EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0961

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/961, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

OJ L 157, 23.6.2015, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/961/oj

23.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/20


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/961,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Yksi henkilö olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevasta luettelosta luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

Poistetaan seuraavan henkilön nimi ja häntä koskeva merkintä asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevasta luettelosta.

A.   Henkilöt

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Top