Help Export PDF Print this page 

Document 32015L0849

Procedure 2013/0025/COD

COM (2013) 45: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen

Adopted acts: 32015L0849

European Commission
European Central Bank
Economic and Social Committee
The European Data Protection Supervisor
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
TFUE/art 114
;

Procedure: Tavallinen lainsäätämisjärjestys (COD)
Type of file: Direktiiviehdotus
Direktiivi
EuroVoc thesaurus: +rahoituslaitos; oikeushenkilö; luonnollinen henkilö; pankkitarkastus; terrorismi; rahanpesu; talousrikos; asiakkaat; tietojen vaihto
Directory code: 19.30.20.00 Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue / Poliisiyhteistyö, oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa, tulliyhteistyö / Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa
European Commission 05/02/2013 : Täydennys
Show procedure title
Documents: SWD/2013/21/FINAL
CSST/2013/6231/ADD 1
CELEX number of the main document: 52013SC0021
European Commission 05/02/2013 : Täydennys
Show procedure title
Documents: SWD/2013/22/FINAL
CSST/2013/6231/ADD 2
CELEX number of the main document: 52013SC0022
European Commission 05/02/2013 : Komission hyväksyntä
Show procedure title
Leading person: Michel BARNIER
Leading service: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto
Decision mode: Suullinen menettely
Addressee: Euroopan tietosuojavaltuutettu ; Euroopan investointipankki ; Euroopan keskuspankki
Addressee for formal act: Euroopan unionin neuvosto ; Euroopan parlamentti
Addressee for mandatory consultation: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Legal basis: TFUE/art 114
Procedure: Tavallinen lainsäätämisjärjestys (COD)
Type of file: Direktiiviehdotus
Documents: COM/2013/45/FINAL
CSST/2013/6231
CELEX number of the main document: 52013PC0045
European Commission 06/02/2013 : Lähetetty Euroopan parlamentille
Show procedure title
European Commission 06/02/2013 : Lähetetty neuvostolle
Show procedure title
European Central Bank 17/05/2013 : Euroopan keskuspankin lausunto
Show procedure title
Documents: JO C/2013/166/2
CELEX number of the main document: 52013AB0032
Economic and Social Committee 23/05/2013 : Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto
Show procedure title
Decision mode: Enemmistöpäätös
Rapporteur: Christophe ZEEB
Documents: CESE/2013/1767
JO C/2013/271/31
CELEX number of the main document: 52013AE1767
The European Data Protection Supervisor 04/07/2013 : Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto
Show procedure title
Documents: JO C/2014/32/9
CELEX number of the main document: 52014XX0204(01)
European Parliament 11/03/2014 : Euroopan parlamentin lausunto – ensimmäinen käsittely
Show procedure title
Decision: Hyväksyminen tarkistuksin
Rapporteur: Judith SARGENTINI ; Arturs Krišjānis KARIŅŠ
Documents: A7/2014/150
JO C/2017/378/330
TA/2014/191/P7
CELEX number of the main document: 52014AP0191
European Commission 10/06/2014 : Komission kanta Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksiin
Show procedure title
Decision: Tarkistusten hyväksyminen osittain
Council of the European Union 27/01/2015 : Neuvoston poliittinen yhteisymmärrys
Show procedure title
Council of the European Union 10/02/2015 : Neuvoston poliittinen yhteisymmärrys
Show procedure title
Council of the European Union 20/04/2015 : Neuvosto vahvistanut ensimmäisen käsittelyn kantansa
Show procedure title
Documents: CS-PRES/2015/7994
CSST/2015/7883
JO C/2015/187/1
CELEX number of the main document: 52015AG0009(01) ; 52015AG0009(02)
European Commission 27/04/2015 : Komissio antanut tiedonannon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta
Show procedure title
Decision mode: Kirjallinen menettely
Documents: COM/2015/188/FINAL
CSST/2015/8468
CELEX number of the main document: 52015DC0188
European Commission 27/04/2015 : Komission tiedonanto neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta lähetetty Euroopan parlamentille
Show procedure title
European Commission 27/04/2015 : Komission tiedonanto neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta lähetetty neuvostolle
Show procedure title
European Parliament 30/04/2015 : Euroopan parlamentti vastaanottanut neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan
Show procedure title
European Parliament 20/05/2015 : Euroopan parlamentin lausunto – toinen käsittely
Show procedure title
Decision: Hyväksyminen sellaisenaan
Rapporteur: Arturs Krišjānis KARIŅŠ ; Judith SARGENTINI
Documents: A8/2015/153
TA/2015/201/P8
IP/2015/5001
JO C/2016/353/170
CELEX number of the main document: 52015AP0201
Council of the European Union European Parliament 20/05/2015 : EP:n puhemies ja neuvoston puheenjohtaja allekirjoittaneet
Show procedure title
Type of file: Direktiivi
Documents: CSPE/2015/30
PE-CONS/2015/30
JO L/2015/141/73
CELEX number of the main document: 32015L0849

Activities of the institutions