyetyleeniglykooli)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”purukumin perusaine (sisältää ainetta 1,3-butadieeni, 2-metyyli-homopolymeeri, maleoitu, polyeteeniglykoli-monometyylieetterin esterit)” tai ”purukumin perusaine (sisältää ainetta CAS-numero 1246080-53-4)”.

 

Purukumi

8 %

Purukumin perusaine (metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri))

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”purukumin perusaine (metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri)” tai ”purukumin perusaine (sisältää ainetta CAS-nro 9011-16-9)”

 

Purukumi

2 %

Chia-öljy Salvia hispanica

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Chia-öljy (Salvia hispanica)”

 

Rasvat ja öljyt

10 %

Puhdas chia-öljy

2 g/päivä

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

2 g/päivä

Chian (Salvia hispanica) siemenet

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Chian (Salvia hispanica) siemenet”

2.

Valmiiksi pakattujen chian (Salvia hispanica) siementen lisäpakkausmerkinnöissä on tiedotettava kuluttajalle, että päiväsaanti on enintään 15 grammaa.

 

Leipätuotteet

5 % (kokonaiset tai jauhetut chiansiemenet)

Leivonnaiset

10 % kokonaisia chiansiemeniä

Aamiaisviljatuotteet

10 % kokonaisia chiansiemeniä

Hedelmä-, pähkinä- ja siemensekoitukset

10 % kokonaisia chiansiemeniä

Hedelmämehu- ja hedelmä/vihannesjuomasekoitukset

15 g/päivä lisättäessä kokonaisia, rouhittuja tai jauhettuja chiansiemeniä

Valmiiksi pakatut chiansiemenet sellaisinaan

15 g/päivä kokonaisia chiansiemeniä

Hedelmälevitteet

1 % kokonaisia chiansiemeniä

Jogurtti

1,3 g kokonaisia chiansiemeniä 100 grammaan jogurttia tai 4,3 g kokonaisia chiansiemeniä 330 grammaan jogurttia (annos)

Viljanjyviin, valeviljan jyviin ja/tai palkokasveihin perustuvat steriloidut valmisateriat

5 % kokonaisia chiansiemeniä

Aspergillus nigeristä saatava kitiiniglukaani

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Aspergillus nigeristä saatava kitiiniglukaani”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

5 g/päivä

Fomes fomentarius -käävästä peräisin oleva kitiiniglukaanikompleksi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Fomes fomentarius -käävästä peräisin oleva kitiiniglukaani”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

5 g/päivä

Sienistä (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) saatava kitosaaniuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Agaricus bisporus -sienestä saatu kitosaaniuute” tai ”Aspergillus niger -sienestä saatu kitosaaniuute”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten äyriäisistä saadun kitosaanin tavanomaisessa käytössä ravintolisissä

Kondroitiinisulfaatti

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”mikrobifermentaatiolla ja sulfaatiolla saatava kondroitiinisulfaatti”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY aikuisille, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia

1 200 mg/päivä

Kromipikolinaatti

Määritelty elintarvikeluokka

Kokonaiskromin enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”kromipikolinaatti”

 

Asetuksen (EY) N:o 609/2013 soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet

250 μg/päivä

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 (4) mukaisesti täydennetyt elintarvikkeet

Cistus incanus L. Pandalis -yrtti

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Cistus incanus L. Pandalis -yrtti”

 

Yrttiuutejuomat

Tarkoitettu päiväsaanti: 3 g yrttejä/päivä (2 kuppia/päivä)

Sitikoliini

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”sitikoliini”

2.

Sitikoliinia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on oltava maininta siitä, että tuotetta ei ole tarkoitettu lapsille

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

500 mg/päivä

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

250 mg annosta kohti ja päiväannos enintään 1 000 mg

Clostridium butyricum

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” tai ”Clostridium butyricum (CBM 588)”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

1,35 × 108 PMY/päivä

Rasvaton kaakaojauheuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Kuluttajia on ohjeistettava nauttimaan enintään 600 mg polyfenoleja eli 1,1 grammaa rasvatonta kaakaojauheuutetta vuorokaudessa

 

Välipalapatukat

1 g/päivä ja 300 mg polyfenoleja, joka vastaa enintään 550 mg:aa rasvatonta kaakaojauheuutetta yhdessä annoksessa elintarviketta (tai ravintolisää)

Maitopohjaiset juomat

Kaikki muut elintarvikkeet (mukaan lukien ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY), jotka ovat vakiintuneet toiminnallisten ainesosien välikappaleiksi ja jotka on tyypillisesti asemoitu terveystietoisten aikuisten kulutukseen

Vähärasvainen kaakaouute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Kuluttajia on neuvottu olemaan nauttimatta enemmän kuin 600 mg kaakaoflavanoleja vuorokaudessa

 

Elintarvikkeet, myös ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

730 mg annosta kohti ja noin 1,2 g/päivä

Coriandrum sativum -kasvista saatava korianterin siemenöljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”korianterin siemenöljy”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

600 mg/päivä

Crataegus pinnatifida -kasvin kuivatut hedelmät

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Crataegus pinnatifidan kuivatut hedelmät”

 

Yrttiuutejuomat

Kuten Crataegus laevigatan tavanomaisessa käytössä

Hillot ja hyytelöt direktiivin 2001/113/EY (5) mukaisesti

Hillokkeet

Alfa-syklodekstriini

Ei määritelty

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”alfa-syklodekstriini” tai ”α-syklodekstriini”

 

Gamma-syklodekstriini

Ei määritelty

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”gamma-syklodekstriini” tai ”γ-syklodekstriini”

 

Leuconostoc mesenteroides -bakteerin dekstraanivalmiste

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”dekstraani”

 

Leipomatuotteet

5 %

Kasviperäinen diasyyliglyseroliöljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Kasviperäinen diasyyliglyseroliöljy (vähintään 80 % diasyyliglyseroleja)”

 

Ruokaöljyt

 

Rasvalevitteet

Salaatinkastikkeet

Majoneesi

Ateriankorvike painonhallintaan (juomana)

Leivontatuotteet

Jogurttityyppiset tuotteet

Dihydrokapsiaatti (DHC)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”dihydrokapsiaatti”

2.

Synteettistä dihydrokapsiaattia sisältäviin ravintolisiin on merkittävä ”ei tarkoitettu alle 4,5-vuotiaille lapsille”

 

Viljapatukat

9 mg/100 g

Keksit, pikkuleivät ja voileipäkeksit

9 mg/100 g

Riisipohjaiset välipalat

12 mg/100 g

Hiilihapolliset juomat, juomatiivisteet, hedelmämehuista valmistetut juomat

1,5 mg/100 ml

Vihannesjuomat

2 mg/100 ml

Kahvipohjaiset juomat, teepohjaiset juomat

1,5 mg/100 ml

Maustettu hiilihapoton juomavesi

1 mg/100 ml

Esikeitetty kaurapuuroaines

2,5 mg/100 g

Muut viljavalmisteet

4,5 mg/100 g

Jäätelöt, maitopohjaiset jälkiruoat

4 mg/100 g

Vanukasjauheet (nautintavalmiit)

2 mg/100 g

Jogurttipohjaiset tuotteet

2 mg/100 g

Suklaamakeiset

7,5 mg/100 g

Kovat makeiset

27 mg/100 g

Sokeriton purukumi

115 mg/100 g

Maidon- ja kermankorvikkeet

40 mg/100 g

Makeutusaineet

200 mg/100 g

Keitot (nautintavalmiit)

1,1 mg/100 g

salaatinkastikkeet

16 mg/100 g

Kasviproteiinit

5 mg/100 g

Valmisateriat

3 mg/ateria

Ateriankorvike painonhallintaan

3 mg/ateria

Ateriankorvike painonhallintaan (juomana)

1 mg/100 ml

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

3 mg/kerta-annos

9 mg/päivä

Alkoholittomat juomajauhesekoitukset

14,5 mg/kg, joka vastaa 1,5 mg/100 ml

Lippia citriodora -kasvin solukkoviljelmästä saatava kuivattu uute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Lippia citriodora -kasvin solukkoviljelmästä HTN®Vb saatu kuivattu uute”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten Lippia citriodora -kasvin lehdistä saadun vastaavan uutteen tavanomaisessa käytössä ravintolisissä

Echinacea angustifolia -kasvin solukkoviljelmästä saatava uute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten Echinacea angustifolia -kasvin juuresta saadun vastaavan uutteen tavanomaisessa käytössä ravintolisissä

Echium plantagineum -öljy

Määritelty elintarvikeluokka

Stearidonihapon (STA) enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”jalostettu Echium-öljy”

 

Kerta-annoksena toimitettavat maitopohjaiset tuotteet ja juotavat jogurttituotteet

250 mg/100 g; 75 mg/100 g juomissa

Juustovalmisteet

750 mg/100 g

Levitettävät rasvat ja salaatinkastikkeet

750 mg/100 g

Aamiaisviljatuotteet

625 mg/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

500 mg/päivä

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

250 mg/ateria

Epigallokatekiinigallaatti vihreän teen (Camellia sinensis) lehdistä saatuna puhdistettuna uutteena

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Pakkausmerkinnöissä on oltava maininta, että kuluttajien ei pitäisi nauttia enempää kuin 300 mg uutetta vuorokaudessa

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

150 mg uutetta yhdessä annoksessa elintarviketta tai ravintolisää

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 mukaisesti täydennetyt elintarvikkeet

L-ergotioneiini

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”L-ergotioneiini”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

30 mg/päivä väestölle yleisesti (lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia)

20 mg/päivä yli 3-vuotiaille lapsille

Rauta(III)natrium-EDTA

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät (ilmaistuna vedettömänä EDTA:na)

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”rauta(III)natrium-EDTA”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

18 mg/päivä lapset

75 mg/päivä aikuiset

Asetuksen (EY) N:o 609/2013 soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet

12 mg/100 g

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 mukaisesti täydennetyt elintarvikkeet

Rauta-II-ammoniumfosfaatti

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Rauta-II-ammoniumfosfaatti”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Käytettävä direktiivin 2002/46/EC, asetuksen (EU) N:o 609/2013 ja/tai asetuksen (EC) N:o 1925/2006 mukaisesti

Asetuksen (EY) N:o 609/2013 soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 mukaisesti täydennetyt elintarvikkeet

Kalasta Sardinops sagax saatava peptidivalmiste

Määritelty elintarvikeluokka

Kalapeptidivalmisteen enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”kalapeptidit Sardinops sagax

 

Jogurttiin, jogurttijuomiin, hapanmaitotuotteisiin ja maitojauheeseen pohjautuvat elintarvikkeet

0,48 g/100 g (nautintavalmista tuotetta)

Maustettu vesi ja kasvispohjaiset juomat

0,3 g/100 g (nautintavalmista tuotetta)

Aamiaisviljatuotteet

2 g/100 g

Keitot, muhennokset ja keittojauheet

0,3 g/100 g (nautintavalmista tuotetta)

Glycyrrhiza glabra -kasvista saatavat flavonoidit

Määritelty elintarvikeluokka

Glycyrrhiza glabra -kasvista saatavien flavonoidien enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Glycyrrhiza glabra L. -kasvista saatavat flavonoidit”

2.

Niiden elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, joihin tuotetta on lisätty elintarvikkeiden uutena ainesosana, on oltava mainita siitä, että

a)

lasten, nuorten ja raskaana olevien tai imettävien naisten ei pitäisi nauttia tuotetta, ja

b)

reseptilääkkeitä käyttävien henkilöiden olisi nautittava tuotetta ainoastaan lääkärin valvonnassa,

c)

flavonoideja saa nauttia enintään 120 mg päivässä.

3.

Flavonoideja sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava flavonoidien määrä lopputuotteessa.

Flavonoideja sisältävät juomat on pantava esille lopullista kuluttajaa varten yksittäisannoksina.

Maitopohjaiset juomat

120 mg/päivä

Jugurttipohjaiset juomat

Hedelmä- ja vihannespohjaiset juomat

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

120 mg/päivä

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

120 mg/päivä

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

120 mg/päivä

Fucus vesiculosus -merilevästä saatava fukoidaaniuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Fucus vesiculosus -merilevästä saatava fukoidaaniuute”

 

Koko väestölle tarkoitetut elintarvikkeet, myös ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

250 mg/päivä

Undaria pinnatifida -merilevästä saatava fukoidaaniuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Undaria pinnatifida -merilevästä saatava fukoidaaniuute”

 

Koko väestölle tarkoitetut elintarvikkeet, myös ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

250 mg/päivä

2′-Fukosyllaktoosi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”2′-fukosyllaktoosi”.

2.

2′-fukosyllaktoosia sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on oltava maininta, että ravintolisiä ei pitäisi käyttää, jos samana päivänä käytetään muita elintarvikkeita, joihin on lisätty 2′-fukosyllaktoosia.

3.

Pikkulapsille tarkoitettujen 2′-fukosyllaktoosia sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on oltava maininta, että ravintolisiä ei pitäisi käyttää, jos samana päivänä käytetään rintamaitoa tai muita elintarvikkeita, joihin on lisätty 2′-fukosyllaktoosia.

 

Maustamattomat pastöroidut ja steriloidut (myös iskukuumennetut) maitopohjaiset tuotteet

1,2 g/l

Maustamattomat fermentoidut maitopohjaiset tuotteet

1,2 g/l juomissa

19,2 g/kg muissa tuotteissa kuin juomissa

Maustetut fermentoidut maitopohjaiset tuotteet, myös lämpökäsitellyt tuotteet

1,2 g/l juomissa

19,2 g/kg muissa tuotteissa kuin juomissa

Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös maidon- ja kermankorvikkeet juomissa

1,2 g/l juomissa

12 g/kg muissa tuotteissa kuin juomissa

400 g/kg maidon- ja kermankorvikkeissa

Viljapatukat

12 g/kg

Pöytämakeuttajat

200 g/kg

Äidinmaidonkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 määritellyt

1,2 g/l yksinään tai yhdessä lakto-N-neotetraoosin (enintään 0,6 g/l) kanssa niin, että suhde on 2:1 käyttövalmiissa lopputuotteessa, joko sellaisenaan myytävänä tai valmistajan ohjeiden mukaan ennastettuna

Asetuksessa (EU) N:o 609/2013 määritellyt vieroitusvalmisteet

1,2 g/l yksinään tai yhdessä lakto-N-neotetraoosin (enintään 0,6 g/l) kanssa niin, että suhde on 2:1 käyttövalmiissa lopputuotteessa, joko sellaisenaan myytävänä tai valmistajan ohjeiden mukaan ennastettuna

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

12 g/kg muissa tuotteissa kuin juomissa

1,2 g/l käyttövalmiissa nestemäisessä elintarvikkeessa, joko sellaisenaan myytävänä tai valmistajan ohjeiden mukaan ennastettuna

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ja vastaavat tuotteet

1,2 g/l maitopohjaisissa juomissa ja vastaavissa tuotteissa lisättynä yksinään tai yhdessä lakto-N-neotetraoosin (enintään 0,6 g/l) kanssa niin, että suhde on 2:1 käyttövalmiissa lopputuotteessa, joko sellaisenaan myytävänä tai valmistajan ohjeiden mukaan ennastettuna

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

4,8 g/l juomissa

40 g/kg patukoissa

Leipä- ja pastatuotteet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

60 g/kg

Maustetut juomat

1,2 g/l

Kahvi, tee (paitsi musta tee), yrtti- ja hedelmäuutejuomat, sikuri; teen, yrtti- ja hedelmäuutejuoman ja sikurin uutteet; tee-, kasvi-, hedelmä- ja viljavalmisteet uutteita varten sekä näiden tuotteiden jauheseokset ja pikavalmisteet

9,6 g/l - enimmäismäärä on käyttövalmista tuotetta kohti

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, paitsi imeväisille tarkoitetut ravintolisät

3,0 g/päivä väestö yleensä

1,2 g/päivä pikkulapset

Galakto-oligosakkaridi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät (ilmaistuna kg galakto-oligosakkaridia / kg lopputuotetta)

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

0,333

Maito

0,020

Maitojuomat

0,030

Ateriankorvike painonhallintaan (juomana)

0,020

Maitotuotteiden kaltaiset juomat

0,020

Jogurtti

0,033

Maitotuotepohjaiset jälkiruoat

0,043

Jäädytetyt maitotuotteista valmistetut jälkiruoat

0,043

Hedelmäjuomat ja energiajuomat

0,021

Imeväisten ateriankorvikejuomat

0,012

Vauvojen mehut

0,025

Vauvojen jogurttijuomat

0,024

Vauvojen jälkiruoat

0,027

Vauvojen välipalat

0,143

Vauvojen viljavalmisteet

0,027

Juomat, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

0,013

Mehut

0,021

Hedelmäpiirakan täytteet

0,059

Hedelmävalmisteet

0,125

Patukat

0,125

Viljatuotteet

0,125

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

0,008

Glukosamiinihydrokloridi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten äyriäisistä saadun glukosamiinin tavanomaisessa elintarvikekäytössä

Asetuksen (EY) N:o 609/2013 soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ja vastaavat tuotteet

Ateriankorvike painonhallintaan

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

Glukosamiinisulfaattikaliumkloridi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten äyriäisistä saadun glukosamiinin tavanomaisessa elintarvikekäytössä

Glukosamiinisulfaattinatriumkloridi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten äyriäisistä saadun glukosamiinin tavanomaisessa elintarvikekäytössä

Guarkumi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Guarkumi”

2.

Guarkumia sisältävien elintarvikkeiden merkinnöissäon oltava selkeä erityismaininta alle 8-vuotiaiden lasten mahdollisesta guarkumille altistumisesta johtuvista ruoansulatusvaivoista.

Esimerkiksi ”Tuotteen liiallinen käyttö voi aiheuttaa ruoansulatusvaivoja erityisesti alle 8-vuotiaille lapsille”.

3.

Kun on kyse kaksiosaisissa pakkauksissa olevista maito-viljatuotteista, käyttöohjeissa on ilmoitettava selkeästi, että viljahiutaleet ja maitotuote on sekoitettava ennen käyttöä, jotta mahdollisen suolistotukoksen riskiin kiinnitetään huomiota.

 

Tuoreet maitotuotteet kuten jogurtit, hapatetut maitovalmisteet, tuorejuustot ja muut maitopohjaiset jälkiruoat

1,5 g/100 g

Hedelmä- tai kasvispohjaiset nestemäiset elintarvikkeet (smoothiet)

1,8 g/100 g

Hedelmä- tai kasvishillokkeet

3,25 g/100 g

Vilja- ja maitotuotteen yhdistelmä kaksiosaisessa pakkauksessa

10 g/100 g viljassa

Ei yhtään maitotuotteessa

1 g/100 g nautintavalmiissa tuotteessa

Bacteroides xylanisolvens -bakteerilla hapatetut lämpökäsitellyt maitotuotteet

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Hapanmaitotuotteet (nestemäisessä ja puolijuoksevassa muodossa ja sumutuskuivattuna jauheena)

 

Hydroksityrosoli

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarviketuotteiden pakkausmerkinnöissä on ”hydroksityrosoli”.

Hydroksityrosolia sisältävien ravintolisien pakkauspakkausmerkinnöissä on oltava seuraavat maininnat:

”a)

Tätä elintarviketta ei saa käyttää alle kolmen vuoden ikäisten lasten eikä raskaana olevien ja imettävien naisten ravinnoksi;

b)

Tätä elintarviketta ei saa käyttää ruoanlaittoon, leivontaan tai paistamiseen.”

 

Kala- ja kasviöljyt (lukuun ottamatta oliiviöljyä ja oliivin puristemassaöljyä sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (6) liitteessä VII olevassa VIII osassa), saatettuina markkinoille sellaisinaan

0,215 g/kg

Levitettävät rasvat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa VII osassa, saatettuina markkinoille sellaisinaan

0,175 g/kg

Jään rakenteeseen vaikuttava proteiinityyppi III HPLC 12

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Jään rakenteeseen vaikuttava proteiini”

 

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset valmisteet

0,01 %

Ilex guayusa -kasvin kuivatuista lehdistä saatava vesiuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Ilex guayusa -kasvin kuivatuista lehdistä saatava vesiuute”

 

Yrttiuutejuomat

Kuten Ilex paraguariensis -kasvin kuivatuista lehdistä saatavan vastaavan vesiuutteen tavanomaisessa käytössä yrttiuutejuomissa ja ravintolisissä

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Isomalto-oligosakkaridi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”isomalto-oligosakkaridi”.

2.

Uutta ainesosaa sisältävien elintarvikkeiden merkinnöissä on oltava maininta ”glukoosin lähde”.

 

Virvoitusjuomat, joiden energiapitoisuutta on vähennetty

6,5 %

Energiajuomat

5,0 %

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla (myös isotoniset juomat)

6,5 %

Hedelmämehut

5 %

Vihannesjalosteet ja -mehut

5 %

Muut virvoitusjuomat

5 %

Viljapatukat

10 %

Keksit ja pikkuleivät

20 %

Aamiaisviljapatukat

25 %

Kovat makeiset

97 %

Pehmeät makeiset/suklaapatukat

25 %

Ateriankorvike painonhallintaan (patukoina tai maitopohjaiset)

20 %

Isomaltuloosi

Ei määritelty

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”isomaltuloosi”.

2.

Uuselintarvikkeen nimitykseen sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on liitettävä maininta ”isomaltuloosi on glukoosin ja fruktoosin lähde”.

 

Laktitoli

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on ”laktitoli”

 

Aikuisille tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY (kapselit tai tabletit)

20 g/päivä

Lakto-N-neotetraoosi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”lakto-N-neotetraoosi”.

2.

Lakto-N-neotetraoosia sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on oltava maininta, että ravintolisiä ei pitäisi käyttää, jos samana päivänä nautitaan muita elintarvikkeita, joihin on lisätty lakto-N-neotetraoosia.

3.

Pikkulapsille tarkoitettujen lakto-N-neotetraoosia sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on oltava maininta, että ravintolisiä ei pitäisi käyttää, jos samana päivänä nautitaan rintamaitoa tai muita elintarvikkeita, joihin on lisätty lakto-N-neotetraoosia.

 

Maustamattomat pastöroidut ja steriloidut (myös iskukuumennetut) maitopohjaiset tuotteet

0,6 g/l

Maustamattomat fermentoidut maitopohjaiset tuotteet

0,6 g/l juomissa

9,6 g/kg muissa tuotteissa kuin juomissa

Maustetut fermentoidut maitopohjaiset tuotteet, myös lämpökäsitellyt tuotteet

0,6 g/l juomissa

9,6 g/kg muissa tuotteissa kuin juomissa

Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös maidon- ja kermankorvikkeet juomissa

0,6 g/l juomissa

6 g/kg muissa tuotteissa kuin juomissa

200 g/kg maidon- ja kermankorvikkeet juomissa

Viljapatukat

6 g/kg

Pöytämakeuttajat

100 g/kg

Äidinmaidonkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 määritellyt

0,6 g/l yhdessä 2′-fukosyllaktoosin (enintään 1,2 g/l) kanssa niin, että suhde on 1:2 käyttövalmiissa lopputuotteessa, joko sellaisenaan myytävänä tai valmistajan ohjeiden mukaan ennastettuna

Vieroitusvalmisteet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

0,6 g/l yhdessä 2′-fukosyllaktoosin (enintään 1,2 g/l) kanssa niin, että suhde on 1:2 käyttövalmiissa lopputuotteessa, joko sellaisenaan myytävänä tai valmistajan ohjeiden mukaan ennastettuna

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

6 g/kg muissa tuotteissa kuin juomissa

0,6 g/l käyttövalmiissa nestemäisessä elintarvikkeessa, joko sellaisenaan myytävänä tai valmistajan ohjeiden mukaan ennastettuna

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ja vastaavat tuotteet

0,6 g/l maitopohjaisissa juomissa ja vastaavissa tuotteissa lisättynä yksinään tai yhdessä 2′-fukosyllaktoosin (enintään 1,2 g/l) kanssa niin, että suhde on 1:2 käyttövalmiissa lopputuotteessa, joko sellaisenaan myytävänä tai valmistajan ohjeiden mukaan ennastettuna

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

2,4 g/l juomissa

20 g/kg patukoissa

Leipä- ja pastatuotteet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

30 g/kg

Maustetut juomat

0,6 g/l

Kahvi, tee (paitsi musta tee), yrtti- ja hedelmäuutejuomat, sikuri; teen, yrtti- ja hedelmäuutejuomat ja sikurin uutteet; tee-, kasvi-, hedelmä- ja viljavalmisteet uutteita varten sekä näiden tuotteiden jauheseokset ja pikavalmisteet

4,8 g/l - enimmäismäärä on käyttövalmista tuotetta kohti

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, paitsi imeväisille tarkoitetut ravintolisät

1,5 g/päivä väestö yleensä

0,6 g/päivä pikkulapset

Sinimailasen (Medicago sativa) lehtiuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”sinimailasen (Medicago sativa) proteiini” tai ”alfalfan (Medicago sativa) proteiini”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

10 g/päivä

Lykopeeni

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”lykopeeni”

 

Hedelmä-/vihannesmehupohjaiset juomat (myös tiivisteet)

2,5 mg/100 g

Juomat, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

2,5 mg/100 g

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

8 mg/ateria

Aamiaisviljatuotteet

5 mg/100 g

Rasvat ja kastikkeet

10 mg/100 g

Keitot, ei kuitenkaan tomaattikeitto

1 mg/100 g

Leipä (myös näkkileipä)

3 mg/100 g

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

15 mg/päivä

Blakeslea trispora - sienestä saatu lykopeeni

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”lykopeeni”

 

Hedelmä-/vihannesmehupohjaiset juomat (myös tiivisteet)

2,5 mg/100 g

Juomat, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

2,5 mg/100 g

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

8 mg/ateria

Aamiaisviljatuotteet

5 mg/100 g

Rasvat ja kastikkeet

10 mg/100 g

Keitot, ei kuitenkaan tomaattikeitto

1 mg/100 g

Leipä (myös näkkileipä)

3 mg/100 g

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

15 mg/päivä

Tomaatista saatu lykopeeni

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”lykopeeni”

 

Hedelmä-/vihannesmehupohjaiset juomat (myös tiivisteet)

2,5 mg/100 g

Juomat, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

2,5 mg/100 g

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

8 mg/ateria

Aamiaisviljatuotteet

5 mg/100 g

Rasvat ja kastikkeet

10 mg/100 g

Keitot, ei kuitenkaan tomaattikeitto

1 mg/100 g

Leipä (myös näkkileipä)

3 mg/100 g

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Tomaatista saatu lykopeeniuute

Määritelty elintarvikeluokka

Lykopeenin enimmäismäärä

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”tomaatista saatu lykopeeniuute”

 

Hedelmä-/vihannesmehupohjaiset juomat (myös tiivisteet)

2,5 mg/100 g

Juomat, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

2,5 mg/100 g

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 soveltamisalaan kuuluvat painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet, ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

8 mg/ateria

Aamiaisviljatuotteet

5 mg/100 g

Rasvat ja kastikkeet

10 mg/100 g

Keitot, ei kuitenkaan tomaattikeitto

1 mg/100 g

Leipä (myös näkkileipä)

3 mg/100 g

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Magnesiumsitraattimalaatti

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”magnesiumsitraattimalaatti”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

 

Magnolian kuoriuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”magnolian kuoriuute”

 

Mintut (makeiset)

0,2 % hengityksen raikastamiseen. Kukin purukumi- tai minttuannos saa sisältää enintään 3 mg magnoliankuoriuutetta, kun sisällytetty enimmäismäärä on 0,2 % ja kunkin purukumin/mintun enimmäiskoko 1,5 g.

