EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0710(02)

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 164, 10.7.2002, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0710(02)

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro C 164 , 10/07/2002 s. 0003 - 0005


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(2002/C 164/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Päätöksen tekopäivä: 6.6.2002

Jäsenvaltio: Alankomaat (Enscheden kunta)

Tuen numero: N 217/02

Nimike: Enscheden ilotulitetehtaan palon aiheuttamien vahinkojen korvaaminen yrityksille

Tarkoitus: Vahingonkorvaus

Oikeusperusta: Kaderwet EZ-subsidies (artikel 2)

Talousarvio: Yhteensä 41 milj. euroa

Kesto: Kolme vuotta 13.5.2000 alkaen

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 24.5.2002

Jäsenvaltio: Saksa

Tuen numero: N 34/02

Nimike: Luonnonmukaisen maatalouden teknologia ja tietotaito, osa B

Tarkoitus: Luonnonmukaisen maatalouden edellytysten parantamiseen tähtäävien T& K-hankkeiden tukeminen

Oikeusperusta: Jährliches Haushaltsgesetz

Talousarvio: 9 milj. euroa vuonna 2002, 15 milj. euroa vuonna 2003

Tuen intensiteetti tai määrä: Perustutkimus: enintään 100 %, teollinen tutkimus: enintään 50 %, kilpailua edeltävä kehittäminen: enintään 25 %, + soveltuvissa tapauksissa pk-lisä

Kesto: 31.12.2003 asti

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 22.5.2002

Jäsenvaltio: Saksa (Sachsen)

Tuen numero: N 602/01

Nimike: Työttömän perustamalle yritykselle myönnettävä avustus

Tarkoitus: Työttömien perustamien yritysten tukeminen

Oikeusperusta: Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien

Talousarvio: 26,5 milj. euroa vuodessa

Tuen intensiteetti tai määrä: 1050 euroa henkeä kohden kuukaudessa (6 kuukautta)

Kesto: 31.12.2006 asti

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 9.4.2002

Jäsenvaltio: Saksa (Baden-Württemberg)

Tuen numero: N 610/01

Nimike: Baden-Württembergin matkailun infrastruktuuriohjelma

Tarkoitus: Kuntien matkailuinvestointien tukeminen

Oikeusperusta: Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien

Talousarvio: Enintään 10 milj. euroa vuodessa

Kesto: Rajoittamaton

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 24.5.2002

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Tuen numero: N 856/01

Nimike: Yhteistoiminnallinen tutkimusohjelma LINK

Tarkoitus: Yhteistoiminnallisen tutkimus- ja kehitystyön edistäminen

Oikeusperusta: Science and Technology Act 1965

Talousarvio: 50-60 milj. Englannin puntaa (82-100 milj. euroa) vuodessa

Tuen intensiteetti tai määrä: - Perustutkimus: 100 %

- Kilpailua edeltävä kehitystyö: 25 % suurille yrityksille, 35 % pk-yrityksille

- Teollinen tutkimus: 50 % suurille yrityksille, 60 % brutto pk-yrityksille

- Toteutettavuustutkimukset: 75 % suurille yrityksille, 50 % pk-yrityksille

Kesto: 31.12.2006 asti

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 31.5.2002

Jäsenvaltio: Itävalta

Tuen numero: N 9/02

Nimike: Itävallan suuntaviivat 2002 saastuneiden teollisuusalueiden kunnostamisesta

Tarkoitus: Ympäristönsuojelun edistäminen saastuneita teollisuusalueita kunnostamalla

Oikeusperusta: Umweltförderungsgesetz (UFG), BGBl. Nr. 185/1993; idF des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 108/2001

Talousarvio: 75 milj. euroa vuodessa

Tuen intensiteetti tai määrä: Ympäristönsuojelulle myönnettävästä valtiontuesta annettujen yhteisön suuntaviivojen mukainen

Kesto: Määrittelemätön

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 7.5.2002

Jäsenvaltio: Belgia

Tuen numero: NN 129/2000

Nimike: Laki työllisyyden edistämisestä

Tarkoitus: Työllisyyden edistäminen

Oikeusperusta: Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 2

Talousarvio: 1,3 mrd. euroa vuodessa

Kesto: Seitsemän vuotta

Muita tietoja: Komissio hyväksyi työn uudelleenjakoa koskevan ohjelman (N 3/94) 30.6.1994 päivätyllä kirjeellä (SG(94) D/9395)

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 22.5.2002

Jäsenvaltio: Itävalta

Tuen numero: NN 165/01

Nimike: Energieabgabenvergütung

Tarkoitus: Sähkön ja maakaasun energiaveron hyvitysjärjestelmä yrityksille, joiden päätoimiala on aineellisten hyödykkeiden valmistus

Oikeusperusta: Energieabgabenvergütungsgesetz

Talousarvio: Noin 160 milj. euroa vuodessa

Tuen intensiteetti tai määrä: Toimintatuki

Kesto: 1.6.1996-31.12.2001

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 22.5.2002

Jäsenvaltio: Saksa (Bremen, Hampuri, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein)

Tuen numero: NN 174/A/01

Nimike: Laivanrakennuksen tuki 2001

Tarkoitus: Eräiden laivanrakennusalan tukiohjelmien voimassaolon pidentäminen

Oikeusperusta: Werfthilfegesetz; 29. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Kesto: Vuosi 2001

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 22.5.2002

Jäsenvaltio: Saksa

Tuen numero: NN 27/2000

Nimike: Laki uusiutuvan energian ensisijaisuudesta

Tarkoitus: Uusiutuvista energialähteistä tuotettavan sähkön käytön tukeminen

Oikeusperusta: Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 29. März 2000)

Tuen intensiteetti tai määrä: Toimenpide ei ole tukea

Kesto: Rajoittamaton

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 5.6.2002

Jäsenvaltio: Saksa

Tuen numero: NN 49/02

Nimike: Henkilöstösivukulujen vähentäminen meriliikennealalla

Tarkoitus: Saksan merenkulkijoiden työpaikkojen turvaaminen Saksan kauppalaivoilla ja tietotaidon ylläpitäminen meriliikenteen alalla

Oikeusperusta: Richtlinie zur Senkung der Lohnnebenkosten in der deutschen Seeschifffahrt

Talousarvio: 45 miljoonaa euroa

Tuen intensiteetti tai määrä: Vaihtelee

Kesto: 15 kuukautta (1.10.2001-31.12.2002)

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 22.5.2002

Jäsenvaltio: Saksa

Tuen numero: NN 68/2000

Nimike: Laki yhdistetyissä lämpö- ja sähkövoimaloissa tapahtuvan energiantuotannon suojelemisesta

Tarkoitus: Yhdistelmäsähkön tuotannon tukeminen

Oikeusperusta: Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Koppelung (Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz) vom 12. Mai 2000

Tuen intensiteetti tai määrä: Toimenpide ei ole tukea

Kesto: 18.5.2000 alkaen, kunnes laki yhdistelmäsähkön tuotannon pitkän ajan suojelusta ja laajentamisesta tulee voimaan, ja enintään 31.12.2004 asti

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Top