EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0954

2005/954/EY: Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005 , Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä

OJ L 346, 29.12.2005, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 414–415 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 31 - 32
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 65 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/954/oj

29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä joulukuuta 2005,

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä

(2005/954/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 181a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vaikka Mongolia on ollut EBRD:n jäsen vuodesta 2000, pankki ei ole tällä hetkellä valtuutettu toimimaan siellä omilla varoillaan.

(2)

Mongolian pääministerin pyynnön johdosta EBRD:n johtokunta on antanut yksimielisen tukensa Mongolian hyväksymiseksi pankin toimintojen kohdemaaksi.

(3)

Tammikuun 30 päivänä 2004 hyväksymällään päätöslauselmalla EBRD:n hallintoneuvosto on äänestänyt pankin perustamissopimukseen tehtävän tarvittavan muutoksen puolesta, jotta pankki voi rahoittaa toimenpiteitä Mongoliassa. Kaikki pankin hallintoneuvoston jäsenet äänestivät muutoksen puolesta, Euroopan yhteisöä edustava hallintoneuvoston jäsen mukaan luettuna.

(4)

Koska muutos koskee pankin tarkoitusta ja tehtäviä, on tarpeen, että kaikki jäsenvaltiot ja laitokset, Euroopan yhteisö mukaan luettuna, hyväksyvät sen myös muodollisesti.

(5)

Euroopan yhteisön hyväksyntä tälle muutokselle on tarpeen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän taloudellisen, rahoituksellisen ja teknisen yhteistyön alalla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta EBRD:n perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävä muutos, joka on tarpeen, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä.

Muutoksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Euroopan yhteisöä edustava EBRD:n hallintoneuvoston jäsen toimittaa pankille tämän muutoksen hyväksymistä koskevan julistuksen.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. BRADSHAW


(1)  Lausunto annettu 15. marraskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


Muutos Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehtyyn sopimukseen

Korvataan sopimuksen 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tarkoitus

Taloudellisen kasvun ja jälleenrakennustoiminnan tukemiseksi pankki pyrkii huolehtimaan avoimeen markkinatalouteen siirtymisestä sekä edistämään yksityistä aloitteellisuutta ja yrittäjätoimintaa niissä Keski- ja Itä-Euroopan valtioissa, jotka sitoutuvat noudattamaan monipuoluedemokratian, moniarvoisuuden ja markkinatalouden periaatteita ja soveltavat niitä. Pankki voi toimia tarkoituksensa mukaisesti myös Mongoliassa samoin edellytyksin. Tämän mukaisesti kaikilla tässä sopimuksessa ja sen liitteissä olevilla viittauksilla ’Keski- ja Itä-Euroopan valtioihin’, ’lainansaajavaltioon (tai -valtioihin)’ tai ’vastaanottajajäsenmaahan (tai -maihin)’ tarkoitetaan myös Mongoliaa.”


Top