Purukumi

Runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävä maissinalkioöljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”maissinalkioöljy”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

2 g/päivä

Purukumi

2 %

Metyyliselluloosa

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”metyyliselluloosa”

Metyyliselluloosa ei saa käyttää erityisesti pikkulapsille valmistetuissa elintarvikkeissa

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset valmisteet

2 %

Maustetut juomat

Maustetut tai maustamattomat hapanmaitotuotteet

Kylmä jälkiruoat (maitotuotteet, rasvat, hedelmät, viljat, munasta valmistetut tuotteet)

Hedelmävalmisteet (hedelmäliha, soseet tai hillokkeet)

Keitot ja liemet

(6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”(6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola” tai ”5MTHF-glukosamiini”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, folaatin lähteenä

 

 

 

Monometyylisilanetrioli (orgaaninen pii)

Määritelty elintarvikeluokka

Piin enimmäismäärä

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on ”orgaaninen pii, monometyylisilanetrioli”

 

Aikuisille tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY (nestemäisessä muodossa)

10,40 mg/päivä

Lentinula edodesin (siitakesienten) sienirihmastosta saatava uute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Lentinula edodes -sienistä saatava uute” tai ”siitakesienistä saatava uute”

 

Leipätuotteet

2 ml/100 g

Virvoitusjuomat

0,5 ml/100 ml

Valmisateriat

2,5 ml ateriaa kohti

Jogurttipohjaiset elintarvikkeet

1,5 ml/100 ml

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

2,5 ml päivittäisannos

Noni-mehu (Morinda citrifolia L. -kasvin hedelmän mehu)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Noni-mehu” tai ”Morinda citrifolia -kasvin mehu”

 

Pastöroidut hedelmä- ja hedelmänektaripohjaiset juomat

30 ml yhdessä annoksessa (enintään 100 % noni-mehua)

tai

20 ml kahdesti päivässä, enintään 40 ml/päivä

Noni-hedelmämehujauhe (Morinda citrifolia)

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

6,6 g/päivä (vastaa 30 ml:aa noni-mehua)

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Noni-hedelmämehujauhe” tai ”Morinda citrifolia -hedelmämehujauhe”

 

Noni-kasvin (Morinda citrifolia) hedelmistä valmistettava sose ja tiiviste

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on:

 

Hedelmäsose:

Morinda citrifolia -hedelmäsose” tai ”nonihedelmäsose”

 

Hedelmätiiviste:

Morinda citrifolia -hedelmätiiviste” tai ”nonihedelmätiiviste”

 

 

Hedelmäsose

Makeiset

45 g/100 g

Viljapatukat

53 g/100 g

Ravintojuomajauhesekoitukset (kuivapaino)

53 g/100 g

Virvoitusjuomat

11 g/100 g

Jäätelöt ja sorbetit

31 g/100 g

Jogurtti

12 g/100 g

Keksit ja pikkuleivät

53 g/100 g

Pullat, kakut ja leivokset

53 g/100 g

Aamiaismurot (kokojyväviljasta valmistetut)

88 g/100 g

Hillot ja hyytelöt direktiivin 2001/113/EY mukaisesti

133 g/100 g

Perustuu käsiteltävään määrään, josta valmistetaan 100 g lopullista tuotetta

Makeat levitteet, täytteet ja kuorrutteet

31 g/100 g

Maustekastikkeet, pikkelsit, paistinkastikkeet ja mausteet

88 g/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

26 g/päivä

 

Hedelmätiiviste

Makeiset

10 g/100 g

Viljapatukat

12 g/100 g

Ravintojuomajauhesekoitukset (kuivapaino)

12 g/100 g

Virvoitusjuomat

3 g/100 g

Jäätelöt ja sorbetit

7 g/100 g

Jogurtti

3 g/100 g

Keksit ja pikkuleivät

12 g/100 g

Pullat, kakut ja leivokset

12 g/100 g

Aamiaismurot (kokojyväviljasta valmistetut)

20 g/100 g

Hillot ja hyytelöt direktiivin 2001/113/EY mukaisesti

30 g/100 g

Makeat levitteet, täytteet ja kuorrutteet

7 g/100 g

Maustekastikkeet, pikkelsit, paistinkastikkeet ja mausteet

20 g/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

6 g/päivä

Noni-kasvin (Morinda citrifolia) lehdet

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Nonin lehdet” tai ”Morinda citrifolian lehdet”

2.

Kuluttajille on annettava ohjeet, että yhden yrttijuomakupillisen valmistukseen ei pitäisi käyttää yli 1:tä grammaa kuivattuja ja paahdettuja Morinda citrifolia -kasvin lehtiä.

 

Yrttijuomien valmistus

Yhden nautittavan yrttijuomakupillisen valmistukseen ei saa käyttää yli 1:tä grammaa kuivattuja ja paahdettujaMorinda citrifolia -kasvin lehtiä

Noni-hedelmäjauhe (Morinda citrifolia)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Morinda citrifolia -hedelmäjauhe” tai ”Noni-hedelmäjauhe”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

2,4 g/päivä

Odontella aurita -mikrolevä

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Odontella aurita -mikrolevä”

 

Maustetut pastavalmisteet

1,5 %

Kalakeitot

1 %

Mereneläväterriinit

0,5 %

Liemivalmisteet

1 %

Voileipäkeksit

1,5 %

Leivitetyt pakastekalat

1,5 %

Öljy, johon on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja

Määritelty elintarvikeluokka

Fytosteroleiden/fytostanoleiden Enimmäismäärät

Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä III olevan 5 kohdan mukaisesti

 

Levitettävät rasvat sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa VII osassa, lisäyksessä II olevassa B ja C kohdassa, ja lukuun ottamatta voihin tai muihin eläinrasvoihin pohjautuvia ruoanlaitto- ja paistorasvoja ja levitteitä

1.

Kyseistä elintarvikkeiden uutta ainesosaa sisältävät tuotteet on myymistä varten esitettävä siten, että ne voidaan helposti jakaa annoksiin, jotka sisältävät lisättyjä fytosteroleja/fytostanoleja enintään 3 grammaa (yhtenä päivittäisannoksena) tai enintään 1 gramman (kolmena päivittäisannoksena).

2.

Lisättyjen fytosterolien/fytostanolien määrä saa olla enintään 3 grammaa juomapakkausta kohti.

3.

Salaatinkastikkeet, majoneesi ja maustekastikkeet on pakattava annospakkauksiksi.

Maitopohjaiset tuotteet, kuten puolittain kuoritusta maidosta tai rasvattomasta maidosta tehdyt tuotteet, joihin on mahdollisesti lisätty hedelmiä ja/tai viljaa, hapatetusta maidosta valmistetut tuotteet, kuten jogurtti, ja juustopohjaiset tuotteet (rasvapitoisuus ≤ 12 g/100 g), joissa maitorasvaa on mahdollisesti vähennetty tai rasva tai proteiini on osittain tai kokonaan korvattu kasvirasvalla tai -proteiinilla.

Soijajuomat

Salaatinkastikkeet, majoneesi ja maustekastikkeet

Kalmareista uutettu öljy

Määritelty elintarvikeluokka

DHA:n ja EPA:n yhteenlasketut enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”kalmariöljy”

 

Maitotuotteet lukuun ottamatta maitopohjaisia juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteissa 600 mg/100 g

Maitotuotteiden kaltaiset tuotteet lukuun ottamatta juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteiden kaltaisissa tuotteissa 600 mg/100 g

Levitettävät rasvat ja salaatinkastikkeet

600 mg/100 g

Aamiaisviljatuotteet

500 mg/100 g

Leipomatuotteet (leivät ja sämpylät)

200 mg/100 g

Myslipatukat

500 mg/100 g

Alkoholittomat juomat (myös maitopohjaiset juomat)

60 mg/100 ml

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

3 000 mg/päivä koko väestölle

450 mg/päivä raskaana oleville ja imettäville naisille

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

200 mg/ateria

Suurpainekäsittelyn avulla valmistetut pastöroidut hedelmäpohjaiset valmisteet

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Kyseisten hedelmävalmisteiden nimen yhteydessä ja kaikissa tuotteissa, joissa niitä käytetään, on oltava maininta ”pastöroitu suurpainekäsittelyllä”

 

Hedelmätyypit:

omena, aprikoosi, banaani, karhunvatukka, mustikka, kirsikka, kookospähkinä, viikuna, viinirypäle, greippi, mandariini, mango, meloni, persikka, päärynä, ananas, luumu, vadelma, raparperi, mansikka

 

Fosfatoitu maissitärkkelys

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”fosfatoitu maissitärkkelys”

 

Leivonnaiset

15 %

Pastavalmisteet

Aamiaisviljatuotteet

Viljapatukat

Kalan fosfolipideistä saatava fosfatidyyliseriini

Määritelty elintarvikeluokka

Fosfatidyyliseriinin enimmäismäärä

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”kalan fosfatidyyliseriini”

 

Jogurttipohjaiset juomat

50 mg/100 ml

Maitojauheisiin perustuvat jauheet

3 500 mg/100 g (vastaa 40 mg/100 ml nautintavalmista tuotetta)

Jogurttipohjaiset elintarvikkeet

80 mg/100 g

Viljapatukat

350 mg/100 g

Suklaamakeiset

200 mg/100 g

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

300 mg/päivä

Soijan fosfolipideistä saatava fosfatidyyliseriini

Määritelty elintarvikeluokka

Fosfatidyyliseriinin enimmäismäärä

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”soijan fosfatidyyliseriini”

 

Jogurttipohjaiset juomat

50 mg/100 ml

Maitojauheisiin perustuvat jauheet

3,5 g/100 g (vastaa 40 mg/100 ml nautintavalmista tuotetta)

Jogurttipohjaiset elintarvikkeet

80 mg/100 g

Viljapatukat

350 mg/100 g

Suklaamakeiset

200 mg/100 g

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti

Saman määrän fosfatidyyliseriiniä ja fosfatidihappoa sisältävä fosfolipidituote

Määritelty elintarvikeluokka

Fosfatidyyliseriinin enimmäismäärä

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”soijan fosfatidyyliseriini ja fosfatidihappo”

Tuotetta ei ole tarkoitettu raskaana oleville tai imettäville naisille

Aamiaisviljatuotteet

80 mg/100 g

Viljapatukat

350 mg/100 g

Jogurttipohjaiset elintarvikkeet

80 mg/100 g

Soijapohjaiset jogurtin kaltaiset tuotteet

80 mg/100 g

Jogurttipohjaiset juomat

50 mg/100 g

Soijapohjaiset jogurtin kaltaiset juomat

50 mg/100 g

Maitojauheisiin perustuvat jauheet

3,5 g/100 g (vastaa 40 mg/100 ml nautintavalmista tuotetta)

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

800 mg/päivä

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaiset

Munankeltuaisesta peräisin olevat fosfolipidit

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ei määritelty

Fytoglykogeeni

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”fytoglykogeeni”

 

Jalostetut elintarvikkeet

25 %

Fytosterolit/fytostanolit

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä III olevan 5 kohdan mukaisesti

 

Riisijuomat

1.

Riisijuomat on myymistä varten esitettävä siten, että ne voidaan helposti jakaa annoksiin, jotka sisältävät lisättyjä fytosteroleja/fytostanoleja enintään 3 grammaa (yhtenä päivittäisannoksena) tai enintään 1 gramman (kolmena päivittäisannoksena).

Pakkaus riisijuomaa saa sisältää enintään 3 grammaa lisättyjä fytosteroleita tai fytostanoleita.

Salaatinkastikkeet, majoneesi ja maustekastikkeet on pakattava annospakkauksiksi.

Ruisleipä, jonka valmistamisessa on käytetty jauhoa, joka sisältää ruista ≥ 50 % (kokojyväruisjauhoa, kokonaisia tai rouhittuja rukiinjyviä ja ruishiutaleita) ja vehnää ≤ 30 %; ja lisättyä sokeria ≤ 4 % mutta ei lisättyä rasvaa.

Salaatinkastikkeet, majoneesi ja maustekastikkeet

Soijajuomat

Maitopohjaiset tuotteet, kuten puolittain kuoritusta maidosta tai rasvattomasta maidosta tehdyt maitotuotteet, joihin on mahdollisesti lisätty hedelmiä ja/tai viljaa, ja joissa maitorasvaa on mahdollisesti vähennetty tai joissa maitorasva ja/tai -proteiini on osittain tai kokonaan korvattu kasvirasvalla ja/tai -proteiinilla.

Hapanmaitopohjaiset tuotteet, kuten jogurtti, ja juustopohjaiset tuotteet (rasvapitoisuus ≤ 12 g/100 g), joissa maitorasvaa on mahdollisesti vähennetty tai joissa maitorasva ja/tai -proteiini on osittain tai kokonaan korvattu kasvirasvalla ja/tai -proteiinilla.

Levitettävät rasvat sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2007 liitteessä VII olevassa VII osassa, lisäyksessä II olevassa B ja C kohdassa, lukuun ottamatta voihin tai muihin eläinrasvoihin pohjautuvia ruoanlaitto- ja paistorasvoja ja levitteitä

Luumunkiviöljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Paistamiseen ja maustamiseen

Kuten kasviöljyjen tavanomaisessa käytössä

Koaguloidut perunaproteiinit ja niiden hydrolysaatit

Ei määritelty

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”perunaproteiinit”

 

Prolyylioligopeptidaasi (entsyymivalmiste)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”prolyylioligopeptidaasi”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY aikuisille

120 PPU/päivä (2,7 g entsyymivalmistetta/päivä) (2 × 106 PPI/päivä)

PPU – Prolyylipeptidaasiyksikköä tai proliiniproteaasiyksikköä

PPI – Protease Picomole International

Sian munuaisista saatava proteiiniuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

3 kapselia/päivä; vastaa 12,6 mg sianmunuaisuutetta/päivä

Diamino-oksidaasin (DAO) pitoisuus: 0,9 mg/päivä (3 kapselia, joiden DAO-pitoisuus on 0,3 mg/kapseli)

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävä rapsiöljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”rapsiöljyuute”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

1,5 g / päiväannos

Rapsiproteiini

Kasviproteiinin lähteenä elintarvikkeissa lukuun ottamatta äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita

 

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”rapsiproteiini”.

2.

Rapsiproteiinia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on oltava maininta siitä, että tämä ainesosa saattaa aiheuttaa sinapille ja sinappituotteille allergisilla kuluttajilla allergisen reaktion. Tämä maininta on tarvittaessa sijoitettava lähelle ainesosien luetteloa.

 

Trans-resveratroli

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on ”trans-resveratroli”.

2.

Trans-resveratrolia sisältävien ravintolisien pakkauspakkausmerkinnöissä on oltava maininta, että lääkkeitä käyttävien henkilöiden olisi nautittava tuotetta ainoastaan lääkärin valvonnassa.

 

Aikuisille tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY (kapseli- tai tablettimuodossa)

150 mg/päivä

Trans-resveratroli (mikrobiaalinen)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on ”trans-resveratroli”.

2.

Trans-resveratrolia sisältävien ravintolisien pakkauspakkausmerkinnöissä on oltava maininta, että lääkkeitä käyttävien henkilöiden olisi nautittava tuotetta ainoastaan lääkärin valvonnassa.

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Kuten japanintatarista (Fallopia japonica) saatavan resveratroliuutteen tavanomaisessa käytössä ravintolisissä

Kukonhelttauute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”kukonhelttauute” tai ”kukonpojanhelttauute”

 

Maitopohjaiset juomat

40 mg/100 g tai mg/100 ml

Maitopohjaiset käymisen avulla valmistetut juomat

80 mg/100 g tai mg/100 ml

Jogurttityyppiset tuotteet

65 mg/100 g tai mg/100 ml

Fromage frais

110 mg/100 g tai mg/100 ml

Plukenetia volubilis -kasvista saatava Sacha inchi -öljy

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Sacha inchi -öljy (Plukenetia volubilis)”

 

Kuten pellavaöljy

Kuten pellavaöljyn tavanomaisessa käytössä

Salatrimit

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”vähäenergistä rasvaa (salatrimejä)”.

2.

Merkinnöissä on ilmoitettava, että liiallinen käyttö saattaa johtaa ruoansulatushäiriöihin.

3.

Merkinnöissä on ilmoitettava, ettei tuotteita ole tarkoitettu lasten käyttöön.

 

Leipomatuotteet ja makeiset

 

Schizochytrium sp. -mikrolevästä valmistettu runsaasti DHA:ta ja EPA:ta sisältävä öljy

Määritelty elintarvikeluokka

DHA:n ja EPA:n yhteenlasketut enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Schizochytrium sp. -mikrolevästä saatava runsaasti DHA:ta ja EPA:ta sisältävä öljy”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY aikuisille, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia

3 000 mg/päivä

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY raskaana oleville tai imettäville naisille

450 mg/päivä

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

250 mg/ateria

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ja vastaavat tuotteet

200 mg/100 g

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

Leipomatuotteet (leivät, sämpylät, makeat keksit ja pikkuleivät)

200 mg/100 g

Aamiaisviljatuotteet

500 mg/100 g

Leivontarasvat

360 mg/100 g

Maitotuotteiden kaltaiset tuotteet lukuun ottamatta juomia

600 mg/100 g juusto; 200 mg/100 g soijatuotteet ja maitotuotteita jäljittelevät tuotteet (lukuun ottamatta juomia)

Maitotuotteet lukuun ottamatta maitopohjaisia juomia

600 mg/100 g juusto; 200 mg/100 g maitotuotteet (myös maito, maitorahka ja jogurttituotteet; lukuun ottamatta juomia)

Alkoholittomat juomat (mukaan lukien maitotuotteiden kaltaiset ja maitopohjaiset juomat)

80 mg/100 g

Viljapatukat/välipalapatukat

500 mg/100 g

Levitettävät rasvat ja salaatinkastikkeet

600 mg/100 g

Schizochytrium sp. -mikrolevästä (ATCC PTA-9695) saatava öljy

Määritelty elintarvikeluokka

DHA:n enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Schizochytrium sp. -mikrolevästä (ATCC PTA-9695) saatava öljy”

 

Maitotuotteet lukuun ottamatta maitopohjaisia juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteissa 600 mg/100 g

Maitotuotteita vastaavat tuotteet lukuun ottamatta juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteiden kaltaisissa tuotteissa 600 mg/100 g

Levitettävät rasvat ja salaatinkastikkeet

600 mg/100 g

Aamiaisviljatuotteet

500 mg/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

250 mg DHA/päivä koko väestölle

450 mg DHA/päivä raskaana oleville ja imettäville naisille

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

250 mg/ateria

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ja vastaavat tuotteet

200 mg/100 g

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Leipomatuotteet (leivät, sämpylät, makeat keksit ja pikkuleivät)

200 mg/100 g

Myslipatukat

500 mg/100 g

Leivontarasvat

360 mg/100 g

Alkoholittomat juomat (mukaan lukien maitotuotteiden kaltaiset ja maitopohjaiset juomat)

80 mg/100 ml

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

200 mg/100 g

Schizochytrium sp. -mikrolevästä saatava öljy

Määritelty elintarvikeluokka

DHA:n enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Schizochytrium sp. -mikrolevästä saatava öljy”

 

Maitotuotteet lukuun ottamatta maitopohjaisia juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteissa 600 mg/100 g

Maitotuotteita vastaavat tuotteet lukuun ottamatta juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteiden kaltaisissa tuotteissa 600 mg/100 g

Levitettävät rasvat ja salaatinkastikkeet

600 mg/100 g

Aamiaisviljatuotteet

500 mg/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

250 mg DHA/päivä koko väestölle

450 mg DHA/päivä raskaana oleville ja imettäville naisille

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

250 mg/ateria

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ja vastaavat tuotteet

200 mg/100 g

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Leipomatuotteet (leivät, sämpylät, makeat keksit ja pikkuleivät)

200 mg/100 g

Myslipatukat

500 mg/100 g

Leivontarasvat

360 mg/100 g

Alkoholittomat juomat (mukaan lukien maitotuotteita vastaavat ja maitopohjaiset juomat)

80 mg/100 ml

Schizochytrium sp. (T18) -öljy

Määritelty elintarvikeluokka

DHA:n enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Schizochytrium sp. -mikrolevästä saatava öljy”

 

Maitotuotteet lukuun ottamatta maitopohjaisia juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteissa 600 mg/100 g

Maitotuotteita vastaavat tuotteet lukuun ottamatta juomia

200 mg/100 g tai juustotuotteiden kaltaisissa tuotteissa 600 mg/100 g

Levitettävät rasvat ja salaatinkastikkeet

600 mg/100 g

Aamiaisviljatuotteet

500 mg/100 g

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

250 mg DHA/päivä koko väestölle

450 mg DHA/päivä raskaana oleville ja imettäville naisille

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013 ja ateriankorvikkeet painonhallintaan

250 mg/ateria

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ja vastaavat tuotteet

200 mg/100 g

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

Asetuksessa (EU) N:o 609/2013 määritellyt erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet

Niiden henkilöiden ravitsemuksellisten erityisvaatimusten mukaisesti, joille tuotteet on tarkoitettu

Leipomatuotteet (leivät, sämpylät, makeat keksit ja pikkuleivät)

200 mg/100 g

Myslipatukat

500 mg/100 g

Leivontarasvat

360 mg/100 g

Alkoholittomat juomat (mukaan lukien maitotuotteiden kaltaiset ja maitopohjaiset juomat)

80 mg/100 ml

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

200 mg/100 g

Fermentoiduista soijapavuista valmistettu uute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”fermentoiduista soijapavuista valmistettu uute”

2.

Fermentoiduista soijapavuista valmistettua uutetta sisältävien ravintolisien pakkauspakkausmerkinnöissä on oltava maininta, että lääkkeitä käyttävien henkilöiden olisi nautittava tuotetta ainoastaan lääkärin valvonnassa.

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY (kapseleina, tabletteina tai jauheena) aikuisille, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia

100 mg/päivä

Runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute (Triticum aestivum)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä on ”runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute”

 

Aikuisille tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

Vastaa enintään 6 mg/päivä spermidiiniä

Sucromalt

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Sucromalt”.

2.

Uuselintarvikkeen nimitykseen pakkausmerkinnöissä on liitettävä maininta siitä, että ”tuote on glukoosin ja fruktoosin lähde”.

 

Ei määritelty

Sokeriruokokuitu

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

 

 

Leipä

8 %

Leipomatuotteet

5 %

Liha- ja lihastuotteet

3 %

Maustevalmisteet ja mausteet

3 %

Juustoraaste

2 %

Erityisruokavaliovalmisteet

5 %

Kastikkeet

2 %

Juomat

5 %

Auringonkukkaöljyuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”auringonkukkaöljyuute”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

1,1 g/päivä

Pakastekuivattu Tetraselmis chuii -mikrolevä

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”pakastekuivattu mikrolevä Tetraselmis chuii” tai ”pakastekuivattu mikrolevä T. chuii

Pakastekuivattua Tetraselmis chuii -mikrolevää sisältävissä ravintolisissä on oltava maininta ”sisältää vähäisiä määriä jodia”.

 

Kastikkeet

20 % tai 250 mg/päivä

Erikoissuolat

1 %

Mauste

250 mg/päivä

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

250 mg/päivä

Therapon barcoo/ Scortum

Käyttötarkoitus on sama kuin lohella eli kalatuotteiden ja -ruokien valmistus, mukaan luettuna keitetyt, raa'at, savustetut ja paistetut kalatuotteet

 

 

D-tagatoosi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”D-tagatoosi”.

2.

Niiden tuotteiden pakkausmerkinnöissä, jotka sisältävät enemmän kuin 15 g D-tagatoosia annosta kohti, sekä kaikissa juomissa, jotka (nauttimisvalmiina) sisältävät enemmän kuin 1 % D-tagatoosia, on oltava maininta ”liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia”.

 

Ei määritelty

Runsaasti taksifoliinia sisältävä uute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”runsaasti taksifoliinia sisältävä uute”

 

Koko väestölle tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY määritellyt, lukuun ottamatta imeväisille, pienille lapsille, lapsille ja alle 14-vuotiaille nuorille tarkoitettuja ravintolisiä

100 mg/päivä

Trehaloosi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”trehaloosi”, ja se on esitettävä itse tuotteen pakkausmerkinnöissä tai uuselintarviketta sisältävien elintarvikkeiden ainesosaluettelossa.

2.

