EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021HB0031

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2021, suosituksen EKP/2020/62 kumoamisesta (EKP/2021/31) 2021/C 303/01

OJ C 303, 29.7.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 303/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2021,

suosituksen EKP/2020/62 kumoamisesta

(EKP/2021/31)

(2021/C 303/01)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki (EKP) antoi 27 päivänä maaliskuuta 2020 Euroopan keskuspankin suosituksen EKP/2020/19 (2), jossa suositetaan, että vähintään 1 päivään lokakuuta 2020 saakka luottolaitokset eivät maksa osinkoja eivätkä anna peruuttamattomia sitoumuksia osinkojen maksusta ja että luottolaitokset pidättäytyvät osakkeiden takaisinostoista, joiden tarkoituksena on tuoton maksu osakkeenomistajille. EKP hyväksyi 27 päivänä heinäkuuta 2020 Euroopan keskuspankin suosituksen EKP/2020/35 (3), jolla ensin mainittua suositusta pidennetään 1 päivään tammikuuta 2021.

(2)

Vaikka makrotaloudellinen tilanne on kohentunut ja covid-19-pandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus on vähentynyt, epävarmuus oli edelleen suurta vuoden 2020 lopussa ja vaikutti yhä pankkien kykyyn ennustaa niiden keskipitkän aikavälin pääomatarpeita. Tämän jatkuvan epävarmuuden vuoksi EKP antoi Euroopan keskuspankin suosituksen EKP/2020/62 (4), jolla kumotaan suositus EKP/2020/35 mutta jossa suositellaan äärimmäistä varovaisuutta luottolaitosten päättäessä osingoista tai maksaessa niitä tai toteuttaessa osakkeiden takaisinostoja, joiden tarkoituksena on tuoton maksu osakkeenomistajille.

(3)

Viimeisimpien makrotaloudellisten arvioiden mukaan talouden elpyminen on alkanut ja taloudellinen epävarmuus vähenee edelleen. Näin ollen EKP katsoo, että suositukseen EKP/2020/62 johtaneita syitä ei enää ole. Taloudellisen epävarmuuden vähentyminen mahdollistaa sen, että valvontaan liittyvä huolellinen arviointi pankkien osingonjakoja ja osakkeiden takaisinostoja koskevien suunnitelmien varovaisuuden osalta voidaan suorittaa yksilöllisesti yhdessä pääomasuunnitelmien ennakoivien huolellisten arviointien kanssa tavanomaisen valvontasyklin yhteydessä,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

Tällä suosituksella kumotaan suositus EKP/2020/62 30 päivästä syyskuuta 2021.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä heinäkuuta 2021.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin suositus EKP/2020/19, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2020, osingonjaosta COVID-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/1 kumoamisesta (EUVL C 102 I, 30.3.2020, s. 1).

(3)  Euroopan keskuspankin suositus EKP/2020/35, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2020, osingonjaosta covid-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/19 kumoamisesta (EUVL C 251, 31.7.2020, s. 1).

(4)  Euroopan keskuspankin suositus EKP/2020/62, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, osingonjaosta covid-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/35 kumoamisesta (EUVL C 437, 18.12.2020, s. 1).


Top