EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TJ0225

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 12.9.2019.
Camelia Manéa vastaan Euroopan unionin elinten käännöskeskus.
Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Määräaikainen työsopimus – Kantajan työsopimuksen uusimatta jättämättä koskeva päätös – Päätös on peruutettu ja on tehty työsopimuksen uusimatta jättämistä koskeva uusi päätös, joka on voimassa ensimmäisen päätöksen tekemisajankohdasta lukien – Vastuu.
Asia T-225/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:595

 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 12.9.2019 – Manéa vastaan CdT

(asia T-225/18)

(Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Määräaikainen työsopimus – Kantajan työsopimuksen uusimatta jättämättä koskeva päätös – Päätös on peruutettu ja on tehty työsopimuksen uusimatta jättämistä koskeva uusi päätös, joka on voimassa ensimmäisen päätöksen tekemisajankohdasta lukien – Vastuu)

1. 

Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen – Päätöksen tekeminen ilman, että asianomaiselle on ennalta annettu mahdollisuus esittää huomautuksensa – Kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaaminen – Seuraukset

(ks. 31–34 kohta)

2. 

Virkamiehet – Yksikköjen organisointi – Henkilöstön asemapaikkojen määrääminen – Hallinnon harkintavalta – Vapaus suunnitella hallinnollisten yksikköjen rakenteet – Ulottuvuus

(Henkilöstösääntöjen 5 artiklan 3 kohta)

(ks. 62 kohta)

3. 

Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Määräaikaisen työsopimuksen uusiminen – Hallinnon harkintavalta – Tuomioistuinvalvonta – Rajat – Ilmeinen arviointivirhe – Käsite – Todistustaakka

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a kohta, 8 artiklan ensimmäinen kohta ja 47 artiklan b kohta)

(ks. 63 ja 64 kohta)

4. 

Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Peruuttaminen – Lainvastaiset toimet – Edellytykset – Vaikutukset

(ks. 79 ja 80 kohta)

5. 

Virkamiehet – Sopimussuhteen ulkopuolinen toimielinten vastuu – Vastuun syntymisen edellytykset – Lainvastaisuus – Vahinko – Syy-yhteys

(ks. 112 ja 119–122 kohta)

6. 

Henkilöstökanne – Kumoamisvaatimukseen liittyvä vahingonkorvausvaatimus – Kumoamisvaatimuksen hylkääminen, josta aiheutuu vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

(ks. 113 kohta)

Aihe

SEUT 270 artiklaan perustuva vaatimus, jossa vaaditaan ensiksi, että CdT:n 29.5.2017 tekemä päätös kantajan työsopimuksen uusimatta jättämisestä kumotaan, toiseksi, että CdT määrätään ottamaan kantaja uudelleen palvelukseen, ja kolmanneksi korvausta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, jotka kantajalle ovat aiheutuneet yhtäältä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen menettämisestä ja toisaalta CdT:n 12.11.2015 tekemästä päätöksestä jättää kantajan työsopimus uusimatta.

Ratkaisu

1) 

Kanne hylätään.

2) 

Camelia Manéa velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top