EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0163-20190328

Consolidated text: Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1630) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2011/163/EU)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/2019-03-28

02011D0163 — FI — 28.03.2019 — 014.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011,

kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1630)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/163/EU)

(EUVL L 070 17.3.2011, s. 40)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2011/690/EU annettu 14 päivänä lokakuuta 2011,

  L 270

48

15.10.2011

 M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2012/302/EU annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 152

42

13.6.2012

 M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2013/161/EU annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 90

99

28.3.2013

 M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2013/422/EU annettu 1 päivänä elokuuta 2013,

  L 209

21

3.8.2013

 M6

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2014/355/EU annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 175

32

14.6.2014

 M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2014/891/EU annettu 8 päivänä joulukuuta 2014,

  L 353

17

10.12.2014

 M8

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 206

69

1.8.2015

 M9

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/601, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 103

43

19.4.2016

 M10

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2092, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 28 päivänä marraskuuta 2016,

  L 324

11

30.11.2016

 M11

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/903, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 23 päivänä toukokuuta 2017,

  L 138

189

25.5.2017

 M12

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/233, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

  L 45

33

17.2.2018

 M13

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1067, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018,

  L 192

36

30.7.2018

 M14

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/64, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 14 päivänä tammikuuta 2019,

  L 13

2

16.1.2019

►M15

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/525, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 26 päivänä maaliskuuta 2019,

  L 86

72

28.3.2019


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 256, 22.9.2012, s.  23 (2012/302/EU,)
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011,

kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1630)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/163/EU)1 artikla

Direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa säädetyt suunnitelmat, jotka liitteessä olevassa taulukossa luetellut kolmannet maat ovat toimittaneet komissiolle, hyväksytään niiden eläinten ja eläinperäisten tuotteiden osalta, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi ja joiden kohdalla on kyseisessä taulukossa merkintä ”X”.

2 artikla

1.  Maiden, jotka käyttävät eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoon tämän päätöksen mukaisesti hyväksytyistä muista kolmansista maista tai Euroopan unionin jäsenvaltioista tuotuja raaka-aineita Euroopan unioniin tarkoitettuun vientiin ja joilla ei ole esittää kyseisen raaka-aineen osalta direktiivin 96/23/EY 7 artiklassa vaadittua suunnitelmaa vastaavaa jäämien valvontasuunnitelmaa, on lisättävä suunnitelmaan seuraava maininta:

”[Kolmannen maan] toimivaltainen viranomainen varmistaa, että Euroopan unioniin vietävät ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet, erityisesti [kolmanteen maahan] tuodusta raaka-aineesta valmistetut tuotteet, ovat peräisin ainoastaan asetuksen (EY) N:o 854/200412 artiklan mukaisesti hyväksytyistä laitoksista, jotka käyttävät luotettavia menetelmiä taatakseen, että tällaisten elintarvikkeiden valmistukseen käytetty eläinperäinen raaka-aine on peräisin ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioista tai kolmansista maista, jotka luetellaan asianomaisen raaka-aineen osalta komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä ilman 2 artiklan 2 kohdassa säädettyä rajoittavaa alaviitettä”.

2.  Ainoastaan unionin jäsenvaltioista tai kolmansista maista, jotka ovat toimittaneet direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisen suunnitelman, tulevasta eläinperäisestä raaka-aineesta valmistettuja ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita vievää kolmatta maata koskevaan tämän päätöksen liitteessä olevaan merkintään on lisättävä seuraava rajoittava alaviite:

”Kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee 2 artiklan mukaisesti ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin”.

3 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on 30 päivään huhtikuuta 2011 jatkuvan siirtymäkauden ajan otettava vastaan kanien ja tarhatun riistan lähetyksiä Uruguaysta ja hevoseläimistä saatujen tuotteiden lähetyksiä Ukrainasta, jos tuoja voi osoittaa, että kyseiset lähetykset oli sertifioitu ja lähetetty Uruguaysta tai Ukrainasta Euroopan unioniin ennen 15 päivää maaliskuuta 2011 päätöksen 2004/432/EY mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on 25 päivään maaliskuuta 2011 jatkuvan siirtymäkauden ajan otettava vastaan teurashevosten lähetyksiä entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Venäjältä tai Ukrainasta, jos tällaisten eläinten tuoja voi osoittaa, että kyseiset lähetykset oli sertifioitu ja lähetetty entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Venäjältä tai Ukrainasta Euroopan unioniin ennen 15 päivää maaliskuuta 2011 päätöksen 2004/432/EY mukaisesti.

4 artikla

Kumotaan päätös 2004/432/EY.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Sitä sovelletaan 15 päivästä maaliskuuta 2011.

▼M15
LIITEISO2-koodi

Maa

Naudat

Lampaat/ vuohet

Siat

Hevoset

Siipikarja

Vesiviljelytuotteet

Maito

Munat

Kanit

Luonnonvarainen riista

Tarhattu riista

Hunaja

AD

Andorra

X

X

(3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

 

 

 

 

 

(3)

(1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

(8)

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentiina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegovina

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valko-Venäjä

 

 

 

(2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Sveitsi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikaaninen tasavalta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandinsaaret

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Färsaaret

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grönlanti

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (6)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Intia

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japani

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Etelä-Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Pohjois-Makedonia

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

(3)

MX

Meksiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malesia

 

 

 

 

(3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Uusi-Kaledonia

(3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uusi-Seelanti

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippiinit

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (4)

X

X

X

(2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venäjä

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

(5)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

(3)

(3)

(3)

(7)

(3)

X

(3)

 

 

(7)

(7)

 

SM

San Marino

X

 

(3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swasimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaimaa

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkki

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Yhdysvallat

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Etelä-Afrikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

(9)

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

(1)   Ainoastaan kamelinmaito.

(2)   Elävien hevoseläinten vienti unioniin teurastettaviksi (ainoastaan elintarviketuotannossa käytettävät eläimet).

(3)   Kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee 2 artiklan mukaisesti ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin.

(4)   Lukuun ottamatta Kosovoa (tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen).

(5)   Ainoastaan Murmanskin ja Jamalo-Nenetsin alueilta peräisin olevat porot.

(6)   Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

(7)   Ainoastaan tuore liha, joka on peräisin Uudesta-Seelannista, jonka määränpäänä on unioni ja joka puretaan, uudelleenlastataan ja kauttakuljetetaan – varastointi mukaan luettuna tai ilman varastointia – Singaporen kautta.

(8)   Ainoastaan eväkalat.

(9)   Ainoastaan sileälastaiset linnut.

Top