EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:272:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 272, 10. lokakuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 272
45. vuosikerta
10. lokakuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1789/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1790/2002, annettu 8 päivänä lokakuuta 2002, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1791/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, Marokossa ennen Euroopan yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä 7
*Komission asetus (EY) N:o 1792/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, asetuksesta (EY) N:o 449/2001 poikkeamisesta tomaatteja koskevan tuen ennakkohakemuksen osalta markkinointivuonna 2002/2003 9
*Komission asetus (EY) N:o 1793/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, oliiviöljyn arvioidun tuotannon sekä ennakolta maksettavan tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2001/2002 11
*Komission asetus (EY) N:o 1794/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1249/2002 oikaisemisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1795/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 1796/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen, syrjäisimpien alueiden viiniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä asetuksen (EY) N:o 1491/2002 muuttamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1797/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 20
Komission asetus (EY) N:o 1798/2002, annettu 9 päivänä lokakuuta 2002, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 23
Tuomioistuin
*Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muutos, tehty 17 päivänä syyskuuta 2002 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/778/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä huhtikuuta 2002, tukiohjelmasta C 74/2001 (ex NN 76/2001), jonka Belgia on toteuttanut tai aikoo toteuttaa timanttiteollisuuden hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1345) (1) 25
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top