Uuselintarvikkeen nimitykseen pakkausmerkinnöissä on liitettävä maininta siitä, että ”trehaloosi on glukoosin lähde”.

 

Ei määritelty

UV-käsitellyt sienet (Agaricus bisporus)

Määritelty elintarvikeluokka

D2-vitamiinin enimmäismäärät

 

 

Sienet (Agaricus bisporus)

10 μg D2-vitamiinia/100 g tuorepainossa

1.

Uuselintarvikkeen nimitys itse uuselintarvikkeen tai sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”UV-käsitellyt sienet (Agaricus bisporus)”.

2.

Uuselintarvikkeen nimitykseen itse uuselintarvikkeen tai sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on liitettävä maininta siitä, että ”D-vitamiinipitoisuutta on lisätty hallitulla valokäsittelyllä” tai ”D2-vitamiinipitoisuutta on lisätty UV-käsittelyllä”

 

UV-käsitelty leivontahiiva (Saccharomyces cerevisiae)

Määritelty elintarvikeluokka

D2-vitamiinin enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”D-vitamiinia sisältävä leivontahiiva” tai ”D2-vitamiinia sisältävä leivontahiiva”.

 

Hiivalla nostatetut leivät ja sämpylät

5 μg D2-vitamiinia/100 g lopputuotetta

Hiivalla nostatetut konditoriatuotteet

5 μg D2-vitamiinia/100 g lopputuotetta

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

5 μg D2-vitamiinia/päivä

UV-käsitelty leipä

Määritelty elintarvikeluokka

D2-vitamiinin enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitykseen pakkausmerkinnöissä on liitettävä maininta ”sisältää UV-käsittelyllä tuotettua D-vitamiinia”.

 

Hiivalla nostatetut leivät ja sämpylät (ilman päällysteitä)

3 μg D2-vitamiinia/100 g

UV-käsitelty maito

Määritelty elintarvikeluokka

D3-vitamiinin enimmäismäärät

1.

Uuselintarvikkeen nimitys pakkausmerkinnöissä on ”UV-käsitelty”.

2.

Jos UV-käsitelty maito sisältää D-vitamiinia määrän, jota pidetään merkitsevänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä XIII olevan A osan 2 kohdan mukaisesti, nimitykseen on pakkausmerkinnöissä liitettävä maininta ”sisältää UV-käsittelyllä tuotettua D-vitamiinia” tai ”UV-käsittelyssä muodostunutta D-vitamiinia sisältävä maito”.

 

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 määritelty pastöroitu täysmaito sellaisenaan nautittavaksi

5–32 μg/kg koko väestö lukuun ottamatta imeväisiä

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 määritelty pastöroitu kevytmaito sellaisenaan nautittavaksi

1–15 μg/kg koko väestö lukuun ottamatta imeväisiä

K2vitamiini (menakinoni)

Käytettävä direktiivin 2002/46/EC, asetuksen (EU) N:o 609/2013 ja/tai asetuksen (EC) N:o 1925/2006 mukaisesti

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”menakinoni” tai ”K2-vitamiini”.

Vehnäleseuute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”vehnäleseuute”

Vehnäleseuutetta ei saa tuoda markkinoille ravintolisänä tai ravintolisän uutena ainesosana. Sitä ei myöskään saa lisätä äidinmaidonkorvikkeisiin.

Olut ja oluen korvikkeet

0,4 g/100 g

Nautintavalmiit viljatuotteet

9 g/100 g

Maitotuotteet

2,4 g/100 g

Hedelmä-, marja- ja vihannesmehut

0,6 g/100 g

Virvoitusjuomat

0,6 g/100 g

Raakalihavalmisteet

2 g/100 g

Hiivan betaglukaanit

Määritelty elintarvikeluokka

Hiivan (Saccharomyces cervisiae) puhtaiden betaglukaanien enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”hiivan (Saccharomyces cerevisiae) betaglukaanit”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, lukuun ottamatta imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja ravintolisiä

1,275 g/päivä yli 12-vuotiaille lapsille ja aikuisille

0,675 g/päivä alle 12-vuotiaille lapsille

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013

1,275 g/päivä

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 609/2013, lukuun ottamatta imeväisille ja pikkulapsille erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita

1,275 g/päivä

Hedelmä- ja/tai vihannestäysmehuista valmistetut juomat, mukaan lukien tiivisteet ja dehydratoidut mehut

1,3 g/kg

Hedelmänmakuiset juomat

0,8 g/kg

Kaakaojuomajauhe

38,3 g/kg (jauheet)

Muut juomat

0,8 g/kg (nautintavalmiit)

7 g/kg (jauheet)

Viljapatukat

6 g/kg

Aamiaisviljatuotteet

15,3 g/kg

Kuumaan nesteeseen sekoitettavat kokojyvää sisältävät ja runsaskuituiset aamiaisviljatuotteet

1,5 g/kg

Pikkuleivät ja vastaavat

6,7 g/kg

Voileipäkeksit ja vastaavat

6,7 g/kg

Maitopohjaiset juomat

3,8 g/kg

Hapanmaitotuotteet

3,8 g/kg

Maitotuotteiden kaltaiset tuotteet

3,8 g/kg

Kuivattu maito/maitojauhe

25,5 g/kg

Keitot ja keittosekoitukset

0,9 g/kg (nautintavalmiit)

1.8 g/kg (tiivisteet)

6,3 g/kg (jauheet)

Suklaa ja makeistuotteet

4 g/kg

Proteiinipatukat ja -jauheet

19,1 g/kg

Hillot, marmeladit ja muut hedelmälevitteet

11,3 g/kg

Zeaksantiini

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”synteettinen zeaksantiini”

 

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

2 mg/päivä

Sinkki-L-pidolaatti

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”sinkki-L-pidolaatti”

 

Asetuksen (EY) N:o 609/2013 soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet

3 g/päivä

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ja vastaavat tuotteet

Ateriankorvike painonhallintaan

Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, erityisesti urheilijoilla

Elintarvikkeet, joissa on maininta siitä, että ne eivät sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 828/2014 vaatimusten mukaisesti

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY


Taulukko 2: Eritelmät

Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmä

N-asetyyli-D-neuramiinihappo

Kuvaus:

N-asetyyli-D-neuramiinihappo on valkoinen tai lähes valkoinen kiteinen jauhe

Määritelmä:

Kemiallinen nimi:

IUPAC-nimet:

 

N-asetyyli-D-neuramiinihappo (dihydraatti)

 

5-Asetamido-3,5-dideoksi-D-glysero-D-galakto-non-2-ulopyranosonihappo (dihydraatti),

Synonyymit:

Siaalihappo (dihydraatti)

Kemiallinen kaava:

C11H19NO9 (happo)

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydraatti)

Moolimassa:

309,3 Da (happo)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydraatti)

CAS-numero:

131-48-6 (vapaa happo)

50795-27-2 (dihydraatti)

Eritelmät:

Kuvaus: valkoinen tai lähes valkoinen kiteinen jauhe

pH (20 °C, 5-prosenttinen liuos): 1,7–2,5

N-asetyyli-D-neuramiinihappo (dihydraatti): > 97,0 %

Vesi (dihydraatti: 10,4 %) ≤ 12,5 paino-%

Sulfatoitu tuhka: < 0,2 % paino-%

Etikkahappo (vapaana happona ja/tai natriumasetaattina): < 0,5 % paino-%

Raskasmetallit:

Rauta: < 20,0 mg/kg

Lyijy: < 0,1 mg/kg

Proteiinijäämät: < 0,01 % paino-%

Liuotinjäämät:

2-Propanoli: < 0,1 % paino-%

Asetoni: < 0,1 % paino-%

Etyyliasetaatti: < 0,1 % paino-%

Mikrobiologiset vaatimukset:

Salmonelloosi: Negatiivinen 25 grammassa

Aerobisten mesofiilisten bakteerien kokonaismäärä: < 500 PMY/g

Enterobakteerit: Negatiivinen 10 grammassa

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: Negatiivinen 10 grammassa

Listeria monocytogenes: Negatiivinen 25 grammassa

Bacillus cereus: < 50 PMY/g

Hiivat: < 10 PMY/g

Homeet: < 10 PMY/g

Endotoksiinijäämät: < 10 EU/mg

PMY: pesäkkeen muodostavat yksiköt EU: endotoksiiniyksiköt.

Apinanleipäpuun (Adansonia digitata) kuivattu hedelmäliha

Kuvaus / Määritelmä:

Apinanleipäpuun (Adansonia digitata) hedelmät kerätään puista, kovat kuoret aukaistaan ja hedelmäliha erotetaan siemenistä ja kuoresta. Hedelmäliha jauhetaan, erotellaan karkeaksi ja hienoksi laaduksi (hiukkaskoko 3–600 μ) ja pakataan.

Tyypilliset ravintoaineet:

Kosteus (kuivaushäviö) (g/100 g): 4,5-13,7

Proteiini (g/100 g): 1,8-9,3

Rasva (g/100 g): 0–1,6

Hiilihydraatin kokonaismäärä (g/100 g): 76,3–89,5

Kokonaissokeri (glukoosina): 15,2–36,5

Natrium (mg/100 g): 0,1–25,2

Analyyttiset ominaisuudet:

Vieraat aineet: Enintään 0,2 %

Kosteus (kuivaushäviö) (g/100 g): 4,5–13,7

Tuhka (g/100 g): 3,8-6,6

Ajuga reptans -solukkoviljelmästä saatava uute

Kuvaus / Määritelmä:

Solukkoviljelmästä saatu Ajuga reptans L. -kasvin vesi-alkoholiuute on olennaisesti vastaava kuin uutteet, jotka saadaan Ajuga reptans -kasvin kukkivista versoista perinteisissä viljelyissä.

L-alanyyli-L-glutamiini

Kuvaus / Määritelmä:

L-alanyyli-L-glutamiinia tuotetaan fermentoinnilla Escherichia colin muuntogeenisellä kannalla. Fermentoinnin aikana ainesosa erittyy kasvualustaan, josta se sitten erotetaan ja puhdistetaan yli 98 %:n pitoisuuteen.

Ulkomuoto: Valkoinen kiteinen jauhe

Puhtaus: > 98 %

Infrapunaspektroskopia: Viitestandardin mukaisuus

Liuoksen ulkonäkö: Väritön ja kirkas

Pitoisuus (kuiva-aineesta) 98–102 %

Samankaltaiset aineet (kukin): ≤ 0,2 %

Polttojäännös: ≤ 0,1 %

Kuivaushäviö: ≤ 0,5 %

Optinen rotaatio: + 9,0 – + 11,0°

pH (1 %; H2O): 5,0–6,0

Ammonium (NH4): ≤ 0,020 %

Kloridi (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfaatti (SO4): ≤ 0,020 %

Mikrobiologiset vaatimukset:

Escherichia coli: Ei esiinny/g

Ulkenia sp. -mikrolevästä saatava leväöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Ulkenia sp. -mikrolevästä saatava leväöljy

Happoarvo: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV): ≤ 5,0 mekv/kg öljyä

Kosteus ja haihtuvat aineet: ≤ 0,05 %

Saippuoitumaton aines: ≤ 4,5 %

Transrasvahapot: ≤ 1,0 %

DHA-pitoisuus: ≥ 32 %

Allanblackia-siemenöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Jalostettua Allanblackia-siemenöljyä saadaan seuraavien Allanblackia-lajin kasvien siemenistä: A. floribunda (synonyymi A. parviflora) ja A. stuhlmannii.

Rasvahappojen koostumus:

Lauriinihappoa (C12:0): < 1,0 %

Myristiinihappoa (C14:0): < 1,0 %

Palmitiinihappoa (C16:0): < 2,0 %

Palmito-oleiinihappoa (C16:1): < 1,0 %

Steariinihappoa (C18:0): 45–58 %

Öljyhappoa (C18:1): 40–51 %

Linolihappoa (C18:2): < 1,0 %

γ-Linoleenihappoa (C18:3): < 1,0 %

Arakidonihappoa (C20:0): < 1,0 %

Vapaita rasvahappoja: enint. 0,1 %

Ominaisuudet:

Transrasvahappoja: enint. 0,5 %

Peroksidiluku: enintään 0,8 mekv/kg

Jodiluku: < 46 g/100 g

Saippuoitumaton aines: enint. 1,0 %

Saippuoitumisluku: 185–198 mg KOH/g

Aloe macroclada Baker -kasvin lehtiuute

Kuvaus / Määritelmä:

Aloe macroclada Baker -kasvin lehdistä saatu jauhettu geeliuute, joka vastaa olennaisesti Aloe vera (L.) Burm. -kasvin lehdistä saatua samaa geeliä

Tuhka: 25 %

Ravintokuidut: 28,6 %

Rasva: 2,7 %

Kosteus: 4,7 %

Polysakkaridit: 9,5 %

Proteiini: 1,63 %

Glukoosi: 8,9 %

Etelänkrillistä Euphausia superba saatava rasvauute

Kuvaus / Määritelmä:

Rasvauute valmistetaan pakastetusta ja murskatusta tai kuivatetusta ja jauhetusta etelänkrillistä (Euphausia superba) uuttamalla se direktiivin 2009/32/EY mukaisesti hyväksytyillä uuttoliuottimilla. Proteiinit ja krilliaines poistetaan rasvauutteesta suodattamalla. Uuttamisliuottimet ja jäännösvesi poistetaan haihduttamalla.

Saippuoitumisluku: ≤ 230 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV): ≤ 3 meq O 2 /kg öljyä

Kosteus ja haihtuvat aineet: ≤ 3 % tai 0,6 ilmaistuna vesiaktiivisuutena 25 °C:ssa

Fosfolipidit: 35–50 %

Transrasvahapot: ≤ 1 %

EPA (eikosapentaeenihappo): ≥ 9 %

DHA (dokosaheksaeenihappo): ≥ 5 %

Runsaasti fosfolipidejä sisältävä etelänkrillistä (Euphausia superba) saatava rasvauute

Kuvaus / Määritelmä:

Runsaasti fosfolipidejä sisältävä rasvauute tuotetaan etelänkrillistä (Euphausia superba) toistuvilla liuotinpesuilla (direktiivin 2009/32/EY nojalla) hyväksytyillä liuottimilla öljyn phospholipidipitoisuuden kasvattamiseksi. Liuottimet poistetaan lopputuotteesta haihduttamalla.

Saippuoitumisluku: ≤ 230 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV): ≤ 3 meq O2 /kg öljyä

Hapettumiskestävyys: Kaikista etelänkrillistä Euphausia superba saatua, runsaasti fosfolipidejä sisältävää öljyä sisältävistä elintarvikkeista olisi osoitettava hapettumiskestävyys asianmukaista ja tunnustettua kansallista/kansainvälistä testausmenetelmää (esim. AOAC) käyttäen

Kosteus ja haihtuvat aineet: ≤ 3 % tai 0,6 ilmaistuna vesiaktiivisuutena 25 °C:ssa

Fosfolipidit: ≥ 60 %

Transrasvahapot: ≤ 1 %

EPA (eikosapentaeenihappo): ≥ 9 %

DHA (dokosaheksaeenihappo): ≥ 5 %

Mortierella alpina -sienestä saatava runsaasti arakidonihappoa sisältävä öljy

Kuvaus / Määritelmä:

Kirkas keltainen runsaasti arakidonihappoa sisältävä öljy saadaan fermentoimalla Mortierella alpina -sienen ei-muuntogeenisiä kantoja IS-4, I49-N18 ja FJRK-MA01 sopivalla nesteellä Öljy uutetaan biomassasta ja puhdistetaan.

Arakidonihappo: ≥ 40 paino-% rasvahappojen kokonaismäärästä

Vapaita rasvahappoja: ≤ 0,45 % rasvahappojen kokonaismäärästä

Transrasvahappoja: ≤ 0,5 % rasvahappojen kokonaismäärästä

Saippuoitumaton aines: ≤ 1,5 %

Peroksidiluku: ≤ 5 mekv/kg

Anisidiiniluku: ≤ 20

Happoluku: ≤ 1,0 KOH/g

Kosteus: ≤ 0,5 %

Argania spinosa -kasvista saatava argaaniöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Argaaniöljyä saadaa kylmäpuristamalla Argania spinosa (L.) Skeels. -kasvin hedelmien mantelinkaltaisista siemenistä. Siemenet voidaan paahtaa ennen puristamista, mutta ne eivät saa joutua suoraan kosketukseen liekin kanssa.

Koostumus:

Palmitiinihappo (C16:0): 12–15 %

Steariinihappo (C18:0): 5–7 %

Öljyhappo (C18:1): 43–50 %

Linolihappo (C18:2): 29–36 %

Saippuoitumaton aines: 0,3–2 %

Sterolien kokonaismäärä: 100–500 mg/100 g

Tokoferolien kokonaismäärä: 16–90 mg/100 g

Öljyn happoisuus: 0,2–1,5 %

Peroksidiluku: < 10 mekv O2/kg

Haematococcus pluvialis -levästä saatava runsaasti astaksantiinia sisältävä oleoresiini

Kuvaus / Määritelmä:

Astaksantiini on Haematococcus pluvialis -levän tuottama karotenoidi. Tuotantomenetelmät levän kasvattamiseksi vaihtelevat; voidaan käyttää auringonvalolle tai tiukasti valvotulle keinovalolle altistettuja suljettuja järjestelmiä tai vaihtoehtoisesti avoimia altaita. Leväsolut korjataan ja kuivatetaan; oleoresiini uutetaan käyttäen joko ylikriittistä hiilidioksidia tai liuotinta (etyyliasetaattia). Astaksantiini laimennetaan ja standardoidaan 2,5-, 5,0-, 7,0-, 10-, 15- tai 20-prosenttiseksi oliiviöljyllä, safloriöljyllä, auringonkukkaöljyllä tai keskipitkäketjuisilla triasyyliglyserideillä (MCT).

Oleoresiinin koostumus:

Rasvaa: 42,2–99 %

Proteiinia: 0,3–4,4 %

Hiilihydraattia: 0–52,8 %

Kuituja: < 1,0 %

Tuhkaa: 0,0–4,2 %

Karotenoidien eritelmä (paino-%)

Astaksantiinien kokonaismäärä: 2,9–11,1 %

9-cis-astaksantiini: 0,3–17,3 %

13-cis-astaksantiini: 0,2–7,0 %

Astaksantiinin monoesterit: 79,8–91,5 %

Astaksantiinin diesterit: 0,16–19,0 %

Beetakaroteeni: 0,01–0,3 %

Luteiini: 0–1,8 %

Kantaksantiini: 0–1,30 %

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten bakteerien kokonaismäärä: < 3 000 PMY/g

Hiiva ja homeet: < 100 PMY/g

Koliformiset bakteerit: < 10 PMY/g

E. coli: Negatiivinen

Salmonella: Negatiivinen

Staphylococcus: Negatiivinen

Basilikansiemenet (Ocimum basilicum)

Kuvaus / Määritelmä:

Basilika (Ocimum basilicum L.) kuuluu Lamiaceae-heimoon Lamiales-lahkossa. Sadonkorjuun jälkeen siemenet puhdistetaan mekaanisesti. Kukat, lehdet ja kasvin muut osat poistetaan. Basilikan siementen mahdollisimman korkeapuhtausaste on varmistettava suodattamalla (optisesti tai mekaanisesti). Basilikansiemeniä (Ocimum basilicum L.) sisältävien hedelmämehujen ja hedelmä/vihannesjuomasekoitusten tuotantoprosessiin kuuluvat siementen esihydrataatio- ja pastörointivaiheet. Käytössä ovat mikrobiologiset tarkastukset ja valvontajärjestelmät.

Kuiva-aine: 94,1 %

Proteiini: 20,7 %

Rasva: 24,4 %

Hiilihydraatit: 1,7 %

Ravintokuitu: 40,5 % (menetelmä: AOAC 958.29)

Tuhka: 6,78 %

Fermentoitu mustapapu-uute

Kuvaus / Määritelmä:

Fermentoiduista mustapavuista valmistettu uute (Touchi-uute) on hienojakoista vaaleanruskeaa runsasproteiinista jauhetta, jota saadaan pienistä soijapavuista (Glycine max (L.) Merr.) vedellä uuttamalla ja joka on fermentoitu Aspergillus oryzae -organismilla. Uute sisältää α-glukosidaasi-inhibiittorin.

Ominaisuudet:

Rasva: ≤ 1,0 %

Proteiini: ≥ 55 %

Vesi: ≤ 7,0 %

Tuhka: ≤ 10 %

Hiilihydraatit: ≥ 20 %

α-g kosidaasi-inhibiittorin aktiivisuus: IC50 min 0,025 mg/ml

Soijaisoflavoni: < 0,3 g/100 g

Nautaeläinten laktoferriini

Kuvaus / Määritelmä:

Nautaeläinten laktoferriini on proteiini, jota esiintyy luonnostaan lehmänmaidossa. Se on rautaa sitova glykoproteiini, noin 77 kDa, ja se koostuu 689 aminohapon yksinkertaisesta polypeptidiketjusta.

Tuotantoprosessi: Nautaeläinten laktoferriiniä voidaan eristää rasvattomasta maidosta tai juustoherasta ionivaihdolla ja sitä seuraavilla ultrasuodatusvaiheilla. Lopuksi se kuivataan pakastekuivauksella tai sumuttamalla, ja suuret hiukkaset seulotaan pois. Lähes hajuton, vaaleanpunaiseen vivahtava vaalea jauhe.

Nautaeläinten laktoferriinin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Kosteus: < 4,5 %

Tuhka: < 1,5 %

Arseeni: < 2,0 mg/kg

Rauta: < 350 mg/kg

Proteiini: > 93 %

josta nautaeläinten laktoferriiniä: > 95 %

muita proteiineja: < 5,0 %

pH (2-prosenttinen liuos, 20 °C): 5,2–7,2

Liukoisuus (2-prosenttinen liuos, 20 °C): liukenee täysin

Buglossoides arvensis -kasvin siemenöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Jalostettu Buglossoides-öljy uutetaan Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. -kasvin siemenistä.

Alfalinoleenihappo: ≥ 35 paino-% rasvahappojen kokonaismäärästä

Stearidonihappo: ≥ 15 paino-% rasvahappojen kokonaismäärästä

Linolihappo: ≥ 8,0 painoprosenttia rasvahappojen kokonaismäärästä

Transrasvahapot: ≤ 2,0 paino-% rasvahappojen kokonaismäärästä

Happoluku: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroksidiluku: ≤ 5,0 mekv O2/kg

Saippuoitumaton aines: ≤ 2,0 %

Proteiinipitoisuus (kokonaistyppi): ≤ 10 μg/ml

Pyrrolitsidiinialkaloidit: Ei havaittavissa kun havaintoraja on 4,0 μg/kg

Calanus finmarchicus -äyriäisestä saatava öljy

Kuvaus / Määritelmä:

Kyseinen uuselintarvike on Calanus finmarchicus -äyriäisistä (merieläinplankton) saatavaa väriltään rubiinin punaista, hiukan viskoosista öljyä, joka tuoksuu heikosti äyriäisiltä. Ainesosa koostuu pääasiassa vahastereistä (> 85 %), ja siinä on vähäisiä määriä triglyseridejä ja muita neutraaleja rasvoja.

Eritelmät:

Vesi: < 1,0 %

Vahaesterit: > 85 %

Rasvahappojen kokonaismäärä: > 46 %

Eikosapentaeenihappo (EPA): > 3,0 %

Dokosaheksaeenihappo (DHA): > 4,0 %

Rasva-alkoholien kokonaismäärä: > 28 %

C20:1 n-9 rasva-alkoholi: > 9,0 %

C22:1 n-11 rasva-alkoholi: > 12 %

Transrasvahapot: < 1,0 %

Astaksantiiniesterit < 0,1 %

Peroksidiluku: < 3,0 mekv/kg O2/kg

Purukumin perusaine (monometoksipolyetyleeniglykooli)

Kuvaus / Määritelmä:

Elintarvikkeiden uusi ainesosa on synteettinen polymeeri (patentin nro WO2006016179). Se koostuu haaroittuneista monometoksipolyetyleeniglykolipolymeereistä, joissa MPEG on kiinnitetty polyisopreeni-graft-maleiinihappoanhydridiin (PIP-g-MA), sekä reagoimattomasta MPEG:stä (alle 35 painoprosenttia).

Sen väri on valkoinen tai lähes valkoinen.

CAS-numero: 1246080-53-4

Ominaisuudet:

Kosteus: < 5,0 %

Alumiini: < 3,0 mg/kg

Litium: < 0,5 mg/kg

Nikkeli: < 0,5 mg/kg

Jäännösanhydridi: < 15 μmol/g

Polydispersiivisyysindeksi: < 1,4

Isopreeni: < 0,05 mg/kg

Etyleenioksidi: < 0,2 mg/kg

Vapaa maleiinihappoanhydridi: < 0,1 %

Oligomeerien (alle 1 000 daltonia) kokonaismäärä: ≤ 50 mg/kg

Etyleeniglykoli: < 200 mg/kg

Dietyleeniglykoli: < 30 mg/kg

Monoetyleeniglykolimetyylieetteri: < 3,0 mg/kg

Dietyleeniglykolimetyylieetteri: < 4,0 mg/kg

Trietyleeniglykolimetyylieetteri: < 7,0 mg/kg

1,4-dioksaani: < 2,0 mg/kg

Formaldehydi: < 10 mg/kg

Purukumin perusaine (metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri))

Kuvaus / Määritelmä:

Metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri on metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin vedetön sekapolymeeri.

