EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036R(03)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005 , ammattipätevyyden tunnustamisesta ( EUVL L 255, 30.9.2005 )

OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–32 (ES, EL, EN, FR, IT, LT, MT, NL, PT, SK, SL, SV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–31 (DA, DE, ET, LV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–35 (CS, HU, FI)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–34 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2008-04-04/oj

4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/28


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 255, 30. syyskuuta 2005 )

Sivulla 24, johdanto-osan 16 kappaleessa, toiseksi viimeisellä rivillä:

Korvataan sana ”harjoittelujakso” sanalla ”sopeutumisaika”.

Sivulla 26, johdanto-osan 32 kappaleessa, neljänneksi viimeisellä rivillä:

Korvataan sanat ”hankittu pätevyys” sanoilla ”suoritetut tutkinnot”.

Sivulla 26, johdanto-osan 39 kappaleessa, viidennellä rivillä:

Korvataan sanat ”ammatillisella jatkokoulutuksella” sanalla ”täydennyskoulutuksella”.

Sivulla 27, johdanto-osan 43 kappaleessa, kuudennella rivillä:

Korvataan sana ”henkisiä” sanalla ”aineettomia”.

Sivulla 27, 2 artiklan 2 kohdassa, toisessa virkkeessä:

Korvataan sanat ”ensimmäisessä tunnustamisessa” sanoilla ”ensimmäistä kertaa tapahtuvassa tunnustamisessa”.

Sivulla 27, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, toisella rivillä:

Lisätään sanan ”ammattitoimintaa” jälkeen sanat ”tai -toimintoja”.

Sivulla 27, 1 kohdan b alakohdassa, toisella rivillä:

Korvataan sanat ”ammattipätevyydestä annettu asiakirja” sanoilla ”muodollisesta pätevyydestä annettu asiakirja”.

Sivulla 27, 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa:

korvataan:

”d)

’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai elintä, jotka jäsenvaltiot ovat valtuuttaneet myöntämään tai ottamaan vastaan tutkintotodistuksia ja muita asiakirjoja tai tietoja, sekä ottamaan vastaan hakemuksia ja tehdä tässä direktiivissä tarkoitettuja päätöksiä;”

seuraavasti:

”d)

’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai elintä, jonka jäsenvaltio on nimenomaisesti valtuuttanut myöntämään tai ottamaan vastaan tutkintotodistuksia ja muita asiakirjoja tai tietoja, sekä ottamaan vastaan hakemuksia ja tekemään tässä direktiivissä tarkoitettuja päätöksiä;”

Sivulla 27, 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, viimeisellä rivillä:

Korvataan sanat ”työelämään tutustumisella” sanalla ”työjaksolla”.

Sivulla 28, 3 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, toisella rivillä:

Korvataan sana ”luvallista” sanalla ”laillista”.

Sivulla 28, 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa, neljännellä rivillä:

Korvataan sana ”täydennyskoulutuksineen” sanalla ”lisäopintoineen”.

Sivulla 28, 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan toisessa alakohdassa, viimeisellä rivillä:

Korvataan sanat ”sovellettavan hyvän ammattitavan” sanoilla ”soveltuvien ammatillisten sääntöjen”.

Sivulla 28, 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan kolmannessa alakohdassa:

Korvataan sanat ”yksityiskohtaisista säännöistä” sanoilla ”soveltamiseen liittyvistä yksityiskohdista”.

Sivulla 28, 3 artiklan 3 kohdassa, neljännellä rivillä:

Korvataan sanat ”kyseiseltä ammattialalta” sanoilla ”kyseisestä ammatista”.

Sivulla 28, 4 artiklan 1 kohdassa:

korvataan:

”1.   Ammattipätevyyden tunnustaminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa edunsaajalle oikeuden ryhtyä harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa samaa ammattia kuin se, johon kyseisellä henkilöllä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan, sekä harjoittaa sitä siellä samoin edellytyksin kuin vastaanottavan jäsenvaltion omat kansalaiset.”

seuraavasti:

”1.   Ammattipätevyyden tunnustaminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa etua saavalle henkilölle oikeuden ryhtyä harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa sitä ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan, sekä harjoittaa sitä siellä samoin edellytyksin kuin vastaanottavan jäsenvaltion omat kansalaiset.”

