EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1170

Komission asetus (EY) N:o 1170/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 232 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1170/oj

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1170/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/46/EY liitteissä I ja II vahvistetaan luettelot vitamiineista ja kivennäisaineista sekä niistä jokaisen osalta ne muodot, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistamisessa. Muutokset näihin luetteloihin tehdään kyseisen direktiivin 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudattaen sen 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteissä I ja II vahvistetaan luettelot vitamiineista ja kivennäisaineista sekä niistä jokaisen osalta ne muodot, joita elintarvikkeisiin voidaan lisätä. Muutokset näihin luetteloihin tehdään kyseisen direktiivin 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudattaen sen 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on arvioinut uusia vitamiinien ja kivennäisaineiden muotoja. Myönteisen tieteellisen lausunnon saaneet aineet, joiden osalta direktiivissä 2002/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 1925/2006 säädetyt vaatimukset täyttyvät, olisi lisättävä kyseisissä säädöksissä oleviin luetteloihin.

(4)

Intressitahoja on kuultu ja saadut kommentit on otettu huomioon.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen arvioinnin perusteella on aiheellista määritellä joitakin vitamiini- ja kivennäisaineita niiden tunnistamiseksi.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2002/46/EY ja asetusta (EY) N:o 1925/2006 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2002/46/EY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteillä I ja II.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1925/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä I olevan luettelon 2 kohtaan sana ”Boori”.

2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä III.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.


LIITE I

”LIITE I

Vitamiinit ja kivennäisaineet, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistuksessa

1.   Vitamiinit

A-vitamiini (μg RE)

D-vitamiini (μg)

E-vitamiini (mg α-TE)

K-vitamiini (μg)

B1-vitamiini (mg)

B2-vitamiini (mg)

Niasiini (mg NE)

Pantoteenihappo (mg)

B6-vitamiini (mg)

Foolihappo (μg) (1)

B12-vitamiini (μg)

Biotiini (μg)

C-vitamiini (mg)

2.   Kivennäisaineet

Kalsium (mg)

Magnesium (mg)

Rauta (mg)

Kupari (μg)

Jodi (μg)

Sinkki (mg)

Mangaani (mg)

Natrium (mg)

Kalium (mg)

Seleeni (μg)

Kromi (μg)

Molybdeeni (μg)

Fluoridi (mg)

Kloridi (mg)

Fosfori (mg)

Boori (mg)

Pii (mg)


(1)  Foolihappo on elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta suositeltavien päiväannosten, energiasisällön muuntokertoimien ja määritelmien osalta 28 päivänä lokakuuta 2008 annetun komission direktiivin 2008/100/EY liitteeseen I sisältyvä nimitys ravintoarvomerkintöjä varten, ja se kattaa kaikki folaattien muodot.”


LIITE II

”LIITE II

Vitamiini- ja kivennäisaineet, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistuksessa

A.   Vitamiinit

1.   A-VITAMIINI

a)

retinoli

b)

retinyyliasetaatti

c)

retinyylipalmitaatti

d)

beeta-karoteeni

2.   D-VITAMIINI

a)

kolekalsiferoli

b)

ergokalsiferoli

3.   E-VITAMIINI

a)

D-alfa-tokoferoli

b)

DL-alfa-tokoferoli

c)

D-alfa-tokoferyyliasetaatti

d)

DL-alfa-tokoferyyliasetaatti

e)

D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti

f)

tokoferolien sekoitus (1)

g)

tokotrienoli-tokoferoli (2)

4.   K-VITAMIINI

a)

fyllokinoni (fytomenadioni)

b)

menakinoni (3)

5.   B1-VITAMIINI

a)

tiamiinihydrokloridi

b)

tiamiinimononitraatti

c)

tiamiinimonofosfaattikloridi

d)

tiamiinipyrofosfaattikloridi

6.   B2-VITAMIINI

a)

riboflaviini

b)

natriumriboflaviini-5′-fosfaatti

7.   NIASIINI

a)

nikotiinihappo

b)

nikotiiniamidi

c)

inositoliheksanikotinaatti (inositoliheksaniasinaatti)

