Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0672

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/672, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2019, Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta

ST/8299/2019/INIT

OJ L 114, 30.4.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/672/oj

30.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/672,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2019,

Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 194/2008 kumoamisesta 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 401/2013 (1) ja erityisesti sen 4 i artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä toukokuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 401/2013.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 401/2013 4 i artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvosto on tarkastellut uudelleen kyseisen asetuksen liitteessä IV olevaa henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa.

(3)

Kahdesta luetteloon merkitystä henkilöstä on saatu uutta tietoa, ja kaikkien luetteloon merkittyjen henkilöiden sukupuoli olisi mainittava.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 401/2013 liite IV olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 401/2013 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  EUVL L 121, 3.5.2013, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 401/2013 liitteessä IV olevan henkilöitä ja yhteisöjä koskevan luettelon merkinnät 1–14 seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

Aung Kyaw Zaw

Syntymäaika: 20.8.1961

Sukupuoli: mies

Passin numero: DM000826

Myöntämispäivä: 22.11.2011

Voimassaolon päättymispäivä: 21.11.2021

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 17444

Kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw oli Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimisto 3:n komentaja elokuusta 2015 vuoden 2017 loppuun. Erikoisoperaatiotoimisto 3 valvoi läntistä komentoaluetta, ja tässä yhteydessä kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita läntinen komentoalue kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Syntymäaika: Maaliskuu 1964

Sukupuoli: mies

Kansallinen henkilötunnus: Tatmadaw Kyee 19571

Kenraalimajuri Maung Maung Soe oli Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) läntisen komentoalueen komentaja vuoden 2016 lokakuusta 10. marraskuuta 2017 asti ja valvoi sotilasoperaatioita Rakhinen osavaltiossa. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita läntinen komentoalue kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

3.

Than Oo

Syntymäaika: 12.10.1973

Sukupuoli: mies

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 25723

Prikaatikenraali Than Oo on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 99. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 99. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Sukupuoli: mies

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 23750

Prikaatikenraali Aung Aung on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 33. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

Syntymäaika: 1972

Sukupuoli: mies

Prikaatikenraali Khin Maung Soe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) sotilasoperaatioiden 15. komentoalueen, josta käytetään toisinaan myös nimitystä 15. kevyt jalkaväkidivisioona ja jonka alaisuudessa 564. jalkaväkipataljoona toimii, komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita sotilasoperaatioiden 15. komentoalue ja erityisesti 564. jalkaväkipataljoona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Syntymäaika: 17.3.1959

Sukupuoli: mies

Prikaatikenraali Thura San Lwin oli rajapoliisin komentaja lokakuusta 2016 lokakuun 2017 alkuun asti. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita rajapoliisi kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset sekä rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

Sukupuoli: mies

Thant Zin Oo on turvallisuuspoliisin 8. pataljoonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita turvallisuuspoliisin 8. pataljoona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Näihin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin kuuluvat laittomat teloitukset sekä rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen. Nämä ihmisoikeusloukkaukset toteutettiin yhdessä prikaatikenraali Aung Aungin johtamien Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidivisioonan kanssa ja sitä suoraan tukien. Thant Zin Oo on näin ollen luetteloon merkittyä henkilöä prikaatikenraali Aung Aungia lähellä oleva henkilö.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

Sukupuoli: mies

Ba Kyaw on ylikersantti Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 564. kevyessä jalkaväkidivisioonassa. Hän on syyllistynyt rohingya-väestön vastaisiin julmuuksiin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien murhat, maastakarkotukset ja kidutus, Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Hänet on erityisesti tunnistettu yhdeksi 27. elokuuta 2017 tapahtuneen Maung Nun joukkomurhan päätekijöistä.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Sukupuoli: mies

Tun Naing on komentaja rajapoliisin tukikohdassa Taung Bazarissa. Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset, kaltoinkohtelu ja kidutus, joita rajapoliisi kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa Taung Bazarissa ennen 25. elokuuta 2017, niihin aikoihin ja sen jälkeen.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Syntymäaika: 2.5.1968

Sukupuoli: mies

Prikaatikenraali Khin Hlaing on 99. kevyen jalkaväkidivisioonan entinen komentaja ja Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) koillisen komentoalueen nykyinen komentaja. Toimiessaan 99. kevyen jalkaväkidivisioonan komentajana hän valvoi Shanin osavaltiossa vuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 toteutettuja sotilasoperaatioita. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 99. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti etnistä vähemmistöä edustaviin kyläläisiin Shanin osavaltiossa vuoden 2016 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, mielivaltaiset pidätykset ja kylien tuhoaminen.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

Sukupuoli: mies

Majuri Aung Myo Thu on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidivisioonan kenttäyksikön komentaja. Toimiessaan 33. kevyen jalkaväkidivisioonan kenttäyksikön komentajana hän valvoi Rakhinen osavaltiossa vuonna 2017 toteutettuja sotilasoperaatioita. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 33. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja mielivaltaiset pidätykset.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Sukupuoli: mies

Thant Zaw Win on majuri Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 564. kevyessä jalkaväkidivisioonassa. Tässä ominaisuudessa hän valvoi Rakhinen osavaltiossa toteutettuja sotilasoperaatioita ja on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 564. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa, etenkin Maung Nun kylässä ja sen ympäristössä 27. elokuuta 2017. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Sukupuoli: mies

Kyaw Chay on alikersantti rajapoliisissa. Hän toimi ennen Zay Di Pyin tukikohdassa ja oli Zay Di Pyin rajapoliisin tukikohdan komentaja 25. elokuuta 2017 aikoihin, jolloin rajapoliisi syyllistyi useisiin ihmisoikeusloukkauksiin hänen alaisuudessaan. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita rajapoliisi kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Hän osallistui myös vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Tällaisiin loukkauksiin kuuluvat pidätettyjen kaltoinkohtelu ja kidutus.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Nyi Nyi Swe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) pohjoisen komentoalueen entinen komentaja. Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien siviilien kaltoinkohtelu, joihin pohjoinen komentoalue syyllistyi Kachinin osavaltiossa toukokuusta 2016 huhtikuuhun 2018 (kunnes hänet nimitettiin lounaisen komentoalueen komentajaksi). Hän on myös vastuussa hädänalaiselle siviiliväestölle tarkoitetun humanitaarisen avun toimituksen estämisestä ja erityisesti ruokakuljetusten estämisestä Kachinin osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana.

21.12.2018”


Top