Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996CJ0149

Tuomion tiivistelmä

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 23 päivänä marraskuuta 1999.
Portugalin tasavalta vastaan Euroopan unionin neuvosto.
Kauppapolitiikka - Pääsy tekstiilituotemarkkinoille - Intiasta ja Pakistanista peräisin olevat tuotteet.
Asia C-149/96.

Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1 Kumoamiskanne - Perusteet - WTO-sopimuksiin ei ole mahdollista vedota yhteisön toimenpiteen laillisuuden riitauttamiseksi - Poikkeukset - Yhteisön toimenpide, jonka tarkoituksena on ollut WTO-sopimusten täytäntöönpano tai jossa on nimenomainen ja täsmällinen viittaus WTO-sopimuksiin

(EY:n perustamissopimuksen 173 artikla (josta on muutettuna tullut EY 230 artikla))

2 Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet - Julkaiseminen - Viivästynyt julkaiseminen - Ei vaikutusta toimen pätevyyteen

3 Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet - Yhteisön lainsäädännön valmistelun laadusta annettu neuvoston päätöslauselma - Sitovan oikeusvaikutuksen puuttuminen

4 Yhteinen kauppapolitiikka - Yhteisön säännöstö - Talouden toimijoilla ei ole voinut olla perusteltua luottamusta tilanteen säilyttämiseen ennalleen

5 Yhteisön oikeus - Yhteisön oikeuden periaatteet - Yhdenvertainen kohtelu - Syrjinnän käsite

Tiivistelmä

1 WTO-sopimukset eivät luonteensa ja rakenteensa vuoksi periaatteessa kuulu niihin normeihin, joihin nähden yhteisöjen tuomioistuin valvoo yhteisön toimielinten toimenpiteiden lainmukaisuutta.

Yhteisöjen tuomioistuimen on valvottava yhteisön toimenpiteen lainmukaisuutta WTO:n sääntöihin nähden vain, jos yhteisön tarkoituksena on ollut panna täytäntöön WTO:n yhteydessä hyväksymänsä erityinen velvoite taikka jos kyseisessä yhteisön toimenpiteessä nimenomaisesti viitataan WTO-sopimusten tiettyihin määräyksiin.

2 Yhteisön toimenpiteen viivästyneellä julkaisemisella Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ei ole vaikutusta tämän toimenpiteen pätevyyteen.

3 Yhteisön lainsäädännön valmistelun laadusta 8.6.1993 annetulla neuvoston päätöslauselmalla ei ole sitovaa oikeusvaikutusta eikä se velvoita toimielimiä noudattamaan erityissääntöjä lainsäädäntötoimenpiteitä laatiessaan.

4 Luottamuksensuojan periaate ei voi velvoittaa säännöstön koskemattomuuteen erityisesti aloilla - kuten kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuonti - joilla on välttämätöntä ja siten kohtuullisen ennalta-arvattavissa, että voimassa olevia sääntöjä mukautetaan jatkuvasti taloudellisten suhdanteiden mukaisesti.

5 Syrjintäkiellon periaate edellyttää yhteisön lainsäätäjältä, että toisiinsa rinnastettavissa tilanteissa ei menetellä eri tavalla, ellei tällaista eroa voida objektiivisesti perustella.

Top