EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:178:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 178, 30. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 178
44. vuosikerta
30. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 1
*Komission asetus (EY) N:o 1261/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä juurikkaiden toimitussopimusten sekä juurikkaan hintaan sovellettavien korotusten ja alennusten osalta 46
*Komission asetus (EY) N:o 1262/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 48
*Komission asetus (EY) N:o 1263/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2001/2002 60
*Komission asetus (EY) N:o 1264/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 1531/2000, kemianteollisuudessa käytettävän sokerin tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1729/78 ja tiettyjen ennakolta vahvistettujen vientitukien tarkistuksesta sokerialan hintojen tai varastointimaksun muutoksen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 1729/97 muuttamisesta 61
*Komission asetus (EY) N:o 1265/2001, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 63
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top