EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:011:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 11, 16. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 11
46. vuosikerta
16. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 1
Komission asetus (EY) N:o 59/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
Komission asetus (EY) N:o 60/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 61/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I ja II muuttamisesta (1) 12
*Komission asetus (EY) N:o 62/2003, annettu 14 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 63/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 19
Komission asetus (EY) N:o 64/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 65/2003, annettu 15 päivänä tammikuuta 2003, maltaiden vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan parlamentti ja neuvosto
2003/32/EC
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta, tehty Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti 26
Neuvosto
2003/33/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille 27
Komissio
2003/34/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston päätöksen 2001/822/EY mukaisen alkuperäsääntöjä koskevan poikkeuksen eväämisestä Alankomaiden Antilleilta peräisin olevan sokerin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5501) 50
2003/35/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä benalaksyyli-M-, bentiavalikarbi-, 1-metyylisyklopropeeni-, protiokonatsoli- ja fluoksastrobiini -tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5575) (1) 52
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top