8.   PANTOTEENIHAPPO

a)

kalsium-D-pantotenaatti

b)

natrium-D-pantotenaatti

c)

dekspantenoli

c)

pantetiini

9.   B6-VITAMIINI

a)

pyridoksiinihydrokloridi

b)

pyridoksiini-5′-fosfaatti

c)

pyridoksaali-5′-fosfaatti

10.   FOLAATTI

a)

pteroyylimonoglutamiinihappo

b)

kalsium-L-metyylifolaatti

11.   B12-VITAMIINI

a)

syanokobalamiini

b)

hydroksokobalamiini

c)

5′-deoksiadenosyylikobalamiini

d)

metyylikobalamiini

12.   BIOTIINI

a)

D-biotiini

13.   C-VITAMIINI

a)

L-askorbiinihappo

b)

natrium-L-askorbaatti

c)

kalsium-L-askorbaatti (4)

d)

kalium-L-askorbaatti

e)

L-askorbyyli-6-palmitaatti

f)

magnesium-L-askorbaatti

g)

sinkki-L-askorbaatti

B.   Kivennäisaineet

kalsiumasetaatti

kalsium-L-askorbaatti

kalsiumbisglysinaatti

kalsiumkarbonaatti

kalsiumkloridi

kalsiumsitraattimalaatti

sitruunahapon kalsiumsuolat

kalsiumglukonaatti

kalsiumglyserofosfaatti

kalsiumlaktaatti

kalsiumpyruvaatti

ortofosforihapon kalsiumsuolat

kalsiumsukkinaatti

kalsiumhydroksidi

kalsium-L-lysinaatti

kalsiummalaatti

kalsiumoksidi

kalsium-L-pidolaatti

kalsium-L-treonaatti

kalsiumsulfaatti

magnesiumasetaatti

magnesium-L-askorbaatti

magnesiumbisglysinaatti

magnesiumkarbonaatti

magnesiumkloridi

sitruunahapon magnesiumsuolat

magnesiumglukonaatti

magnesiumglyserofosfaatti

ortofosforihapon magnesiumsuolat

magnesiumlaktaatti

magnesium-L-lysinaatti

magnesiumhydroksidi

magnesiummalaatti

magnesiumoksidi

magnesium-L-pidolaatti

magnesiumkaliumsitraatti

magnesiumpyruvaatti

magnesiumsukkinaatti

magnesiumsulfaatti

magnesiumtauraatti

magnesiumasetyylitauraatti

ferrokarbonaatti

ferrositraatti

ferriammoniumsitraatti

ferroglukonaatti

ferrofumaraatti

ferrinatriumdifosfaatti

ferrolaktaatti

ferrosulfaatti

ferridifosfaatti (ferripyrofosfaatti)

ferrisakkaraatti

rauta metallimuodossa (karbonyylillä, elektrolyyttisesti sekä vedyllä pelkistetty)

ferrobisglysinaatti

ferro-L-pidolaatti

ferrofosfaatti

rauta(II)tauraatti

kuparikarbonaatti

kuparisitraatti

kupariglukonaatti

kuparisulfaatti

kupari-L-aspartaatti

kuparibisglysinaatti

kupari-lysiinikompleksi

kupari(II)oksidi

natriumjodidi

natriumjodaatti

kaliumjodidi

kaliumjodaatti

sinkkiasetaatti

sinkki-L-askorbaatti

sinkki-L-aspartaatti

sinkkibisglysinaatti

sinkkikloridi

sinkkisitraatti

sinkkiglukonaatti

sinkkilaktaatti

sinkki-L-lysinaatti

sinkkimalaatti

sinkkimono-L-metioniinisulfaatti

sinkkioksidi

sinkkikarbonaatti

sinkki-L-pidolaatti

sinkkipikolinaatti

sinkkisulfaatti

mangaaniaskorbaatti

mangaani-L-aspartaatti

mangaanibisglysinaatti

mangaanikarbonaatti

mangaanikloridi

mangaanisitraatti

mangaaniglukonaatti

mangaaniglyserofosfaatti

mangaanipidolaatti

mangaanisulfaatti

natriumbikarbonaatti

natriumkarbonaatti

natriumkloridi

natriumsitraatti

natriumglukonaatti

natriumlaktaatti

natriumhydroksidi

ortofosforihapon natriumsuolat

kaliumbikarbonaatti

kaliumkarbonaatti

kaliumkloridi

kaliumsitraatti

kaliumglukonaatti

kaliumglyserofosfaatti

kaliumlaktaatti

kaliumhydroksidi

kalium-L-pidolaatti

kaliummalaatti

ortofosforihapon kaliumsuolat

L-selenometioniini

seleenillä rikastettu hiiva (5)

