Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:103:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 103, 08. toukokuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 103

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
8. toukokuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset, suuntaviivat ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Neuvosto

2007/C 103/01

Neuvoston suositus, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan kehitysrahaston (kuudes EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005

1

2007/C 103/02

Neuvoston suositus, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan kehitysrahaston (seitsemäs EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005

2

2007/C 103/03

Neuvoston suositus, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005

3

2007/C 103/04

Neuvoston suositus, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan kehitysrahaston (yhdeksäs EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 103/05

Euron kurssi

5

2007/C 103/06

Neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean jäsenten toimikauden uusiminen

6

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 103/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

7

2007/C 103/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

11

2007/C 103/09

Tietylle säännölliselle lentoliikenteelle Azorien autonomisella alueella asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen (1)

14


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 103/10

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

15

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Komissio

2007/C 103/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

20


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top