Irtonainen, valkoinen tai lähes valkoinen jauhe

CAS-numero: 9011-16-9

Puhtaus:

Määritysarvo: Vähintään 99,5 % kuiva-aineesta

Erityinen viskositeetti (1 % MEK): 2–10

Metyylivinyylieetterin jäännös: ≤ 150 ppm

Maleiinihapon jäännösanhydridi ≤ 250 ppm

Asetaldehydi: ≤ 500 ppm

Metanoli: ≤ 500 ppm

Dilauroyyliperoksidi: ≤ 15 ppm

Raskasmetallit yhteensä: ≤ 10 ppm

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten pesäkkeiden kokonaismäärä: ≤ 500 PMY/g

Home ja/tai hiiva: ≤ 500 PMY/g

Escherichia coli: Negatiivinen testitulos

Salmonella: Negatiivinen testitulos

Staphylococcus aureus: Negatiivinen testitulos

Pseudomonas aeruginosa: Negatiivinen testitulos

Chia-öljy Salvia hispanica

Kuvaus / Määritelmä:

Chia-öljy tuotetaan Chia-kasvin (Salvia hispanica L.) siemenistä kylmäpuristamalla (99,9 % puhdas). Liuottimia ei käytetä ja puristamisen jälkeen öljy säilytetään selkeytystankissa ja epäpuhtaudet poistetaan suodattamalla. Sitä voidaan tuottaa myös uuttamalla ylikriittisellä hiilidioksidilla.

Tuotantoprosessi:

Tuotetaan kylmäpuristamalla. Liuottimia ei käytetä ja puristamisen jälkeen öljy säilytetään selkeytystankissa ja epäpuhtaudet poistetaan suodattamalla.

Happopitoisuus (öljyhappona ilmaistuna): ≤ 2,0 %

Peroksidiluku: ≤ 10 meq/kg

Liukenemattomat epäpuhtaudet: ≤ 0,05 %

Alfalinoleenihappo: ≥ 60 %

Linolihappo: 15–20 %

Chian (Salvia hispanica) siemenet

Kuvaus / Määritelmä:

Chia (Salvia hispanica L.) on kesäajan yksivuotinen yrttikasvi, joka kuuluu Labiatae-heimoon. Sadonkorjuun jälkeen siemenet puhdistetaan mekaanisesti. Kukat, lehdet ja kasvin muut osat poistetaan.

Kuiva-aine: 90–97 %

Proteiini: 15–26 %

Rasva: 18–39 %

Hiilihydraatit (*): 18–43 %

Raakakuitu (**): 18–43 %

Tuhka: 3–7 %

(*)

Hiilihydraattipitoisuus sisältää kuituarvon (EU: saatavilla olevat hiilihydraatit = sokeri + tärkkelys)

(**)

Raakakuitu on se osa kuidusta, joka koostuu lähinnä sulamattomasta selluloosasta, pentosaaneista ja ligniinistä.

Tuotantoprosessi:

Chiansiemeniä sisältävien hedelmämehujen ja hedelmämehusekoitusten tuotantoprosessiin kuuluvat siementen esihydrataatio- ja pastörointivaiheet. Käytössä ovat mikrobiologiset tarkastukset ja valvontajärjestelmät.

Aspergillus nigeristä saatava kitiiniglukaani

Kuvaus / Määritelmä:

Kitiiniglukaani saadaan Aspergillus nigerin sienirihmastosta. Se on kellertävä, hajuton, vapaasti juokseva jauhe. Sen kuiva-aineen pitoisuus on vähintään 90 prosenttia.

Kitiiniglukaani muodostuu pääasiallisesti kahdesta polysakkaridista:

kitiini, joka koostuu toistuvista N-asetyyli-D-glukosamiiniyksiköistä (CAS-numero 1398-61-4);

beeta(1,3)glukaani, joka koostuu toistuvista D-glukoosiyksiköistä (CAS-numero 9041-22-9).

Kuivaushäviö: ≤ 10 %

Kitiiniglukaani: ≥ 90 %

Kitiinin suhde glukaaniin: 30:70 – 0:40

Tuhka: ≤ 3,0 %

Rasvat: ≤ 1,0 %

Proteiinit: ≤ 6,0 %

Fomes fomentarius -käävästä peräisin oleva kitiiniglukaanikompleksi

Kuvaus / Määritelmä:

Kitiiniglukaanikompleksia saadaan Fomes fomentarius -sienen itiöemän soluseinistä. Se koostuu pääasiassa kahdesta polysakkaridista:

Kitiini, joka koostuu toistuvista N-asetyyli-D-glukosamiiniyksiköistä (CAS-numero 1398-61-4);

beeta-(1,3)(1,6)-D-glukaani, joka koostuu toistuvista D-glukoosiyksiköistä (CAS-numero 9041-22-9).

Tuotantoprosessissa on useita vaiheita: puhdistaminen, paloittelu ja jauhaminen, pehmentäminen vedessä ja kuumentaminen emäksisessä liuoksessa, peseminen, kuivaaminen. Tuotantoprosessin aikana ei käytetä hydrolyysiä.

Ulkomuoto: Hajuton, mauton, ruskea jauhe.

Puhtaus:

Kosteus: ≤ 15 %

Tuhka: ≤ 3,0 %

Kitiiniglukaani: ≥ 90 %

Kitiinin suhde glukaaniin: 70:20

Hiilihydraattien kokonaismäärä, lukuun ottamatta glukaaneja: ≤ 0,1 %

Proteiinit: ≤ 2,0 %

Rasvat: ≤ 1,0 %

Melaniinit: ≤ 8,3 %

Lisäaineet: Ei ole

pH: 6,7–7,5

Raskasmetallit:

Lyijy (ppm): ≤ 1,00

Kadmium (ppm): ≤ 1,00

Elohopea (ppm): ≤ 0,03

Arseeni (ppm): ≤ 0,20

Mikrobiologiset vaatimukset:

Mesofiilisten bakteerien kokonaismäärä: ≤ 103 /g

Hiiva ja homeet: ≤ 103 /g

Koliformiset bakteerit 30 °C:ssa: ≤ 103 /g

E. coli: ≤ 10

Salmonella ja muut patogeeniset bakteerit: Ei esiinny/25 g

Sienistä (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) saatava kitosaaniuute

Kuvaus / Määritelmä:

Kitosaaniuutetta (sisältää pääasiassa poly(D-glukosamiinia)) saadaan Agaricus bisporus -sienen jalasta tai Aspergillus niger -sienen sienirihmastosta.

Patentoidussa tuotantoprosessissa on useita vaiheita: uuttaminen ja deasetylointi (hydrolyysi) emäksisessä liuoksessa, liuottaminen happamaan liuokseen, saostaminen emäksiseen liuokseen, peseminen ja kuivaaminen.

Synonyymi: Poly(D-glukosamiini)

Kitosaanin CAS-numero: 9012-76-4

Kitosaanin kemiallinen kaava: (C6H11NO4)n

Ulkomuoto: Hieno, vapaasti juokseva jauhe

Väri: Lähes valkoisesta hieman ruskeahkoon

Haju: Hajuton

Puhtaus:

Kitosaanipitoisuus (paino-% kuivapainosta): 85

Glukaanipitoisuus (paino-% kuivapainosta): ≤ 15

Kuivaushäviö (paino-% kuivapainosta): ≤ 10

Viskositeetti (1 % 1-prosenttisessa etikkahapossa) 1–15

Asetyloitumisaste (% mooli/märkäpainosta): 0–30

Viskositeetti (1 % 1-prosenttisessa etikkahapossa) (mPa.s): 1–14 Aspergillus niger -sienestä saatavan kitosaanin osalta; 12–25 Agaricus bisporus -sienestä saatavan kitiinin osalta

Tuhka (paino-%/kuivapainosta): ≤ 3,0

Proteiinit (paino-%/kuivapainosta): ≤ 2,0

Hiukkaskoko: > 100 nm

Tärytiheys (g/cm3): 0,7–1,0

Rasvansitomiskapasiteetti 800 × (paino/märkäpainosta): läpäissyt testin

Raskasmetallit:

Elohopea (ppm): ≤ 0,1

Lyijy (ppm): ≤ 1,0

Arseeni (ppm): ≤ 1,0

Kadmium (ppm): ≤ 0,5

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mikrobien kokonaispesäkemäärä (PMY/g): ≤ 103

Hiivan ja homeen pesäkemäärä (PMY/g): ≤ 103

Escherichia coli (PMY/g): ≤ 10

Enterobakteerit (PMY/g): ≤ 10

Salmonella: Ei esiinny/25 g

Listeria monocytogenes: Ei esiinny/25 g

Kondroitiinisulfaatti

Kuvaus / Määritelmä:

Kondroitiinisulfaatti (natriumsuola) on biosynteettinen tuote. Sitä saadaan sulfatoimalla kemiallisesti kondroitiini, joka on saatu fermentoimalla bakteerin Escherichia coli O5:K4:H4 kannalla U1-41 (ATCC 24502).

Kondroitiinisulfaatti (natriumsuola) (% kuivapainosta): 95–105

MWw (painokeskimääräinen molekyylimassa ) (kDa): 5–12

MWn (lukukeskimääräinen molekyylimassa (kDa): 4–11

Dispersiteetti (wh/w0,05): ≤ 0,7

Sulfaatiotapa (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Kuivaushäviö (%) (105 °C kunnes paino on vakio): ≤ 10,0

Polttojäännös (% kuiva-aineesta): 20–30

Proteiini (% kuiva-aineesta): ≤ 0,5

Endotoksiinit (EU/mg): ≤ 100

Orgaanisten epäpuhtauksien kokonaismäärä (mg/kg): ≤ 50

Kromipikolinaatti

Kuvaus / Määritelmä:

Kromipikolinaatti on vapaasti juokseva jauhe, joka liukenee hieman veteen pH:ssa 7. Suola liukenee myös polaarisiin orgaanisiin liuottimiin.

Kemiallinen nimi: tris(2-pyridiinikarboksylaatti-N,O)kromi(III) tai 2-pyridiinikarboksyylihapon kromi(III)-suola

CAS-numero: 14639-25-9

Kemiallinen kaava: Cr(C6H4NO2)3

Kemialliset ominaisuudet:

Kromipikolinaatti: ≥ 95 %

Kromi (III): 12–13 %

Kromi (VI): Ei havaittavissa

Vesi: ≤ 4,0 %

Cistus incanus L. Pandalis -yrtti

Kuvaus:

Cistus incanus L. Pandalis -yrtti; laji kuuluu Cistaceae -heimoon ja on kotoperäinen Välimeren alueella, Chalkidikin niemimaalla.

Koostumus:

Kosteus: 9–10 g/100 g yrttejä

Proteiini: 6,1 g/100 g yrttejä

Rasva: 1,6 g/100 g yrttejä

Hiilihydraatit: 50,1 g/100 g yrttejä

Kuitu: 27,1 g/100 g yrttejä

Kivennäisaineet: 4,4 g/100 g yrttejä

 

Natrium: 0,18 g

Kalium: 0,75 g

Magnesium: 0,24 g

Kalsium: 1,0 g

Rauta: 65 mg

B1-vitamiini: 3,0 μg

B2-vitamiini: 30 μg

B6-vitamiini: 54 μg

C-vitamiini: 28 mg

A-vitamiini: alle 0,1 mg

E-vitamiini: 40–50 mg

Alfa-tokoferoli: 20–50 mg/g

Beta-tokoferoli: 2–15 mg/g

Delta-tokoferoli: 0,1–2 mg/g

Sitikoliini

Sitikoliini (synteettinen)

Kuvaus / Määritelmä:

Sitikoliini koostuu sytosiinista, riboosista, pyrofosfaatista ja koliinista.

Valkoinen kiteinen jauhe

Kemiallinen nimi: Koliinisytidiini-5′-pyrofosfaatti, sytidiini-5′-(trivetydifosfaatti)-P′-[2- (trimetyyliammonio)etyyli]esteri sisäinen suola

Kemiallinen kaava: C14H26N4O11P2

Molekyylipaino: 488,32 g/mol

CAS-numero: 987-78-0

pH (1 %:n näyteliuos): 2,5–3,5

Puhtaus:

Määritysarvo: ≥ 98 % kuivapainosta

Kuivaushäviö (100 °C, 4 tuntia): ≤ 5,0 %

Ammonium: ≤ 0,05 %

Arseeni: Enintään 2 ppm

Vapaat fosforihapot: ≤ 0,1 %

5′-sytidyylihappo: ≤ 1,0 %

Mikrobiologiset vaatimukset:

Kokonaispesäkemäärä: ≤ 103 CFU/g

Hiiva ja homeet: ≤ 102 PMY/g

Escherichia coli: Ei esiinny/1 g

Sitikoliini (mikrobiaalinen)

Kuvaus / Määritelmä:

Sitä tuotetaan fermentaatiolla käyttämällä E. coli:n muuntogeenistä kantaa (BCT19/p40k)

Mikrobiaalisen sitikoliinin eritelmä on sama kuin hyväksytyn synteettisen sitikoliinin.

Clostridium butyricum

Kuvaus / Määritelmä:

Clostridium butyricum (CBM-588) on grampositiivinen, itiöllinen, obligaatti anaerobi, ei-patogeeninen, ei-muuntogeeninen bakteeri. Kannan numero FERM BP-2789

Mikrobiologiset vaatimukset:

Elävien aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä: ≤ 103 PMY/g

Escherichia coli: Ei todettavissa 1 g:ssa

Staphylococcus aureus: Ei todettavissa 1 g:ssa

Pseudomonas aeruginosa: Ei todettavissa 1 g:ssa

Hiiva ja homeet: ≤ 102 PMY/g

Rasvaton kaakaojauheuute

Kaakaopuusta (Theobroma cacao L.) saatava uute

Ulkomuoto: Tummanruskea jauhe, jossa ei ole näkyviä epäpuhtauksia

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Polyfenolipitoisuus: Vähintään 55,0 % GAE

Teobromiinipitoisuus: Enintään 10,0 %

Tuhkapitoisuus: Enintään 5,0 %

Kosteuspitoisuus: Enintään 8,0 %

Tilavuuspaino: 0,40–0,55 g/cm3

pH: 5,0–6,5

Liuotinjäämä: Enintään 500 ppm

Vähärasvainen kaakaouute

Kaakaopuusta (Theobroma cacao L.) saatava vähärasvainen uute

Ulkomuoto: Jauhe, jonka väri vaihtelee tummanpunaisesta violettiin

Kaakaouute, tiiviste: Vähintään 99 %

Piidioksidi (tekninen apuaine): Enintään 1,0 %

Kaakaon flavanolit: Vähintään 300 mg/g

(-) Epikatekiini: Vähintään 45 mg/g

Kuivaushäviö: Enintään 5,0 %

Coriandrum sativum -kasvista saatava korianterin siemenöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Korianterin siemenöljy on rasvahappojen glyseridejä sisältävä öljy, jota tuotetaan korianterikasvin Coriandrum sativum L. siemenistä.

Kellertävä väri, mieto maku

CAS-numero: 8008-52-4

Rasvahappojen koostumus:

Palmitiinihappoa (C16:0): 2–5 %

Steariinihappoa (C18:0): < 1,5 %

Petroseliinihappoa (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

Öljyhappoa (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 %

Linolihappoa (C18:2): 12–19 %

α-Linoleenihappoa (C18:3): < 1,0 %

Transrasvahappoja: ≤ 1,0 %

Puhtaus:

Taitekerroin (20 °C): 1,466–1,474

Happoluku: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV): ≤ 5,0 mekv/kg

Jodiluku: 88–110 yksikköä

Saippuoitumisluku: 186–200 mg KOH/g

Saippuoitumaton aines: ≤ 15 g/kg

Crataegus pinnatifida -puun kuivatut marjat

Kuvaus / Määritelmä:

Rosaceae-heimoon kuuluvan, pohjois-Kiinassa ja Koreassa kotoperäisen Crataegus pinnatifida -lajin kuivatut marjat

Koostumus:

Kuiva-aine: 80 %

Hiilihydraatit: 55 g/kg tuorepainoa

Fruktoosi: 26,5–29,3 g/100 g

Glukoosi: 25,5–28,1 g/100 g

C-vitamiini: 29,1 mg/100 g tuorepainoa

Natrium: 2,9 g/100 g tuorepainoa

Hillokkeet ovat tuotteita, jotka saadaan lämpökäsittelemällä yhden tai useamman lajin marjojen syötävää osaa, kokonaisena tai palasina, siivilöitynä tai siivilöimättä, ilman merkittävää tiivistämistä. Voidaan käyttää sokereita, vettä, siideiä, mausteita ja sitruunamehua.

Alfa-syklodekstriini

Kuvaus / Määritelmä:

Ei-pelkistävä syklinen sakkaridi, jossa on kuusi α-1,4-sidoksilla toisiinsa liittynyttä D-glukopyranosyyliryhmää ja joka on muodostunut syklodekstriiniglukosyylitransferaasin (CGTaasi, EC 2.4.1.19) vaikuttaessa hydrolysoituun tärkkelykseen. α-syklodekstriiniä voidaan valmistaa ja puhdistaa käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä: α-syklodekstriinikompleksin saostaminen 1-dekanolilla, liuottaminen veteen korkeassa lämpötilassa ja uudelleensaostaminen, kompleksoivan aineen höyrystrippaus ja α-syklodekstriinin kiteyttäminen liuoksesta; tai ioninvaihtokromatografia tai geelisuodatus, jonka jälkeen α-syklodekstriini kiteytetään puhdistetusta emäliuoksesta; tai kalvosuodatus, kuten ultrasuodatus tai käänteisosmoosi. Kuvaus: Käytännöllisesti katsoen hajuton, valkoinen tai melkein valkoinen kiteinen kiinteä aine

Synonyymit: α-syklodekstriini, α-dekstriini, sykloheksa-amyloosi, syklomaltoheksoosi, α-sykloamyloosi

Kemiallinen nimi: Sykloheksa-amyloosi

CAS-numero: 10016-20-3

Kemiallinen kaava: (C6H10O5)6

Kaavan mukainen molekyylipaino: 972,85

Määritys: ≥ 98 % (kuiva-aineesta)

Tunnistustiedot:

Sulamisväli: Hajoaa yli 278 °C:n lämpötilassa.

Liukoisuus: Helppoliukoinen veteen, hyvin niukkaliukoinen etanoliin

Ominaiskierto: [α]D 25: Välillä + 145° ja + 151° (1-prosenttinen liuos)

Kromatografia: Tärkeimmän piikin retentioaika näytteen nestekromatogrammissa vastaa α-syklodekstriinin retentioaikaa kromatogrammissa, joka on saatu vertailuaineena käytetyllä α-syklodekstriinillä (saatavana seuraavilta: Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Germany or Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) olosuhteissa, jotka on kuvattu kohdassa ”Määritysmenetelmä”.

Puhtaus:

Vesi: ≤ 11 % (Karl Fischer -menetelmä)

Kompleksoivan aineen jäämä: ≤ 20 mg/kg

(1-dekanoli)

Pelkistävät aineet: ≤ 0,5 % (glukoosina)

Sulfaattituhka: ≤ 0,1 %

Lyijy: ≤ 0,5 mg/kg

Määritysmenetelmä:

Määritys tehdään nestekromatografiamenetelmällä seuraavissa olosuhteissa:

 

Näyteliuos: Punnitaan tarkasti noin 100 mg koenäytettä 10 ml:n mittapulloon ja lisätään 8 ml deionisoitua vettä. Näyte liuotetaan kokonaisuudessaan käyttämällä ultraäänihaudetta (10–15 min) ja laimennetaan merkkiin puhdistetulla deionisoidulla vedellä. Suodatetaan 0,45 mikrometrin suodattimella.

 

Vertailuliuos: Punnitaan tarkasti noin 100 mg koenäytettä 10 ml:n mittapulloon ja lisätään 8 ml deionisoitua vettä. Näyte liuotetaan kokonaisuudessaan käyttämällä ultraäänihaudetta ja laimennetaan merkkiin puhdistetulla deionisoidulla vedellä.

Kromatografia: Nestekromatografi varustettuna taitekerroindetektorilla ja integroivalla piirturilla.

Pylväs ja pakkausaine: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Saksa) tai vastaava

Pituus: 250 mm

Läpimitta: 4 mm

Lämpötila: 40 °C

Liikkuva faasi: asetonitriili/vesi (67/33, v/v)

Virtausnopeus: 2,0 ml/min

Injektiovolyymi: 10 μl

Menettely: Injektoidaan näyteliuosta kromatografiin, tulostetaan kromatogrammi ja mitataan α-syklodekstriinipiikin pinta-ala. Lasketaan koenäytteen α-syklodekstriiniprosentti seuraavasti:

α-syklodekstriiniprosentti (kuiva-aineesta) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

jossa

AS on α-syklodekstriinipiikin pinta-ala näyteliuoksessa ja AR sen pinta-ala vertailuliuoksessa. WS on koenäytteen ja WR vertailuliuoksen paino (mg) vesipitoisuuskorjauksen jälkeen.

Gamma-syklodekstriini

Kuvaus / Määritelmä:

Ei-pelkistävä syklinen sakkaridi, jossa on kahdeksan α-1,4-sidoksilla toisiinsa liittynyttä D-glukopyranosyylirhmää ja joka on muodostunut syklodekstriiniglukosyylitransferaasin (CGTaasi, EC 2.4.1.19) vaikuttaessa hydrolysoituun tärkkelykseen. γ-syklodekstriiniä voidaan valmistaa ja puhdistaa saostamalla gamma-syklodekstriinikompleksia 8-sykloheksadeken-1-onilla, liuottamalla kompleksi veteen ja n-dekaaniin, höyrystrippaamalla vesifaasi ja ottamalla gamma-syklodekstriini talteen liuoksesta kiteyttämällä.

Käytännöllisesti katsoen hajuton, valkoinen tai melkein valkoinen kiteinen kiinteä aine

Synonyymit: γ-syklodekstriini, γ-dekstriini, syklo-okta-amyloosi, syklomalto-oktaoosi, γ-sykloamyloosi

Kemiallinen nimi: Syklo-okta-amyloosi

CAS-numero: 17465-86-0

Kemiallinen kaava: (C6H10O5)8

Pitoisuus: ≥ 98 % (kuiva-aineesta)

Tunnistustiedot:

Sulamisväli: Hajoaa yli 285 °C:n lämpötilassa.

Liukoisuus: Liukenee hyvin veteen, hyvin niukkaliukoinen etanoliin

Ominaiskierto: [α]D 25: välillä + 174° ja + 180° (1-prosenttinen liuos)

Puhtaus:

Vesi: ≤ 11 %

Kompleksoivan aineen jäämä (8-sykloheksadeken-1-oni (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Liuotinjäämä (n-dekaani): ≤ 6 mg/kg

Pelkistävät aineet: ≤ 0,5 % (glukoosina)

Sulfaattituhka: ≤ 0,1 %

Leuconostoc mesenteroides -bakteerin tuottama dekstraanivalmiste

1.

Jauhemainen muoto:

Hiilihydraatit: 60 %, joista: (dekstraania: 50 %, mannitolia: 0,5 %, fruktoosia: 0,3 %, leukroosia: 9,2 %)

Proteiinit: 6,5 %

Rasva: 0,5 %

Maitohappo: 10 %

Etanoli: jälkiä

Tuhka: 13 %

Kosteus: 10 %

2.

Nestemäinen muoto:

Hiilihydraatit: 12 % josta: (dekstraania: 6,9 %, mannitolia: 1,1 %, fruktoosia: 1,9 %, leukroosia: 2,2 %)

Valkuainen: 2,0 %

Rasva: 0,1 %

Maitohappo: 2,0 %

Etanoli: 0,5 %

Tuhka: 3,4 %

Kosteus: 80 %

Kasviperäinen diasyyliglyseroliöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Valmistettu glyserolista ja rasvahapoista, jotka on saatu syötäväksi tarkoitetuista kasviöljyistä, erityisesti soijaöljystä (Glycine max) tai rapsiöljystä (Brassica campestris, Brassica napus) tiettyä entsyymiä käyttämällä.

Asyyliglyserolin jakautuminen:

Diasyyliglyseroleja (DAG): ≥ 80 %

1,3-Diasyyliglyseroleja (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triasyyliglyseroleja (TAG): ≤ 20 %

Monoasyyliglyseroleja (MAG): ≤ 5,0 %

Rasvahappokoostumus (MAG, DAG, TAG):

Öljyhappo (C18:1): 20–65 %

Linolihappo (C18:2): 15–65 %

Linoleenihappo (C18:3): ≤ 15 %

Tyydyttyneitä rasvahappoja: ≤ 10 %

Muut:

Happoluku: ≤ 0,5 mg KOH/g

Kosteus ja haihtuvuus: ≤ 0,1 %

Peroksidiluku (PV): ≤ 1,0 mekv/kg

Saippuoitumaton aines: ≤ 2,0 %

Transrasvahappoja: ≤ 1,0 %

MAG = monoasyyliglyseroleja, DAG = diasyyliglyseroleja, TAG = triasyyliglyseroleja

Dihydrokapsiaatti (DHC)

Kuvaus / Määritelmä:

Dihydrokapsiaatti valmistetaan synteettisesti vanillyylialkoholin ja 8-metyylinonaanihapon entsyymikatalysoidun esteröintireaktion avulla. Esteröinnin jälkeen dihydrokapsiaatti uutetaan n-heksaanilla.

Viskoosi, väritön tai keltainen neste

Kemiallinen kaava: C18 H28 O4

CAS-numero: 205687-03-2

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Dihydrokapsiaatti: > 94 %

8′-Metyylinonaanihappo: < 6,0 %

Vanillyylialkoholi: < 1,0 %

Muut synteesiin liittyvät aineet: < 2,0 %

Lippia citriodora -kasvin solukkoviljelmästä saatava kuivattu uute

Kuvaus / Määritelmä: Lippia citriodora (Palau) Kunth. -kasvin solukkoviljelmästä HTN®Vb saatu kuivattu uute

Echinacea angustifolia -kasvin solukkoviljelmästä saatava kuivattu uute

Solukkoviljellystä Echinacea angustifolia -kasvista saatu juuriuute vastaa olennaisesti Echinacea angustifolia -kasvin juuriuutetta, joka on saatu etanoli-vesiseoksessa, joka titrattiin 4-prosenttiseksi ekinakosidiksi.

