Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E126

Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston (ECFIN) rooli

Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston (ECFIN) rooli

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 121 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 126 artikla

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 121 JA 126 ARTIKLAN TARKOITUS

SEUT-sopimuksen 121 ja 126 artiklassa määrätään EU-maiden talouspolitiikan ja taloudellisen suorituskyvyn valvonnasta, johon Euroopan komissio osallistuu.

 • EU-maiden on toimitettava komissiolle tietoa talouspolitiikastaan.
 • Jos EU-maan talouspolitiikka saattaa vaarantaa talous- ja rahaliiton toiminnan, komissio voi antaa varoituksen ja esittää suosituksia neuvostolle (121 artikla).
 • Komission on valvottava EU-maiden talousarviotilanteen kehitystä, ja jos politiikassa esiintyy vakavia virheitä, se voi suositella neuvostolle menettelyn käynnistämistä kyseistä maata vastaan.

Talouden ja rahoituksen pääosasto (PO ECFIN) on komission osasto, jonka tarkoituksena on parantaa osaltaan kansalaisten taloudellista hyvinvointia EU:ssa ja sen ulkopuolella edistämällä kilpailukykyisten ja runsaasti työpaikkoja tarjoavien talouksien kehittämistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävät

Pääosaston tarkoituksena on auttaa kehittämään politiikkoja, jotka edistävät kestävää ja osallistavaa talouskasvua, samalla kun säilytetään makrotalouden ja julkisen talouden vakaus. Se muun muassa

 • panee täytäntöön tarvittavia rakenneuudistuksia
 • pyrkii saavuttamaan terveen julkisen talouden ja luomaan sopivan politiikkojen yhdistelmän sekä ylläpitämään niitä (yhdistämällä politiikkoja oikealla tavalla kasvun ja työllisyyden maksimoimiseksi)
 • kannustaa investointeja tuottavaan pääomaan (tavarat ja infrastruktuurit, jotka auttavat luomaan kasvua) ja inhimilliseen pääomaan (ihmisten kouluttaminen).

Tärkeimmät tavoitteet

Se pyrkii toimillaan saavuttamaan seuraavat kaksi komission yleistä tavoitetta:

 • annetaan uutta pontta työllisyydelle, kasvulle ja investoinneille
 • syvennetään talous- ja rahaliittoa ja kehitetään sitä oikeudenmukaisemmaksi.

Tätä varten se on laatinut strategian, jolla pyritään saavuttamaan viisi erityistavoitetta:

 • kehitetään kasvua ja työllisyyttä edistäviä politiikkoja euroalueella ja EU:ssa
 • edistetään makrotalouden ja julkisen talouden vakautta euroalueella ja EU:ssa
 • edistetään investointeja EU:ssa
 • edistetään hyvinvointia EU:n ulkopuolella
 • tehostetaan talous- ja rahaliiton toimintaa.

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso

Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson tarkoituksena on koordinoida talouspolitiikkaa EU:n laajuisesti läpi vuoden ja vastata EU:n taloudellisiin haasteisiin. Talouden ja rahoituksen pääosastolla on keskeinen rooli, ja se

 • analysoi yksityiskohtaisesti kunkin maan talousarvion ja talouden haasteita sekä poliittisia suunnitelmia
 • tarjoaa kullekin EU-maalle räätälöityä poliittista ohjeistusta sekä maakohtaisia suosituksia, jotka on pantava täytäntöön seuraavien 12–18 kuukauden kuluessa, ja sen jälkeen se
 • seuraa taloudellista kehitystä ja uudistusten täytäntöönpanoa.

Menettelyjen käynnistäminen

Talouden ja rahoituksen pääosasto on tärkeässä asemassa, kun käynnistetään menettelyjä EU-maita vastaan vakaus- ja kasvusopimuksen ja makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn mukaisesti:

 • Tilanteissa, joissa EU-maan budjettialijäämän tai julkisen velan katsotaan olevan liiallinen verrattuna tiettyihin asetettuihin viitearvoihin, komissio voi laatia asiasta kertomuksen liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn käynnistämiseksi ja suositella neuvostolle menettelyn käynnistämistä. Komissio voi myös antaa varoituksen maille, jotka eivät sitoudu täyttämään julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitettaan.
 • Talouden ja rahoituksen pääosasto toimittaa enemmistön varoitusmekanismia koskevan kertomuksen analyyseista ja suuren osan perusteellisista tarkasteluista sekä koordinoi makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tiettyjä näkökohtia. Kun on kyse vakavammasta epätasapainosta, komissio voi ehdottaa liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn käynnistämistä makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn korjaavan osion yhteydessä. Tämän jälkeen talouden ja rahoituksen pääosasto seuraa liiallisen epätasapainon korjaamista.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto

Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VIII osasto – Talous- ja rahapolitiikka – 1 luku –Talouspolitiikka 121 artikla (aiempi EY-sopimuksen 99 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 97–98)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto

Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VIII osasto – Talous- ja rahapolitiikka – 1 luku –Talouspolitiikka 126 artikla (aiempi EY-sopimuksen 104 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 99-102)

Viimeisin päivitys: 04.12.2017

Alkuun