Sivulla 28, 5 artiklan 1 kohdan johdantolauseessa:

korvataan:

”1.   Jäsenvaltiot eivät voi mistään ammattipätevyyteen liittyvästä syystä rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta toisessa jäsenvaltiossa,”

seuraavasti:

”1.   Rajoittamatta yhteisön oikeuden erityissäännösten ja tämän direktiivin 6 ja 7 artiklan soveltamista, jäsenvaltiot eivät voi mistään ammattipätevyyteen liittyvästä syystä rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta toisessa jäsenvaltiossa,”

Sivulla 28, 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, toiseksi viimeisellä ja viimeisellä rivillä:

Poistetaan sanat ”ja jos ammatti on säännelty kyseisessä jäsenvaltiossa”.

Sivulla 29, 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, neljänneksi viimeisellä rivillä:

Korvataan sana ”ammattikoulutus” sanalla ”ammatti”.

Sivulla 29, 5 artiklan 3 kohdassa

korvataan:

”3.   Siinä tapauksessa, että palvelun tarjoaja siirtyy, häneen sovelletaan niitä ammatillisia, lakisääteisiä tai hallinnollisia käytännesääntöjä, jotka koskevat välittömästi ammattipätevyyttä, kuten ammattien määrittelyä, ammattinimikkeiden käyttöä sekä vakavaa ammattivirhettä, joka liittyy välittömästi ja nimenomaisesti kuluttajansuojaan ja turvallisuuteen, sekä kurinpitosäännöksiä, joita vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovelletaan samaa ammattia harjoittaviin palvelun tarjoajiin.”

seuraavasti:

”3.   Siinä tapauksessa, että palvelun tarjoaja siirtyy, häneen sovelletaan niitä luonteeltaan ammatillisia, lakisääteisiä tai hallinnollisia ammatillisia sääntöjä, jotka koskevat välittömästi ammattipätevyyttä, kuten ammattien määrittelyä, ammattinimikkeiden käyttöä sekä vakavaa ammattivirhettä, joka liittyy välittömästi ja nimenomaisesti kuluttajansuojaan ja turvallisuuteen, sekä kurinpitosäännöksiä, joita vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovelletaan samaa ammattia harjoittaviin.”

Sivulla 29, 6 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan alussa:

korvataan:

”a)

ammatillisen järjestön tai elimen myöntämää lupaa tai sen rekisteriin merkitsemistä tai jäsenyyttä.”

seuraavasti:

”a)

ammatillisen järjestön tai elimen myöntämää lupaa taikka ammatillisen järjestön tai elimen rekisteriin merkitsemistä tai sen jäsenyyttä.”

Sivulla 30, 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan toisella ja kolmannella rivillä:

Korvataan sanat ”kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen” sanoilla ”kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen”.

Sivulla 30, 7 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan kuudennella rivillä:

Korvataan sanat ”puuttuvat tiedot ja pätevyyden” sanoilla ”puuttuvat tiedot tai pätevyyden”.

Sivulla 31, 10 artiklan johdantokappaleessa, toisella rivillä:

Korvataan sana ”kuuluu” sanalla ”kuulu”.

Sivulla 31, 10 artiklan a ja b alakohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöläinen” sanalla ”muuttaja”.

Sivulla 31, 10 artiklan c alakohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöntekijällä” sanalla ”muuttajalla”.

Sivulla 31, 10 artiklan e ja f alakohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöntekijä” sanalla ”muuttaja”.

Sivulla 31, 10 artiklan g alakohdassa

Korvataan sana ”siirtotyöntekijät” sanalla ”muuttajat”.

Sivulla 31, 10 artiklan d alakohdassa:

korvataan:

”d)

lääkärit, sairaanhoitajat, hammaslääkärit, eläinlääkärit, kätilöt, proviisorit ja arkkitehdit, joilla on asiakirja muodollisesta erityispätevyydestä, joka saadaan liitteessä V olevassa 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavan koulutuksen jälkeen ja ainoastaan asiaan kuuluvan erikoisalan tunnustamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 1 kohdan sekä 23 ja 27 artiklan soveltamista”;

seuraavasti:

”d)

lääkärit, sairaanhoitajat, hammaslääkärit, eläinlääkärit, kätilöt, proviisorit ja arkkitehdit, joilla on asiakirja muodollisesta erityispätevyydestä, joka edellyttää osallistumista liitteessä V olevassa 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavaan koulutukseen, ainoastaan asiaan kuuluvan erikoisalan tunnustamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 1 kohdan sekä 23 ja 27 artiklan soveltamista;”

Sivulla 31, 10 artiklan e alakohdassa:

korvataan:

”e)

yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat ja erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka saadaan liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavan koulutuksen jälkeen, silloin kun …;”

seuraavasti:

”e)

yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat ja erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka edellyttää osallistumista liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavaan koulutukseen, silloin kun …;”

Sivulla 31, 10 artiklan f alakohdassa:

korvataan:

”f)

erikoissairaanhoitajat, joilla ei ole …, tai erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka saadaan liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavan koulutuksen jälkeen;”

seuraavasti:

”f)

erikoissairaanhoitajat, joilla ei ole …, tai erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka edellyttää osallistumista liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavaan koulutukseen;”

Sivulla 32, 11 artiklan c alakohdan ii alakohdassa:

korvataan:

”ii)

säännellyn ammatin ollessa kyseessä, koulutuksesta, jossa on i alakohdassa mainittua koulutustasoa vastaava liitteessä II oleva erityisrakenne ja joka …”

seuraavasti:

”ii)

säännellyn ammatin ollessa kyseessä, liitteessä II mainitusta koulutuksesta, jossa on i alakohdassa mainittua koulutustasoa vastaava erityisrakenne ja joka …”

Sivulla 32, 11 artiklan d alakohdassa, viidennellä rivillä:

Korvataan sana ”samantasoisessa” sanoilla ”samantasoista koulutusta antavassa”.

Sivulla 32, 11 artiklan e alakohdassa, neljännellä ja viidennellä rivillä:

Korvataan sanat ”samantasoisessa koulutuslaitoksessa” sanoilla ”samantasoista koulutusta antavassa oppilaitoksessa”.

Sivulla 33, 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisella rivillä:

Korvataan sana ”muuttajalle” sanalla ”hakijalle”.

Sivulla 33, 14 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa:

korvataan:

”Tätä sovelletaan myös … tapauksiin, jos … yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat tai erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka saadaan liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavan koulutuksen jälkeen, sekä 10 artiklan g alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.”

seuraavasti:

”Tätä sovelletaan myös … tapauksiin, jos … yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat tai erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka edellyttää osallistumista liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavaan koulutukseen, sekä 10 artiklan g alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.”

Sivu 33, 14 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöntekijä” sanalla ”muuttaja”.

Sivulla 33, 14 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa:

korvataan:

”Vastaanottava jäsenvaltio voi 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vaatia sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta, jos siirtotyöntekijä aikoo harjoittaa ammattitoimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysjohtajana, mikä edellyttää tiettyjen voimassa olevien kansallisten sääntöjen tuntemista ja noudattamista, edellyttäen, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset pitävät kyseisten sääntöjen tuntemista ja noudattamista asianomaisen toiminnan harjoittamisen edellytyksenä myös omien kansalaistensa kohdalla.”

seuraavasti:

”Vastaanottava jäsenvaltio voi 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vaatia sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta, jos muuttaja aikoo harjoittaa ammattitoimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysjohtajana, mikä edellyttää erityisten voimassa olevien kansallisten sääntöjen tuntemista ja soveltamista, edellyttäen, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset pitävät kyseisten sääntöjen tuntemista ja noudattamista asianomaisen toiminnan harjoittamisen edellytyksenä myös omien kansalaistensa kohdalla.”

Sivulla 33, 14 artiklan 4 kohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöntekijän” sanalla ”muuttajan”.

Sivulla 33, 14 artiklan 4 kohdassa:

korvataan:

”… ja jonka kesto tai keskeiset piirteet ovat siirtotyöntekijän suorittamassa koulutuksessa olennaisesti erilaisia kuin vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämässä koulutuksessa.”

seuraavasti:

”… ja jonka kesto tai sisältö on siirtotyöntekijän suorittamassa koulutuksessa olennaisesti erilainen kuin vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämässä koulutuksessa.”

Sivulla 34, 15 artiklan 4 kohdassa:

korvataan:

”4.   Edellä olevat 1–3 kohta eivät vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan sellaisen ammattipätevyyden määrittelemiseksi, joka vaaditaan ammatin harjoittamiseen jäsenvaltioiden alueella, eikä niiden ammattikoulutusjärjestelmien sisältöön eikä järjestämiseen.”

seuraavasti:

”4.   Edellä oleva 1–3 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan päättää minkälaisia ammattipätevyyksiä vaaditaan ammattien harjoittamiseen jäsenvaltioiden alueella, eikä niiden ammattikoulutusjärjestelmien sisältöön eikä järjestämiseen.”

Sivulla 34, 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, kolmannella rivillä:

Korvataan sana ”ennalta” sanalla ”aiemmin”.

Sivulla 34, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, kolmannella rivillä:

Korvataan sana ”ennalta” sanalla ”aiemmin”.