Echium plantagineum -öljy

Kuvaus / Määritelmä:

Echium-öljy on vaaleankeltainen tuote, jota valmistetaan jalostamalla Echium plantagineum L. -kasvin siemenistä saatua öljyä. Stearidonihapon pitoisuus: ≥ 10 painoprosenttia rasvahappojen kokonaismäärästä

Transrasvahapot: ≤ 2 painoprosenttia (rasvahappojen kokonaismäärästä)

Happoluku: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroksidiluku: ≤ 5,0 meq O2/kg

Saippuoitumaton aines: ≤ 2,0 %

Proteiinipitoisuus (kokonaistyppi): ≤ 20 μg/ml

Pyrrolitsidiinialkaloidit: Ei havaittavissa kun havaintoraja on 4,0 μg/kg

Epigallokatekiinigallaatti vihreän teen lehdistä (Camellia sinensis) saatuna puhdistettuna uutteena

Kuvaus / Määritelmä:

Vihreän teen lehdistä (Camellia sinensis (L.) Kuntze) saatu erittäin puhdas uute hienojakoisena jauheena, jonka väri vaihtelee lähes valkoisesta hennon vaaleanpunaiseen. Se sisältää vähintään 90 % epigallokatekiinigallaattia (EGCG), ja sen sulamispiste on noin 210–215 °C.

Ulkomuoto: Jauhe, jonka väri vaihtelee lähes valkoisesta hennon vaaleanpunaiseen

Kemiallinen nimi: Polyfenoli (-) epigallokatekiini-3-gallaatti

Synonyymit: Epigallokatekiinigallaatti (EGCG)

CAS-numero: 989-51-5

INCI-nimi: Epigallokatekiinigallaatti

Moolimassa: 458,4 g/mol

Kuivaushäviö: enint. 5,0 %

Raskasmetallit:

Arseeni: enint. 3,0 ppm

Lyijy: enint. 5,0 ppm

Määritys:

Vähintään 94 % EGCG (kuiva-aineesta)

Enintään 0,1 % kofeiinia

Liukoisuus: EGCG liukenee melko hyvin veteen, etanoliin, metanoliin ja asetoniin

L-ergotioneiini

Määritelmä

Kemiallinen nimi (IUPAC): (2S)-3-(2-tiokso-2,3-dihydro-1H-imidatsol-4-yyli)-2-(trimetyyliammonio)-propanoaatti

Kemiallinen kaava: C9H15N3O2S

Moolimassa: 229,3 Da

CAS-numero: 497-30-3

Parametri

Eritelmä

Menetelmä

Ulkonäkö

Valkoinen jauhe

Silmämääräinen

Optinen kiertokyky:

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimetria

Kemiallinen puhtaus

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Tunnistaminen

Rakenteen mukaisuus

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

Alkuaineanalyysi

Liuotinjäämät yhteensä

(metanoli, etyyliasetaatti, isopropanoli, etanoli)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Kaasukromatografia

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Kuivaushäviö

Sisäinen standardi < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Epäpuhtaudet

< 0,8 %

HPLC/GPC tai 1H-NMR

Raskasmetallit b) c)

Lyijy

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Atomifluoresenssispektrometria (Hg)

Kadmium

< 1,0 ppm

Elohopea

< 0,1 ppm

Mikrobiologiset ominaisuudet b)

Elävien aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä (TVAC)

≤ 1 × 103 PMY/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Hiivan ja homeen pesäkemäärä yhteensä (TYMC)

≤ 1 × 102 PMY/g

Escherichia coli

Ei esiinny/1 g

Eur. Ph.: Euroopan farmakopea; 1H-NMR: protoni-ydinmagneettinen resonanssi; HPLC: korkean suorituskyvyn nestekromatografia; GPC: geelipermeaatiokromatografia; ICP/AES: induktiivisesti kytketty plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria; CFU: pesäkkeitä muodostavat yksiköt.

a)

Lit. [α]D = (+) 126.6° (c = 1, H2O)

b)

Kullekin erälle tehtävät analyysit

c)

Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 mukaiset enimmäismäärät

Rauta(III)natrium-EDTA

Kuvaus / Määritelmä:

Rauta(III)natrium-EDTA (etyleenidiamiinitetraetikkahappo) on hajuton, vapaasti juokseva keltaisen ruskea jauhe, jonka kemiallinen puhtaus on yli 99 painoprosenttia. Aine on vapaasti liukoinen veteen.

Kemiallinen kaava: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Kemialliset ominaisuudet:

1-prosenttisen liuoksen pH: 3,5–5,5

Rauta: 12,5–13,5 %

Natrium: 5,5 %

Vesipitoisuus: 12,8 %

Orgaaninen aines (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5–70,5 %

Veteen liukenematon aines: ≤ 0,1 %

Nitriilitrietikkahappo: ≤ 0,1 %

Rauta-II-ammoniumfosfaatti

Kuvaus / Määritelmä:

Rauta-II-ammoniumfosfaatti on harmaa/vihreä hienojakoinen jauhe, joka ei käytännössä liukene veteen, mutta liukenee laimeisiin mineraalihappoihin.

CAS-numero: 10101-60-7

Kemiallinen kaava: FeNH4PO4

Kemialliset ominaisuudet:

5-prosenttisen vesisuspension pH: 6,8–7,8

Rauta (yhteensä): ≥ 28 %

Rauta (II): 22 % – 30 % (w/w)

Rauta (III): ≤ 7,0 % (w/w)

Ammoniakki: 5–9 % (w/w)

Vesipitoisuus: ≤ 3,0 %

Kalasta Sardinops sagax saatava peptidivalmiste

Kuvaus / Määritelmä:

Kyseinen uusi elintarvikkeiden ainesosa on peptidiseos, jota saadaan kalan (Sardinops sagax) lihasta alkalisen proteaasin katalysoimalla hydrolyysillä. Tämän jälkeen peptidifraktio eristetään pylväskromatografialla, konsentroidaan tyhjiössä ja sumukuivataan.

Se on kellertävän valkoinen jauhe.

Peptidit (*) (lyhytketjuiset peptidit, dipeptidit ja tripeptidit, joiden molekyylipaino on alle 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptidi): 0,1–0,16 g/100 g

Tuhka: ≤ 10 g/100 g

Kosteus: ≤ 8 g/100 g

(*)

Kjeldahl-menetelmä

Glycyrrhiza glabra -kasvista saatavat flavonoidit

Kuvaus / Määritelmä:

Glycyrrhiza glabra L. -kasvin juurista tai juurakosta saatavat flavonoidit uutetaan etanolilla, ja tämä etanoliuute uutetaan uudelleen keskipitkäketjuisilla triglyserideillä. Se on tummanruskea neste, joka sisältää 2,5–3,5 prosenttia glabridiinia.

Kosteuspitoisuus: < 0,5 %

Tuhka: < 0,1 %

Peroksidiluku: < 0,5 mekv/kg

Glabridiinia: 2,5–3,5 % rasvaa

Glysyrritsiinihappoa: < 0,005 %

Rasvaa, mukaan luettuna polyfenolin tyyppiset aineet: ≥ 99 %

Proteiinia: < 0,1 %

Hiilihydraatteja: ei havaittavia määriä

Fucus vesiculosus -merilevästä saatava fukoidaaniuute

Kuvaus / Määritelmä:

Fucus vesiculosus -merilevästä saatava fukoidaani uutetaan käyttämällä vesiuuttoa happamassa liuoksessa ja suodatusprosesseja ilman, että käytetään orgaanisia liuottimia. Muodostuva uute tiivistetään ja kuivataan, jolloin saadaan fukoidaaniuutetta, jolla on seuraavat ominaisuudet:

 

Jauhe, jonka väri vaihtelee lähes valkoisesta ruskeaan

 

Haju ja maku: Mieto haju ja maku

 

Kosteus: <10 % (105 °C, 2 tuntia)

 

pH-arvo: 4,0–7,0 (1-prosenttinen suspensio 25 °C:ssa)

Raskasmetallit:

Arseeni (inorgaaninen): < 1,0 ppm

Kadmium: < 3,0 ppm

Lyijy: < 2,0 ppm

Elohopea: < 1,0 ppm

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä: < 10 000 PMY/g

Hiivan ja homeen pesäkemäärä: < 100 PMY/g

Enterobakteerien kokonaispesäkemäärä: Ei esiinny/g

Escherichia coli: Ei esiinny/g

Salmonella: Ei esiinny/10 g

Staphylococcus aureus: Ei esiinny/g

Kahden sallitun uutetyypin koostumus fukoidaanin määrän perusteella:

 

Uute 1:

 

Fukoidaani: 75–95 %

 

Alginaatti: 2,0–5,5 %

 

Polyfloroglusinoli: 0,5–15 %

 

Mannitoli: 1–5 %

 

Luonnonsuolat / Maaperän kivennäisaineet: 0,5–2,5 %

 

Muut hiilihydraatit: 0,5–1,0 %

 

Proteiini: 2,0–2,5 %

 

Uute 2:

 

Fukoidaani: 60–65 %

 

Alginaatti: 3,0–6,0 %

 

Polyfloroglusinoli: 20–30 %

 

Mannitoli: < 1,0 %

 

Luonnonsuolat / Vapaat kivennäisaineet: 0,5–2,0 %

 

Muut hiilihydraatit: 0,5–2,0 %

 

Proteiini: 2,0–2,5 %

Undaria pinnatifida -merilevästä saatava fukoidaaniuute

Kuvaus / Määritelmä:

Undaria pinnatifida -merilevästä saatava fukoidaani uutetaan käyttämällä vesiuuttoa happamassa liuoksessa ja suodatusprosesseja ilman, että käytetään orgaanisia liuottimia. Muodostuva uute tiivistetään ja kuivataan, jolloin saadaan fukoidaaniuutetta, jolla on seuraavat ominaisuudet:

 

Jauhe, jonka väri vaihtelee lähes valkoisesta ruskeaan

 

Haju ja maku: Mieto haju ja maku

 

Kosteus: < 10 % (105 °C, 2 tuntia)

 

pH-arvo: 4,0–7,0 (1-prosenttinen suspensio 25 °C:ssa)

Raskasmetallit:

Arseeni (inorgaaninen): < 1,0 ppm

Kadmium: < 3,0 ppm

Lyijy: < 2,0 ppm

Elohopea: < 1,0 ppm

Mikrobiologia:

Aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä: < 10 000 PMY/g

Hiivan ja homeen pesäkemäärä: < 100 PMY/g

Enterobakteerien kokonaispesäkemäärä: Ei esiinny/g

Escherichia coli: Ei esiinny/g

Salmonella: Ei esiinny/10 g

Staphylococcus aureus: Ei esiinny/g

Kahden sallitun uutetyypin koostumus fukoidaanin määrän perusteella:

 

Uute 1:

 

Fukoidaani: 75–95 %

 

Alginaatti: 2,0–6,5 %

 

Polyfloroglusinoli: 0,5–3,0 %

 

Mannitoli: 1–10 %

 

Luonnonsuolat / Vapaat kivennäisaineet: 0,5–1,0 %

 

Muut hiilihydraatit: 0,5–2,0 %

 

Proteiini: 2,0–2,5 %

 

Uute 2:

 

Fukoidaani: 50–55 %

 

Alginaatti: 2,0–4,0 %

 

Polyfloroglusinoli: 1,0–3,0 %

 

Mannitoli: 25–35 %

 

Luonnonsuolat / Vapaat kivennäisaineet: 8–10 %

 

Muut hiilihydraatit: 0,5–2,0 %

 

Proteiini: 1,0–1,5 %

2′-Fukosyllaktoosi

(synteettinen)

Määritelmä

Kemiallinen nimi: α-l-fukopyranosyyli-(1→2)-β-D-galaktopyranosyyli-(1→4)-D-glukopyranoosi

Kemiallinen kaava: C18H32O15

CAS-numero: 41263-94-9

Molekyylipaino: 488,44 g/mol

Kuvaus:

2′-fukosyllaktoosi on valkoinen tai lähes valkoinen jauhe, joka tuotetaan kemiallisella synteesillä ja erotetaan kiteyttämällä.

Puhtaus:

2′-Fukosyllaktoosi: ≥ 95 %

D-Laktoosi: ≤ 1,0 paino-%

L-Fukoosi: ≤ 1,0 paino-%

Difukosyyli-d-laktoosin isomeerit: ≤ 1,0 paino-%

2′-Fukosyyli-d-laktuloosi: ≤ 0,6 paino-%

pH (20 °C, 5-prosenttinen liuos): 3,2–7,0

Vesi (%): ≤ 9,0 %

Sulfatoitu tuhka: ≤ 0,2 %

Etikkahappo: ≤ 0,3 %

Liuotinjäämät (metanoli, 2-propanoli, metyyliasetaatti, asetoni): ≤ 50,0 mg/kg yksin, ≤ 200,0 mg/kg yhdessä

Proteiinijäämät: ≤ 0,01 %

Raskasmetallit:

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikkeli: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mesofiilisten bakteerien kokonaismäärä ≤ 500 PMY/g

Hiivat ja homeet: ≤ 10 PMY/g

Endotoksiinijäämät: ≤ 10 EU/mg

2′-Fukosyllaktoosi

(mikrobiaalinen)

Määritelmä:

Kemiallinen nimi: α-L-fukopyranosyyli-(1→2)-β-D-galaktopyranosyyli-(1→4)-D-glukopyranoosi

Kemiallinen kaava: C18H32O15

CAS-numero: 41263-94-9

Molekyylipaino: 488,44 g/mol

Lähde:

Escherichia coli K12:n muuntogeeninen kanta

Lähde:

Escherichia coli BL21:n muuntogeeninen kanta

Kuvaus:

2′-Fukosyllaktoosi on valkoinen tai lähes valkoinen kiteinen jauhe, jota tuotetaan mikrobiologisella prosessilla. 2′-Fukosyllaktoosi erotetaan kiteyttämällä.

Puhtaus:

2′-Fukosyllaktoosi: ≥ 94 %

D-Laktoosi: ≤ 3,0 %

L-Fukoosi: ≤ 1,0

Difukosyyli-D-laktoosi: ≤ 1,0 %

2′-Fukosyyli-D-laktuloosi: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5-prosenttinen liuos): 3,2–5,0

Vesipitoisuus: ≤ 5,0 %

Sulfatoitu tuhka: ≤ 1,5 %

Etikkahappo: ≤ 1,0 %

Proteiinijäämät: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mesofiilisten bakteerien kokonaismäärä ≤ 500 PMY/g

Hiivat: ≤ 10 PMY/g

Homeet: ≤ 100 PMY/g

Endotoksiinit: ≤ 10 EU/mg

Kuvaus:

2′-Fukosyllaktoosi on valkoinen tai lähes valkoinen jauhe, ja sen nestemäinen tiiviste (45 % ± 5 % w/v) on väritön tai hieman kellertävä kirkas vesiliuos. 2′-Fukosyllaktoosia tuotetaan mikrobiologisella prosessilla. 2′-Fukosyllaktoosi erotetaan sumukuivaamalla.

Puhtaus:

2′-Fukosyllaktoosi: ≥ 90 %

Laktoosi: ≤ 5,0 %

L-Fukoosi: ≤ 3,0 %

3′-Fukosyllaktoosi: ≤ 5,0 %

Fukosylgalaktoosi: ≤ 3,0 %

Difukosyllaktoosi: ≤ 5,0 %

Glukoosi: ≤ 3,0 %

Galaktoosi: ≤ 3,0 %

Vesipitoisuus: ≤ 9,0 % (jauhe)

Sulfatoitu tuhka: ≤ 0,5 % (jauhe ja neste)

Proteiinijäämät: ≤ 0,01 % (jauhe ja neste)

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 0,02 mg/kg (jauhe ja neste);

Arseeni: ≤ 0,2 mg/kg (jauhe ja neste)

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg (jauhe ja neste)

Elohopea: ≤ 0,5 mg/kg (jauhe ja neste)

Mikrobiologiset vaatimukset:

Kokonaispesäkemäärä: ≤ 104 PMY/g (jauhe), ≤ 5 000 PMY/g (neste)

Hiivat ja homeet: ≤ 100 PMY/g (jauhe); ≤ 50 PMY/g (neste)

Enterobakteerit/Koliformiset bakteerit: ei esiinny 11 grammassa (jauhe ja neste)

Salmonella: negatiivinen/100 g (jauhe), negatiivinen/200 ml (neste)

Cronobacter: negatiivinen/100 g (jauhe), negatiivinen/200 ml (neste)

Endotoksiinit: ≤ 100 EU/mg (jauhe), ≤ 100 EU/ml (neste)

Aflatoksiini M1: 0,025 μg/kg (jauhe ja neste)

Galakto-oligosakkaridi

Kuvaus / Määritelmä:

Galakto-oligosakkaridia tuotetaan maidon laktoosista entsymaattisella prosessilla käyttämällä organismeista Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum ja Bacillus circulans saatuja beta-galaktosidaaseja.

GOS: vähintään 46 % kuiva-ainetta

Laktoosi: enintään 40 % kuiva-ainetta

Glukoosi: enintään 22 % kuiva-ainetta

Galaktoosi: vähintään 0,8 % kuiva-ainetta

Tuhka: enintään 4,0 % kuiva-ainetta

Proteiini: enintään 4,5 % kuiva-ainetta

Nitriitti: enintään 2 mg/kg

Glukosamiinihydrokloridi Aspergillus niger -sienestä ja muuntogeenisestä kannasta E. coli K12

Valkoinen kiteinen hajuton jauhe

Molekyylikaava: C6H13NO5 · HCl

Suhteellinen molekyylimassa: 215,63 g/mol

D-Glukosamiinihydrokloridi 98,0–102,0 % viitestandardista (HPLC)

Ominaiskierto + 70,0° – + 73,0°

Glukosamiinisulfaattikaliumkloridi Aspergillus niger -sienestä ja muuntogeenisestä kannasta E. coli K12

Valkoinen kiteinen hajuton jauhe

Molekyylikaava: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Suhteellinen molekyylimassa: 605,52 g/mol

D-Glukosamiinisulfaattidikaliumkloridi 98,0–102,0 % viitestandardista (HPLC)

Ominaiskierto + 50,0° – + 52,0°

Glukosamiinisulfaattinatriumkloridi Aspergillus niger -sienestä ja muuntogeenisestä kannasta E. coli K12

Valkoinen kiteinen hajuton jauhe

Molekyylikaava: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl

Suhteellinen molekyylimassa: 573,31 g/mol

D-Glukosamiinihydrokloridi: 98–102 % viitestandardista (HPLC)

Ominaiskierto: + 52° – + 54°

Guarkumi

Kuvaus / Määritelmä:

Luonnon guargumi on guarkasvin Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (Leguminosae -heimo) luonnossa esiintyvien kantojen siemenistä jauhettua valkuaista. Se koostuu molekyylipainoltaan suurista polysakkarideista, jotka koostuvat pääasiassa glykosidisidoksin yhdistyneistä galaktopyranoosi- ja mannopyranoosiyksiköistä, ja voidaan kuvata kemiallisesti galaktomannaaniksi (galaktomannaanipitoisuus vähintään 75 %).

Ulkomuoto: Jauhe, jonka väri vaihtelee valkoisesta kellertävään

Molekyylipaino: 50 000 –8 000 000 Da

CAS-numero: 9000-30-0

EINECS-numero: 232-536-8

Puhtaus: Kuten määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (7) ja Intiasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn guarkumin tuontiin pentakloorifenolin ja dioksiinien aiheuttamien saastumisriskien vuoksi sovellettavista erityisehdoista 5 päivänä helmikuuta 2015 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/175 (8).

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

 

Jauhe

Säilyvyys: 2 vuotta

Väri: Valkoinen

Haju: Mieto

Partikkelien keskimääräinen läpimitta: 60–70μm

Kosteus: Enintään 15 %

Viskositeetti (*) (1 tunnin kohdalla) —

Viskositeetti (*) (2 tunnin kohdalla): Vähintään 3 600 mPa.s

Viskositeetti (*) (24 tunnin kohdalla): Vähintään 4 000 mPa.s

Liukoisuus: Liukenee kuumaan ja kylmään veteen

pH (10 g/l, 25 °C) 6–7,5

 

Hiutaleet

Käyttöikä: 1 vuosi

Väri: Valkoinen tai lähes valkoinen, mahdollisesti hyvin vähän mustia pisteitä

Haju: Mieto

Partikkelien keskimääräinen läpimitta: 1–10 mm

Kosteus: Enintään 15 %

Viskositeetti (*) (1 tunnin kohdalla): Vähintään 3 000 mPa.s

Viskositeetti (*) 2 tunnin kohdalla —

Viskositeetti (*) 24 tunnin kohdalla —

Liukoisuus - Liukenee kuumaan ja kylmään veteen

pH (10 g/l, 25 °C) 5–7,5

(*)

Viskositeettimittaukset on tehtävä seuraavissa oloissa: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Bacteroides xylanisolvens -bakteerilla hapatetut lämpökäsitellyt maitotuotteet

Kuvaus / Määritelmä:

Lämpökäsiteltyjä hapatettuja maitotuotteita valmistetaan käyttäen Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) -bakteeria hapatteena.

Kevytmaito (1,5 %–1,8 % rasvaa) tai rasvaton maito (enintään 0,5 % rasvaa) pastöroidaan tai iskukuumennetaan ennen kuin käynnistetään fermentointi Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) -bakteerin avulla. Tuloksena saatava hapanmaitotuote homogenoidaan ja sen jälkeen lämpökäsitellään Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) -bakteerin inaktivoimiseksi. Lopputuote ei sisällä Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) -bakteerin elinkykyisiä soluja (*).

(*)

Muutettu DIN EN ISO 21528-2.

Hydroksityrosoli

Kuvaus / Määritelmä:

Hydroksityrosoli on vaaleankeltainen viskoosinen neste.

Molekyylikaava: C8H10O3

Moolimassa: 154,6 g/mol

CAS-numero: 10597-60-1

Kosteus ≤ 0,4 %

Haju: Tunnusomainen

Maku: Hieman kitkerä

Liukoisuus (veteen): Veteen sekoittuva

pH: 3,5–4,5

Taitekerroin: 1,571–1,575

Puhtaus:

Hydroksityrosoli: ≥ 99 %

Etikkahappo: ≤ 0,4 %

Hydroksityrosoliasetaatti: ≤ 0,3 %

Homovanilliinihapon, iso-homovanilliinihapon ja 3-metoksi-4-hydroksifenyyliglykolin summa: ≤ 0,3 %

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 0,03 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,01 mg/kg

Elohopea: ≤ 0,01 mg/kg

Liuotinjäämät:

Etyyliasetaatti: ≤ 25,0 mg/kg

Isopropanoli: ≤ 2,50 mg/kg

Metanoli: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahydrofuraani: ≤ 0,01 mg/kg

Jään rakenteeseen vaikuttava proteiinityyppi III HPLC 12

Kuvaus / Määritelmä:

Jään rakenteeseen vaikuttava proteiinivalmiste (ISP) on vaaleanruskeaa nestettä, joka valmistetaan fermentaatiolla muuntogeenisellä, elintarvikekäyttöön tarkoitetulla leivontahiivakannalla (Saccharomyces cerevisiae), jossa hiivan perimään on lisätty ISP:n tuottava synteettinen geeni. Proteiini erittyy kasvualustaan, josta se erotetaan hiivasoluista mikrosuodatuttamalla ja konsentroidaan ultrasuodatuksella. Tällöin hiivasoluja ei siirry ISP-valmisteeseen sellaisenaan tai muuntuneessa muodossa. ISP-valmiste sisältää natiivia ISP:tä, glykosyloitua ISP:tä ja hiivasta peräisin olevia proteiineja ja peptidejä sekä elintarvikkeissa yleisesti esiintyviä sokereita, happoja ja suoloja. Tiiviste stabiloidaan käyttäen 10 mM sitruunahappopuskuria.

Määritys: ≥ 5 g/l aktiivista ISP:tä

pH: 2,5–3,5

Tuhka: ≤ 2,0 %

DNA: Ei havaittavissa

Ilex guayusa -kasvin kuivattujen lehtien vesiuute

Kuvaus / Määritelmä:

Tummanruskea neste. Ilex guayusa -kasvin kuivattujen lehtien vesiuute

Koostumus:

Proteiini: < 0,1 g/100 ml

Rasva: < 0,1 g/100 ml

Hiilihydraatti: 0,2–0,3 g/100 ml

Kokonaissokeri: < 0,2 g/100 ml

Kofeiini: 19,8–57,7 mg/100 g

Teobromiini: 0,14–2,0 mg/100 g

Klorogeenihapot: 9,9–72,4 mg/100 g

Isomalto-oligosakkaridi

Jauheena:

Liukoisuus (veteen) (%): > 99

Glukoosi (% kuiva-aineesta): ≤ 5,0

Isomaltoosi + DP3–DP9 (% kuiva-aineesta): ≥ 90

Kosteus (%): ≤ 4,0

Sulfaattituhka (g/100g): ≤ 0,3

Raskasmetallit:

Lyijy (mg/kg): ≤ 0,5

Arseeni (mg/kg): ≤ 0,5

Siirappina:

Kuivatut kiinteät aineet (g/100 g): > 75

Glukoosi (% kuiva-aineesta): ≤ 5,0

Isomaltoosi + DP3–DP9 (% kuiva-aineesta): ≥ 90

pH: 4–6

Sulfaattituhka (g/100g): ≤ 0,3

Raskasmetallit:

Lyijy (mg/kg): ≤ 0,5

Arseeni (mg/kg): ≤ 0,5

Isomaltuloosi

Kuvaus / Määritelmä:

Pelkistävä disakkaridi, joka koostuu alfa-1,6-glykosidisidoksella toisiinsa liittyneistä yhdestä glukoosi- ja yhdestä fruktoosiyksiköstä. Isomaltuloosia valmistetaan sakkaroosista entsymaattisessa prosessissa. Kaupallinen tuote on isomaltuloosimonohydraatti. Ulkomuoto: Käytännöllisesti katsoen hajuttomia, valkoisia tai lähes valkoisia makeilta maistuvia kiteitä

Kemiallinen nimi: 6-O-α-D-glukopyranosyyli-D-fruktofuranoosi, monohydraatti

CAS-numero: 13718-94-0

Kemiallinen kaava: C12H22O11 · H2O

Rakennekaava:

Image

Kaavan mukainen molekyylipaino: 360,3 (monohydraatti)

Puhtaus:

Pitoisuus: ≥ 98 % kuiva-aineesta

Kuivaushäviö: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 tuntia)

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 0,1 mg/kg

Määritetään puhtaus annetulle tasolle sopivalla atomiabsorptiotekniikalla. Näytteen koon valinta ja näytteen valmistusmenetelmä voivat perustua FAO:n julkaisun Food and Nutrition Papers (FNP) numeron 5 (*) kohdassa ”Instrumental methods” kuvatun menetelmän periaatteisiin.

