EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0294

Tuomion tiivistelmä

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4 päivänä lokakuuta 2001.
Athinaïki Zythopoiia AE vastaan Elliniko Dimosio.
Ennakkoratkaisupyyntö: Dioikitiko Protodikeio Athinon - Kreikka.
Yhtiöiden voittojen verotus - Emo- ja tytäryhtiöt - Direktiivi 90/435/ETY - Lähdeveron käsite.
Asia C-294/99.

Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen - Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä - Direktiivi 90/435/ETY - Emoyhtiölle jaetun voiton vapautus lähdeverosta tytäryhtiön sijaintivaltiossa - Lähdeveron käsite - Erityistapaus

(Neuvoston direktiivin 90/435/ETY 5 artiklan 1 kohta)

Tiivistelmä

$$Kyseessä on eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 90/435/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lähdevero, jonka mukaan tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto on vapautettava lähdeverosta, jos emoyhtiö omistaa vähintään 25 prosenttia tytäryhtiöstä, kun kansallisen oikeuden säännöksessä säädetään, että silloin, kun tytäryhtiö (osakeyhtiö tai vastaava yhtiö) jakaa emoyhtiölleen voittoja, tytäryhtiön veronalaisten voittojen määrittämiseksi veron perusteeseen on lisättävä tytäryhtiön kokonaisnettovoitto, mukaan lukien tulot, joihin on sovellettu verovelan lakkaamisen aiheuttavaa erityisveroa, sekä verovapaat tulot, vaikka näihin kahteen ryhmään kuuluvat tulot eivät kansallisen lainsäädännön mukaan olisi veronalaisia, jos ne olisi jätetty tytäryhtiöön eikä niitä olisi jaettu emoyhtiölle.

Verotettava tapahtuma tällöin on nimittäin osinkojen jakaminen, ja veron määrä määräytyy suoraan jaettujen osinkojen määrän perusteella.

( ks. 28 ja 33 kohta sekä tuomiolauselma )

Top