EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0453-20170728

Consolidated text: Komission päätös , tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007 , jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2007/453/EY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/2017-07-28

02007D0453 — FI — 28.07.2017 — 012.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/453/EY)

(EUVL L 172 30.6.2007, s. 84)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION PÄÄTÖS, 2008/829/EY tehty 30 päivänä lokakuuta 2008,

  L 294

14

1.11.2008

 M2

KOMISSION PÄÄTÖS, 2009/830/EY tehty 11 päivänä marraskuuta 2009,

  L 295

11

12.11.2009

 M3

KOMISSION PÄÄTÖS, 2010/749/EU annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

  L 318

47

4.12.2010

 M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2012/111/EU annettu 10 päivänä helmikuuta 2012,

  L 50

49

23.2.2012

 M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2012/489/EU annettu 24 päivänä elokuuta 2012,

  L 231

13

28.8.2012

 M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2013/429/EU annettu 9 päivänä elokuuta 2013,

  L 217

37

13.8.2013

 M8

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2014/732/EU annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

  L 302

58

22.10.2014

 M9

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1356, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 4 päivänä elokuuta 2015,

  L 209

5

6.8.2015

 M10

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/600, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 103

41

19.4.2016

 M11

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/701, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 4 päivänä toukokuuta 2016,

  L 121

22

11.5.2016

 M12

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1100, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016,

  L 182

47

7.7.2016

►M13

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1396, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 26 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 197

9

28.7.2017
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/453/EY)1 artikla

Maiden tai alueiden BSE-asema vahvistetaan liitteessä niiden BSE-riskin perusteella.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M13
LIITE

MAIDEN TAI ALUEIDEN LUETTELO

A.    Maat tai alueet, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen

Jäsenvaltiot

 Belgia

 Bulgaria

 Tšekki

 Tanska

 Saksa

 Viro

 Kroatia

 Italia

 Kypros

 Latvia

 Liettua

 Luxemburg

 Unkari

 Malta

 Alankomaat

 Itävalta

 Puola

 Portugali

 Romania

 Slovenia

 Slovakia

 Espanja

 Suomi

 Ruotsi

Jäsenvaltioiden alueet

 Pohjois-Irlanti

 Skotlanti

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat

 Islanti

 Liechtenstein

 Norja

 Sveitsi

Kolmannet maat

 Argentiina

 Australia

 Brasilia

 Chile

 Kolumbia

 Costa Rica

 Intia

 Israel

 Japani

 Namibia

 Uusi-Seelanti

 Panama

 Paraguay

 Peru

 Singapore

 Yhdysvallat

 Uruguay

B.    Maat tai alueet, joiden BSE-riski on hallinnassa

Jäsenvaltiot

 Irlanti

 Kreikka

 Ranska

 Yhdistynyt kuningaskunta lukuun ottamatta Pohjois-Irlantia ja Skotlantia

Kolmannet maat

 Kanada

 Meksiko

 Nicaragua

 Etelä-Korea

 Taiwan

C.    Maat tai alueet, joiden BSE-riskiä ei ole määritelty

 Maat tai alueet, joita ei ole lueteltu A tai B kohdassa.

Top