Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:320:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 320, 28. marraskuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 320
41. vuosikerta
28. marraskuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 2548/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 2549/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
Komission asetus (EY) N:o 2550/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 2551/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2552/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 2553/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 2554/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, interventioon ostetun naudanlihan ensimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 1627/89 mukaisten interventioita koskevien yleisten toimenpiteiden osana toteutettua 213. osittaista tarjouskilpailua varten 16
Komission asetus (EY) N:o 2555/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna 17
*Komission asetus (EY) N:o 2556/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, yhteisön sekä Slovenian tasavallan välisessä väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn naudanlihaa koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta vuodeksi 1999 20
Komission asetus (EY) N:o 2557/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 193. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 2558/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 21. erityisessä tarjouskilpailussa 25
*Komission asetus (EY) N:o 2559/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, alkoholin täydellistä denaturointria koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta 27
*Komission asetus (EY) N:o 2560/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja II muuttamisesta (1) 28
Komission asetus (EY) N:o 2561/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 32
*Komission asetus (EY) N:o 2562/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen AKT-valtioista peräisin olevien sianlihatuotteiden tuontiin sovellettavan järjestelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 904/90 kumoamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 2563/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tarjouskilpailusta Réunioiniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin vientituen määrittämiseksi 40
Komission asetus (EY) N:o 2564/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tarjouskilpailun avaamisesta tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin vientituen määrittämiseksi 43
Komission asetus (EY) N:o 2565/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tarjouskilpailun avaamisesta tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin vientituen määrittämiseksi 46
Komission asetus (EY) N:o 2566/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, tarjouskilpailusta tiettyihin kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen hiotun riisin vientituen määrittämiseksi 49
Komission asetus (EY) N:o 2567/98, annettu 27 päivänä marraskuuta 1998, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 52
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/84/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta 54

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/683/EC
*Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 1998, CFA:n frangin ja Komorien frangin valuuttakursseihin liittyvistä asioista 58
Komissio
98/684/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1998, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuonnin vapauttamisesta neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 säädetystä asetuksella (EY) N:o 2474/93 käyttöönotetun polkumyyntitullin laajennuksesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3529) 60
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top