EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996CJ0057

Tuomion tiivistelmä

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27 päivänä marraskuuta 1997.
H. Meints vastaan Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Ennakkoratkaisupyyntö: Raad van State - Alankomaat.
Asetus (ETY) N:o 1408/71 - Työttömyysetuus - Asetus (ETY) N:o 1612/68 - Sosiaalinen etu - Kansalaisuuteen perustuva syrjintä - Asumisedellytys.
Asia C-57/96.

Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1 Siirtotyöläisten sosiaaliturva - Yhteisön säännöstö - Asiallinen soveltamisala - Työttömyysetuus - Käsite - Kertasuorituksena maksettava etuus, jonka määrä riippuu yksinomaan etuuden saajan iästä ja joka on palautettava työsuhteen syntyessä uudelleen entiseen työnantajaan - Työttömyysetuuden käsitteen ulkopuolelle jääminen

(Neuvoston asetuksen N:o 1408/71 4 artiklan 1 kohdan g alakohta)

2 Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijät - Yhdenvertainen kohtelu - Sosiaaliset edut - Käsite - Kertasuorituksena sellaisille maataloustyöntekijöille maksettu etuus, jotka eivät enää ole työsuhteessa heidän entisen työnantajansa peltojen kesannoinnin vuoksi - Sosiaalisen edun käsitteen piiriin kuuluminen

(Neuvoston asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan 2 kohta)

3 Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijät - Yhdenvertainen kohtelu - Sosiaaliset edut - Sellaista kansallista lainsäädäntöä, jossa sosiaalisen edun myöntämisen edellytykseksi asetetaan asuminen valtion alueella, ei voida hyväksyä

(Neuvoston asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan 2 kohta)

Tiivistelmä

4 Asetusta N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 2001/83, ei sovelleta korvaussääntöihin, joissa maataloustyöntekijät, joiden työsopimus on päättynyt heidän entisen työnantajansa peltojen kesannoinnin vuoksi, saavat kertasuorituksena maksettavan etuuden, joka on lisäetuus kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän mukaisiin etuuksiin nähden, jonka määrä riippuu yksinomaan etuuden saajan iästä ja joka on palautettava, jos etuuden saaja menee uudelleen entisen työnantajansa palvelukseen aikaisemman työsopimuksensa päättymistä seuraavien 12 kuukauden kuluessa. Jotta etuus voidaan luokitella asetuksen 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuksi työttömyysetuudeksi, sillä on pyrittävä korvaamaan työttömyyden vuoksi menetetty palkka työttömänä olevan työntekijän toimeentulon tukemiseksi.

5 Etuus, joka maksetaan kertasuorituksena maataloustyöntekijöille, joiden työsopimus on päättynyt heidän entisen työnantajansa peltojen kesannoinnin vuoksi, on luokiteltava työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi sosiaaliseksi eduksi, koska oikeus tällaiseen etuuteen liittyy erottamattomasti etuuden saajien objektiiviseen työntekijäasemaan.

6 Jäsenvaltio ei voi asettaa asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sosiaalisen edun myöntämisen edellytykseksi sitä, että tällaisen edun saajat asuvat kyseisen valtion alueella. Kansallisen oikeuden säännöstä, jollei se ole objektiivisesti perusteltu ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään, on nimittäin pidettävä välillisesti syrjivänä, jos sen vaikutukset kohdistuvat sen ominaislaadun vuoksi enemmän siirtotyöläisiin kuin kotimaisiin työntekijöihin ja jos säännöksellä saatetaan sen vuoksi kohdella siirtotyöläisiä huonommin. Näin on asumisedellytyksen osalta, jonka täyttäminen on helpompaa kotimaisille kuin muiden jäsenvaltioiden työntekijöille.

Top