Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0575

2008/575/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2008 , luvan antamisesta apinanleipäpuun kuivatun hedelmälihan saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3046)

OJ L 183, 11.7.2008, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/575/oj

11.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 2008,

luvan antamisesta apinanleipäpuun kuivatun hedelmälihan saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3046)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2008/575/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yritys PhytoTrade Africa esitti 9 päivänä elokuuta 2006 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen apinanleipäpuun kuivatun hedelmälihan saattamisesta markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana.

(2)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen elintarvikkeiden arviointielin antoi 12 päivänä heinäkuuta 2007 ensiarvioraporttinsa. Ensiarvioraportissaan viranomainen päättelee, että apinanleipäpuun kuivattu hedelmäliha on ehdotettuina määrinä turvallista ihmisten käytettäväksi.

(3)

Komissio toimitti ensiarviointikertomuksen kaikille jäsenvaltioille 1 päivänä elokuuta 2007.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdassa säädetyssä 60 päivän määräajassa esitettiin kyseisen kohdan mukaisia perusteltuja muistutuksia tuotteen saattamisesta markkinoille. Muistutuksissa ei kyseenalaistettu turvallisuutta. Asiasta on kuitenkin tehtävä yhteisön päätös 6 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti.

(5)

Apinanleipäpuun kuivattu hedelmäliha vastaa asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä määriteltyä apinanleipäpuun kuivattua hedelmälihaa saa saattaa yhteisössä markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana.

2 artikla

Tällä päätöksellä sallitun elintarvikkeiden uuden ainesosan nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”apinanleipäpuun hedelmäliha”.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu yritykselle Phytotrade Africa – London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, Yhdistynyt kuningaskunta.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

Apinanleipäpuun kuivatun hedelmälihan eritelmä

Kuvaus

Apinanleipäpuun (Adansonia digitata) hedelmät kerätään puista, kovat kuoret aukaistaan ja hedelmäliha erotetaan siemenistä ja kuoresta. Hedelmäliha jauhetaan, erotellaan karkeaksi ja hienoksi laaduksi (hiukkaskoko 3–600 μ) ja pakataan.

Apinanleipäpuun kuivatun hedelmälihan tyypilliset ravintoaineet

Kosteus (kuivaushäviö) (g/100 g)

11,1-12,0

Proteiini (g/100 g)

2,03-3,24

Rasva (g/100 g)

0,4-0,7

Tuhka (g/100 g)

5,5-6,6

Hiilihydraatin kokonaismäärä (g/100 g)

78,3-78,9

Kokonaissokeri (glukoosina)

16,9-25,3

Natrium (mg/100 g)

7,42-12,2


Analyyttiset ominaisuudet

Vieraat aineet

enintään 0,2 %

Kosteus (kuivaushäviö) (g/100 g)

11,1-12,0

Tuhka (g/100 g)

5,5-6,6


Top