EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1985, annettu 4 päivänä marraskuuta 2015, sitruunahapolla kyllästetystä virusten torjuntaan tarkoitetusta nenäliinasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1985,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2015,

sitruunahapolla kyllästetystä virusten torjuntaan tarkoitetusta nenäliinasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgia pyysi 28 päivänä huhtikuuta 2015 komissiota päättämään asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, onko markkinoille väitteellä ”tappaa 99,9 prosenttia nenäliinassa olevista vilustumista ja flunssaa aiheuttavista viruksista” saatettu virusten torjuntaan tarkoitettu nenäliina biosidivalmiste vai käsitelty esine, ja jos se katsotaan biosidivalmisteeksi, kuuluuko se valmisteryhmään 1 (ihmisen hygienia) vai 2 (desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä).

(2)

Belgian toimittamien tietojen mukaan kyseessä on kolmikerroksinen nenäliina, jonka keskimmäinen kerros on kyllästetty sitruunahapolla. Sitruunahapon ilmoitetaan olevan pysyvästi sidoksissa nenäliinan materiaaliin ja pysyvän tuotteessa sen koko elinkaaren ajan. Sen jälkeen, kun nenäliinaa on käytetty eli kun aivastamisesta, yskimisestä tai nenän niistämisestä nenäliinaan tuleva kosteus kulkeutuu keskimmäiseen kerrokseen, sitruunahapon väitetään deaktivoivan nenäliinassa olevat virukset, jotta estetään niiden kulkeutuminen takaisin käsiin, viruksen tarttuminen käsikontaktista ja viruksen tarttuminen pinnoille, joiden kanssa nenäliina joutuu kosketuksiin.

(3)

Nenäliina täyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyn esineen määritelmän.

(4)

Nenäliina täyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan l alakohdassa säädetyn käsitellyn esineen määritelmän, koska siihen on tarkoituksellisesti sisällytetty sitruunahappoa virusten deaktivoimiseksi ja näiden virusten ristikontaminaation rajoittamiseksi.

(5)

Virukset täyttävät asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetyn haitallisen eliön määritelmän, koska niillä voi olla haitallinen vaikutus ihmisiin.

(6)

Haitallisen eliön tuhoaminen, torjuminen, haitattomaksi tekeminen, vaikutusten estäminen tai muunlainen rajoittaminen on biosidina toimimista.

(7)

Sen vuoksi on välttämätöntä vahvistaa, onko nenäliinan ensisijaisena tarkoituksena toimia biosidina vai ei, jotta voidaan määritellä, onko nenäliina käsitelty esine vai biosidivalmiste.

(8)

Nenäliinan pakkauksessa ja mainonnassa käytetty väite on ”tappaa 99,9 prosenttia nenäliinassa olevista vilustumista ja flunssaa aiheuttavista viruksista”. Käyttämällä tällaista väitettä nenäliinan toimimiselle biosidina asetetaan ensisijainen merkitys ja painoarvo ennen sen muita tehtäviä (esimerkiksi nenän niistäminen). Virusten torjuntaan tarkoitetun nenäliinan ensisijaisena tarkoituksena on näin ollen toimia biosidina.

(9)

Koska valmisteryhmään 1 kuuluvat biosidivalmisteet, joita käytetään ihon tai hiuspohjan desinfiointiin, ja valmisteryhmään 2 kuuluvat biosidivalmisteet, joita käytetään yleisempiin tarkoituksiin, kuten pintojen, materiaalien tai ilman desinfiointiin, nenäliinan käyttö vastaisi ennemmin jälkimmäistä valmisteryhmää.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sitruunahapolla kyllästetty virusten torjuntaan tarkoitettu nenäliina, joka on saatettu markkinoille väitteellä ”tappaa 99,9 prosenttia nenäliinassa olevista vilustumista ja flunssaa aiheuttavista viruksista”, katsotaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseksi biosidivalmisteeksi, ja se kuuluu kyseisen asetuksen liitteessä V määriteltyyn valmisteryhmään 2.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.


Top