EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0393

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vastaan Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG, ota edustaa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, aiemmin Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd.
Ennakkoratkaisupyyntö – Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely – Suojattujen alkuperänimitysten suoja – Asetus (EY) N:o 1234/2007 – 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta – Asetus (EU) N:o 1308/2013 – 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta – Soveltamisala – Suojatun alkuperänimityksen maineen hyväksikäyttö – Suojatun alkuperänimityksen väärinkäyttö, jäljittely tai mielleyhtymä – Väärä tai harhaanjohtava merkintä – Suojatun alkuperänimityksen ”Champagne” käyttö elintarvikkeen nimityksessä – Nimitys ”Champagner Sorbet” – Elintarvike, joka sisältää samppanjaa ainesosana – Ainesosa, joka antaa elintarvikkeelle olennaisen ominaisuuden.
Asia C-393/16.

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vastaan Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG, ota edustaa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, aiemmin Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd&
xd; .
Bundesgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
Ennakkoratkaisupyyntö – Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely – Suojattujen alkuperänimitysten suoja – Asetus (EY) N:o 1234/2007 – 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta – Asetus (EU) N:o 1308/2013 – 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta – Soveltamisala – Suojatun alkuperänimityksen maineen hyväksikäyttö – Suojatun alkuperänimityksen väärinkäyttö, jäljittely tai mielleyhtymä – Väärä tai harhaanjohtava merkintä – Suojatun alkuperänimityksen ”Champagne” käyttö elintarvikkeen nimityksessä – Nimitys ”Champagner Sorbet” – Elintarvike, joka sisältää samppanjaa ainesosana – Ainesosa, joka antaa elintarvikkeelle olennaisen ominaisuuden.
Asia C-393/16.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Asia C-393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

vastaan

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(Bundesgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely – Suojattujen alkuperänimitysten suoja – Asetus (EY) N:o 1234/2007 – 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta – Asetus (EU) N:o 1308/2013 – 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta – Soveltamisala – Suojatun alkuperänimityksen maineen hyväksikäyttö – Suojatun alkuperänimityksen väärinkäyttö, jäljittely tai mielleyhtymä – Väärä tai harhaanjohtava merkintä – Suojatun alkuperänimityksen ”Champagne” käyttö elintarvikkeen nimityksessä – Nimitys ”Champagner Sorbet” – Elintarvike, joka sisältää samppanjaa ainesosana – Ainesosa, joka antaa elintarvikkeelle olennaisen ominaisuuden

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017

 1. Maatalous–Yhteiset markkinajärjestelyt–Viini–Viinien kuvaus ja esittely–Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät–Suoja–Soveltamisala–Suojatun alkuperänimityksen käyttäminen sellaisen elintarvikkeen nimityksessä, joka sisältää tätä alkuperänimitystä koskevaa eritelmää vastaavaa ainesosaa, kuuluu suojan soveltamisalaan

  (Neuvoston asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)

 2. Maatalous–Yhteiset markkinajärjestelyt–Viini–Viinien kuvaus ja esittely–Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät–Suojatun alkuperänimityksen maineen hyväksikäytön käsite–Suojatun alkuperänimityksen käyttäminen siten, että sen mainetta on pyritty hyödyntämään perusteettomasti

  (Neuvoston asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)

 3. Maatalous–Yhteiset markkinajärjestelyt–Viini–Viinien kuvaus ja esittely–Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät–Suoja–Suojatun alkuperänimityksen maineen hyväksikäytön käsite–Nimityksen käyttäminen sellaisen elintarvikkeen nimityksessä, joka sisältää tätä nimitystä koskevaa eritelmää vastaavaa ainesosaa, kuuluu suojan soveltamisalaan–Edellytykset–Elintarvikkeen olennainen ominaisuus ei ole maku, joka muodostuu pääasiallisesti siitä, että mainitun elintarvikkeen koostumuksessa on tätä ainesosaa

  (Neuvoston asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)

