EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2171

Neuvoston päätös (EU) 2017/2171, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2019, vuosittaisesta määrästä vuonna 2018, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2018 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosina 2020 ja 2021

OJ L 306, 22.11.2017, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2171/oj

22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/2171,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2019, vuosittaisesta määrästä vuonna 2018, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2018 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosina 2020 ja 2021

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (2), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/323 (3), jäljempänä ’yhdestoista EKR:n varainhoitoasetus’, ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti komissio esitti 15 päivään lokakuuta 2017 mennessä ehdotuksen, johon sisältyy a) jäsenvaltioiden Euroopan kehitysrahastolle (EKR) suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen enimmäismäärä vuoden 2019 osalta, b) jäsenvaltioiden EKR:lle suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen määrä vuoden 2018 osalta, c) vuoden 2018 rahoitusosuuden ensimmäisen erän määrä sekä d) alustava ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosien 2020 ja 2021 osalta.

(2)

Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 52 artiklan mukaisesti Euroopan investointipankki (EIP) toimitti komissiolle 4 päivänä syyskuuta 2017 ajantasaistetut ennakkoarviot hallinnoimiaan välineitä koskevista sitoumuksista ja maksuista.

(3)

Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti rahoitusosuuksien maksupyynnöissä käytetään ensin aiemmille EKR:ille määrätyt määrät. Tästä syystä olisi esitettävä kymmenettä EKR:a koskeva maksupyyntö EIP:lle ja yhdettätoista EKR:a koskeva maksupyyntö komissiolle.

(4)

Neuvoston päätöksessä (EU) 2016/2026 (4) on vahvistettu jäsenvaltioiden vuotuisten EKR:n rahoitusosuuksien enimmäismäärästä komission osuudeksi 4 550 000 000 euroa ja EIP:n osuudeksi 250 000 000 euroa vuonna 2018.

(5)

Neuvoston päätöksessä (EU) 2017/1206 (5) on vahvistettu, että kahdeksannesta ja yhdeksännestä EKR:sta vapautunut 200 000 000 euron määrä käytetään rahoitusosuuksien vähentämiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden EKR:oon suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen enimmäismäärä varainhoitovuonna 2019 on 4 900 000 000 euroa. Se jaetaan siten, että komission osuus on 4 600 000 000 euroa ja EIP:n osuus on 300 000 000 euroa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden EKR:oon suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen määrä varainhoitovuonna 2018 on 4 800 000 000 euroa. Se jaetaan siten, että komission osuus on 4 550 000 000 euroa ja EIP:n osuus on EUR 250 000 000 euroa.

3 artikla

Varainhoitovuoden 2018 EKR-rahoitusosuuksien ensimmäiset erät, jotka jäsenvaltioiden on suoritettava komissiolle ja EIP:lle, esitetään tämän päätöksen liitteessä olevassa taulukossa.

Kyseisten rahoitusosuuksien maksaminen voidaan yhdistää mukautuksiin, jotka ovat seurausta rahoitusosuuksien vähentämisestä kahdeksannesta ja yhdeksännestä EKR:sta vapautuneella 200 000 000 euron määrällä ja jotka tehdään osana kunkin jäsenvaltion ilmoittamaa mukauttamissuunnitelmaa.

4 artikla

Alustava ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä, on varainhoitovuonna 2020 komission osalta 4 600 000 000 euroa ja EIP:n osalta 300 000 000 euroa sekä varainhoitovuonna 2021 komission osalta EUR 4 700 000 000 euroa ja EIP:n osalta 300 000 000 euroa.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1.

(3)  EUVL L 58, 3.3.2015, s. 17.

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2016/2026, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2018, vuosittaisesta määrästä vuonna 2017, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2017 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja vuotuisia määriä vuosina 2019 ja 2020 (EUVL L 313, 19.11.2016, s. 25).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1206, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden 2017 toisesta maksuerästä (EUVL L 173, 6.7.2017, s. 15).


LIITE

JÄSENVALTIOT

Osuus 10. EKR:sta (%)

Osuus 11. EKR:sta (%)

Vuoden 2018 ensimmäinen erä (euroa)

Yhteensä

Komissio 11. EKR

EIP 10. EKR

BELGIA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

TŠEKKI

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

TANSKA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

SAKSA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

VIRO

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRLANTI

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

KREIKKA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

ESPANJA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

RANSKA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

KROATIA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

KYPROS

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LATVIA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LIETTUA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNKARI

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

ΜΑLTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

ALANKOMAAT

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

ITÄVALTA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

PUOLA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGALI

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

ROMANIA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVAKIA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

SUOMI

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

RUOTSI

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

EU-28 YHTEENSÄ

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


Top