Help Print this page 

Document 32014R0477

Title and reference
Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 477/2014, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014 , Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta
  • In force
OJ L 137, 12.5.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/477/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/3


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 477/2014,

annettu 12 päivänä toukokuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Tilanteen vakavuus huomioiden neuvosto katsoo, että uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon niistä luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luette-loon merkit-semisen päivä-määrä

1.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

Synt. 4.2.1964, Aleksejevka, Saratovin alue.

Venäjän presidentin kanslian ensimmäinen apulaishenkilöstöpäällikkö. Vastuussa Venäjän federaatioon liitetyn, Ukrainaan kuuluvan Krimin alueen poliittisen integroinnin valvonnasta.

12.5.2014

2.

Vladimir SHAMANOV

Synt. 15.2.1954, Barnaul.

Venäjän maahanlaskujoukkojen komentaja, kenraalieversti, Johtavan asemansa vuoksi vastuussa Venäjän maahanlaskujoukkojen lähettämisestä Krimille.

12.5.2014

3.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

Synt. 19.5.1960, Ignatovo, Vologodskin alue, SNTL.

Valtionduuman peustuslaillisen v puheenjohtaja. Vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämistä Venäjän federaatioon koskevan lainsäädännön hyväksymisen edistämisestä.

12.5.2014

4.

Petr Grigorievich JAROSH

 

Krimin federatiivisen maahanmuuttoviraston vt. päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Krimin väestölle.

12.5.2014

5.

Oleg Grigorievich KOZYURA

Synt. 19.12.1962, Zaporože

Sevastopolin federatiivisen maahanmuuttoviraston vt. päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Krimin väestölle.

12.5.2014

6.

Viacheslav PONOMARIOV

 

Julistautunut Slovjanskin kuvernööriksi. Vetosi Vladimir Putiniin, jotta tämä lähettäisi venäläisiä joukkoja suojelemaan kaupunkia ja myöhemmin pyysi tätä toimittamaan aseita. Ponomariovin miehet ovat osallistuneet kidnappauksiin (he sieppasivat ukrainalaisen toimittajan Irma Kratin ja Vice Newsin toimittajan Simon Ostrovskyn, jotka vapautettiin myöhemmin, ja pitivät vangittuina Etyjjn Wienin asiakirjan nojalla toimivia sotilastarkkailijoita).

12.5.2014

7.

Igor Mykolaiovych BEZLER

Synt. 1965

Eräs Horlivkan puolisotilaallisten joukkojen johtajista. Otti valvontaansa Donetskin aluehallinnon rakennuksessa sijaitsevan Ukrainan-toimiston turvallisuusosaston, ja myöhemmin otti haltuunsa sisäministeriön aluetoimiston Horlivkan kaupungissa. Hänellä on suhteita Ihor Strielkoviin, jonka komennuksessa hän Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan osallistui Horlivkan kaupunginvaltuuston edustajan Volodymyr Rybakin murhaan.

12.5.2014

8.

Igor KAKIDZYANOV

 

Eräs ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien johtajista. Asevoimien tarkoituksena on Pushylinin, erään ”Donetskin kansantasavallan” johtajan, mukaan ”suojella Donetskin kansantasavallan väestöä ja alueellista yhtenäisyyttä”.

12.5.2014

9.

Oleg TSARIOV

 

Ukrainan korkeimman neuvoston jäsen. On julkisesti vedonnut Ukrainan kaakkoisista alueista koostuvan Novorossian federatiivisen tasavallan perustamisen puolesta.

12.5.2014

10.

Roman LYAGIN

 

”Donetskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan päällikkö. Järjestänyt aktiivisesti 11.5. pidettävää, ”Donetskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

12.5.2014

11.

Aleksandr MALYKHIN

 

”Luganskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan päällikkö. Järjestänyt aktiivisesti 11.5. pidettävää, ”Luganskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

12.5.2014

12.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

Synt. 18.3.1980, Eupatoria.

Krimin syyttäjäviranomainen. Panee aktiivisesti täytäntöön Krimin liittämistä Venäjään.

12.5.2014

13.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO

 

Sevastopolin vt. syyttäjäviranomainen. Panee aktiivisesti täytäntöön Sevastopolin liittämistä Venäjään.

12.5.2014


Yhteisöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

PJSC CHERNOMORNEFTEGAZ

 

”Krimin korkein neuvosto” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Chernomorneftegaz-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen.

12.5.2014

2.

FEODOSIA

 

”Krimin korkein neuvosto” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Feodosia-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen.

12.5.2014


Top