EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:318:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 318, 27. marraskuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 318
41. vuosikerta
27. marraskuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2531/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 4
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 8
Komission asetus (EY) N:o 2534/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20
*Komission asetus (EY) N:o 2535/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, komission asetuksen (ETY) N:o 3046/92 muuttamisesta verohallinnon toimittamien tietojen osalta 22
*Komission asetus (EY) N:o 2536/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, porkkanoiden, sitrushedelmien ja syötäviksi tarkoitettujen omenoiden ja päärynöiden laatuvaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 920/89 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 2537/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 2538/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 28
Komission asetus (EY) N:o 2539/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2004/98 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 31
Komission asetus (EY) N:o 2540/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1079/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 32
Komission asetus (EY) N:o 2541/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 33
Komission asetus (EY) N:o 2542/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 34
Komission asetus (EY) N:o 2543/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 35
Komission asetus (EY) N:o 2544/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 36
Komission asetus (EY) N:o 2545/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 2546/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 39
Komission asetus (EY) N:o 2547/98, annettu 26 päivänä marraskuuta 1998, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 41
*Komission direktiivi 98/87/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 1998, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta (1) 43
*Komission direktiivi 98/88/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 1998, eläinperäisten ainesosien mikroskooppisen tutkimuksen ja arvioinnin suuntaviivoista rehujen virallista tarkastusta varten (1) 45

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/682/EC, EURATOM
*Komission päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 1998, tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alan avaintoimintakokonaisuuksien sisällön ja suuntautumisen määrittelyssä komissiota avustavien ulkopuolisten asiantuntijaryhmien jäsenten sekä puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimeämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3347) (1) 51
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top