Sivulla 36, 22 artiklan b alakohdassa, ensimmäisellä rivillä:

Korvataan sana ”Jatkokoulutuksella” sanalla ”Täydennyskoulutuksella”.

Sivulla 41, 33 artiklan 2 kohdassa, kolmannella rivillä:

Korvataan sana ”etuihin” sanalla ”oikeuksiin”.

Sivulla 46, 43 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, toisella rivillä:

Korvataan sana ”etuihin” sanalla ”oikeuksiin”.

Sivulla 49, 49 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

korvataan:

”… liitteessä VI olevassa 6 kohdassa tarkoitetut arkkitehdin muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka …”

seuraavasti:

”… liitteessä VI tarkoitetut arkkitehdin muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka …”

Sivulla 49, 50 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

korvataan

”1.   Tehdessään päätöstä säännellyn ammatin harjoittamista koskevasta lupahakemuksesta tämän osaston mukaisesti …”

seuraavasti:

”1.   Tehdessään päätöstä säännellyn ammatin harjoittamislupaa koskevasta hakemuksesta tämän osaston mukaisesti …”

Sivulla 50, 53 artiklassa:

korvataan:

”Ammattipätevyyden tunnustamisen edunsaajilla on oltava sellainen kielitaito, jota tarvitaan heidän ammattinsa harjoittamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa.”

seuraavasti:

”Ammattipätevyyden tunnustamisesta etua saavilla henkilöillä on oltava sellainen kielitaito, jota tarvitaan heidän ammattinsa harjoittamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa.”

Sivulla 50, 54 artiklassa:

korvataan:

”Vastaanottavan jäsenvaltion on huolehdittava, että asianomaisille annetaan oikeus käyttää kotijäsenvaltion tutkintonimikettä tai tarvittaessa sen lyhennettä kotijäsenvaltion kielellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 52 artiklan soveltamista. Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että nimikkeen jäljessä on mainittava sen antaneen laitoksen tai tutkintolautakunnan nimi ja osoite. Siinä tapauksessa, että kotijäsenvaltion tutkintonimike voidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa sekoittaa nimikkeeseen, joka vastaanottavassa valtiossa edellyttää lisäkoulutusta, jota edunsaaja ei ole suorittanut, vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia edunsaajaa käyttämään kotijäsenvaltion tutkintonimikettä sopivassa muodossa, jonka vastaanottava jäsenvaltio määrää.”

seuraavasti:

”Vastaanottavan jäsenvaltion on huolehdittava, että asianomaisille annetaan oikeus käyttää kotijäsenvaltion tutkintonimikettä tai tarvittaessa sen lyhennettä kotijäsenvaltion kielellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 52 artiklan soveltamista. Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että nimikkeen jäljessä on mainittava sen antaneen laitoksen tai tutkintolautakunnan nimi ja osoite. Siinä tapauksessa, että kotijäsenvaltion tutkintonimike voidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa sekoittaa nimikkeeseen, joka vastaanottavassa valtiossa edellyttää lisäkoulutusta, jota etua saava henkilö ei ole suorittanut, vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia etua saavaa henkilöä käyttämään kotijäsenvaltion tutkintonimikettä sopivassa muodossa, jonka vastaanottava jäsenvaltio määrää.”

Sivulla 51, 60 artiklan 1 kohdassa:

korvataan

”1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 20 päivän lokakuuta 2007 jälkeen kahden vuoden välein kertomus käyttöön otetun järjestelmän soveltamisesta. Kyseisessä kertomuksessa on yleisten huomautusten lisäksi oltava tilastollinen yhteenveto tehdyistä päätöksistä ja selvitys tärkeimmistä tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä ongelmista.”

seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 20 päivän lokakuuta 2007 jälkeen kahden vuoden välein kertomus järjestelmän soveltamisesta. Kyseisessä kertomuksessa on yleisten huomioiden lisäksi oltava tilastollinen yhteenveto tehdyistä päätöksistä ja selvitys tärkeimmistä tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä ongelmista.”

Sivulla 55, liitteessä II, otsikossa 1:

korvataan:

”1.

Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus”

seuraavasti:

”1.

Terveydenhuollon avustavan henkilöstön ja lastenhoidon henkilöstön koulutus”.

