EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:203:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 203, 04. elokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 203

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
4. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1280/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1281/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, kalastuslisenssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vähimmäistiedoista

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1282/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annettujen komission asetusten (EY) N:o 1789/2003 ja (EY) N:o 1810/2004 huomioon ottamiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1283/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 866/2004 liitteen I muuttamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1284/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1285/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1286/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

17

 

 

Tuomioistuin

 

*

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muutos

19

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2005, neljän Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston jäsenen nimittämisestä

22

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1255/2005, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä heinäkuussa 2005 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä ( EUVL L 200, 30.7.2005 )

23

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top