EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0453-20220808

Consolidated text: Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2007/453/EY)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/2022-08-08

02007D0453 — FI — 08.08.2022 — 016.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/453/EY)

(EUVL L 172 30.6.2007, s. 84)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 30 päivänä lokakuuta 2008,

  L 294

14

1.11.2008

 M2

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 11 päivänä marraskuuta 2009,

  L 295

11

12.11.2009

 M3

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

  L 318

47

4.12.2010

 M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012,

  L 50

49

23.2.2012

 M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 24 päivänä elokuuta 2012,

  L 231

13

28.8.2012

 M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 9 päivänä elokuuta 2013,

  L 217

37

13.8.2013

 M8

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

  L 302

58

22.10.2014

 M9

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1356, annettu 4 päivänä elokuuta 2015,

  L 209

5

6.8.2015

 M10

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/600, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 103

41

19.4.2016

 M11

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/701, annettu 4 päivänä toukokuuta 2016,

  L 121

22

11.5.2016

 M12

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1100, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016,

  L 182

47

7.7.2016

 M13

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1396, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 197

9

28.7.2017

 M14

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/919, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020,

  L 209

19

2.7.2020

 M15

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/2212, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020,

  L 438

44

28.12.2020

 M16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/1321, annettu 6 päivänä elokuuta 2021,

  L 286

17

10.8.2021

►M17

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1377, annettu 4 päivänä elokuuta 2022,

  L 206

51

8.8.2022
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/453/EY)1 artikla

Maiden tai alueiden BSE-asema vahvistetaan liitteessä niiden BSE-riskin perusteella.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M17
LIITE

MAIDEN TAI ALUEIDEN LUETTELO

A.    Maat tai alueet, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen

Jäsenvaltiot

— 
Belgia
— 
Bulgaria
— 
Tšekki
— 
Tanska
— 
Saksa
— 
Viro
— 
Irlanti
— 
Espanja
— 
Ranska
— 
Kroatia
— 
Italia
— 
Kypros
— 
Latvia
— 
Liettua
— 
Luxemburg
— 
Unkari
— 
Malta
— 
Alankomaat
— 
Itävalta
— 
Puola
— 
Portugali
— 
Romania
— 
Slovenia
— 
Slovakia
— 
Suomi
— 
Ruotsi

Jäsenvaltioiden alueet ( 1 )

— 
Pohjois-Irlanti

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat

— 
Islanti
— 
Liechtenstein
— 
Norja
— 
Sveitsi

Kolmannet maat

— 
Argentiina
— 
Australia
— 
Brasilia
— 
Kanada
— 
Chile
— 
Kolumbia
— 
Costa Rica
— 
Intia
— 
Israel
— 
Japani
— 
Jersey
— 
Namibia
— 
Uusi-Seelanti
— 
Panama
— 
Paraguay
— 
Peru
— 
Serbia ( 2 )
— 
Singapore
— 
Yhdysvallat
— 
Uruguay

B.    Maat tai alueet, joiden BSE-riski on hallinnassa

Jäsenvaltiot

— 
Kreikka

Kolmannet maat

— 
Meksiko
— 
Nicaragua
— 
Etelä-Korea
— 
Taiwan
— 
Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta)

C.    Maat tai alueet, joiden BSE-riskiä ei ole määritelty

— 
Maat tai alueet, joita ei ole lueteltu A tai B osassa.( 1 ) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

( 2 ) Sellaisena kuin se on mainittuna Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (EUVL L 278, 18.10.2013. s. 16) 135 artiklassa.

Top