Sivulta 79 alkaen, liitteessä V:

Sivulla 88, sarakkeessa ”Patologia”, taulukkorivillä ”Ireland”:

korvataan

:

”Morbid anatomy and histopathology”

seuraavasti

:

”Histopathology”

Sivulla 91, sarakkeessa ”Kliininen biologia”, taulukkorivillä ”Ελλάς”:

Poistetaan: ”Χειρουργική Θώρακος”

Sivulla 91, sarakkeessa ”Plastiikkakirurgia”, taulukkorivillä ”Ireland”:

korvataan

:

”Plastic surgery”

seuraavasti

:

”Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”

Sivulla 92, sarakkeessa ”Kliininen mikrobiologia”, taulukkorivillä ”Ελλάς”:

korvataan

:

”1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”

seuraavasti

:

”—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”

Sivulla 93, sarakkeessa ”Thoraxkirurgia”, taulukkorivillä ”Italia”:

korvataan

:

”Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

seuraavasti

:

”—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”

Sivulla 95, sarakkeessa ”Gastroenterologia”, taulukkorivillä ”Belgique/België/Belgien”:

korvataan

:

”Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

seuraavasti

:

”Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”

Sivulla 97, sarakkeessa ”Fysioterapia”, taulukkorivillä ”Portugal”:

korvataan

:

”Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

seuraavasti

:

”—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”

Sivulla 99, sarakkeessa ”Radiologia”, taulukkorivillä ”Ireland”:

korvataan

:

”Radiology (**)”

seuraavasti

:

”Radiology”

Sivulla 99, sarakkeessa ”Radiologia”, taulukkorivillä ”Italia”:

korvataan

:

”Radiologia”

seuraavasti

:

”Radiologia (**)”

Sivulla 101, sarakkeessa ”Terveydenhuolto”, taulukkorivillä ”Κύπρος”:

korvataan

:

”Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

seuraavasti

:

”—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”

Sivulla 108, sarakkeessa ”Tapaturmat”, taulukkorivillä ”Česká republika”

korvataan

:

”Traumatologie

Urgentní medicína”

seuraavasti

:

”—

Traumatologie

Urgentní medicína”

Sivulla 108, sarakkeessa ”Tapaturmat”, taulukkorivillä ”Slovensko”:

korvataan

:

”Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

seuraavasti

:

”—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

Sivulla 115, taulukossa 5.3.2. ”Hammaslääkärin peruskoulutuksesta annettavat asiakirjat”, sarakkeessa ”Koulutuksesta annettava asiakirja”, taulukkorivillä ”Česká republika”

korvataan

:

”… (doktor)”,

seuraavasti

:

”… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”

Sivulla 121, taulukossa 5.4.2 ”Eläinlääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat”, sarakkeessa ”Koulutuksesta annettava asiakirja”, taulukkorivillä ”Deutschland”:

korvataan

:

”… des Dritten Abscnitts …”,

seuraavasti

:

”… des Dritten Abschnitts …”;

Sivulla 128, taulukossa 5.6.2 ”Proviisorin koulutuksesta annettavat asiakirjat”, sarakkeessa ”Asiakirjan antava elin”, taulukkorivillä ”Magyarország”:

korvataan

:

”EG Egyetem”

seuraavasti

:

”Egyetem”

Sivulta 129 alkaen, arkkitehtejä koskevissa taulukoissa:

Sivulla 129, otsikossa

korvataan:

”5.7.1   Direktiivin 46 artiklan 1 kohdan nojalla tunnustettavat arkkitehdin koulutuksesta annetut asiakirjat”

seuraavasti:

”5.7.1   Direktiivin 46 artiklan nojalla tunnustettavat arkkitehdin koulutuksesta annetut asiakirjat”

a)

Sivulla 130, Espanjaa koskevalla taulukkorivillä; viimeisen sarakkeen viitelukuvuosien asettelun korjaus:

”Maa

Koulutuksesta annettava asiakirja

Asiakirjan antava elin

Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä todistus

Viitelukuvuosi

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995”

b)

Sivulla 132, Italiaa koskevalla taulukkorivillä; taulukon loppuosassa viimeisen sarakkeen viitelukuvuosien asettelun korjaus

”Maa

Koulutuksesta annettava asiakirja

Asiakirjan antava elin

Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä todistus

Viitelukuvuosi

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma ’La Sapienza’

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”

c)

Sivulla 133, Portugalia koskevalla taulukkorivillä; viimeisen sarakkeen viitelukuvuosien asettelun korjaus

”Maa

Koulutuksesta annettava asiakirja

Asiakirjan antava elin

Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä todistus

Viitelukuvuosi

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”

Sivulla 135, liitteessä VI, Näitä ammatteja koskevat saavutetut oikeudet:

Poistetaan alaotsikosta numero ”6.”.


Top