EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:064:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 64, 19. maaliskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 64

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
19. maaliskuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Neuvosto

2009/C 064/01

Neuvoston lausunto, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2009, Ranskan tarkistetusta vakausohjelmasta vuosiksi 2008–2012

1

2009/C 064/02

Neuvoston lausunto, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2009, Kreikan tarkistetusta vakausohjelmasta vuosiksi 2008–2011

7


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 064/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5433 — SANACORP/V.D. LINDE) (1)

13

2009/C 064/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5438 — NBC Universal/De Agostini Communications/IMI Investimenti/Cattleya) (1)

13


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 064/05

Euron kurssi

14

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 064/06

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, s. 31, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 14, EUVL:ssä C 207, 14.8.2008, s. 12, EUVL:ssä C 331, 21.12.2008, s. 13, ja EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 5, julkaistun luettelon päivitys

15

2009/C 064/07

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut mallit henkilökorteista, joita jäsenvaltioiden ulkoasiainministeriöt myöntävät diplomaatti- ja konsuliedustustojen akkreditoiduille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 85, ja EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 15, julkaistujen mallien päivitys

18

2009/C 064/08

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo — EUVL:ssä C 316, 28.12.2007, s. 1, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 16, EUVL:ssä C 177, 12.7.2008, s. 9, EUVL:ssä C 200, 6.8.2008, s. 10, EUVL:ssä C 331, 31.12.2008, s. 13, EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 10, ja EUVL:ssä C 37, 14.2.2009, s. 10, julkaistun luettelon päivitys

20

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2009/C 064/09

Kehotus huomautusten esittämiseen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan I osan 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valtiontuesta, joka liittyy Islannin asuntorahoitusrahaston vapautukseen valtion takausmaksusta

21

2009/C 064/10

EFTAn valvontaviranomainen on päättänyt olla vastustamatta ilmoitettua toimenpidettä

37

2009/C 064/11

Tiedot, jotka EFTAn jäsenvaltiot ovat toimittaneet ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1 f kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annettu komission asetus (EY) N:o 70/2001) nojalla myönnetystä valtiontuesta

38


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 064/12

Ehdotuspyyntö ENIAC Joint Undertaking -työohjelmassa

39

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 064/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5347 — Mapfre/Salvador Caetano/JVS) (1)

40

2009/C 064/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5477 — Votorantim/Aracruz) (1)

41


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top