EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:037:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 37, 10. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 37
47. vuosikerta
10. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 222/2004, annettu 9 päivänä helmikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 223/2004, annettu 9 päivänä helmikuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2301/97 liitteen täydentämisestä (Hushållsost) 3
*Komission asetus (EY) N:o 224/2004, annettu 9 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 voin ja kerman yksityiselle varastoinnille tarkoitetun tuen vahvistamisesta sekä asetuksesta (EY) N:o 2771/1999 poikkeamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 225/2004, annettu 9 päivänä helmikuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 7

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/126/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä 8
Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus 9
2004/127/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä 16
Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus 17
Komissio
2004/128/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2004, yhteisön rahoitustuesta suu- ja sorkkatautirokotteiden valmistukseen tarkoitettujen antigeenien varastoinnille Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2004 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 102) (1) 24
2004/129/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2004, joidenkin tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 152) (1) 27
2004/130/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2004, Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 161) (1) 32
2004/131/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä helmikuuta 2004, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä FEN 560- ja penoxsulam-tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 274) (1) 34
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top