EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0111

2002/111/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 2002, direktiivin 92/33/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 427)

OJ L 41, 13.2.2002, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 163 - 163
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 63 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 63 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 125 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/111(1)/oj

32002D0111

2002/111/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 2002, direktiivin 92/33/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 427)

Virallinen lehti nro L 041 , 13/02/2002 s. 0043 - 0043


Komission päätös,

tehty 11 päivänä helmikuuta 2002,

direktiivin 92/33/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 427)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/111/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/33/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 1999/29/EY(2), ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission on direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti päätettävä, vastaavatko vihannesten lisäys- ja taimiaineistot, siemeniä lukuun ottamatta, jotka tuotetaan kolmannessa maassa ja joista on samat takeet toimittajan velvoitteita, tunnistettavuutta, ominaisuuksia, kasvien terveyttä, kasvualustaa, pakkaamista, tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä, merkitsemistä ja sulkemista koskevilta osin, yhteisössä tuotettuja kyseisen direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttäviä vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja kaikilta näiltä osin.

(2) Kolmansien maiden edellytyksistä ei kuitenkaan edelleenkään ole käytettävissä niin paljon tietoa, että komissio voisi tässä vaiheessa tehdä mitään kolmatta maata koskevaa päätöstä.

(3) Kaupan järjestelyjen häiriintymisen ehkäisemiseksi olisi direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti sallittava, että kolmansista maista vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, tuovat jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa tällaisiin tuotteisiin edellytyksiä, jotka ovat vastaaviin yhteisön tuotteisiin sovellettavien edellytysten kaltaisia.

(4) Direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua poikkeuksen soveltamiskautta, jota jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2001 päätöksellä 1999/29/EY, olisi tämän vuoksi jatkettava edelleen.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu "31 päivään joulukuuta 2001" ilmaisulla "31 päivään joulukuuta 2004".

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1.

(2) EYVL L 8, 14.1.1999, s. 29.

Top