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 pp., English, ISBN 92-5-102991-1.

Laktitoli

Kuvaus / Määritelmä:

Kiteinen jauhe tai väritön liuos, joka valmistetaan laktoosin katalyyttisellä hydrauksella. Kiteisiä tuotteita esiintyy vedettöminä sekä mono- ja dihydraattimuodoissa. Nikkeliä käytetään katalyyttinä.

Kemiallinen nimi: 4-O-β-D-galaktopyranosyyli-D-glusitoli

Kemiallinen kaava: C12H24O11

Molekyylipaino: 344,31 g/mol

CAS-numero: 585-86-4

Puhtaus:

Liukoisuus (veteen): Liukenee erittäin hyvin veteen

Ominaiskierto: [α] D20 = + 13° – +16°

Pitoisuus: ≥ 95 % kuivapainosta

Vesipitoisuus: ≤ 10,5 %

Muut polyolit: ≤ 2,5 % kuivapainosta

Pelkistävät sokerit: ≤ 0,2 % kuivapainosta

Kloridit: ≤ 100 mg/kg kuivapainosta

Sulfaatit: ≤ 200 mg/kg kuivapainosta

Sulfaattituhka: ≤ 0,1 % kuivapainosta

Nikkeli: ≤ 2,0 mg/kg kuivapainosta

Arseeni: ≤ 3,0 mg/kg kuivapainosta

Lyijy: ≤ 1,0 mg/kg kuivapainosta

Lakto-N-neotetraoosi

(synteettinen)

Määritelmä:

Kemiallinen nimi: β-D-Galaktopyranosyyli-(1→4)-2-asetamido-2-deoksi-β-D-glukopyranosyyli-(1→3)-β-D-galaktopyranosyyli-(1→4)-D-glukopyranoosi

Kemiallinen kaava: C26H45NO21

CAS-numero: 13007-32-4

Molekyylipaino: 707,63 g/mol

Kuvaus:

Lakto-N-neotetraoosi on valkoinen tai lähes valkoinen jauhe. Sitä tuotetaan kemiallisella synteesillä ja erotetaan kiteyttämällä.

Puhtaus:

Määritys (vedettömänä): ≥ 96 %

D-Laktoosi: ≤ 1,0 %

Lakto-N-trioosi II: ≤ 0,3 %

Lakto-N-neotetraoosifruktoosin isomeeri: ≤ 0,6 %

pH (20 °C, 5-prosenttinen liuos): 5,0–7,0

Vesipitoisuus: ≤ 9,0 %

Sulfatoitu tuhka: ≤ 0,4 %

Etikkahappo: ≤ 0,3 %

Liuotinjäämät (metanoli, 2-propanoli, metyyliasetaatti, asetoni): ≤ 50 mg/kg yksin, ≤ 200 mg/kg yhdessä

Proteiinijäämät: ≤ 0,01 %

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikkeli: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mesofiilisten bakteerien kokonaismäärä ≤ 500 PMY/g

Hiivat: ≤ 10 PMY/g

Homeet: ≤ 10 PMY/g

Endotoksiinijäämät: ≤ 10 EU/mg

Lakto-N-neotetraoosi

(mikrobiaalinen)

Määritelmä:

Kemiallinen nimi: β-D-Galaktopyranosyyli-(1→4)-2-asetamido-2-deoksi-β-D-glukopyranosyyli-(1→3)-β-D-galaktopyranosyyli-(1→4)-D-glukopyranoosi

Kemiallinen kaava: C26H45NO21

CAS-numero: 13007-32-4

Molekyylipaino: 707,63 g/mol

Lähde:

Muuntogeeninen kanta Escherichia coli K12

Kuvaus:

Lakto-N-neotetraoosi on valkoinen tai lähes valkoinen kiteinen jauhe, jota tuotetaan mikrobiologisella prosessilla. Lakto-N-neotetraoosi erotetaan kiteyttämällä.

Puhtaus:

Määritys (vedettömänä): ≥ 92 %

D-Laktoosi: ≤ 3,0 %

Lakto-N-trioosi II: ≤ 3,0 %

Para-lakto-N-neoheksaoosi: ≤ 3,0 %

Lakto-N-neotetraoosifruktoosin isomeeri: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5-prosenttinen liuos): 4,0–7,0

Vesipitoisuus: ≤ 9,0 %

Sulfatoitu tuhka: ≤ 0,4 %

Liuotinjäämät (metanoli): ≤ 100 mg/kg

Proteiinijäämät: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mesofiilisten bakteerien kokonaismäärä ≤ 500 PMY/g

Hiivat: ≤ 10 PMY/g

Homeet: ≤ 10 PMY/g

Endotoksiinijäämät: ≤ 10 EU/mg

Sinimailasen (Medicago sativa) lehtiuute

Kuvaus / Määritelmä:

Sinimailanen (Medicago sativa L.) käsitellään 2 tunnin kuluessa sadonkorjuusta. Se pilkotaan ja murskataan. Se pannaan öljypuristimen läpi, jonka jälkeen saadaan kuitujäännös ja puristemehua (10 % kuiva-ainetta). Tämän mehun kuiva-aine sisältää noin 35 prosenttia raakavalkuaista. Puristemehu (pH 5,8–6,2) neutraloidaan. Karotenoidi- ja klorofyllipigmentteihin liittyvät proteiinit voidaan saostaa esikuumentamalla ja höyrykäsittelyllä. Proteiinisaostuma erotetaan sentrifugoimalla, minkä jälkeen se kuivataan. Askorbiinihapon lisäämisen jälkeen sinimailasproteiinitiiviste rakeistetaan ja säilytetään inertissä kaasussa tai kylmävarastossa.

Koostumus:

Proteiini: 45–60 %

Rasva: 9–11 %

Vapaat hiilihydraatit (liukeneva kuitu): 1–2 %

Polysakkaridit (liukenematon kuitu): 11–15 %

selluloosa mukaan luettuna: 2–3 %

Kivennäisaineet: 8–13 %

Saponiinit ≤ 1,4 %

Isoflavonit: ≤ 350 mg/kg

Kumestroli: ≤ 100 mg/kg

Fytaatit: ≤ 200 mg/kg

L-kanavaniini: ≤ 4,5 mg/kg

Lykopeeni

Kuvaus / Määritelmä:

Synteettistä lykopeenia saadaan Wittig-kondensaatiolla synteettisistä välituotteista, joita käytetään yleisesti muiden elintarvikkeissa käytettävien karotenoidien valmistuksessa. Synteettinen lykopeeni koostuu ≥ 96-prosenttisesti lykopeenista ja pienistä määristä muita samantyyppisiä karotenoideja. Lykopeeni esiintyy joko jauheena sopivassa matriisissa tai öljydispersiona. Se on väriltään tummanpunainen tai punavioletti. Hapettumisen esto on varmistettava.

Kemiallinen nimi: Lykopeeni

CAS-numero: 502-65-8 (kokonaan-trans-lykopeeni)

Kemiallinen kaava: C40H56

Kaavaa vastaava molekyylipaino: 536,85 Da

Blakeslea trispora - sienestä saatu lykopeeni

Kuvaus / Määritelmä:

Blakeslea trispora -sienestä saatu puhdistettu lykopeeni koostuu ≥ 95-prosenttisesti lykopeenista ja ≤ 5-prosenttisesti muista karotenoideista. Se esiintyy joko jauheena sopivassa matriisissa tai öljydispersiona. Se on väriltään tummanpunainen tai punavioletti. Hapettumisen esto on varmistettava.

Kemiallinen nimi: Lykopeeni

CAS-numero: 502-65-8 (kokonaan-trans-lykopeeni)

Kemiallinen kaava: C40H56

Kaavaa vastaava molekyylipaino: 536,85 Da

Tomaatista saatu lykopeeni

Kuvaus / Määritelmä:

Tomaateista (Lycopersicon esculantum L.) saatu puhdistettu lykopeeni koostuu ≥ 95-prosenttisesti lykopeenista ja ≤ 5-prosenttisesti muista karotenoideista. Se esiintyy joko jauheena sopivassa matriisissa tai öljydispersiona. Se on väriltään tummanpunainen tai punavioletti. Hapettumisen esto on varmistettava.

Kemiallinen nimi: Lykopeeni

CAS-numero: 502-65-8 (kokonaan-trans-lykopeeni)

Kemiallinen kaava: C40H56

Kaavaa vastaava molekyylipaino: 536,85 Da

Tomaatista saatu lykopeeniuute

Kuvaus / Määritelmä:

Tomaatista saatua lykopeeniuutetta saadaan kypsistä tomaateista (Lycopersicon esculentum Mill.) uuttamalla liuottimella ja poistamalla liuotin sen jälkeen. Se on viskoosi, kirkas neste, jonka väri vaihtelee punaisesta tummanruskeaan.

Lykopeeni yhteensä: 5–15 %

Ttrans-lykopeenin osuus edellisestä: 90–95 %

Karotenoidit yhteensä (laskettuna lykopeenina): 6,5–16,5 %

Muut karotenoidit: 1,75 %

(fytoeeni/fytoflueeni/β-karoteeni): (0,5–0,75 / 0,4–0,65 / 0,2–0,35 %)

Tokoferolit yhteensä: 1,5–3,0 %

Saippuoitumaton aines: 13–20 %

Rasvahapot yhteensä: 60–75 %

Vesi (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Magnesiumsitraattimalaatti

Kuvaus / Määritelmä:

Magnesiumsitraattimalaatti on valkoinen tai kellertävän valkoinen amorfinen jauhe

Kemiallinen kaava: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Kemiallinen nimi: Pentamagnesium di-(2-hydroksibutaanidioaatti)-di-(2-hydroksipropaani-1,2,3-trikarboksylaatti)

CAS-numero: 1259381-40-2

Molekyylimassa: 763,99 daltonia (vedetön)

Liukoisuus: Liukenee hyvin veteen (noin 20 g 100 ml:aan)

Olomuoto: Amorfinen jauhe

Magnesium: 12,0–15,0 %

Kuivaushäviö (120 °C / 4 tuntia): ≤ 15 %

Väri (kiinteänä): Valkoisesta kellertävän valkoiseen

Väri (20-prosenttisessa vesiliuoksessa): Värittömästä kellertävään

Ulkomuoto (20-prosenttisessa vesiliuoksessa): Kirkas liuos

pH (20-prosenttisessa vesiliuoksessa): Noin 6,0

Epäpuhtaudet:

Kloridi: ≤ 0,05 %

Sulfaatti: ≤ 0,05 %

Arseeni: ≤ 3,0 ppm

Lyijy: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1 ppm

Elohopea: ≤ 0,1 ppm

Magnolian kuoriuute

Kuvaus / Määritelmä:

Magnolian kuoriuutetta saadaan Magnolia officinalis L. -kasvin kuoresta, ja se uutetetaan ylikriittisellä hiilidioksidilla. Kuori pestään ja kuivataan uunissa kosteuspitoisuuden alentamiseksi ennen kuin se murskataan ja uutetaan ylikriittisellä hiilidioksidilla. Uute liuotetaan lääke-etanoliin ja kiteytetään uudelleen magnolian kuoriuutteen saamiseksi.

Magnolian kuoriuute koostuu pääasiassa kahdesta fenoliyhdisteestä, magnololista ja honokiolista.

Ulkomuoto: Vaaleanruskehtava jauhe

Puhtaus:

Magnololi: ≥ 85,2 %

Honokioli: ≥ 0,5 %

Magnolol ja honokioli: ≥ 94 %

Eudesmoolin kokonaismäärä: ≤ 2 %

Kosteus: 0,50 %

Raskasmetallit:

Arseeni (ppm): ≤ 0,5

Lyijy (ppm): ≤ 0,5

Metyylieugenoli (ppm): ≤ 10

Tubokurariini (ppm): ≤ 2,0

Alkaloidin kokonaismäärä (ppm): ≤ 100

Runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävä maissinalkioöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävä maissinalkioöljy on tuotettu tyhjiötislauksella ja eroaa jalostetusta maissinalkioöljystä saippuoitumattoman jakeen pitoisuudessa (1,2 g jalostetussa maissinalkioöljyssä ja 10 g runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävässä maissinalkioöljyssä).

Puhtaus:

Saippuoitumaton aines: > 9,0 g/100 g

Tokoferolit: ≥ 1,3 g/100 g

α-tokoferoli (%): 10–25 %

β-tokoferoli (%): < 3,0 %

γ-tokoferoli (%): 68–89 %

δ-tokoferoli (%): < 7,0 %

Sterolit, triterpeenialkoholit, metyylisterolit: > 6,5 g/100 g

Triglyseridien rasvahapot:

palmitiinihappo: 10,0–20,0 %

steariinihappo: < 3,3 %

öljyhappo: 20,0–42,2 %

linolihappo: 34,0–65,6 %

linoleenihappo: < 2,0 %

Happoluku: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroksidiluku: ≤ 10 mEq O2/kg

Raskasmetallit:

Rauta (Fe): < 1 500 μg/kg

Kupari (Cu): < 100 μg/kg

Epäpuhtaudet:

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, PAH-yhdisteet Bentso(a)pyreeni: < 2 μg/kg

Käsittely aktiivihiilellä on välttämätön, jotta polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) eivät rikastuisi runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävän maissinalkioöljyn tuotannossa.

Metyyliselluloosa

Kuvaus / Määritelmä:

Metyyliselluloosa on selluloosaa, jota saadaan suoraan kuitukasvien luonnossa esiintyvistä kannoista ja joka on osittain eetteröity metyyliryhmillä

Kemiallinen nimi: Selluloosan metyylieetteri

Kemiallinen kaava: Polymeerit sisältävät substituoituja anhydroglukoosiyksiköitä, joiden yleinen kaava on seuraava:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), jossa R1, R2, R3 voi kukin olla yksi seuraavista:

H

CH3 tai

CH2CH3

Molekyylipaino: Makromolekyylit: välillä noin 20 000 (n noin 100) ja noin 380 000 g/mol (n noin 2 000 )

Pitoisuus: Sisältää vähintään 25 % ja enintään 33 % metoksyyliryhmiä (-OCH3) ja enintään 5 % hydroksietoksyyliryhmiä (-OCH2CH2OH)

Heikosti hygroskooppinen valkoinen tai lievästi kellertävä tai harmahtava, hajuton ja mauton, rakeinen tai kuitumainen jauhe

Liukoisuus: Turpoaa vedessä tuottaen väriltään kirkkaasta opaalinhohtoiseen vaihtelevan, viskoosisen, kolloidisen liuoksen. Liukenematon etanoliin, eetteriin ja kloroformiin. Liukenee jääetikkaan.

Puhtaus:

Kuivaushäviö: ≤ 10 % (105 °C, 3 tuntia)

Sulfaattituhka: ≤ 1,5 % määritetty 800 ± 25 °C:ssa

pH: ≥ 5,0 ja ≤ 8,0 (1 % kolloidinen liuos)

Raskasmetallit:

Arseeni: ≤ 3,0 mg/kg

Lyijy: ≤ 2,0 mg/kg

Elohopea: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

(6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola

Kuvaus / Määritelmä:

Kemiallinen nimi: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-heksahydro-5-metyyli-4-okso-6-pteridinyyli]metyyli]amino]bentsoyyli]-L-glutamiinihappo, glukosamiinisuola

Kemiallinen kaava: C32H51N9O16

Molekyylipaino: 817,80 g/mol (vedetön)

CAS-numero: 1181972-37-1

Ulkomuoto: Jauhe, jonka väri vaihtelee kermamaisesta vaaleanruskeaan

Puhtaus:

Diastereoisomeerinen Puhtaus: Vähintään 99 % (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappoa

Glukosamiinipitoisuus: 34–46 % kuivapainosta

5-metyylitetrahydrofoolihappopitoisuus: 54–59 % kuivapainosta

Vesipitoisuus: ≤ 8,0 %

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1,0 ppm

Elohopea: ≤ 0,1 ppm

Arseeni: ≤ 2,0 ppm

Boori: ≤ 10 ppm

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä: ≤ 100 PMY/g

Hiivat ja homeet: ≤ 100 PMY/g

Escherichia coli: Ei esiinny/10 g

Monometyylisilanetrioli (orgaaninen pii)

Kuvaus / Määritelmä:

Kemiallinen nimi: Silanetrioli, 1-metyyli-

Kemiallinen kaava: CH6O3Si

Molekyylipaino: 94,14 g/mol

CAS-numero: 2445-53-6

Puhtaus:

Orgaanisen piin (monometyylisilanetrioli) valmistus (vesiliuos):

Happamuus (pH): 6,4–6,8

Pii: 100–150 mg Si/l

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 1,0 μg/l

Elohopea: ≤ 1,0 μg/l

Kadmium: ≤ 1,0 μg/l

Arseeni: ≤ 3,0 μg/l

Liuottimet:

Metanoli: ≤ 5,0 mg/kg (jäämä)

Lentinula edodesin (siitakesienten) sienirihmastosta saatava uute

Kuvaus / Määritelmä:

Kyseinen elintarvikkeiden uusi ainesosa on steriili vesiliuosuute, joka saadaan fermentorissa uppoviljelmänä kasvatetusta Lentinula edodesin sienirihmastosta.. Liuos on vaaleanruskea ja hiukan samea.

Lentinaani on β-(1-3)-β-(1-6)-D-glukaani, jonka molekyylipaino on noin 5 × 105 daltonia ja haarautumisaste 2/5 ja jolla on kolmikierteinen tertiäärirakenne.

Lentinula edodesin sienirihmastosta saatavan uutteen puhtaus/koostumus:

Kosteus: 98 %

Kuiva-aine: 2 %

Vapaa glukoosi: < 20 mg/ml

Kokonaisproteiini (*): < 0,1 mg/ml

Typpeä sisältävät ainesosat (**): < 10 mg/ml

Lentinaani: 0,8–1,2 mg/ml

(*)

Bradford-menetelmä

(**)

Kjeldahl-menetelmä

Noni-mehu (Morinda citrifolia L. -kasvin hedelmän mehu)

Kuvaus / Määritelmä:

Noni-hedelmät (Morinda citrifolia L. -kasvin hedelmät) puristetaan. Saatu mehu pastöroidaan. Ennen tai jälkeen puristamisen voidaan tehdä vapaaehtoinen fermentointi.

Rubiadiini: ≤ 10 μg/kg

Lusidiini: ≤ 10 μg/kg

Noni-hedelmämehujauhe (Morinda citrifolia)

Kuvaus / Määritelmä:

Aurinkokuivatettujen Morinda citrifolia -hedelmien siemenet ja kuori erotellaan. Saatu massa suodatetaan mehun erottamiseksi hedelmälihasta. Tuotetun mehun kuivatus tapahtuu yhdellä tai kahdella tapaa:

 

joko atomisaatiolla käyttämällä maissin maltodekstriinejä - tämä seos saadaan pitämällä mehun ja maltodekstriinien sisäänvirtausnopeus vakiona

 

tai zeoliittikuivauksella tai kuivaamalla ja sitten sekoittamalla apuaineen kanssa - tässä menetelmässä mehu kuivataan ensin ja sekoitetaan sitten maltodekstriinien kanssa (sama käytetty määrä kuin atomisaatiossa)

Noni-kasvin (Morinda citrifolia) hedelmistä valmistettava sose ja tiiviste

Kuvaus / Määritelmä:

Morinda citrifolia -kasvin hedelmät poimitaan käsin. Siemenet ja kuoret voidaan erotella koneellisesti soseutetuista hedelmistä. Pastöroinnin jälkeen sose pakataan aseptisiin säiliöihin ja säilytetään viileässä.

Morinda citrifolia -tiiviste valmistetaan M. citrifolia -soseesta käsittelemällä sosetta ensin pektolyyttisten entsyymien avulla (50–60 °C:ssa 1–2 tunnin ajan). Sen jälkeen sose kuumennetaan pektinaasien inaktivoimiseksi ja jäähdytetään välittömästi. Mehu erotetaan dekantterilingossa. Tämän jälkeen mehu kerätään ja pastöroidaan. Lopuksi se tiivistetään tyhjiöhaihduttimessa 6–8 Brix-asteesta lopullisen tiivisteen 49–51 Brix-asteeseen.

Koostumus:

 

Sose:

Kosteus: 89–93 %

Proteiini: < 0,6 g/100 g

Rasva: ≤ 0,4 g/100 g

Tuhka: < 1,0 g/100 g

Hiilihydraattien kokonaismäärä: 5–10 g/100 g

Fruktoosi: 0,5–3,82 g/100 g

Glukoosi: 0,5–3,14 g/100 g

Ravintokuitu: 0,5–3 g/100 g

5,15-dimetyylimorindoli (*): ≤ 0,254 μg/ml

Lusidiini (*): Ei havaittavissa

Alitsariini (*): Ei havaittavissa

Rubiadiini (*): Ei havaittavissa

 

Tiiviste:

Kosteus: 48–53 %

Proteiini: 3–3,5 g/100 g

Rasva: < 0,04 g/100 g

Tuhka: 4,5–5,0 g/100 g

Hiilihydraattien kokonaismäärä: 37–45 g/100 g

Fruktoosi: 9–11 g/100 g

Glukoosi: 9–11 g/100 g

Ravintokuitu: 1,5–5,0 g/100 g

5,15-dimetyylimorindoli (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

Käyttäen hakijan kehittämää ja validoimaa HPLC-UV-menetelmää Morinda citrifolia -soseen ja -tiivisteen antrakinonipitoisuuksien määrittämisessä. Toteamisrajat: 2,5 ng/ml (5,15-dimetyylmorindoli); 50,0 ng/ml (lusidiini); 6,3 ng/ml (alitsariini) ja 62,5 ng/ml (rubiadiini).

Noni-kasvin (Morinda citrifolia) lehdet

Kuvaus / Määritelmä:

Poimimisen jälkeen Morinda citrifolia -kasvin lehdet kuivataan ja paahdetaan. Tuotteen partikkelikoko vaihtelee paloina olevista lehdistä karkeaan jauheeseen, joka sisältää myös hienojakoisempaa ainesta. Väri vaihtelee vihertävänruskeasta ruskeaan.

Puhtaus / Koostumus:

Kosteus: < 5,2 %

Valkuainen: 17–20 %

Hiilihydraatit: 55–65 %

Tuhka: 10–13 %

Rasva: 4–9 %

Oksaalihappo: < 0,14 %

Parkkihappo: < 2,7 %

5,15-dimetyylimorindoli: < 47 mg/kg

Rubiadiini: ei osoitettavissa, ≤ 10 μg/kg

Lusidiini: ei osoitettavissa, ≤ 10 μg/kg

Noni-hedelmäjauhe (Morinda citrifolia)

Kuvaus / Määritelmä:

Noni-hedelmäjauhe valmistetaan murskatuista noni-hedelmistä (Morinda citrifolia L.) pakastekuivaamalla. Hedelmät murskataan ja siemenet poistetaan. Noni-hedelmistä poistetaan vesi pakastekuivauksella, minkä jälkeen jäljellä oleva noni-hedelmämassa jauhetaan ja laitetaan kapseleihin.

Puhtaus / Koostumus:

Kosteus: 5,3–9 %

Proteiini: 3,8–4,8 g/100 g

Rasva: 1–2 g/100 g

Tuhka: 4,6–5,7 g/100 g

Hiilihydraattien kokonaismäärä: 80–85 g/100 g

Fruktoosi: 20,4–22,5 g/100 g

Glukoosi: 22–25 g/100 g

Ravintokuitu: 15,4–24,5 g/100 g

5,15-dimetyylimorindoli (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

Käyttäen HPLC-UV-menetelmää, joka on kehitetty ja validoitu Morinda citrifolia -hedelmäjauheen antrakinonipitoisuuksien määrittämiseksi. Toteamisrajat: 2,5 ng/ml (5,15 dimetyylmorindoli);

Odontella aurita -mikrolevä

Pii: 3,3 %

Kiteinen silika: enintään 0,1–0,3 % epäpuhtautena

Öljy, johon on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja

Kuvaus / Määritelmä:

Öljy, johon on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja, koostuu öljyfraktiosta ja fytosterolifraktiosta.

Asyyliglyserolin jakautuminen:

Vapaita rasvahappoja (öljyhappona ilmaistuna): ≤ 2,0 %

Monoasyyliglyseroleja (MAG): ≤ 10 %

Diasyyliglyseroleja (DAG): ≤ 25 %

Triasyyliglyseroleja (TAG): Loput

Fytosterolifraktio:

β-sitosterolia: ≤ 80 %

β-sitostanolia: ≤ 15 %

kampesterolia: ≤ 40 %

kampestanolia: ≤ 5,0 %

stigmasterolia: ≤ 30 %

brassikasterolia ≤ 3,0 %

muita steroleja/stanoleja: ≤ 3,0 %

Muut:

Kosteus ja haihtuvuus: ≤ 0,5 %

Peroksidiluku (PV): < 5,0 mekv/kg

Transrasvahappoja: ≤ 1 %

Fytosterolien/fytostanolien vierasaineet/puhtaus (GC-FID tai vastaava menetelmä):

Muista lähteistä kuin elintarvikekäyttöön soveltuvista kasviöljyistä uutetuissa fytosteroleissa ja fytostanoleissa ei saa olla vierasaineita, mikä varmistetaan parhaiten siten, että puhtaus on yli 99 prosenttia.

