EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TJ0501

Tuomion tiivistelmä

Unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 23 päivänä syyskuuta 2011.
NEC Display Solutions Europe GmbH vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin see more rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat kansalliset sanamerkit CMORE - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta).
Asia T-501/08.

Avainsanat
Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Avainsanat

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 21, 22 ja 58 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn vaikutus (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 57 kohta)

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 28.8.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1388/2007-4), joka koskee C More Entertainment AB:n ja NEC Display Solutions Europe GmbH:n välistä väitemenettelyä

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Kanne hylätään.

2) NEC Display Solutions Europe GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top