seleenihapoke

natriumselenaatti

natriumvetyseleniitti

natriumseleniitti

kromi(III)kloridi

kromi(III)laktaatti, trihydraatti

krominitraatti

kromipikolinaatti

kromi(III)sulfaatti

ammoniummolybdaatti (molybdeeni (VI))

kaliummolybdaatti (molybdeeni (VI))

natriummolybdaatti (molybdeeni (VI))

kalsiumfluoridi

kaliumfluoridi

natriumfluoridi

natriummonofluorofosfaatti

boorihappo

natriumboraatti

koliinistabiloitu ortopiihappo

piidioksidi

piihappo (6)


(1)  Alfatokoferoli < 20 %, beetatokoferoli < 10 %, gammatokoferoli 50–70 % ja deltatokoferoli 10–30 %.

(2)  Yksittäisten tokoferolien ja tokotrienolien tyypilliset määrät:

alfatokoferoli 115 mg/g (vähimmäismäärä 101 mg/g)

beetatokoferoli 5 mg/g (vähimmäismäärä < 1 mg/g)

gammatokoferoli 45 mg/g (vähimmäismäärä 25 mg/g)

deltatokoferoli 12 mg/g (vähimmäismäärä 3 mg/g)

alfatokotrienoli 67 mg/g (vähimmäismäärä 30 mg/g)

beetatokotrienoli < 1 mg/g (vähimmäismäärä < 1 mg/g)

gammatokotrienoli 82 mg/g (vähimmäismäärä 45 mg/g)

deltatokotrienoli 5 mg/g (vähimmäismäärä < 1 mg/g).

(3)  Menakinonin esiintymismuoto on pääasiassa menakinoni-7 ja vähäisemmässä määrin menakinoni-6.

(4)  Voi sisältää enintään 2 % treonaattia.

(5)  Seleenillä rikastetut hiivat, jotka tuotetaan viljelemällä natriumseleniitin ollessa seleenin lähteenä ja jotka sisältävät kuivatussa myyntimuodossa enintään 2,5 mg Se/g. Hiivassa oleva vallitseva orgaaninen seleenilaji on selenometioniini (60–85 % tuotteen kokonaisseleenipitoisuudesta). Muiden orgaanisten seleeniyhdisteiden pitoisuus, selenokysteiini mukaan luettuna, saa olla enintään 10 % kokonaisseleenipitoisuudesta. Epäorgaanisen seleenin määrä saa yleensä olla enintään 1 % kokonaisseleenipitoisuudesta.

(6)  Geelimuodossa.”


LIITE III

”LIITE II

Vitamiiniformulaatiot ja kivennäisaineet, joita elintarvikkeisiin voidaan lisätä

1.   Vitamiiniformulaatiot

A-VITAMIINI

retinoli

retinyyliasetaatti

retinyylipalmitaatti

beeta-karoteeni

D-VITAMIINI

kolekalsiferoli

ergokalsiferoli

E-VITAMIINI

D-alfa-tokoferoli

DL-alfa-tokoferoli

D-alfa-tokoferyyliasetaatti

DL-alfa-tokoferyyliasetaatti

D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti

K-VITAMIINI

fyllokinoni (fytomenadioni)

menakinoni (1)

