EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1413

Komission asetus (EU) 2017/1413, annettu 3 päivänä elokuuta 2017, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen IV muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/5338

OJ L 203, 4.8.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1413/oj

4.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1413,

annettu 3 päivänä elokuuta 2017,

kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen IV muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sinkkioksidi on sallittu väriaineena kosmeettisissa valmisteissa asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV olevan viitenumerokohdan 144 nojalla.

(2)

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’SCCS’, antoi 18 päivänä syyskuuta 2012 (2) lausuntonsa, jota tarkistettiin 23 päivänä syyskuuta 2014 (3) ja jonka mukaan sinkkioksidin käyttö on turvallista iholle levitettävien kosmeettisten valmisteiden väriaineena pinnoittamattomana muussa kuin nanomuodossa. SCCS katsoi kuitenkin, että sinkkioksidin hengitysteitse aiheuttama keuhkotulehdus huomioon ottaen sinkkioksidin käyttö aiheuttaa huolta kosmeettisissa valmisteissa, jotka saattavat aiheuttaa kuluttajan keuhkojen altistumista sinkkioksidille hengitysteiden kautta.

(3)

SCCS:n lausuntojen perusteella sinkkioksidin käyttö väriaineena kosmeettisissa valmisteissa, pinnoittamattomana muussa kuin nanomuodossa, olisi rajoitettava valmisteisiin, jotka eivät voi aiheuttaa loppukäyttäjän keuhkojen altistumista hengitysteiden kautta.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitettä IV olisi muutettava.

(5)

Toimialalle olisi annettava kohtuullisesti aikaa tehdä tarvittavat muutokset tuotteiden koostumukseen tuotteiden markkinoille saattamiseksi ja vaatimusten vastaisten tuotteiden vetämiseksi pois markkinoilta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Ainoastaan tämän asetuksen mukaisia kosmeettisia valmisteita saa saattaa unionin markkinoille 24 päivästä helmikuuta 2018.

Ainoastaan tämän asetuksen mukaisia kosmeettisia valmisteita saa asettaa saataville unionin markkinoilla 24 päivästä toukokuuta 2018.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1489/12, tarkistus 11. joulukuuta 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf

(3)  SCCS/1539/14, tarkistus 25. kesäkuuta 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV oleva viitenumerokohta 144 seuraavasti:

Viitenumero

Aineiden tunnistaminen

Edellytykset

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

Kemiallinen nimi

Väriindeksinumero/aineosien yleisten nimien luettelossa esiintyvä numero/nimi

CAS-numero

EY-numero

Väri

Valmistetyyppi, kehon osat

Enimmäispitoisuus käyttövalmiissa valmisteessa

Muut

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

”144

Sinkkioksidi (*1)

77947

1314-13-2

215-222-5

Valkoinen

 

 

Ei saa käyttää valmisteissa, jotka voivat aiheuttaa loppukäyttäjän keuhkojen altistumista hengitysteiden kautta.

 


(*1)  UV-suodattimena, ks liite VI, nro 30 ja nro 30a.”


Top