EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TJ0685

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 26.10.2017.
Sulayr Global Service, SL vastaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO).
EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin sulayr GLOBAL SERVICE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen sanamerkki SULAYR – Suhteellinen hylkäysperuste – Palvelujen samankaltaisuuden puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta).
Asia T-685/15.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 26.10.2017 – Sulayr Global Service vastaan EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(asia T-685/15)

(EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin sulayr GLOBAL SERVICE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki SULAYR - Suhteellinen hylkäysperuste - Palvelujen samankaltaisuuden puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

1. 

EU-tavaramerkki-EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen-Suhteelliset hylkäysperusteet-Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten-Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä-Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 23 ja 24 kohta)

2. 

EU-tavaramerkki-EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen-Suhteelliset hylkäysperusteet-Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten-Asianomaisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus-Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 26 kohta)

3. 

EU-tavaramerkki-EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen-Suhteelliset hylkäysperusteet-Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten-Asianomaisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus-Tavaroiden tai palvelujen toisiaan täydentävä luonne

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 33 ja 34 kohta)

4. 

EU-tavaramerkki-Muutoksenhakumenettely-Kanne unionin tuomioistuimissa-Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta-Valituslautakuntien tekemien päätösten laillisuusvalvonta

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta)

(ks. 39 kohta)

5. 

EU-tavaramerkki-EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen-Suhteelliset hylkäysperusteet-Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten-Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä-Kuviomerkki sulayr GLOBAL SERVICE ja sanamerkki SULAYR

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 47–49 kohta)

Aihe

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.9.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 149/2015-1), joka koskee osapuolten Sulayr Calidad ja Sulayr Global Service välistä väitemenettelyä

Ratkaisu

1) 

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 23.9.2015 tekemä päätös (asia R 149/2015-1) kumotaan siltä osin kuin päätöksessä hyväksyttiin väite, jossa oli vastustettu haetun tavaramerkin rekisteröintiä luokkaan 40 kuuluvia palveluja varten.

2) 

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Sulayr Global Service, SL:lle asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3) 

Sulayr Calidad, SL vastaa asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Sulayr Global Servicelle asian käsittelystä EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät kulut.

Top