Kalmareista uutettu öljy

Happoarvo: ≤ 0,5 KOH/g öljyä

Peroksidiluku: ≤ 5 mekv O2 /kg öljyä

p-Anisidiniarvo: ≤ 20

Jähmettymiskoe 0 °C:ssa: ≤ 3 tuntia

Kosteus: ≤ 0,1 (paino-%)

Saippuoitumaton aines: ≤ 5,0 %

Transrasvahappoja: ≤ 1,0 %

Dokosaheksaeenihappo: ≥ 20 %

Eikosapentaeenihappo: ≥ 10 %

Suurpainekäsittelyn avulla valmistetut pastöroidut hedelmäpohjaiset valmisteet

Parametri

Kohde

Huomautukset

Hedelmän varastointi ennen suurpainekäsittelyä

Vähintään 15 päivää – 20 °C:ssa

Hedelmä poimittu ja varastoitu hyvää/hygineenistä maatalous- ja valmistuskäytäntöä noudattaen

Lisätty hedelmä

40–60 % sulatetusta hedelmästä

Hedelmä homogenisoitu ja lisätty muihin valmistusaineisiin

pH

3,2–4,2

 

° Brix

7–42

Taattu lisäämällä sokeria

aw

< 0,95

Taattu lisäämällä sokeria

Loppuvarastointi

Enintään 60 päivää enintään + 5 °C:ssa

Vastaa tavanomaisesti valmistetun tuotteen varastointijärjestelmää

Fosfatoitu maissitärkkelys

Kuvaus / Määritelmä:

Fosfatoitu maissitärkkelys (fosfatoitu ditärkkelysfosfaatti) on kemiallisesti muunnettua hitaasti pilkkoutuvaa tärkkelystä, jota saadaan erittäin amyloosipitoisesta tärkkelyksestä useilla kemiallisilla käsittelyillä, joilla muodostetaan fosfaattiristisidos hiilihydraattiryhmien ja esteröityjen hydroksyyliryhmien välille.

Elintarvikkeiden uusi ainesosa on valkoinen tai lähes valkoinen jauhe.

CAS-numero: 11120-02-8

Kemiallinen kaava: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = glukoosiyksikköjen lukumäärä; x, y = substitutioaste

Fosfatoidun ditärkkelysfosfaatin kemialliset ominaisuudet:

 

Kuivaushäviö: 10–14 %

 

pH: 4,5–7,5

 

Ravintokuitu: ≥ 70 %

 

Tärkkelys: 7–14 %

 

Proteiini: ≤ 0,8 %

 

Rasvat: ≤ 0,8 %

 

Sitoutuneen fosforin jäämä: ≤ 0,4 % (fosforina) lähteenä ’runsaasti amyloosia sisältävä maissi’

Kalan fosfolipideistä saatava fosfatidyyliseriini

Kuvaus / Määritelmä:

Tämä elintarvikkeiden uusi ainesosa on jauhe, jonka väri vaihtelee keltaisesta ruskeaan. Fosfatidyyliseriiniä saadaan kalan fosolipideistä entsymaattisessa transfosfatidylaatioreaktiossa L-seriinin kanssa.

Kalan fosfolipideistä valmistetun fosfatidyyliseriinituotteen eritelmä:

Kosteus: < 5,0 %

Fosfolipidit: ≥ 75 %

Fosfatidyyliseriini: ≥ 35 %

Glyseridit: < 4,0 %

Vapaa L-seriini: < 1,0 %

Tokoferolit: < 0, 5 % (1)

Peroksidiluku (PV): < 5,0 mekv O2/kg

(1)

Tokoferoleja saa lisätä antioksidantteina komission asetuksen (EU) N:o 1129/2011 mukaisesti

Soijan fosfolipideistä saatava fosfatidyyliseriini

Kuvaus / Määritelmä:

Kyseinen elintarvikkeiden uusi ainesosa on jauhe, joka on väriltään lähes valkoisesta vaaleankeltaiseen. Se on saatavilla myös nesteenä, jolloin se on väriltään kirkkaan ruskeasta oranssiin. Nestemäisessä muodossa on kantaja-aineena keskipitkäketjuisia triasyyliglyseridejä (MCT). Suuren öljypitoisuuden (MCT) vuoksi aine sisältää vähäisempiä määriä fosfatidyyliseriiniä.

Soijan fosfolipideistä saatavaa fosfatidyyliseriiniä muodostuu erittäin fosfatidyylikoliinipitoisen soijalesitiinin transfosfatidylaatioreaktiossa L-seriinin kanssa. Fosfatidyyliseriinissä on glyserofosfaattirunko, johon on liittynyt fosfodiesterisidoksella kaksi rasvahappoa ja L-seriini.

Soijan fosfolipideistä saatavan fosfatidyyliseriinin ominaisuudet:

 

Jauheena:

Kosteus: < 2,0 %

Fosfolipidit: ≥ 85 %

Fosfatidyyliseriini: ≥ 61 %

Glyseridit: < 2,0 %

Vapaa L-seriini: < 1,0 %

Tokoferolit: < 0,3 %

Fytosterolit: < 0,2 %

 

Nesteenä:

Kosteus: < 2,0 %

Fosfolipidit: ≥ 25 %

Fosfatidyyliseriini: ≥ 20 %

Glyseridit: Ei sovelleta

Vapaa L-seriini: < 1,0 %

Tokoferolit: < 0,3 %

Fytosterolit: < 0,2 %

Saman määrän fosfatidyyliseriiniä ja fosfatidihappoa sisältävä fosfolipidituote

Kuvaus / Määritelmä:

Tuote valmistetaan soijalesitiinin entsymaattisen muuntamisen avulla. Fosfolipidituote on erittäin tiivistynyt kellertävänruskea jauhe, jossa on saman verran fosfatidyyliseriiniä ja fosfatidihappoa.

Tuotteen eritelmä:

Kosteus: ≤ 2,0 %

Fosfolipidien kokonaismäärä: ≥ 70 %

Fosfatidyyliseriini: ≥ 20 %

Fosfatidihappo: ≥ 20 %

Glyseridit: ≤ 1,0 %

Vapaa L-seriini: ≤ 1,0 %

Tokoferolit: ≤ 0,3 %

Fytosterolit: ≤ 2,0 %

Piidioksidia käytetään enimmäispitoisuutena 1,0 %.

Munankeltuaisesta peräisin olevat fosfolipidit

85 % ja 100 % puhtaita ’unankeltuaisesta peräisin olevia fosfolipidejä’

Fytoglykogeeni

Kuvaus:

Valkoinen tai lähes valkoinen jauhe, joka on hajuton, väritön ja mauton polysakkaridi, joka on saatu ei-muuntogeenisestä sokerimaissista käyttämällä perinteisiä elintarvikkeiden jalostustekniikoita

Määritelmä:

Glukoosipolymeeri (C6H12O6)n jossa on suoraketjuisia α(1–4) glykosisidoksia, jotka ovat haaroittuneet aina 8–12 glukoosiyksikön välein α(1–6) glykosisidoksin

Eritelmät:

Hiilihydraatteja: 97 %

Sokereita: 0,5 %

Kuitua: 0,8 %

Rasvaa: 0,2 %

Valkuaista: 0,6 %

Fytosterolit/fytostanolit

Kuvaus / Määritelmä:

Fytosterolit ja fytostanolit ovat kasveista uutettuja steroleja ja stanoleja, jotka esiintyvät joko vapaina steroleina ja stanoleina tai esteröityneinä elintarvikekäyttöön soveltuvien rasvahappojen kanssa.

Koostumus (GC-FID tai vastaava menetelmä):

 

β-sitosterolia: < 81 %

 

β-sitostanolia: < 35 %

 

kampesterolia: < 40 %

 

kampestanolia: < 15 %

 

stigmasterolia: < 30 %

 

brassikasterolia: < 3,0 %

 

muita steroleja/stanoleja: < 3,0 %

Vierasaineet/puhtaus (GC-FID tai vastaava menetelmä):

Muista lähteistä kuin elintarvikekäyttöön soveltuvista kasviöljyistä uutetuissa fytosteroleissa ja fytostanoleissa ei saa olla vierasaineita, mikä varmistetaan parhaiten siten, että fytosteroli- tai fytostanoliainesosan puhtaus on yli 99 prosenttia.

Luumunkiviöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Luumunöljy on kasviöljy, jota saadaan kylmäpuristamalla luumunkiviä (Prunus domestica).

Koostumus:

Öljyhappo (C18:1): 68 %

Linolihappo (C18:2): 23 %

γ-Tokoferoli: 80 % tokoferolien kokonaismäärästä

β-Sitosteroli: 80–90 % sterolien kokonaismäärästä

Trioleiini: 40–55 % triglyserideistä

Syaanivetyhappo: enintään 5 mg/kg öljyä

Koaguloidut perunaproteiinit ja niiden hydrolysaatit

Kuiva-aine: ≥ 800 mg/g

Proteiini (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (kuiva-aineessa)

Tuhka: ≤ 400 mg/g (kuiva-aineessa)

Glykoalkaloidit (yhteensä): ≤ 150 mg/kg

Lysinoalaniini (yhteensä): ≤ 500 mg/kg

Lysinoalaniini (vapaa): ≤ 10 mg/kg

Prolyylioligopeptidaasi (entsyymivalmiste)

Entsyymin kuvaus:

Systemaattinen nimi: Prolyylioligopeptidaasi

Synonyymit: Prolyylioligopeptidaasi, proliinispesifi endopeptidaasi, endoprolyylipeptidaasi

Molekyylimassa: 66 kDa

Enzyme Commission -numero: EC 3.4.21.26

CAS-numero: 72162-84-6

Lähde: Aspergillus niger (GEP-44) -kannan muuntogeeninen lajike

Kuvaus:

Prolyylioligopeptidaasia on saatavana entsyymivalmisteena, joka sisältää noin 30 prosenttia maltodekstriiniä.

Prolyylioligopeptidaasi-entsyymivalmisteen ominaisuudet:

Aktiivisuus: > 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Ulkomuoto: Mikrogranulaatti

Väri: Lähes valkoisesta kellertävän oranssiin. Väri voi vaihdella eri erissä

Kuiva-aine: > 94 %

Gluteeni: < 20 ppm

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 1,0 mg/ kg

Arseeni: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Elohopea: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobinen kokonaispesäkemäärä: ≤ 103 PMY/g

Hiivojen ja homeiden kokonaismäärä: ≤ 102 PMY/g

Sulfiittia pelkistävät anaerobit: ≤ 30 PMY/g

Enterobakteerit: < 10 PMY/g

Salmonella: Ei esiinny/25 g

Escherichia coli: Ei esiinny/25 g

Staphylococcus aureus: Ei esiinny/10 g

Pseudomonas aeruginosa: Ei esiinny/10 g

Listeria monocytogenes: Ei esiinny/25 g

Antimikrobinen aktiviteetti: Ei esiinny

Mykotoksiinit: Alle toteamisrajojen: Aflatoksiini B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoksiinit yhteensä (< 2,0 μg/kg), okratoksiini A (< 0,20 μg/kg), T-2-toksiini (< 5 μg/kg), zearalenoni (< 2,5 μg/kg), fumonisiini B1 ja B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI – Protease Picomole International

(**)

PPU – Prolyylipeptidaasiyksikköä tai proliiniproteaasiyksikköä

Sian munuaisista saatava proteiiniuute

Kuvaus / Määritelmä:

Proteiiniuutetta saadaan homogenoiduista sian munuaisista suolan saostumisen ja suurella kierrosnopeudella tehdyn sentrifugoinnin yhdistelmällä. Saatu presipitaatti sisältää pääasiassa proteiineja, joissa on 7 % diamiinioksidaasi-entsyymiä (Enzyme Nomenclature -numero E.C. 1.4.3.22) ja se suspendoidaan uudelleen fysiologiseen puskurijärjestelmään. Saatu sianmunuaisuute formuloidaan päällystetyiksi enteropelleteiksi, jotta ne pääsevät ruoansulatuksen aktiivisiin osiin.

Perustuote:

 

Eritelmä: sianmunuaisproteiiniuute, jossa luontainen pitoisuus diamino-oksidaasia (DAO):

 

Olomuoto: neste

 

Väri: ruskehtava

 

Ulkomuoto: hiukan samea liuos

 

pH-arvo: 6,4–6,8

 

Entsyymiaktiivisuus: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Mikrobiologiset vaatimukset:

 

Brachyspira spp.: negatiivinen (reaaliaikainen PCR)

 

Listeria monocytogenes: negatiivinen (reaaliaikainen PCR)

 

Staphylococcus aureus: < 100 PMY/g

 

Influenssa A: negatiivinen (reaaliaikainen käänteinen PCR)

 

Escherichia coli: < 10 PMY/g

 

Aerobisten mikrobien kokonaispesäkemäärä: < 105 PMY/g

 

Hiivojen ja homeiden pesäkemäärä: < 105 PMY/g

 

Salmonella: Ei esiinny/10 g

 

Sappisuoloresistentit enterobakteerit: < 104 PMY/g

Lopputuote:

Eritelmä: Sianmunuaisproteiiniuute, jossa luontainen pitoisuus diamino-oksidaasia (DAO) (E.C. 1.4.3.22) päällystettyinä enteropelletteinä:

Olomuoto: kiinteä

Väri: keltaisenharmaa

Ulkomuoto: mikrorakeet

Entsyymiaktiivisuus: 110–220 kHDU DAO/g raetta (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Happostabiilisuus 15 min 0,1M HCl minkä jälkeen 60 min boraatti pH=9,0: > 68 kHDU DAO/g raetta (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Kosteus: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 PMY/g

Escherichia coli: < 10 PMY/g

Aerobisten mikrobien kokonaispesäkemäärä: < 104 PMY/g

Hiivojen ja homeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä: < 103 PMY/g

Salmonella: Ei esiinny/10 g

Sappisuoloresistentit enterobakteerit: < 102 PMY/g

Runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävä rapsiöljy

Kuvaus / Määritelmä:

Runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävä rapsiöljy on tuotettu tyhjiötislauksella ja eroaa jalostetusta rapsiöljystä saippuoitumattoman jakeen pitoisuudessa (1 g jalostetussa rapsiöljyssä ja 9 g runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävässä rapsiöljyssä). Triglyseridien monotyydyttymättömien ja monityydyttymättömien rasvahappojen määrä on jonkin verran alhaisempi.

Puhtaus:

Saippuoitumaton aines: > 7,0 g/100 g

Tokoferolit: > 0,8 g/100 g

α-tokoferoli (%): 30–50 %

γ-tokoferoli (%): 50–70 %

δ-tokoferoli (%): < 6,0 %

Sterolit, triterpeenialkoholit, metyylisterolit: > 5,0 g/100 g

Triglyseridien rasvahapot:

palmitiinihappo: 3–8 %

steariinihappo: 0,8–2,5 %

öljyhappo: 50–70 %

linolihappo: 15–28 %

linoleenihappo: 6–14 %

erukahappo: < 2,0 %

Happoluku: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV): ≤ 10 mekv O2/kg

Raskasmetallit:

Rauta (Fe): < 1 000 μg/kg

Kupari (Cu): < 100 μg/kg

Epäpuhtaudet:

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, PAH-yhdisteet Bentso(a)pyreeni: < 2 μg/kg

Käsittely aktiivihiilellä on välttämätön, jotta polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) eivät rikastuisi runsaasti saippuoitumatonta ainesta sisältävän rapsiöljyn tuotannossa.

Rapsiproteiini

Määritelmä:

Rapsiproteiini on vesipitoinen runsaasti valkuaista sisältävä uute rapsipuristekakusta ja peräisin ei-muuntogeenisistä Brassica napus L.- ja Brassica rapa L. -kasveista.

Kuvaus:

Valkoinen tai lähes valkoinen sumutuskuivattu jauhe

Proteiinin kokonaispitoisuus: ≥ 90 %

Liukoinen proteiini: ≥ 85 %

Kosteus: ≤ 7,0 %

Hiilihydraatit: ≤ 7,0 %

Rasva: ≤ 2,0 %

Tuhka: ≤ 4,0 %

Kuitu: ≤ 0,5 %

Glukosinolaatit yhteensä: ≤ 1 mmol/kg

Puhtaus:

Fytaatin kokonaispitoisuus: ≤ 1,5 %

Lyijy: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Hiivan ja homeen pesäkemäärä: ≤ 100 PMY/g

Aerobisten bakteerien pesäkemäärä: ≤ 10 000 PMY/g

Kolibakteerien kokonaispesäkemäärä: ≤ 10 PMY/g

Escherichia coli: Ei esiinny/10 g

Salmonella: Ei esiinny/25 g

Trans-resveratroli

Kuvaus / Määritelmä:

Synteettinen trans-resveratroli esiintyy kiteinä, joiden väri vaihtelee lähes valkoisesta beigeen.

Kemiallinen nimi: 5-[(E)-2-(4-hydroksifenyyli]bentseeni-1,3-dioli

Kemiallinen kaava: C14H12O3

Molekyylipaino: 228,25 Da

CAS-nro: 501-36-0

Puhtaus:

Trans-resveratroli: ≥ 98–99 %

Sivutuotteet yhteensä (samankaltaiset aineet): ≤ 0,5 %

Yksittäinen samankaltainen aine: ≤ 0,1 %

Sulfaattituhka: ≤ 0,1 %

Kuivaushäviö: ≤ 0,5 %

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 1,0 ppm

Elohopea: ≤ 0,1 ppm

Arseeni: ≤ 1,0 ppm

Epäpuhtaudet:

Di-isopropyyliamiini: ≤ 50 mg/kg

Mikrobiaalinen : Saccharomyces cerevisiae -hiivan muuntogeeninen lajike

Ulkomuoto: Jauhe, jonka väri vaihtelee lähes valkoisesta hieman keltaiseen

Hiukkaskoko: 100 % alle 62,23 μm

Trans-resveratroli: Vähintään 98 paino-% (kuiva-aineesta)

Tuhka: Enintään 0,5 paino-%

Kosteus: Enintään 3 paino-%

Kukonhelttauute

Kuvaus / Määritelmä:

Kukonhelttauutetta saadaan lajin Gallus gallus eläimistä kukonheltan entsymaattisella hydrolyysillä ja sitä seuraavalla suodatuksella, väkevöinnillä ja saostuksella. Kukonhelttauutteen pääainesosat ovat glykosaminoglykaanit hyaluronihappo, kondroitiinisulfaatti A ja dermataanisulfaatti (kondroitiinisulfaatti B).. Valkoinen tai lähes valkoinen hygroskooppinen jauhe.

Hyaluronihappo: 60–80 %

Kondroitiinisulfaatti A: ≤ 5,0 %

Dermataanisulfaatti (kondroitiinisulfaatti B): ≤ 25 %

pH: 5,0–8,5

Puhtaus:

Kloridit: ≤ 1,0 %

Typpi: ≤ 8,0 %

Kuivaushäviö: (105 °C, 6 tuntia): ≤ 10 %

Raskasmetallit:

Elohopea: ≤ 0,1 mg/kg

Arseeni: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Kromi: ≤ 10 mg/kg

Lyijy: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Elävien aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä: ≤ 102 PMY/g

Escherichia coli: Ei esiinny/1 g

Salmonella: Ei esiinny/1 g

Staphylococcus aureus: Ei esiinny/1 g

Pseudomonas aeruginosa: Ei esiinny/1 g

Plukenetia volubilis -kasvista saatava Sacha inchi -öljy

Kuvaus / Määritelmä:

Sacha inchi -öljy on 100-prosenttinen kylmäpuristettu kasviöljy, jota saadaan Plukenetia volubiis L. -kasvin siemenistä. Se on huoneenlämpötilassa läpinäkyvä, juokseva (nestemäinen) ja kiiltävä öljy. Sillä on hedelmäinen, kevyt, vihreän vihanneksen maku ilman ei-toivottuja aromeja.

Ulkomuoto, kirkkaus, kiiltävyys, väri: Juoksevaa huoneenlämpötilassa, kirkasta, kiiltävän kullankeltaista

Haju ja maku: Hedelmäinen, vihannesmainen, ilman ei-toivottua makua tai hajua

Puhtaus:

Vesi ja haihtuvat aineet: < 0,2 g/100 g

Heksaaniin liukenemattomat epäpuhtaudet: < 0,05 g/100 g

Öljyn happoisuus: < 2,0 g/100 g

Peroksidiluku: < 15 mekv O2/kg

Transrasvahapot: < 1,0 g/100 g

Tyydyttymättömien rasvahappojen kokonaismäärä: > 90 %

Omega 3 alfalinoleenihappo (ALA): > 45 %

Tyydyttyneet rasvahapot: < 10 %

Ei transrasvahappoja (< 0,5 %)

Ei erukahappoja (< 0,2 %)

Yli 50 % tri-linoleniini- ja di-linoleniinitriglyseridejä

Fytosterolien koostumus ja määrä

Ei kolesterolia (< 5,0 mg/100 g)

Salatrimit

Kuvaus / Määritelmä:

Salatrim on kansainvälisesti tunnustettu lyhenne pitkä- ja lyhytketjuisille asyylitriglyseridimolekyyleille (short and long chain acyl triglyceride molecules). Salatrim valmistetaan triasetiinin, tripropioniinin, tributyriinin tai niiden seosten ei-entsymaattisella vaihtoesteröinnillä hydratun rapsi/rypsi-, soija-, puuvillansiemen- tai auringonkukansiemenöljyn kanssa. Kuvaus: Vaihtelee kirkkaan hieman ruskean nesteen ja kirkasvärisen, vahamaisen kiinteän aineen välillä huoneenlämpötilassa. Siinä ei ole kiinteitä hiukkasia eikä sillä ole vierasta tai härskiintynyttä hajua.

Glyseroliesterien jakautuminen:

 

Triasyyliglyserolit: > 87 %

 

Diasyyliglyserolit: ≤ 10 %

 

Monoasyyliglyserolit: ≤ 2,0 %

Rasvahappokoostumus:

 

mooli-% LCFA (pitkäketjuisia rasvahappoja): 33–70 %

 

mooli-% SCFA (lyhytketjuisia rasvahappoja): 30–67 %

 

Tyydyttyneet pitkäketjuiset rasvahapot: < 70 % painosta

 

Transrasvahapot: ≤ 1,0 %

 

Vapaat rasvahapot öljyhappona: ≤ 0,5 %

Triasyyliglyserolit:

 

Triesterit, joissa lyhyt- ja pitkäketjuisten rasvahappojen suhde 0,5–2,0: ≥ 90 %

 

Triesterit, joissa lyhyt- ja pitkäketjuisten rasvahappojen suhde = 0): ≤ 10 %

Saippuoitumaton aines: ≤ 1,0 %

Kosteus: ≤ 0,3 %

Tuhka: ≤ 0,1 %

Väri: ≤ 3,5 punainen (Lovibond)

Peroksidiluku: ≤ 2,0 meq/kg

Mikrolevästä Schizochytrium sp. saatava runsaasti DHA:ta ja EPA:ta sisältävä öljy

Happoluku: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV): ≤ 5,0 meq/kg öljyä

Hapettumiskestävyys: Kaikista Schizochytrium sp. -mikrolevästä saatua, runsaasti DHA:ta ja EPA:ta sisältävää öljyä sisältävistä elintarvikkeista olisi osoitettava hapettumiskestävyys asianmukaista ja tunnustettua kansallista/kansainvälistä testausmenetelmää käyttäen (esim. AOAC)

Kosteus ja haihtuvat aineet: ≤ 0,05 %

Saippuoitumaton aines: ≤ 4,5 %

Transrasvahapot: ≤ 1 %

DHA-pitoisuus: ≥ 22,5 %

EPA-pitoisuus: ≥ 10 %

Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) -öljy

Peroksidiluku (PV): ≤ 5,0 meq/kg öljyä

Saippuoitumaton aines: ≤ 3,5 %

Transrasvahapot: ≤ 2,0 %

Vapaat rasvahappot: ≤ 0,4 %

Dokosapentaeenihappopitoisuus (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

DHA-pitoisuus: ≥ 35 %

Schizochytrium sp. -öljy

Happoarvo: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV): ≤ 5,0 mekv/kg öljyä

Kosteus ja haihtuvat aineet: ≤ 0,05 %

Saippuoitumaton aines: ≤ 4,5 %

Transrasvahapot: ≤ 1,0 %

DHA-pitoisuus: ≥ 32,0 %

Schizochytrium sp. (T18) -öljy

Happoluku: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV): ≤ 5,0 meq/kg öljyä

Kosteus ja haihtuvat aineet: ≤ 0,05 %

Saippuoitumaton aines: ≤ 3,5 %

Transrasvahapot: ≤ 2,0 %

Vapaat rasvahapot: ≤ 0,4 %

DHA-pitoisuus: ≥ 35 %

Fermentoiduista soijapavuista valmistettu uute

Kuvaus / Määritelmä:

Fermentoiduista soijapavuista valmistettu uute on hajuton maidonvalkea jauhe. Siinä on 30 % fermentoiduista soijapavuista valmistettua uutejauhetta ja 70 % maissitärkkelyksestä saatua resistenttiä dekstriiniä (kantaja-aineena), joka lisätään valmistuksen aikana. K2-vitamiini poistetaan valmistusprosessin aikana.

Fermentoiduista soijapavuista valmistettu uute sisältää nattokinaasia, joka on eristetty natto-nimisestä elintarvikkeesta, joka valmistetaan fermentoimalla ei-muuntogeenisiä soijapapuja (Glycine max L.) Bacillus subtilis var. natto -bakteerin tietyllä kannalla.

Nattokinaasin aktiivisuus: 20 000 –28 000 Fibriinin hajoamisyksikköä /g (*)

Tunnistetiedot: Vahvistettavissa

Ominaisuudet: Ei pahaa makua tai hajua

Kuivaushäviö: ≤ 10 %

K2-vitamiini: ≤ 0,1 mg/kg

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 5,0 mg/kg

Arseeni: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Elävien aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä: ≤ 103 PMY (3)/g

Hiiva ja home: ≤ 102 PMY/g

Kolibakteerit: ≤ 30 PMY/g

Itiöitä muodostavat bakteerit: ≤ 10 PMY/g

Escherichia coli: Puuttuu/25 g

Salmonella: Puuttuu/25 g

Listeria: Puuttuu/25 g

(*)

Määritysmenetelmä kuten kuvattu Takaoksa et al. (2010).

Runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute (Triticum aestivum)

Kuvaus / Määritelmä:

Runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute saadaan fermentoimattomista itämättömistä vehnänalkioista (Triticum aestivum) kiinte-nesteuutolla, joka kohdistuu erityisesti muttei pelkästään polyamiineihin.

Spermidiini: 0,8–2,4 mg/g

Spermiini: 0,4–1,2 mg/g

Spermidiinitrikloridi < 0,1 μg/g

Putreskiini: < 0,3 mg/g

Kadaveriini: < 0,1 μg/g

Mykotoksiinit:

Aflatoksiinit (kokonaismäärä): < 0,4 μg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten bakteerien kokonaismäärä: < 10 000 PMY/g

Hiiva ja homeet: < 100 PMY/g

Escherichia coli: < 10 PMY/g

Salmonella: Ei esiinny/25 g

Listeria monocytogenes: Ei esiinny/25 g

Sucromalt

Kuvaus / Määritelmä:

Sucromalt on sakkarideista koostuva monimutkainen seos, jota tuotetaan entsymaattisesti sakkaroosista ja tärkkelyshydrolysaatista. Tässä prosessissa glukoosiyksiköt kiinnittyvät tärkkelyshydrolysaatin sakkarideihin bakteerin Leuconostoc citreum tuottaman entsyymin tai Bacillus licheniformis -rekombinanttikannan avulla. Muodostuville oligosakkarideille ovat luonteenomaisia glykosidisidokset α-(1→6) ja α-(l→3). Lopputuotteena on sokeriliuos, jossa on oligosakkaridien lisäksi enimmäkseen fruktoosia mutta myös leukroosia ja muita disakkarideja.

Kiinteiden aineiden kokonaismäärä: 75–80 %

Kosteus: 20–25 %

Sulfataasi: Enintään 0,05 %

pH: 3,5–6,0

Johtavuus < 200 (30 %)

Typpi < 10 ppm

Fruktoosi: 35–45 % kuivapainosta

Leukroosi: 7–15 % kuivapainosta

Muut disakkaridit: Enintään 3 %

Korkeammat sakkaridit: 40–60 % kuivapainosta

Sokeriruokokuitu

Kuvaus / Määritelmä:

Sokeriruokokuitua saadaan kuivasta soluseinästä tai kuitujäännöksestä, joka jää jäljelle, kun Saccharum-genotyypin sokerituo'osta on puristettu tai uutettu sokerimehu. Se koostuu pääasiassa selluloosasta ja hemiselluloosasta.

Tuotantoprosessissa on useita vaiheita: pilkkominen, emäskäsittely, ligniinien ja muiden kuin selluloosa-ainesosien poistaminen, puhdistettujen kuitujen valkaisu, happopesu ja neutralointi

Kosteus: ≤ 7,0 %

Tuhka: ≤ 0,3 %

Kokonaisravintokuitu (AOAC) kuiva-aineesta (kaikki liukenematonta): ≥ 95 %

josta: Hemiselluloosaa (20–25 %) ja selluloosaa (70–75 %)

Silika (ppm): ≤ 200

Proteiini: 0,0 %

Rasva: pieniä määriä

pH: 4–7

Raskasmetallit:

Elohopea (ppm): ≤ 0,1

Lyijy (ppm): ≤ 1,0

Arseeni (ppm): ≤ 1,0

Kadmium (ppm): ≤ 0,1

Mikrobiologiset vaatimukset:

Hiiva ja homeet (PMY/g): ≤ 1 000

Salmonella: Ei esiinny

Listeria monocytogenes: Ei esiinny

Auringonkukkaöljyuute

Kuvaus / Määritelmä:

Auringonkukkauutetta saadaan pitoisuuskertoimella 10 auringonkukan (Helianthus Annuus L.) siemenistä uutetun jalostetun auringonkukkaöljyn saippuoitumattomasta jakeesta.

Koostumus:

Öljyhappo (C18:1): 20 %

Linolihappo (C18:2): 70 %

Saippuoitumaton aines: 8,0 %

Fytosterolit: 5,5 %

Tokoferolit: 1,1 %

Pakastekuivattu Tetraselmis chuii -mikrolevä

Kuvaus / Määritelmä:

Pakastekuivattu tuote saadaan heimoon Chlorodendraceae kuuluvasta mikromerilevästä Tetraselmis chuii, jota kasvatetaan steriilissä merivedessä suljetuissa valobioreaktoreissa, jotka on eristetty ympäristöstään.

Puhtaus / Koostumus:

Tunnistaminen tuman markkerilla rDNA 18 S (sekvenssianalyysi vähintään 1 600 emäsparista) National Center for Biotechnology Informationin (NCBI) tietokannan tietoihin nähden: Vähintään 99,9 %

Kosteus: ≤ 7,0 %

Proteiineja: 35–40 %

Tuhkaa: 14–16 %

Hiilihydraatteja: 30–32 %

Kuituja: 2–3 %

Rasvaa: 5–8 %

Tyydyttyneitä rasvahappoja: 29–31 % rasvahappojen kokonaismäärästä

Kertatyydyttymättömiä rasvahappoja: 21–24 % rasvahappojen kokonaismäärästä

Monityydyttymättömiä rasvahappoja: 44–49 % rasvahappojen kokonaismäärästä

Jodi: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/Scortum

Kuvaus / Määritelmä:

Scortum/Therapon barcoo on Terapontidae-heimoon kuuluva kalalaji. Se on kotoperäinen makean veden laji Australiassa. Nykyään sitä kasvatetaan kalanviljelylaitoksissa.

Taksonomiset tunnistetiedot: Luokka: Actinopterygii > lahko: Perciformes > heimo: Terapontidae > suku Therapon tai Scortum Barcoo

Kalanlihan koostumus:

 

Proteiini (%) 18–25

 

Kosteus (%): 65–75

 

Tuhka (%): 0,5–2,0

 

Energia (kJ/kg): 6 000 –11 500

 

Hiilihydraatit (%): 0,0

 

Rasva (%): 5–15

Rasvahapot (mg FA/g filettä):

 

Σ PUFA n-3: 1,2–20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3–2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5–15,0

 

Omega 3 -rasvahappojen kokonaismäärä: 1,6–40,0

 

Omega 6 -rasvahappojen kokonaismäärä: 2,6–10,0

D-tagatoosi

Kuvaus / Määritelmä:

Tagatoosia tuotetaan isomeroimalla galaktoosi kemiallisella tai entsymaattisella muuntamisella taikka epimeroimalla fruktoosi entsymaattisella muuntamisella. Nämä ovat yksivaiheisia muuntoja.

Ulkonäkö: Valkoisia tai melkein valkoisia kiteitä

Kemiallinen nimi: D-tagatoosi

Synonyymi: D-lykso-heksuloosi

CAS-numero: 87-81-0

Kemiallinen kaava: C6H12O6

Kaavan mukainen molekyylipaino: 180,16 (g/mol)

Puhtaus:

Pitoisuus: ≥ 98 % kuiva-aineesta

Kuivaushäviö: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 tuntia)

Ominaiskiertokyky: [α]20D: Välillä – 4 ja – 5,6° (1-prosenttisessa vesiliuoksessa) (*)

Sulamisväli: 133–137 °C

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)

Food and nutrition paper 5 Rev 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 p.; English – ISBN 92-5-102991-1

(**)

Määritetään puhtaus annetulle tasolle sopivalla atomiabsorptiotekniikalla. Näytteen koon valinta ja näytteen valmistusmenetelmä voivat perustua FAO:n julkaisun Food and Nutrition Papers (FNP) numeron 5 kohdassa ”Instrumental methods” kuvatun menetelmän periaatteisiin1.

Runsaasti taksifoliinia sisältävä uute

Kuvaus:

Dahurian Larch -puusta (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) saatava runsaasti taksifoliinia sisältävä uute, jonka väri vaihtelee valkoisesta haaleankeltaiseen ja joka kiteytyy kuumista vesiliuoksista.

Määritelmä:

Kemiallinen nimi: [(2R,3R)-2-(3,4 dihydroksifenyyli)-3,5,7-trihydroksi-2,3-dihydrokromen-4-oni, tunnetaan myös nimellä (+) trans (2R,3R)- dihydrokversetiini]

Kemiallinen kaava: C15H12O7

Moolimassa: 304,25 Da

CAS-numero: 480-18-2

Eritelmät:

 

Fysikaalinen parametri

Kosteus: ≤ 10 %

 

Yhdisteanalyysi

Taksifoliini (m/m) ≥ 90,0 % kuivapainosta

Raskasmetallit, Torjunta-aineet

Lyijy: ≤ 0,5 mg/kg

Arseeni: ≤ 0,02 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Elohopea: ≤ 0,1 mg/kg

DDT (dikloori-difenyyli-trikloorietaani): ≤ 0,05 mg/kg

Liuotinjäämät

Etanoli: < 5 000 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

Kokonaispesäkemäärä: ≤ 104 PMY/g

Enterobakteerit: ≤ 100/g

Hiiva ja home: ≤ 100 PMY/g

Escherichia coli: Ei esiinny/1 g

Salmonella: Ei esiinny/10 g

Staphylococcus aureus: Ei esiinny/1 g

Pseudomonas: Ei esiinny/1 g

Runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen tavanomaiset ainesosat (kuiva-aineessa)

Uute

Koostumus, tavanomainen vaihtelu (%)

Taksifoliini

90–93

Aromadendriini

2,5–3,5

Eriodiktyoli

0,1–0,3

Kversetiini

0,3–0,5

Naringeeni

0,2–0,3

Kempferoli

0,01–0,1

Pinosembriini

0,05–0,12

Tunnistamattomat flavonoidit

1–3

Vesi (*)

1,5

(*)

Taksifoliini esiintyy hydraattimuodossa ja kuivauksen aikana kiteenä. Tämä johtaa siihen, että koostumuksessa on kidevettä 1,5 %.

Trehaloosi

Kuvaus / Määritelmä:

Pelkistämätön disakkaridi, joka koostuu kahdesta α-1,1-glykosidisidoksella toisiinsa liittyneestä glukoosimolekyylistä. Trehaloosia valmistetaan nestemäisestä tärkkelyksestä monivaiheisessa entsymaattisessa prosessissa. Kaupallinen tuote on trehaloosidihydraatti. Käytännöllisesti katsoen hajuton, valkoisia tai lähes valkoisia makeilta maistuvia kiteitä

Synonyymit: α,α-trehaloosi

Kemiallinen nimi: α-D-glukopyranosyyli-α-D-glukopyranosidi, dihydraatti

CAS-numero: 6138-23-4 (dihydraatti)

Kemiallinen kaava: C12H22O11 · 2H2O (dihydraatti)

Kaavan mukainen molekyylipaino: 378,33 (dihydraatti)

Pitoisuus: ≥ 98 % kuivapainosta

Määritetään puhtaus annetulle tasolle sopivalla atomiabsorptiotekniikalla. Näytteen koon valinta ja näytteen valmistusmenetelmä voivat perustua FAO:n julkaisun Food and Nutrition Papers (FNP) numeron 5 kohdassa ”Instrumental methods” kuvatun menetelmän periaatteisiin.

Määritysmenetelmä:

Periaate: Trehaloosi tunnistetaan nestekromatografialla ja sen määrä mitataan vertaamalla standarditrehaloosia sisältävään vertailustandardiin.

Näyteliuoksen valmistus: Punnitaan tarkasti noin 3 g kuivanäytettä 100 ml:n mittapulloon ja lisätään noin 80 ml puhdistettua deionisoitua vettä. Näyte liuotetaan täydellisesti ja laimennetaan merkkiin puhdistetulla deionisoidulla vedellä. Suodatetaan 0,45 mikronin suodattimella.

Standardiliuoksen valmistus: Liuotetaan tarkasti punnittuja määriä kuivaa trehaloosivertailustandardia veteen, jotta saadaan liuos, joka sisältää tunnetun määrän, noin 30 mg trehaloosia millilitrassa.

Laitteisto: nestekromatografi, joka on varustettu taitekerroindetektorilla ja integroivalla piirturilla

Olosuhteet:

 

Pylväs: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) tai vastaava

pituus: 300 mm

halkaisija: 10 mm

lämpötila: 50 °C

 

Liikkuva faasi: vesi

 

Virtausnopeus: 0,4 ml/min

 

Injektiotilavuus: 8 μl

 

Suoritus: Injektoidaan kromatografiin erikseen yhtä suuret tilavuudet näyteliuosta ja standardiliuosta.

Kromatogrammit tulostetaan ja trehaloosin vastepiikki mitataan.

Lasketaan trehaloosin määrä milligrammoina millilitrassa näyteliuosta seuraavasta kaavasta:

% trehaloosia = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

jossa

RS

=

trehaloosipiikin pinta-ala standardissa

RU

=

trehaloosipiikin pinta-ala näytteessä

WS

=

trehaloosin määrä milligrammoina standardissa

WU

=

kuivan näytteen määrä milligrammoina

Ominaisuudet:

Tunnistus:

 

Liukoisuus: Liukenee helposti veteen, liukenee hyvin heikosti etanoliin

 

Ominaiskiertokyky: [α]D20 + 199° (5-prosenttinen vesiliuos)

 

Sulamispiste: 97 °C (dihydraatti)

Puhtaus:

Kuivaushäviö: ≤ 1,5 % (60 °C, 5h)

Kokonaistuhka: ≤ 0,05 %

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 1,0 mg/kg

UV-käsitellyt sienet (Agaricus bisporus)

Kuvaus / Määritelmä:

Kaupallisesti kasvatetut Agaricus bisporus -sienet poimitaan ja käsitellään UV-valolla.

UV-säteilytys: säteilytys ultraviolettivalossa aallonpituusalueella 200–800 nm.

D2-vitamiini:

Kemiallinen nimi: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-oli

Synonyymi: Ergokalsiferoli

CAS-numero: 50-14-6

Molekyylipaino: 396,65 g/mol

Sisältö:

D2-vitamiinia lopputuotteessa: 5–10 μg/100g tuorepainossa kelpoisuusajan päättyessä

UV-käsitelty leivontahiiva (Saccharomyces cerevisiae)

Kuvaus / Määritelmä:

Leivontahiiva (Saccharomyces cerevisiae) käsitellään ultraviolettivalolla, mikä saa aikaan ergosterolin muuttumisen D2-vitamiiniksi (ergokalsiferoliksi). Hiivatiivisteen D2-vitamiinipitoisuus vaihtelee välillä 1 800 000 –3 500 000 IU D-vitamiinia/ 100 g (450–875 μg/g)

Kellertävänruskeita vapaasti juoksevia rakeita

D2-vitamiini:

Kemiallinen nimi: (5Z,7E,22E)-3S,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-oli

Synonyymi: Ergokalsiferoli

CAS-numero: 50-14-6

Molekyylipaino: 396,65 g/mol

Hiivatiivisteen mikrobiologiset vaatimukset:

Kolibakteerit: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Ei esiinny/25 g

UV-käsitelty leipä

Kuvaus / Määritelmä:

UV-käsitellyt leivät ovat hiivalla nostatettuja leipiä ja sämpylöitä (ilman päällysteitä), jotka on käsitelty UV-säteilyllä paistamisen jälkeen ergosterolin muuttamiseksi D2-vitamiiniksi (ergokalsiferoliksi).

UV-säteily: Säteilytys ultraviolettivalossa aallonpituusalueella 240–315 nm enintään 5 sekunnin ajan säteilyannoksen ollessa 10–50 mJ/cm2.

D2-vitamiini:

Kemiallinen nimi: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-oli

Synonyymi: Ergokalsiferoli

CAS-numero: 50-14-6

Molekyylipaino: 396,65 g/mol

Sisältö:

D2-vitamiinia (ergokalsiferolia) lopputuotteessa 0,75-3 μg/100 g (*)

Hiivaa taikinassa: 1–5 g/100 g (**)

(*)

EN 12821, 2009, eurooppalainen standardi.

(**)

Reseptin mukaan laskettuna.

UV-käsitelty maito

Kuvaus / Määritelmä:

UV-käsitelty maito on lehmän maitoa (täysmaitoa tai kevytmaitoa), joka on pastöroinnin jälkeen käsitelty ultraviolettisäteilyllä turbulenttisessa virtauksessa. Kun pastöroitu maito käsitellään UV-säteilyllä, siinä esiintyvän D3-vitamiinin (kolekalsiferoli) määrä kasvaa, koska 7-dehydrokolesteroli muuttuu D3-vitamiiniksi.

UV-säteily: säteilytys ultraviolettivalossa aallonpituusalueella 200–310 nm säteilyannoksen ollessa 1 045 J/l.

D3-vitamiini:

Kemiallinen nimi: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metyyli-1-[(2R)-6-metyyliheptan-2-yyli]-2,3,3a,5,6,7-heksahydro-1H-inden-4-ylideeni]etylideeni]-4-metylideenisykloheksaani-1-oli

Synonyymi: Kolekalsiferoli

CAS-numero: 67-97-0

Molekyylipaino: 384,6377 g/mol

Sisältö:

D3-vitamiinia lopputuotteessa:

Täysmaito (*): 0,5–3,2 μg/100 g (**)

Kevytmaito (*): 0,1–1,5 μg/100 g (**)

(*)

Sellaisena kuin se määritellään maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(**)

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC)

K2vitamiini (menakinoni)

Tätä uuselintarviketta tuotetaan synteettisellä tai mikrobiologisella prosessilla.

Synteettisen K2-vitamiinin (menakinoni-7) eritelmä

Kemiallinen nimi: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptametyyli-2,6,10,14,18,22,26-oktakosaheptaenyyli)-3-metyyli-1,4-naftaleenidioni

CAS-numero: 2124-57-4

Molekyylikaava: C46H64O2

Molekyylipaino: 649 g/mol

Ulkomuoto: Keltainen jauhe

Puhtaus: Enintään 6,0 % cis-isomeerejä, enintään 2,0 % muita epäpuhtauksia

Sisältö: 97–102 % menakinoni-7:ää (josta vähintään 92 % all-trans-menakinoni-7:ää)

Mikrobiologisesti tuotetun K2-vitamiinin (menakinoni-7) eritelmä

Lähde: Bacillus subtilis spp. natto

K2-vitamiini (2-metyyli-3-all-trans-polyprenyyli-1,4-naftokinonit), tai menakinonit, on ryhmä prenyloituja naftokinonijohdannaisia. Isopreeniyksiköiden lukumäärää (1 isopreeniyksikkö koostuu viisihiilisestä sivuketjusta) käytetään kuvaamaan menakinonihomologeja. Se esiintyy öljysuspensiona, joka sisältää ensisijaisesti MK-7:ää ja vähäisemmässä määrin MK-6:ta.

K2-vitamiinisarja (menakinonit), jossa menakinoni-7 (MK-7)(n = 6) on C46H64O2, menakinoni-6 (MK-6)(n = 5) on C41H56O2 ja menakinoni-4 (MK-4)(n = 3) on C31H40O2.

Vehnäleseuute

Kuvaus / Määritelmä:

Valkeaa kiteistä jauhetta, jota saadaan entsymaattisella uutolla Triticum aestivum L. bran -kasvista, ja jossa on runsaasti arabinoksylaanioligosakkarideja

Kuiva-aine: Vähintään 94 %

Arabinoksylaanioligosakkaridit: Vähintään 70 % kuiva-aineesta

Arabinoksylaanioligosakkaridien keskimääräinen polymeraatioaste: 3–8

Ferulihappo (sitoutunut arabinoksylaanioligosakkarideihin): 1–3 % kuiva-aineesta.

Poly/oligosakkaridien kokonaismäärä: Vähintään 90 %

Proteiini: Enintään 2 % kuiva-aineesta

Tuhka: Enintään 2 % kuiva-aineesta

Mikrobiologiset muuttujat:

Mesofiiliset bakteerit – kokonaismäärä: Enintään 10 000 /g

Hiivat: Enintään 100/g

Sienet: Enintään 100/g

Salmonella: Ei esiinny/25 g

Bacillus cereus: Enintään 1 000 /g

Clostridium perfringens: Enintään 1 000 /g

Hiivan Saccharomyces cerevisiae betaglukaanit

Kuvaus / Määritelmä:

Betaglukaanit ovat monimutkaisia, suurimolekyylisiä (100–200 kDa) polysakkarideja, joita esiintyy monien hiivojen ja viljakasvien solunseinämissä.

Hiivan betaglukaanien kemiallinen nimitys on (1-3),(1-6)-β-D-glukaanit.

Beetaglukaanit koostuvat β-1-3-sidoksisista glukoosijäämistä, jotka ovat haaroittuneet β-1-6-sidoksin ja jotka muodostavat pääketjun, johon on sitoutunut kitiiniä ja mannoproteiineja β-1,4-sidoksin.

Beetaglukaanit eristetään Saccharomyces cerevisiae -hiivasta.

Saccharomyces cerevisiae -hiivan glukaanisoluseinämän tertiäärirakenne koostuu β-1,3-sidoksisista glukoosijäämien ketjuista, jotka ovat haaroittuneet β-1,6-sidoksin ja jotka muodostavat pääketjun, johon on sitoutunut kitiiniä β-1,4-sidoksin sekä β-1,6-glukaaneja ja joitakin mannoproteiineja.

Tätä uuselintarviketta on saatavilla kolmessa eri muodossa: liukoinen, liukenematon ja liukenematon veteen mutta dispergoituva moniin nestemäisiin matriiseihin:

Hiivan (Saccharomyces cerevisiae) betaglukaanien kemialliset ominaisuudet:

 

Liukoinen muoto:

Hiilihydraatin kokonaismäärä: > 75 %

Betaglukaanit (1,3/1,6): > 75 %

Tuhka: < 4,0 %

Kosteus: < 8,0 %

Proteiini: < 3,5 %

Rasva: < 10 %

 

Liukenematon muoto:

Hiilihydraatin kokonaismäärä: > 70 %

Betaglukaanit (1,3/1,6): > 70 %

Tuhka: ≤ 12 %

Kosteus: < 8,0 %

Proteiini: < 10 %

Rasva: < 20 %

 

Ei liukene veteen, mutta dispergoituu moniin nestemäisiin matriiseihin:

(1,3)-(1,6)-β-D-glukaanit: > 80 %

Tuhka: < 2,0 %

Kosteus: < 6,0 %

Proteiini: < 4,0 %

Rasvan kokonaismäärä: < 3,0 %

Mikrobiologiset tiedot:

Kokonaispesäkemäärä: < 1 000 PMY/g

Enterobakteerit: < 100 PMY/g

Koliformisten bakteerien kokonaismäärä: < 10 PMY/g

Hiiva: < 25 PMY/g

Home: < 25 PMY/g

Salmonella: Ei esiinny/25 g

Escherichia coli: Ei esiinny/1 g

Bacillus cereus: < 100 PMY/g

Staphylococcus aureus: Ei esiinny/1 g

Raskasmetallit:

Lyijy: < 0,2 mg/g

Arseeni: < 0,2 mg/g

Elohopea: < 0,1 mg/g

Kadmium: < 0,1 mg/g

Zeaksantiini

Kuvaus / Määritelmä:

Zeaksantiini on luonnossa esiintyvä ksantofylliväriaine, hapettunut karotenoidi.

Synteettinen zeaksantiini esiintyy joko sumutuskuivattuna liivate- tai tärkkelyspohjaisena jauheena (pieninä helminä), johon on lisätty α-tokoferolia ja askorbyylipalmitaattia, tai maissiöljysuspensiona, johon on lisätty α-tokoferolia. Synteettistä zeaksantiinia valmistetaan pienemmistä molekyyleistä monivaiheisen kemiallisen synteesin avulla.

Oranssinpunainen kiteinen jauhe, jonka haju on vähäinen tai olematon

Kemiallinen kaava: C40H56O2

CAS-numero: 144-68-3

Molekyylipaino: 568,9 daltonia

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Kuivaushäviö: < 0,2 %

All-trans-zeaksantiini: > 96 %

Cis-zeaksantiini: < 2,0 %

Muut karotenoidit: < 1,5 %

Trifenyylifosfiinioksidi (CAS-numero 791-28-6): < 50 mg/kg

Sinkki-L-pidolaatti

Kuvaus / Määritelmä:

Sinkki-L-pidolaatti on valkoinen tai kermanvalkoinen jauhe, jolla on ominaistuoksu.

Kansainvälinen yleinen nimitys (INN): L-pyroglutamiinihappo, sinkkisuola

Synonyymit: Sinkki-5-oksoproliini, sinkkipyroglutamaatti, sinkkipyrrolidonikarboksylaatti, sinkki-PCA, L-sinkkipidolaatti

CAS-numero: 15454-75-8

Molekyylikaava: (C5 H6 NO3)2 Zn

Suhteellinen vedetön molekyylimassa: 321,4

Ulkomuoto: Valkoinen tai lähes valkoinen jauhe

Puhtaus:

Sinkki-L-pidolaatti (puhtaus): ≥ 98 %

pH (10 % vesiliuoksessa): 5,0–6,0

Ominaiskierto: 19,6°–22,8°

Vesi: ≤ 10,0 %

Glutamiinihappo: < 2,0 %

Raskasmetallit:

Lyijy: ≤ 3,0 ppm

Arseeni: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1,0 ppm

Elohopea: ≤ 0,1 ppm

Mikrobiologiset vaatimukset:

Elävien mesofiilisten mikrobien kokonaismäärä ≤ 1 000 PMY/g

Hiivat ja homeet: ≤ 100 PMY/g

Patogeenit: Ei esiinny


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35).

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 828/2014, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014, kuluttajille annettavia tietoja siitä, että elintarvike ei sisällä gluteenia tai että gluteenia on vähennetty, koskevista vaatimuksista (EUVL L 228, 31.7.2014, s. 5).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26)

(5)  Neuvoston direktiivi 2001/113/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 67)

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1)

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/175, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, Intiasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn guarkumin tuontiin pentakloorifenolin ja dioksiinien aiheuttamien saastumisriskien vuoksi sovellettavista erityisehdoista (EUVL L 30, 6.2.2015, s. 10)


Top