B1-VITAMIINI

tiamiinihydrokloridi

tiamiinimononitraatti

B2-VITAMIINI

riboflaviini

natriumriboflaviini-5′-fosfaatti

NIASIINI

nikotiinihappo

nikotiiniamidi

PANTOTEENIHAPPO

kalsium-D-pantotenaatti

natrium-D-pantotenaatti

dekspantenoli

B6-VITAMIINI

pyridoksiinihydrokloridi

pyridoksiini-5′-fosfaatti

pyridoksiinidipalmitaatti

FOOLIHAPPO

pteroyylimonoglutamiinihappo

kalsium-L-metyylifolaatti

B12-VITAMIINI

syanokobalamiini

hydroksokobalamiini

BIOTIINI

D-biotiini

C-VITAMIINI

L-askorbiinihappo

natrium-L-askorbaatti

kalsium-L-askorbaatti

kalium-L-askorbaatti

L-askorbyyli-6-palmitaatti

2.   Kivennäisaineet

kalsiumkarbonaatti

kalsiumkloridi

kalsiumsitraattimalaatti

sitruunahapon kalsiumsuolat

kalsiumglukonaatti

kalsiumglyserofosfaatti

kalsiumlaktaatti

ortofosforihapon kalsiumsuolat

kalsiumhydroksidi

kalsiummalaatti

kalsiumoksidi

kalsiumsulfaatti

magnesiumasetaatti

magnesiumkarbonaatti

magnesiumkloridi

sitruunahapon magnesiumsuolat

magnesiumglukonaatti

magnesiumglyserofosfaatti

ortofosforihapon magnesiumsuolat

magnesiumlaktaatti

magnesiumhydroksidi

magnesiumoksidi

magnesiumkaliumsitraatti

magnesiumsulfaatti

ferrobisglysinaatti

ferrokarbonaatti

ferrositraatti

ferriammoniumsitraatti

ferroglukonaatti

ferrofumaraatti

ferrinatriumdifosfaatti

ferrolaktaatti

ferrosulfaatti

ferridifosfaatti (ferripyrofosfaatti)

ferrisakkaraatti

rauta metallimuodossa (karbonyylillä, elektrolyyttisesti sekä vedyllä pelkistetty)

kuparikarbonaatti

kuparisitraatti

kupariglukonaatti

kuparisulfaatti

kupari-lysiinikompleksi

natriumjodidi

natriumjodaatti

kaliumjodidi

kaliumjodaatti

sinkkiasetaatti

sinkkibisglysinaatti

sinkkikloridi

sinkkisitraatti

sinkkiglukonaatti

sinkkilaktaatti

sinkkioksidi

sinkkikarbonaatti

sinkkisulfaatti

mangaanikarbonaatti

mangaanikloridi

mangaanisitraatti

mangaaniglukonaatti

mangaaniglyserofosfaatti

mangaanisulfaatti

natriumbikarbonaatti

natriumkarbonaatti

natriumsitraatti

natriumglukonaatti

natriumlaktaatti

natriumhydroksidi

ortofosforihapon natriumsuolat

seleenillä rikastettu hiiva (2)

natriumselenaatti

natriumvetyseleniitti

natriumseleniitti

natriumfluoridi

kaliumfluoridi

kaliumbikarbonaatti

kaliumkarbonaatti

kaliumkloridi

kaliumsitraatti

kaliumglukonaatti

kaliumglyserofosfaatti

kaliumlaktaatti

kaliumhydroksidi

ortofosforihapon kaliumsuolat

kromi(III)kloridi ja sen heksahydraatti

kromi(III)sulfaatti ja sen heksahydraatti

ammoniummolybdaatti (molybdeeni (VI))

natriummolybdaatti (molybdeeni (VI))

boorihappo

natriumboraatti


(1)  Menakinonin esiintymismuoto on pääasiassa menakinoni-7 ja vähäisemmässä määrin menakinoni-6.

(2)  Seleenillä rikastetut hiivat, jotka tuotetaan viljelemällä natriumseleniitin ollessa seleenin lähteenä ja jotka sisältävät kuivatussa myyntimuodossa enintään 2,5 mg Se/g. Hiivassa oleva vallitseva orgaaninen seleenilaji on selenometioniini (60–85 % tuotteen kokonaisseleenipitoisuudesta). Muiden orgaanisten seleeniyhdisteiden pitoisuus, selenokysteiini mukaan luettuna, saa olla enintään 10 % kokonaisseleenipitoisuudesta. Epäorgaanisen seleenin määrä saa yleensä olla enintään 1 % kokonaisseleenipitoisuudesta.”


Top