Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0680

Neuvoston direktiivi 89/680/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY muuttamisesta

OJ L 398, 30.12.1989, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 124 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 124 - 124
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 209 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 209 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/680/oj

31989L0680

Neuvoston direktiivi 89/680/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 398 , 30/12/1989 s. 0026 - 0026
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0124
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0124


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1989,

pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY muuttamisesta (89/680/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

toimenpiteet sisämarkkinoiden asteittaiseksi toteuttamiseksi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 1992 mennessä; sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan,

direktiivin 77/536/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/354/ETY(5), 9 artiklassa rajoitetaan mainitun direktiivin soveltamisala pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin, joiden massa on 1,5 4,5 tonnia; nykyisen enimmäismassan korottaminen 1,5 tonnia ei aiheuttaisi merkittäviä haittoja liikenne- ja työturvallisuuden kannalta, ja massaltaan 4,5 6 tonnia olevien traktoreiden kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita voidaan käsitellä samalla tavoin kuin massaltaan 1,5 4,5 tonnia olevien traktoreiden vastaavia suojarakenteita, ja näin niitä voivat koskea samat säännökset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 77/536/ETY 9 artiklan neljännen luetelmakohdan ensimmäisellä rivillä ilmaisu "1,5 4,5 tonnin massa" ilmaisulla "1,5 6 tonnin massa".

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 kuukauden kuluessa 3 päivästä tammikuuta 1990. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. CRESSON

(1) EYVL N:o C 324, 17.12.1988, s. 14

(2) EYVL N:o C 120, 16.5.1989, s. 17 ja

EYVL N:o C 256, 9.10.1989, s. 75

(3) EYVL N:o C 102, 24.4.1989, s. 8

(4) EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 1

(5) EYVL N:o L 192, 11.7.1987, s. 43

Top