EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0090

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.10.2017.
The English Bridge Union Limited vastaan Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.
Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – Läheisesti urheiluun liittyvien palvelujen suoritusten vapauttaminen verosta – Urheilun käsite – Toiminta, jolle on ominaista fyysinen elementti – Kilpailubridge.
Asia C-90/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Asia C-90/16

English Bridge Union Limited

vastaan

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Upper Tribunalin (Tax and Chancery Chamber) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – Läheisesti urheiluun liittyvien palvelujen suoritusten vapauttaminen verosta – Urheilun käsite – Toiminta, jolle on ominaista fyysinen elementti – Kilpailubridge

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.10.2017

 1. Euroopan unionin oikeus–Tulkinta–Menetelmät–Sanamuodon mukainen, rakenteeseen perustuva ja teleologinen tulkinta

  (Neuvoston direktiivin 2006/112 132 artiklan 1 kohdan m alakohta)

 2. Verolainsäädännön yhdenmukaistaminen–Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä–Vapautukset–Palvelut, jotka liittyvät läheisesti urheiluun tai liikuntakasvatukseen–Urheilu–Käsite–Kilpailubridge–Toiminta, johon sisältyvä fyysinen elementti vaikuttaa vähäiseltä, ei kuulu käsitteen alaan

  (Neuvoston direktiivin 2006/112 132 artiklan 1 kohdan m alakohta)

 1.  Ks. ratkaisun teksti.

  (ks. 18, 20, 21, 26 ja 27 kohta)

 2.  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan m alakohtaa on tulkittava siten, että kilpailubridgen (duplicate bridge) kaltainen toiminta, jolle on ominaista vähäiseltä vaikuttava fyysinen elementti, ei kuulu kyseisessä säännöksessä tarkoitetun urheilun käsitteen alaan.

  Mainitun direktiivin 132 artiklan 1 kohdan m alakohdan asiayhteyden tarkastelu puoltaa näin ollen tulkintaa, jonka mukaan kyseisessä säännöksessä esiintyvä käsite ”urheilu” on rajattava toimintoihin, jotka vastaavat sanan ”urheilu” tavanomaista merkitystä ja joille on ominaista vähäistä suurempi fyysinen elementti, eikä kyseistä käsitettä uloteta kaikkiin toimintoihin, jotka jostain tarkastelukulmasta on mahdollista yhdistää siihen.

  Mainitun direktiivin 132 artiklan 1 kohdan m alakohdan tarkoituksesta on lopuksi todettava, että kyseisellä säännöksellä pyritään suosimaan tiettyjä yleishyödyllisiä toimintoja eli läheisesti urheiluun ja liikuntakasvatukseen liittyviä palveluja, joita voittoa tavoittelemattomat yhteisöt tarjoavat urheiluun tai liikuntakasvatukseen osallistuville henkilöille, ja että sillä pyritään näin ollen edistämään tällaista harrastamista suurten väestöryhmien keskuudessa.

  Se, että fyysistä ja henkistä hyvinvointia edistävää toimintaa harjoitetaan kilpailumuotoisena, ei mahdollista erilaista päätelmää. Unionin tuomioistuin on nimittäin todennut, että direktiivin 2006/112 132 artiklan 1 kohdan m alakohdassa ei aseteta sen soveltamisen edellytykseksi sitä, että urheilua harrastettaisiin tietyllä tasolla, esimerkiksi ammattilaistasolla, tai että kyseessä olevaa urheilua harjoitettaisiin tietyllä tavalla eli säännöllisesti tai järjestäytyneesti tai urheilukilpailuihin osallistumiseksi (tuomio 21.2.2013, Žamberk, C-18/12, EU:C:2013:95, 22 kohta ja tuomio 19.12.2013, Bridport and West Dorset Golf Club, C-495/12, EU:C:2013:861, 19 kohta). Tältä osin on todettava myös, ettei tietyn toiminnan kilpailullinen luonne ole sellaisenaan riittävä peruste sille, että kyseinen toiminta voitaisiin luokitella ”urheiluksi”, jos vähäistä suurempi fyysinen elementti puuttuu.

  (ks. 22, 23, 25 ja 29 kohta sekä tuomiolauselma)

Top