 4. Maatalous–Yhteiset markkinajärjestelyt–Viini–Viinien kuvaus ja esittely–Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät–Suojatun alkuperänimityksen väärinkäytön, jäljittelyn tai mielleyhtymän käsitteeseen ei kuulu suojatun alkuperänimityksen käyttäminen sellaisen elintarvikkeen nimityksessä, joka sisältää tätä nimitystä koskevaa eritelmää vastaavaa ainesosaa

  (Neuvoston asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan b alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan b alakohta)

 5. Maatalous–Yhteiset markkinajärjestelyt–Viini–Viinien kuvaus ja esittely–Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät–Suoja vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä–Soveltamisala

  (Neuvoston asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan c alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan c alakohta)

 1.  Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22.10.2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus), sellaisena kuin se on muutettuna 25.5.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ja maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on tulkittava siten, että niitä sovelletaan silloin, kun suojattua alkuperänimitystä – kuten ”Champagne” – käytetään osana sellaisen elintarvikkeen nimitystä – kuten ”Champagner Sorbet” –, joka ei ole tätä suojattua alkuperänimitystä koskevan eritelmän mukainen mutta joka sisältää kyseistä eritelmää vastaavaa ainesosaa.

  (ks. 36 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

 2.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 40 kohta)

 3.  Asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ja asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on tulkittava siten, että suojatun alkuperänimityksen käyttö osana tätä alkuperänimitystä koskevaa eritelmää vastaamattoman mutta kyseistä eritelmää vastaavaa ainesosaa sisältävän elintarvikkeen nimitystä, kuten ”Champagner Sorbet”, on näissä säännöksissä tarkoitettua alkuperänimityksen maineen hyväksikäyttöä, jos tämän elintarvikkeen olennainen ominaisuus ei ole maku, joka muodostuu pääasiallisesti siitä, että sen koostumuksessa on tätä ainesosaa.

  Tästä on katsottava, että suojatun alkuperänimityksen käytöllä osana sellaisen elintarvikkeen nimitystä, joka ei vastaa tätä alkuperänimitystä koskevaa eritelmää mutta sisältää kyseistä eritelmää vastaavaa ainesosaa, pyritään hyödyntämään perusteettomasti tämän suojatun alkuperänimityksen mainetta, jos tämä ainesosa ei anna tuotteelle olennaista ominaisuutta. Pohdittaessa sitä, antaako kyseessä oleva ainesosa asianomaiselle elintarvikkeelle olennaisen ominaisuuden, tämän ainesosan määrä elintarvikkeen koostumuksessa on merkittävä muttei riittävä arviointiperuste. Sen arvioiminen riippuu kyseessä olevista tuotteista, ja siihen on yhdistettävä laadullinen arviointi. Kun elintarvikkeen nimi osoittaa, kuten käsiteltävässä asiassa, että se sisältää suojatun alkuperänimityksen saanutta ainesosaa, jonka on tarkoitus osoittaa tämän elintarvikkeen makua, tämän ainesosan tuoman maun on oltava kyseisen elintarvikkeen olennainen ominaisuus.

  (ks. 50–53 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

 4.  Asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että suojatun alkuperänimityksen käyttö osana tätä alkuperänimitystä koskevaa eritelmää vastaamattoman mutta kyseistä eritelmää vastaavaa ainesosaa sisältävän elintarvikkeen nimitystä, kuten ”Champagner Sorbet”, ei merkitse näissä säännöksissä tarkoitettua väärinkäyttöä, jäljittelyä tai mielleyhtymää.

  Kun kyseessä olevan elintarvikkeen nimitykseen on sisällytetty suojatun alkuperänimityksen saaneen ainesosan nimitys, tätä suojattua alkuperänimitystä on käytetty suoraan osoittamaan avoimesti siihen liittyvää makuominaisuutta, mikä ei merkitse väärinkäyttöä, jäljittelyä tai mielleyhtymää.

  (ks. 57 ja 59 kohta sekä tuomiolauselman 3 kohta)

 5.  Asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että niitä sovelletaan sekä vääriin tai harhaanjohtaviin merkintöihin, jotka ovat omiaan synnyttämään väärän kuvan asianomaisen tuotteen alkuperästä, että tämän tuotteen luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia koskeviin vääriin ja harhaanjohtaviin merkintöihin.

  (ks. 64 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

Top